Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 137 – 21. 10. 2011 Pag

Dovnload 4.25 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 137 – 21. 10. 2011 PagPagina22/35
Datum05.12.2018
Grootte4.25 Mb.

Dovnload 4.25 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

Symbool van de vuist

“In de Verenigde Staten is een beweging aan de gang, de “Occupy Wall Street Movement”. Dit is een groep activisten zonder leiders, die het principe huldigen van de massaliteit. De terechte vraag wordt gesteld, waarom 99% van de wereldbevolking ondergeschikt wordt gemaakt aan een elitaire 1%. De beweging zit op het goede spoor, want het ageren tegen politci is zinloos. Politici zijn de handlangers van de machten die ons maken en breken. Deze handlangers behoren bij de 1%, maar zijn niet meer dan frontsoldaten, gecorrumpeerd en tot alles in staat en zullen zich nimmer tegen hun “betaalmeesters” keren. Een kogel of schandaal zal hun deel zijn.”

“ALLE revoluties die wij kennen zijn geregisseerde machtswisselingen. Dat kan op twee manieren. Tijdens de Franse Revolutie hebben wij vastgesteld, dat die door buitenlandse krachten is opgestookt in opdracht van een internationale elite. Deze kwam aan de macht en het was “business as usual” met een revolutionair/imperialistisch sausje. Een tweede voorbeeld is het opstoken van een revolutie in Egypte, die binnen de kortste keren werd “gekaapt” door de zittende macht. Er rollen virtueel een paar koppen en het is “business as usual” zonder revolutionair sausje. Iedere Egyptisch opstand wordt nu razendsnel de kop ingedrukt”.

” De Occupy Beweging in Amerika wacht een zelfde lot. Bekend is dat allerlei operaties van ene George Soros, zetbaas van de werkelijke macht, niets anders doen dan óf opstoken van opstanden, óf infiltreren in opstanden. Dat laatste dreigt nu in Amerika te gebeuren, even goed opletten wat George zoal in het openbaar uitkraamt. Als George Soros namelijk begint te schoppen tegen de wantoestanden in de financiële wereld, kunt u er rekening mee houden dat de Occupy Movement gekaapt is en zich vervolgens massaal en succesvol kapot protesteert. De eerste signalen van betrokkenheid van Soros zijn er al. Men zit om geld en voedsel verlegen, het wachten is op een gulle gever.”

http://www.argusoog.org/2011/10/beweging-%e2%80%9coccupy-wallstreet%e2%80%9d/

http://www.jordanmaxwell.com/articles/questions/questions9.html


Belangrijke informatie aardverschuivinggevaar Canarische Eilanden genegeerd!


Important Canary Island Danger Landslide Information Being Ignored! : 10/11/2011

Geüpload door MaryGreeley op 11 okt 2011 - Vertaald fragment


De aardbevingen op de Canarische Eilanden nemen nog steeds toe. De uitbarstingen van lava op het kleinste eiland El Hierro vinden nu nog onder water plaats. Wanneer deze uitbarstingen zodanig worden, dat een stuk land van het eiland afbreekt, kan dit een tsunami veroorzaken. De snelheid dat een tsunami de Oostkust van Amerika bereikt is zeer hoog, nl. de snelheid van een vliegtuig.
Goedemorgen Youtubers,

Vorige week heb ik gebeld met een van de wetenschappelijke specialisten van de USGS (U.S. Geological Survey) in Denver, hem confronterend met alle aardbevingen op de Canarische Eilanden. Het gesprek duurde ongeveer een half uur. Allereerst vroeg ik hem, WAAROM Amerika en Europa niet geïnformeerd worden over deze aardbevingen en hun activiteit.

Het antwoord was dat de mensen toch maar in paniek zouden raken, hoewel hij persoonlijk wel een rood alarm had willen geven. De USGS vertegenwoordiger bevestigde dat er al mensen waren geëvacueerd, in voorbereiding op ‘iets’, en dat ‘ze’ opzettelijk gegevens achterhielden.

En het meest verontrustende bericht dat ik van deze man ontving, was op de vraag, “Op welk punt is het genoeg voor jullie om hierover te rapporteren? Bij een 8.9 aardbeving, bij een tsunami, die onze kant dreigt op te komen?”

