Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 48 09. 05. 27 Pag

Dovnload 2.63 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 48 09. 05. 27 PagPagina13/37
Datum06.12.2018
Grootte2.63 Mb.

Dovnload 2.63 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37

Anonieme brief van een Vrijmetselaar


Behoeft geen nadere uitleg !!!!! wakker worden mensen.

gepost op: woensdag 14 januari 2004 - 11:22:12

Nederland, juli 2002
Beste lezer,
Ik ben een vrijmetselaar (maçon) met een hoge rang. Uitgezonderd de cosmetische randactiviteiten van de vrijmetselarij, is het ons verboden over al datgene te praten, wat wij bespreken, besluiten en doen. Wellicht staat het u bij wat Wolfgang Amadeus Mozart en Paus Johannes Paulus I is overkomen. Derhalve ben ik gedwongen het onderstaande anoniem met u te delen.
De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie. De belangrijkste componenten van onze organisatie zijn de Rotary en de Lions. Officieel houdt de vrijmetselarij zich in het kort bezig met individuele zelfontplooiing en liefdadigheidsacties. Veel mensen worden echter een vrijmetselaar omdat zij hopen carrière te maken door gebruik te kunnen maken van het krachtige maçonnieke netwerk. Echter de organisatie en de mensen achter de vrijmetselarij hebben ook een eigen (verborgen) doelstelling; zoveel mogelijk macht bezitten en uitoefenen. Daarom kan niet iedereen een vrijmetselaar worden. De maçonnieke wereld is alleen geïnteresseerd in talentvolle mensen die in hun vakgebied grote prestaties (kunnen) leveren. Hoe meer mensen met een maatschappelijk hoge positie lid zijn, des te groter de macht van de vrijmetselarij is.
Over de gehele wereld is de vrijmetselarij goed vertegenwoordigd in de media, de ambtenarij, de politiek, de ministeries van justitie, de grote concerns, de financiële instellingen, de religieuze en spirituele bewegingen, de politie, het leger en de verschillende geheime diensten. Vooral de media zijn voor ons van cruciaal belang.

Het bovenvermelde wil niet zeggen dat de meeste mensen in die organisaties vrijmetselaren zijn. Maar de sleutelposities zijn wel in handen van vrijmetselaren, waardoor wij die organisaties controleren. Zoveel mogelijk macht, met liefst zo min mogelijk mensen is daarbij ons devies.

Veel mensen bij die organisaties, en zelfs bij de vrijmetselarij zijn zich niet eens bewust van het feit dat zij slechts onze instrumenten zijn, die onze doelen dienen.
Ook in Nederland heeft de maçonnieke orde veel macht. Belangrijke besluiten worden door ons genomen. In de hierboven genoemde organisaties en instellingen worden onze beslissingen slechts bekrachtigd. Geen enkel, voor ons belangrijk besluit kan worden genomen en uitgevoerd zonder onze goedkeuring.

Bij belangrijke beslissingen gaan wij als volgt te werk:

Allereerst wordt er door ons een beslissing genomen. Vervolgens wordt er een probleem(/situatie) gecreëerd waarvoor wij de oplossing (lees: de reeds genomen beslissing) al hebben. De media en/of de "onafhankelijke" organisatie(s) attenderen de samenleving dan op het "grote" probleem en vragen de betrokken instanties om met oplossingen te komen. Dan wordt de beslissing die wij reeds genomen hadden, ook officieel door die "onafhankelijke" instanties genomen.
De Nederlandse vrijmetselarij heeft een vooraanstaande rol in de wereld. Ook het Koninklijk Huis van de Oranjes, is een belangrijke naam bij internationale topconferenties, zoals de Bilderberg vergaderingen, die door de vrijmetselarij worden georganiseerd.

De professor die Maxima wegwijs maakte in "Nederland" is overigens ook een goede bekende van deze bijeenkomsten. Bill Clinton en Tony Blair kwamen pas na hun deelname aan deze vergaderingen aan de macht. Ook Ad Melkert was na zijn deelname bestemd om premier te worden. Voor hem persoonlijk liep het echter anders dan gepland, o.a. door de opkomst van Fortuyn.


