Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 137 – 21. 10. 2011 Pag

Dovnload 4.25 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 137 – 21. 10. 2011 PagPagina34/35
Datum05.12.2018
Grootte4.25 Mb.

Dovnload 4.25 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

$1.6 Triljoen Militaire Maffia: NAVO landen spenderen 70% van het wereldwijde defensiebudget

Global Research, 29 november 2010 (de cijfers één jaar later, dus nú, zijn nog niet geheel vrijgegeven, maar die blijken nóg hoger te zijn)

De kosten die per dag aan defensie worden besteed komen neer op 4 miljard dollars. In dit bedrag zijn niet de kosten van het grootste leger ter wereld meegeteld, het leger van China, of de kosten van zes tot “schurkenstaat” verklaarde landen.

In 2009 werd wereldwijd een somma van 1.563 miljard dollars aan defensie besteed. In 2000 was dat 1.050 miljard dollars. Dat is een toename van 50%. Voor het eerst is de hoogte van het bedrag boven de 1.550 miljard dollars uitgekomen, wat het bedrag is dat aan defensie werd besteed op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in 1988, toen de legers van tientallen landen óf in het kamp van de USA óf van de Sovjet-Unie vielen.

Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk geven hiervan 70 procent uit. De zogenaamde schurkenstaten, de “vijanden” van het Westen, zoals Noord-Korea, Iran, Soedan, Syrië, Cuba en Libië en ten slotte Al Qaida, geven minder dan 1 % procent van dit bedrag uit.

Wanneer we de kosten van de Chinese verdediging incalculeren, $70 miljard in 2009 en de kosten van de Russische defensie, $47 miljard in 2009, komen de kosten van mogelijke vijandige landen op $133 miljard. Dat is slechts 9 % van de globale defensiebudget. Laten we eens onderzoeken hoe dit komt. Wanneer we de geldstroom volgen, wordt de bedoeling vanzelf duidelijk.

Alle geografisch belangrijke gebieden van de wereld hebben in de laatste 20 jaar meer dan 100 procent groei van hun defensie-uitgaven gekend, behalve West-Europa, terwijl Oostelijk en Centraal Europa de totale kosten ter verdediging verminderde tot 80 procent van 1988.

Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Oost- en Zuid-Azië en het Midden-Oosten kennen een groei van respectievelijk 98%, 27%, 129%, 43% en 275%.

Het meeste opvallende feit is dat de totale globale legeruitgaven 30% daalden na 1988, van $1.515 miljard tot $1.073 miljard in 2001 en daarna in 2009 weer stegen tot $1.563 miljard.

Eenvoudig gezegd, een sterk uitgeruste enkelvoudige ideologische vijand in de vorm van de Sovjet-Unie, is vervangen door verschillende ideologisch uiteenlopende en minder goed uitgeruste vijanden, zoals Iran, Noord Korea en Al Qaida.

Laten we eens onderzoeken wie nu eigenlijk profiteren van deze ontwikkelingen en wat de motieven hierachter kunnen zijn. Defensie-uitgaven zijn grofweg in drie categorieën te scheiden. Het onderhoud van de menselijke soldaten, kosten in vredestijd en de werktuigen van oorlogen, zoals wapens en munitie.

In het algemeen spenderen Amerika en de NAVO 40% van alle kosten aan wapens, munitie en onderzoek. De resterende 60% gaat op aan lonen, logistiek en leefkosten.

In de laatste jaren van de Koude Oorlog waren er wereldwijd 28 miljoen soldaten, waarvan 16 miljoen in Europa (9,4 miljoen), Amerika (2,25 miljoen) en de USSR (4 miljoen). Twee van de drie soldaten in de wereld kwamen dus uit Europa, Amerika en de Sovjet-Unie.

Toen werden in 1989 de USSR en het Oostblok gedesintegreerd. Dit resulteerde in een afname van alle soldaten tot ongeveer de helft in Amerika, Europa en de USSR. De rest van de wereld bleef min of meer constant met 10 miljoen soldaten in 2009.