Deze man antwoordde, “Ja, zo zal het waarschijnlijk gaan”.

Met andere woorden, wij zullen door de mainstream media en de overheid pas op het allerlaatste moment worden ingelicht, wanneer er geen voorbereiding meer mogelijk is, alleen al gezien de snelheid waarmee een tsunami zich verplaatst.

El Hierro Urgent Update!

http://www.youtube.com/watch?v=6y8BwS_Albc&feature=uploademail

http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/364/1845/2009/F6.expansion.html

http://www.irishweatheronline.com/news/earth-science/geology/earthquake-activ...

Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/Euro heeft heeft alléén maar nadeel gebracht

door een van onze correspondenten op okt.15, 2011


Liever vandaag nog dan morgen eurozone verlaten

Ondanks dat politici er maar op blijven hameren dat de invoering van de euro grote economische voordelen heeft gebracht voor Nederland wil het grootste deel van de Nederlandse bevolking liever vandaag nog dan morgen de eurozone verlaten. Er is nooit een referendum gehouden over de vraag of de Nederlander aan het euro-experiment wilde meedoen of niet. Wel zijn er in het begin van de jaren 90 enquêtes gehouden onder de bevolking waaruit bleek dat 70% van de Nederlanders een voorstander was van de invoering van de euro. Het was niet zo dat de voorstanders van de invoering hun mening hadden gebaseerd op economische kennis, maar eerder op sentimenten als: “leuk om bij zo´n monetaire unie te horen”.


Centrale banken overstag


Toen eenmaal het politieke besluit was genomen om te onderzoeken of een gezamenlijke Europese munt haalbaar was, hebben alle centrale banken van Europa zich achter dat besluit geschaard en zijn met enthousiasme de voorbereidingen gaan uitvoeren. Een aantal jaren daarvoor echter hadden de centrale banken van een aantal Noordelijke landen, w.o. Duitsland en Nederland nog veel weerstand tegen de invoering van één gezamenlijke munt omdat, volgens hen de economieën in Europa teveel verschillen vertoonden. Toen eenmaal de garantie werd afgegeven voor het zgn. “stabiliteitspact” (niet meer dan 3% begrotingstekort), gingen zij overstag. De vraag rijst dan waar het uiteindelijk is misgegaan.

Het was in 2000 al duidelijk dat Griekenland een zwakke broeder was en de cijfers die door de Griekse overheid waren aangeleverd werden met de grootste argwaan bekeken. Economische specialisten waren fel tegenstander van deelneming van Griekenland aan de eurozone maar de politici legden deze bezwaren naast zich neer en besloten alsnog om de Grieken mee te laten doen. Arjo Klamer, hoogleraar economie aan de Erasmus universiteit ziet de Grieken dan ook als boosdoener en oorzaak van de huidige Europese schuldencrisis. Hij wijst erop dat Griekenland zich vanaf het begin nog geen enkele keer aan het stabiliteitspact heeft kunnen houden en overschreed de 3% grens telkens weer. Daarom alleen al is het onbegrijpelijk dat banken zoveel Griekse staatsobligaties in bezit hebben.


Invoering euro nooit wetenschappelijk onderzocht


Het is overigens absurd dat bij zo´n omvangrijk project als de invoering van de euro er geen enkel wetenschappelijk onderzoek is geweest naar de effecten van zo´n gezamenlijke munt. De argumenten dat de Euro ervoor zou zorgen dat het heel veel voordeel ging opleveren voor de Europese burger is niet wetenschappelijk onderbouwd en blijkt gewoon uit de lucht gegrepen te zijn door opportunistische politici die dachten onsterfelijke roem te behalen met dit, in hun ogen zo prachtige experiment. Michiel Vergeer, oud hoofd econoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zegt dat het effect van de euro nauwelijks meetbaar is. Het argument dat geen deelneming aan de euro ons land in een onhoudbare situatie zou brengen wat betreft onze concurrentiepositie ten opzichte van andere landen is grote lariekoek. Landen als Groot Brittannië, Denemarken en Zweden handhaven zich zonder de euro prima in het internationale handels- en geldverkeer.

Alleen maar nadelen


Gerrit Zalm

De gewone burger daarentegen heeft maar al goed de nadelige effecten van de euro ondervonden. Om te beginnen heeft de Nederlander sowieso te weinig euro teruggekregen voor zijn gulden. Wanneer de werkelijke waarde van de gulden was gehanteerd had de euro 2 gulden moeten kosten, maar door politiek gehannes en slap optreden van toenmalig Minister van Financiën, Gerrit Zalm, kostte de euro ons fl. 2,20. Hierdoor werd de totale Nederlandse bevolking in één keer 10% armer. Ook beloofde deze minister met de hand op het hart dat hij er streng op zou toezien dat het bedrijfsleven geen slaatje zou slaan uit de invoering van de euro door prijsaanpassingen. Hieraan heeft hij geen woord gehouden en binnen de kortste tijd was de euro net zoveel waard als vroeger de gulden. Kostte ten tijde van de gulden een biertje op een A1 locatie gemiddeld fl. 2,- tegenwoordig betaal je voor datzelfde biertje € 3,-. Omgerekend is dat fl. 6,60, een verhoging van 330% in nog geen 10 jaar. En dit is nog maar één voorbeeld. Mocht het zo zijn dat de euro toch voordelen zou hebben opgeleverd, wat zijn die voordelen dan waard gebleken, nu blijkt dat de meeste Europese landen financieel aan de afgrond zitten en de hele Europese Unie rechtstreeks afstevent op een faillissement. De enigen die hieruit nog voordeel mogen plukken zijn de banken. Deze worden, als beloning voor het verkwisten van al ons geld, volgestopt met verse euro´s om zodoende weer over voldoende cash te kunnen beschikken. Dat die nieuwe euro´s moeten worden opgebracht door de argeloze en niet met kennis opgezadelde burgers, zal de bankiers en politici een worst wezen. Het zijn de parlementariërs die besluiten dat hun burgers dit moeten gaan betalen. En de huidige democratie werkt op zodanige wijze dat, mocht een parlement besluiten om nee te zeggen dan wordt er net zolang doorgestemd totdat er uiteindelijk een ja uitkomt. De Europese burger heeft dus niet alleen zijn eigen munt opgegeven maar ook zijn democratische rechten. http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/10/euro-heeft-alleen-maar-nadeel-gebracht/

Maak u klaar voor de ultieme mindfuck!

13 oktober 2011 - Door Arjan Plantinga


Het is inmiddels als een enorm cliché om een artikel te beginnen met de vaststelling dat het opzienbarende tijden zijn. Maar het is een feit, en het is daarnaast een feit dat nog lang niet tot iedereen is doorgedrongen. Uit het niets waren er ineens de demonstranten in New York, die binnen enkele weken navolging lijken te krijgen in de gehele Westerse wereld. Ze worden gesteund vanuit zeer onverwachte hoeken: door vakbonden, bedrijfsleiders, economen en zelfs enkele politici. Het lijkt erop dat de boosheid over het roofzuchtige gedrag van de zogenaamde 1% veel wijder verspreid is dan gedacht.

We hadden eerder al de ontmaskering van het Murdoch-imperium, gevestigde media die over Maya's en UFO's berichten, een IMF-directeur die met de billen bloot gaat, Warmista's die het licht van de zon hebben gezien, de waarheid over vaccins, rellen in Londen, het einde van de euro, en ga zo maar door...

Maar er is ook de voortgillende isolatie van Israël, dat het nu zelfs gepresteerd lijkt te hebben om grote delen van het leidinggevende kader in Washington en Langley van zich te vervreemden. Een en ander blijkt vooral de laatste paar dagen. In de hoek gedrukt door Turkije, door de Palestijnse Autoriteit, Egypte en Rusland kwam Tel Aviv dit weekeinde met de opdracht aan Obama en de Amerikaanse massamedia om het script van de zogenaamd door Iran geplande aanslagen op een Saoedische ambassadeur vanonder het stof te halen. Rekenend op mondiale verontwaardiging en oorverdovend opklinkende oorlogstrommels, stoere taal van de sayanim in het Amerikaanse Congres en brede steun voor de Israëlische plannen Iran tot een gesmolten woestijn te reduceren, staan de Khazaren er nu toch een beetje bedremmeld bij.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hilariteit Clinton, kon een lach bijna niet onderdrukken toen ze voor de camera's moest reageren, en zelfs Cabal News Network (CNN) vond het allemaal wel erg toevallig dat het oude nieuws (Obomba was al in juni ingelicht over de 'verijdeling' van de plannen) juist nu weer uit de sloot getrokken wordt.