Toen de legers in Europa en Amerika inkrompen, daalde het bedrag dat wereldwijd aan defensie-uitgaven en wapenhandel werd besteed tot 40% in de negentiger jaren.

Dat was een ernstige slag voor de Amerikaanse en Europese wapenindustrieën. In de negentiger jaren privatiseerden ze en vele fusies vonden plaats. Rond 1996 werd een halt toegeroepen aan de neerwaartse spiraal, ze stabiliseerden en konden rekenen op een groei van ongeveer 6% groei op jaarbasis. 9/11 gooide olie op het vuur en Irak was de echte hoofdprijs. Amerika heeft tweemaal zoveel in Irak uitgegeven als het aan Afghanistan heeft gespendeerd.

Dit bracht de defensie-industrie dichter bij de andere geprivatiseerde industrieën en zaken als wapencontracten kwamen in de handen van sterke defensielobby’s. In de V.S. en het Verenigd Koninkrijk bleek goedkeuring slechts te bestaan uit een rubberstempel, van parlementaire controle kon nauwelijks worden gesproken. Geen wonder dat de minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton voor een panel van Pakistaanse journalisten op tv in 2009 toegaf, dat de gemakkelijkste wetsvoorstellen die door het Congres werden goedgekeurd, die van wapenhandel en defensie waren. Buitenlandse burgerhulp wetsvoorstellen waren volgens haar erg moeilijk door het Congres goedgekeurd te krijgen.

In de negentiger jaren waren nog een paar dozijn wereldwijde internationale defensiefabrikanten over. Voornamelijk gestationeerd in Amerika bezaten ze in 2008 73% van het marktaandeel van globale wapenverkoop van $385 miljard. Dat is meer dan $1 miljard aan wapenverkoop per dag. Negentien van de 26 grootste wapenindustrieën en munitiefabrikanten waren Amerikaanse bedrijven, terwijl de resterende 7 Brits en Europees waren.

Wereldwijd werd in 2008 $385 miljard aan wapens besteed, 100 miljard aan export. In 2010 is de omzet van wapenexport $200 miljard, vanwege de verkoop aan Golfstaten, Saoedi-Arabië, Koeweit, Oman etc. Het bedrag dat in deze landen in 2010 – 2011 wordt uitgegeven aan defensiebudget is evenveel als het bedrag dat ze in de laatste 58 jaar hebben uitgegeven. Een enorme groei dus.

Moslimlanden hebben historisch gezien 36% van de wereldwijde wapenverkoop voor hun rekening genomen. Saoedi-Arabië staat voorop met $66 miljard (van 1950-2008) terwijl nog eens $100 miljard aan orders is gedaan voor 2009 tot 2011. De Verenigde Emiraten hebben voor 2009 – 2011 Amerikaanse bestellingen gedaan voor $35 miljard. Een enorme stijging als men weet dat ze in de laatste 58 jaar wapens aanschaften met een waarde van 2,5 miljard dollar.

Het is opvallend dat Oost-Europa, Centraal Europa, Canada en Zuid-Amerika niet aan deze wapenwedloop meedoen. India is daarentegen een nieuwe speler in het veld. India heeft voor ongeveer $3.5 miljard aan orders geplaatst.

Pakistan heeft voor een meer dan twee maal zo groot bedrag aan Amerikaanse wapens aangeschaft. Van $3 miljard (van 1950-1998) tot $8 miljard in 2010. Dat lijkt een premie voor de Afghaanse oorlog en ook een aansporing voor India te zijn. Zuid Azië, vooral India, zal de volgende grote klant zijn.

Tussen 1950 en 2008 is Amerika door wapenverkoop voor 101 miljard dollar schuldeiser bij verschillende landen in de wereld. Niet iedereen hoeft deze schulden ook daadwerkelijk af te betalen. Landen die in contanten hebben betaald zijn Saoedi-Arabië, Japan, Korea en Thailand. Pakistan heeft ongeveer de helft van de schuldsom in contanten hoeven af te betalen.

52 Amerikaanse privé defensieaannemers wierven 2.435 gepensioneerde Amerikaanse generaals en admiraals en gaven hen belangrijke posities in hun bedrijven. Bovendien contacteerde het Pentagon rechtstreeks 158 gepensioneerde generaals als adviseurs. 80% van deze generaals hadden rechtstreekse financiële banden met privé defensieaannemers.

Deze generaals werden ingehuurd vanwege hun banden met hun ex-collega’s om de zaken te vergemakkelijken. 7,5% van alle werkkrachten in Washington en 39% van de werknemers in het Pentagon werkten als burgerkracht in het Pentagon. Ze werkten vooral aan de defensie contracten (20.000 mensen).

De staf in het Pentagon werd sinds 9/11 verminderd van 26000 naar 9000. Dit was een reusachtige personeelsubstitutie van het Pentagon naar privéaannemers. Gevolg was dat de verdediging en veiligheidskwesties inclusief de verkoop van wapens, defensiecontracten, analytische studies en zelfs de oorlogdoctrine toevertrouwd werden aan deze Amerikaanse burgers, voornamelijk van de defensie industrie. Bedrijven als Halliburton, DynCorp, CACI en Blackwater doken als de grootste winnaars op. Nu overtreft het aantal personeelsleden van deze privé defensieaannemers het aantal Amerikaanse soldaten in Afghanistan en Irak.

Nu gaat de geconsolideerde wereldwijde defensie-industrie overdreven prijzen voor hun producten rekenen.

Oorlog is business geworden en zo zal het voorlopig blijven. Het Midden-Oosten schijnt het volgende podium te zijn. Het aanbod van petroleum is gegarandeerd, zoals de V.S., met drie oorlogen in het Midden-Oosten (Iran-Irak oorlog, Desert Storm, Koeweit en Irak Oorlog) heeft kunnen ervaren. Amerika kan heel goed, na een korte pauze natuurlijk, een vierde oorlog in het Midden-Oosten beginnen.

Video: NAVO gaat wereldwijd: ‘s Werelds grootste leger breidt fiks uit.

Empire, NATO going global, Engelstalig, 48 min.Inhoud video: Grootste militaire macht van de wereld NAVO breidt zich gestaag uit

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is de grootste militaire macht van de wereld. Het potentiële NAVO-leger bestaat uit meer dan 7 miljoen gewapende mannen en vrouwen.

De originele vijand, de Sovjet-Unie, is twintig jaar geleden gedesintegreerd. De NAVO zoekt een nieuwe identiteit en een nieuwe rol. In de Portugese hoofdstad Lissabon kwamen 40 staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO bijeen voor een grondige update, die de NAVO moet wapenen tegen de bedreigingen van de 21ste eeuw. Na de oprichting in 1949 en de val van de Berlijnse muur in 1989, is het tijd voor wat de Amerikanen “NAVO 3.0″ noemen.

De filosofie van de NAVO wordt samengevat in Artikel 5: Allen voor een, een voor allen. Werkt deze “Drie Musketiers” benadering ook wanneer er 28 verschillende conflicten spelen en tegenstrijdige agenda’s zijn? Is dit samenwerkingsverdrag niet enkel een vijgenblad voor de Amerikaanse buitenlandse politiek? Welke band heeft het met hervormd Rusland?

De NAVO heeft een nieuw strategisch niet-continentaal concept onthuld in Lissabon. De alliantie wil een wereldwijde rol spelen in de ruimte, de oprichting van een antiraket systeem in de samenwerking tegen cyberaanvallen. Is dat de weg om een relevante rol te kunnen spelen in een gecompliceerde wereld? En wat is de toekomst van landen als Afghanistan?

Zij praten mee: Anders Fogh Rasmussen, NAVO secretaris-generaal; Generaal Sir Michael Jackon; Oksana Antonenko, directeur Rusland & Eurazië, IISS; Dr Gülnur Aybet, Internationale Relaties, Universiteit van Kent; William Pfaff, schrijver van The Irony Of Manifest Destiny; Professor Stephen M Walt, internationale zaken, Universiteit van Harvard; Diana Johnstone, schrijfster van Fools Crusade; Dr Vlad Sobell, Daiwa Research Institute; Professor Alex Callinicos, schrijver van Bonfire Of Illusions.