De Europese buitenlandbarones, mevrouw Ashton, durfde zelfs zover te gaan om eerst maar eens om bewijs te vragen. Uiteraard voeren de gecoöpteerde politici en de corrupte media een mooi theaterstukje op, want wanneer de de Khazaren willen afrekenen met Iran zullen ze wel met iets beters op de proppen komen dan een slap verhaaltje over een tweedehands autodealer die een huurmoordenaar van Los Zetas belt met de vraag of hij interesse heeft in het omleggen van een onbeduidende ambassadeur van een nog onbeduidender dadelvorstendom. De Zionisten zijn de meesters van de misleiding, en als dit slappe aftreksel van een geopolitiek complot het beste is wat ze kunnen bedenken, sorry hoor, maar dan zit er toch echt te veel fluoride in het van Syrië gestolen water.

Of....?


De aanslagen van 11 september waren een door de Khazaren meesterlijk bedachte en uitgevoerde machtsgreep. Geen machtsgreep over de al lang niet meer democratische regeringen in Washington, Londen en Brussel, maar een machtsgreep over het wereldbeeld van de gemiddelde burger in het Westen. Ze speelden het klaar om in de hoofden van bijna alle Westerse burgers te kruipen, en daar aan de knopjes te draaien als het ging om het beeld van de Islam en de vraag wie er verantwoordelijk was voor alle boosaardigheid op onze ooit zo prachtige blauwe planeet.

Binnen 24 uur kregen de Khazaarse meesterbreinen voor elkaar wat nog nooit een politicus, kerkvader of Al Gore had klaargespeeld: de neuzen van vrijwel heel de tv-kijkende wereld allemaal dezelfde kant op laten kijken, ze zonder enig bewijs of verdere lastige vragen laten geloven dat de man-met-de-baard-in-de-grot-heel-ver-weg het had gedaan en met nog een paar slim gefabriceerde correcties achteraf alle morele weerstand tegen het vernietigen van twee soevereine Aziatische staten weg te nemen.

Bravo!

Maar het effect duurt niet eeuwig, veel minder lang dan de scenaristen hadden gehoopt, en na tien jaar dreigt men de greep op de kudde weer bijna helemaal kwijt te spelen. Dat kan natuurlijk niet getolereerd worden, en brengt ons bij het doel van dit episteltje: er is een nieuwe 11 september nodig.De poppenspelers zullen het nooit toestaan dat hun popjes de touwtjes afleggen en zelfstandig door de wereld gaan stappen. Honderden, misschien zelfs wel duizenden jaren hebben ze toegewerkt naar dit moment, naar de fase van het eindspel. Want wat u en ik recent te weten zijn gekomen over de op en neer gaande bewegingen in de frequenties van het universum, over de slingerbeweging van kosmische energie, over toe- en afnemende dichtheid van het tijdscontinuüm en de daarmee samenhangende niveaus van bewustzijn van ons mensen, weten de poppenspelers al veel langer. Ze hebben het bijna tot aan het einde van de rit (binnen enkele weken) voor ons verborgen weten te houden, maar maakten één fatale fout: het internet. Wat eeuwenlang verborgen was gebleven in de spelonken van de geheime genootschappen, in de niet toegankelijke bibliotheken van het Vaticaan en de kelders van Capitol Hill en in de privéverzameling van de Rothschildfamilie, vond middels de digitale autostrade een onbedwingbare weg naar buiten.