Met dank aan: Global Research, artikel door Imran Bajwa Vertaald door ‘t Vertalerscollectief

Islamexpert: Geen enkel bewijs dat historische Mohammed ooit echt heeft bestaanVolgens Spencer is het een groot probleem dat vredelievende moslims zich nog steeds niet massaal hebben uitgesproken tegen de jihadistische leer dat de islam oorlog moet voeren tegen alle ongelovigen.

De bekende, door zowel moslims als politiek 'links' gehate islamexpert Robert Spencer -de oprichter van o.a. 'Jihad Watch'- heeft een nieuw boek geschreven waarin hij aantoont dat er geen enkele historische bronnen zijn die het bestaan van de profeet Mohammed -zoals hij door de moslims wordt afgeschilderd- bevestigen. Daarnaast veegt Spencer in een interview met het Canadese Toronto Sun TV het door veel mensen gehanteerde argument dat er net zomin bewijs zou zijn voor de oorsprong van het christendom en het leven van Jezus, compleet van tafel, en verwijt hij het de gematigde moslims dat zij zich nog steeds niet uitspreken tegen de extremisten die de islam wereldwijd in hun greep hebben.Presentator Michael Oren: Robert, je hebt net je nieuwe boek 'Bestond Mohammed echt?' afgerond. En? Heeft hij echt bestaan?

Spencer: Waarschijnlijk wel, maar alles wat we van hem weten is een legende. Hij is een soort Robin Hood die eveneens waarschijnlijk ooit heeft bestaan, maar die nooit van de rijken stal om aan de armen te geven. Dat zijn allemaal verzonnen verhalen, en dat geldt ook voor Mohammed. We weten niets over hem. Zelfs 60 jaar nadat hij gestorven zou zijn werd er in de historische annalen van zowel de Arabische veroveraars als de veroverde volken geen enkele melding van hem gemaakt.

Die veroveringen hebben echt plaatsgevonden, maar noch de veroveraars, noch de veroverden noemden ook maar één keer de islam, Mohammed of de Koran. Dus geen van deze drie zaken bestonden nog, 60 jaar na zijn dood.Oren: Mensen gaan dan meteen roepen dat hetzelfde geldt voor Jezus. Zelf heb ik ook net een boek afgerond met de titel 'Ketterij - Grote leugens over het Christendom'. Geen enkele serieuze wetenschapper vraagt zich af of Jezus ooit heeft bestaan. Er is namelijk overweldigend veel niet-christelijk bewijs van heidense bronnen dat Jezus inderdaad heeft geleefd. Je kunt denken dat hij de Messias was -ik denk zelf van niet- maar er is wél ontzettend veel bewijs voor zijn bestaan.

Jij zegt nu dat er in een tijdsbestek van 60 jaar na zijn dood geen enkele melding wordt gemaakt van Mohammed, de man die zó belangrijk is voor de (islamitische) cultuur?

Spencer: Je hebt helemaal gelijk, Michael. Dat is een zeer goede analogie, want er zijn allerlei soorten niet-christenen die over Jezus schrijven en ook over de christenen in de eerste eeuwen na zijn leven (op Aarde). Wat Mohammed betreft heerst er in de decennia na zijn leven echter een enorme stilte. En dat is heel vreemd, omdat de Arabieren in die tijd wel degelijk het Midden Oosten, Noord Afrika, India, Perzië en Spanje veroverden. En al die tijd geen woord over Mohammed. Ook werden ze door de volken die ze veroverden nooit moslims genoemd, wel bijvoorbeeld Saracenen of de mujaherun. Maar nooit moslims! Nergens ook maar één hint dat deze mensen een boek, een profeet of een nieuwe religie hadden.

Oren: Wat ik intrigerend vind is dat wij in ieder van oorsprong christelijk land kunnen zeggen dat Jezus nooit heeft bestaan. We kunnen zelfs de meest walgelijke en gemene dingen over Hem zeggen zonder dat er iets met ons gebeurt. Kun je in een land met een moslim meerderheid een boek schrijven met de titel 'Bestond Mohammed echt' of daar over praten? Zou dat worden toegestaan?

Spencer: Wel, Suleiman Bashir, een moedige, inmiddels overleden wetenschapper die op de Westelijke Jordaanoever leefde en les gaf aan de universiteit van Nablus, poneerde enkele jaren geleden aan zijn studenten de stelling dat de Koran het product van een historische ontwikkeling is, iets wat ik ook bespreek in mijn nieuwe boek. Zijn studenten gooiden hem uit het raam! Hier hadden ze geen enkele tolerantie voor. Daarna werd zijn leven bedreigd vanwege het wetenschappelijk onderzoek dat hij (naar de islam) had verricht.

Oren: En hij zei enkel dat het heilige boek van de moslims, de Koran, een product was van historische ontwikkeling? Dat is ook wat er altijd van de Bijbel wordt gezegd. Maar hem gooiden ze uit het raam en nu is hij dood?

Spencer: Precies. Gisteren plaatste ik een video op 'Jihad Watch' over Bart Ehrman, een wetenschapper die beweert dat de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament nooit hebben plaatsgevonden. In deze video vraagt iemand hem wanneer hij een vergelijkbare wetenschappelijke studie naar de Koran gaat verrichten. Zijn antwoord: Wanneer ik levensmoe ben.

Iedereen lijkt het maar normaal te vinden dat als je gewoon wat historische vragen stelt -en het gaat echt enkel om historische feiten- over de islam, de Koran en Mohammed, je je leven niet meer zeker bent.Oren: Er is dus duidelijk een verschil in culturen en in hoe het menselijk leven wordt gerespecteerd. Als we echter naar de mainstream media kijken dan wordt er voortdurend beweerd dat alle religies en alle mensen hetzelfde zijn, en eigenlijk dat alle religies slecht zijn. Zijn ze oneerlijk, of laf? Geloven ze deze onzin echt?

Spencer: Ik denk dat ze dat tot op zeker hoogte inderdaad geloven. Ze houden inderdaad min of meer vol dat alle religies slecht zijn, maar dat de islam eigenlijk niet zo slecht is als de anderen omdat het een religie van vrede en tolerantie zou zijn, die gekaapt is door extremisten, die op hun beurt niet zo slecht zouden zijn als de christelijke extremisten, et cetera.

Maar als je met mainstream verslaggevers gaat praten weten ze wel beter. Een paar jaar geleden sprak ik met een journalist over één van mijn andere boeken, 'De politiek incorrecte gids voor de islam', en hoe dit boek door sommige boekwinkels in Californië geweigerd werd. Hij zei tegen mij: Ja, dat doen ze omdat ze weten dat als ze het boek gaan verkopen, ze worden opgeblazen. Toen dacht ik: maar als je dat wéét, dan weet je ook dat de islam geen religie van vrede is en dat wat ik in mijn boek beweer dus wáár is. Maar goed, hij leek deze paradox niet te begrijpen.Oren: De actrice Susan Sarandon heeft nu tegenover een publiek gezegd dat de paus een Nazi is. De paus werd gedwongen bij de Hitler Jugend te gaan en zette zijn leven op het spel door daar zo snel mogelijk weg te gaan. Zijn vader was een politieagent die zich verzette tegen de Nazi's. Omdat de paus uit Duitsland komt zegt deze idiote vrouw nu dat hij een Nazi is. Maar zou deze bekende voorvechter van het liberalisme ooit melding maken van het feit dat Mohammed seks had met jonge meisjes en het afslachten van ongelovigen en etnische zuiveringen propageerde?