Ze dachten met 11 september de beslissende zet te hebben gedaan, die de wedstrijd in het slot zou gooien, de massa schaakmat zou zetten en de teerlingen in graniet zou verankeren. Ze dachten de ultieme mindfuck tot een goed einde gebracht, alle twijfel uitgeroeid en een kritische massa voor altijd op de knieën gedwongen te hebben.

Maar ze hebben zich misrekend, de kracht van de vrije menselijke geest schromelijk onderschat. De voorsprong werd uit handen gegeven, en met nog slechts enkele minuten op de klok, een gelijke stand op het scorebord en bijna bezwijkend onder de enorme druk van de tegenstander, zullen ze nog een keer een eindeloos smerig trucje moeten uithalen om de wedstrijd alsnog in hun voordeel te beslissen.

Scheidsrechters zijn er niet in dit spel en alleen hun tegenstander wordt geacht zich aan de regels te houden. Reken er dus niet op dat iets hen ervan af zal houden de smerigste van alle smerige rottigheid in deze smerige wereld anno 2011 heel geniepig op ons los te laten.

Wat?

Zoals niemand vooraf kon bevroeden wat er op 11 september gebeurde (sommigen wisten dat er iets op til was, maar niemand wist wat), is het ook nu onmogelijk om in de kladblokken van de draaiboekauteurs te kijken. Maar wees er maar zeker van dat ze eraan werken, dat de machinerie al in gang is gezet en dat de wereld tussen nu en - laten we zeggen - kerstavond getrakteerd zal worden op een mondiaal schouwspel dat het instorten van de Twin Towers zal doen verbleken.De poppenspelers verliezen de grip op hun onderdanen, er wordt met ze gelachen, een plan van duizenden jaren dreigt op de valreep alsnog ontmaskerd te worden en in nooit eerder geziene duigen te vallen.

Dat kan en mag niet gebeuren.

Iran? Buitenaardse wezens? Of de terugkeer van de Messias? Uw gok is zo goed als de mijne. Religie is nog steeds de grootste bindende factor op deze wereld, met een goede vijf miljard mensen die in meer of mindere mate geloven in een god en een verlosser, die ooit zal terugkeren om zijn volgelingen te bevrijden van Mammon, Satan of hoe de kwelgeest ook genoemd wordt. Een religieuze 11 september met misschien een in scene gezette rapture is niet ondenkbaar.

De lezer van het bovenstaande mag zich als gewaarschuwd beschouwen, want het kan niet anders. Onmogelijk dat de top van de piramide vanaf nu achterover zal leunen en zeggen: "Oké, het spel is uit. We hebben verloren. De macht is aan het volk." De psychopaten die zo lang bezig zijn geweest met het vergaren van hun onmetelijke rijkdom en hun macht, met liegen, bedriegen en moorden, en met het uitzuigen van het werkvolk, zullen niet opgeven in het zicht van de eindstreep.

Wat doet u met deze waarschuwing?

Op het moment dat Plan B, de grand finale begint, laat u dan niet meeslepen, sta uw kritische geest niet toe te vallen voor hun manipulaties, voor hetgeen ze u willen doen geloven. Zet alvast een paar pintjes koud, en maak ze open op het moment dat het spel begint. Het zal groots zijn, iets wat u en ik nog nooit eerder hebben gezien, spectaculair en het bekijken meer dan waard. Zet u in uw luie stoel, bekijk het rustig en merk hoe eenvoudig het zal zijn om met dit artikeltje in het achterhoofd te zien dat het allemaal een groot theater is, een megahersenspoeling, één grote mindfuck.Wees voorbereid op de enorme massa die het wel zal geloven, op hun hysterische reacties, waarna ze zich als lemmingen over de rand van de afgrond zullen storten, maar weet ook dat het plan van de poppenspelers weer zal mislukken. De waarheid is misschien wat trager dan de leugen, maar heeft wel een hele lange adem. En bovendien: de waarheid maakt geen fouten.

http://www.zonnewind.be/opinie/groter-dan-11-september.shtml

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

  • Belangrijke informatie aardverschuivinggevaar Canarische Eilanden genegeerd!
  • Centrale banken overstag
  • Invoering euro nooit wetenschappelijk onderzocht
  • Alleen maar nadelen

  • Dovnload 4.25 Mb.