Spencer: Nee, dat zal ze nooit doen, ondanks het feit dat de verslagen hierover heel duidelijk zijn. Je noemde al seks met kinderen; volgens de allereerste islamitische bronnen had Mohammed seks met een 9 jarig meisje toen hij zelf 54 was. Zij werd zijn favoriete vrouw. Dat staat heel duidelijk beschreven in die bronnen. Ik twijfel weliswaar aan de historische waarde van deze bronnen, maar ze zeggen nog altijd wat ze zeggen. De realiteit is dan ook dat kinderhuwelijken in heel de islamitische wereld normaal worden gevonden en met verwijzing naar het voorbeeld van de profeet worden goedgekeurd. Maar als je hier in de verkeerde context over praat, dan ben je, zoals ik al eerder zei, je leven niet meer zeker.

Oren: Vaak wordt er dan gezegd: o.k., dat is moeilijk te begrijpen, maar dat gebeurde nu eenmaal in vroeger tijden, en als je naar het Oude Testament kijkt -dat natuurlijk van véél eerder dateert- dan zie je vergelijkbare voorbeelden van weerzinwekkend gedrag. Is dat inderdaad authentieke kritiek (op de Bijbel)?

Spencer: Nee, dat is een valse vergelijking. Het Oude Testament staat inderdaad vol met gewelddadig en immoreel gedrag, maar gelovigen worden NOOIT opgeroepen om dat gewelddadige gedrag te imiteren. Gedurende de hele geschiedenis hebben zowel christelijke als joodse geestelijken er moeite mee gehad dat er staat dat God Jozua de opdracht gaf om hele steden uit te roeien. Er staat echter nergens dat de gelovigen van vandaag hetzelfde moeten doen en ook hele steden zouden moeten uitroeien!

De Koran is daar echter heel duidelijk in en stelt dat het de verantwoordelijkheid is van alle gelovigen om oorlog te voeren tegen de ongelovigen en hen te onderwerpen aan de islamitische wetten. Dit is wat de mainstream islam leert, dat het de plicht van de moslim gemeenschap is om oorlog te voeren tegen de ongelovigen en hen te onderwerpen. Zo'n oproep komt in het christendom en het judaïsme in het geheel niet voor.Oren: Ik wil het even over de gevangenenruil in Israël hebben. Ruim 1000 Palestijnen werden vrijgelaten in ruil voor de Israëlische soldaat Schalit, die toen hij ontvoerd werd slechts een korporaal was. Onder de vrijgelaten gevangenen bevinden zich Palestijnen die tienermeisjes hebben doodgestoken, kinderen en oudere mensen hebben vermoord, bomaanslagen op discotheken hebben gepleegd... Bestaat er in de islamitische wereld geen dynamiek die zegt dat dit verkeerd is? Ik bedoel, zelfs al zóu het een 'bevrijdingsstrijd' zijn, dan nog gaat het om het vermoorden van kinderen, van onschuldigen! Is de islamitische wereld daar niet verontwaardigd over?

Spencer: Nee, absoluut niet. Ik volg de pers in de Arabische en islamitische landen voortdurend, en ik zie hier helemaal niets van. Als u het wél heeft gezien, stuur het naar me op! Maar ik zie het niet. In de islam is het zelfs verplicht om een ongelovige die in oorlog is met de islam te vermoorden. Zo'n beetje iedere Israëliër valt in deze categorie. Hier zijn geen enkele restricties voor; ook schamen ze zich er niet voor. Sterker nog, degenen die Israëliërs vermoord worden als helden vereerd. Ze staan afgebeeld op posters op kinderkamers in Gaza en op de Westbank; hun foto's worden als voetbalplaatjes geruild. Kortom: ze worden vereerd.

Oren: In Israël heb ik zoiets ten aanzien van hun soldaten nog nooit gezien. De samenleving is daar soms zelfs irritant pacifistisch, waardoor ze zich er bijna door in verlegenheid voelen gebracht als ze een oorlog moeten uitvechten.

Spencer: Klopt, en ze hebben al zo vaak geprobeerd vrede te sluiten. De deal rond Schalit is daar opnieuw het bewijs van. Hoe belachelijk is het immers dat meer dan duizend moordenaars, mensen die er trots op zijn Israëlische burgers te hebben gedood, voor één persoon worden geruild.

Na eerdere, vergelijkbare gevangenenruilen is 50% van alle vrijgelaten terroristen opnieuw terreur gaan plegen. Eén van hen is Abbas Mohammed Al Sayed, die in 1996 werd vrijgelaten. In 2002 nam hij opnieuw deel aan de zoveelste jihad aanslag waarbij 31 Israëliërs werden vermoord en er 150 gewond raakten. Hij is slechts één van de vele voorbeelden van terroristen die in ruil voor Israëlische soldaten werden vrijgelaten, en daarna opnieuw massa's mensen afslachtten.Oren: Naar verluid zouden de Israëliërs deze keer daarom niet eens aan de vrijgelaten terroristen hebben gevraagd om niet opnieuw terreur te gaan plegen, omdat ze weten dat dit zinloos is. Even iets anders. We kennen allemaal moslims die niet in de islamitische kernlanden leven en die geweldige en vriendelijke mensen zijn, mensen die door hun warmte mijn leven hebben veranderd. Wat denkt u? Zijn ze zo ondanks hun islamitische geloof? Zij zouden zeggen van niet.

Spencer: Dat is een complexe zaak. Het is niet dat ze dit ondanks hun islamitische geloof doen, maar wel dat ze door zo te zijn geen aandacht schenken aan bepaalde aspecten van het islamitische geloof die door de jihad terroristen worden gebruikt om geweld, haat en onderdrukking te rechtvaardigen. Islam leert ook gastvrij te zijn voor vreemdelingen, en vriendelijkheid.

Toch is er een scherp onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. In het algemeen wordt van gelovigen verwacht dat ze niet dezelfde vriendelijkheid tonen aan ongelovigen als aan medegelovigen. De Koran zegt dat Mohammed Allahs apostel is en dat degenen die hem volgen barmhartig voor elkaar zijn, maar hard en meedogenloos voor de ongelovigen. Betekent dat dan dat alle moslims zich zo opstellen tegenover ongelovigen? Natuurlijk niet. Sommigen van hen reageren namelijk wel menselijk en doen het daardoor beter als hen wordt geleerd.

Dat wil echter niet zeggen dat die leringen niet bestaan. Je hebt mensen die de islam in alle opzichten serieus nemen, maar ook mensen die dat slechts ten dele doen. Weer anderen noemen zich moslims maar trekken zich verder niets aan van wat de islam leert. Net als in het christendom en het judaïsme kent de islam dus een heel scala aan soorten gelovigen.

Oren: Wat zou u willen zeggen tot de moslims die nu kijken en die houden van dit land (Canada), en die zich gekwetst voelen door wat u in dit interview heeft gezegd?

Ik zou zeggen: bewijs maar dat ik geen gelijk heb. Het is nu eenmaal zo dat dit geen prettige waarheden zijn, maar ze zijn niet minder waar omdat ze onprettig zijn. Het is een feit dat jihad terroristen zich beroepen op de teksten en leringen van de Koran en het voorbeeld van Mohammed, om daarmee geweld en terrorisme te rechtvaardigen. In heel de islamitische wereld schilderen zij zichzelf af als de authentieke vertegenwoordigers van de islam. Ook roepen zij de vreedzame moslims op om hen op die basis te steunen, omdat zij zouden doen wat de islam van hen verwacht. Misschien is dat niet zo, misschien zijn zij niet de ware moslims. De aardige en vreedzame moslims zouden dan echter een andere versie van de islam moeten uitdragen en die van de jihadisten verwerpen en tegengaan. Maar dat hebben ze nog steeds niet gedaan.Xander - (1) Winds of Jihad
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

  • NAVO gaat wereldwijd: ‘s Werelds grootste leger breidt fiks uit
  • Islamexpert: Geen enkel bewijs dat historische Mohammed ooit echt heeft bestaan
  • Presentator Michael Oren

  • Dovnload 4.25 Mb.