Zonder overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers zijn van de wereld. Maar de vrijmetselarij wil de totale macht. Een belangrijk obstakel daarbij is het feit dat er veel landen zijn. Dit betekent ook dat er veel landen gecontroleerd moeten worden. Daarom wil de vrijmetselarij dat de landen zich heel geleidelijk aan, zonder dat de burgers het beseffen, verenigen in federaties waarbij veel bevoegdheden worden overgedragen aan een liefst niet (rechtstreeks) door de burgers gekozen orgaan van de federatie. In de EU is dit de Europese Commissie. Het zal u niet verbazen dat veel commissieleden, zoals de heer Bolkestein die voor zijn diensten door ons, met deze functie beloond is, heel goed naar ons luisteren.

Op de lange duur moeten de verschillende federaties samensmelten tot één unie die wij achter de coulissen zullen besturen. Bestuur de bestuurders.


Om dit doel te bereiken hanteren wij verschillende middelen en tactieken. Een belangrijke tactiek is het op verschillende niveaus tegen elkaar opzetten en uitspelen van mensen en groeperingen. Verdeel en heers is onze strategie. Zo kan de vrijmetselarij, achter de schermen, het meeste invloed uitoefenen. Indien er geen tegenstellingen of tegen elkaar staande groeperingen zijn, worden er tegenstellingen en vijanden gecreëerd. Zo laten wij bijvoorbeeld veel linkse organisaties geloven dat de armoede in de wereld ontstaat doordat, niet wij, maar multinationals de wereld globaliseren. Indien manipulatie door de media niet voldoende bleek te zijn hebben we niet geschuwd daden tegen een groep te verrichten en dit vervolgens door een andere groepering te laten opeisen. Waar wij vooral beducht voor zijn, zijn sterke groeperingen of partijen. Indien een partij of groepering te sterk wordt, wordt die groepering verzwakt en worden de anderen ondersteund.
De ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk arm gehouden. Dit doen wij voornamelijk met de IMF en de door ons neergezette regeringsleiders. Indien een land of gebied toch te sterk dreigt te worden zorgen wij voor conflicten en onrusten. Vooral in de arme gebieden in de wereld zijn er vele regeringen en staten gekomen en gegaan. Maar veel is er niet veranderd, en zolang de vrijmetselarij dat niet wil zal er ook niks veranderen.
Begin jaren 90 kozen wij een nieuwe vijand waarvan wij dachten dat het voor onze doeleinden het grootste obstakel zou zijn. Met alle mogelijke middelen bestrijden wij deze beweging. Wij laten zelfs een land als proefobject fungeren. Niet zelden gaan wij met onze tegenstanders mee om ze zodoende in een door ons gewenste richting te duwen. Zo richten wij m.b.v. de inlichtingendiensten zelf ook verwante groeperingen van deze beweging op en laten wij deze groepering allerlei handelingen verrichten. Ook heeft de vrijmetselarij ook in deze beweging leden. Wij vernietigen vaak onze tegenstanders van binnenuit. Wat er in de beginjaren 90 zich in de wereld heeft afgespeeld is en wat de toestand van de vijand is, zal u snel duidelijk worden als u alles vanuit een vogelperspectief bekijkt.
Wij werken ook soms met individuen samen, totdat wij ze niet meer kunnen gebruiken. In het verleden hebben we bijvoorbeeld in Chili, Pinochet gebruikt. Toen wij hem niet meer nodig hadden, hebben wij hem aan de kant gezet. Maar onze macht in Chili (en Zuid-Amerika) hebben wij nog steeds. Ook hadden wij met Milosevic gezamenlijke interesses. Daarom hebben we pas nadat hij het karwei geklaard had, hem laten arresteren. Andere Servische kopstukken hadden echter minder geluk. Zij werden geliquideerd. Milosevic speelde niet voor niets met de gedachte Clinton en Blair te laten verhoren door het Internationale Gerechtshof. Denkt u ook dat het toeval is dat juist het Nederlandse leger naar een gebied werd verstuurd waar later een genocide werd gepleegd?

In Nederland was er Fortuyn. Hij begreep goed dat wij een beweging tot vijand hadden uitgeroepen en maakte daar handig gebruik van. Hij was niet te beroerd om daarbij ook onze belangen te dienen. Nadat sommige van zijn ideeën tot gemeengoed waren geworden hadden wij hem echter niet meer nodig. Hij zou door zijn open en directe houding en werkwijze zelfs een groot gevaar voor ons, de internationale gevestigde orde, zijn geworden. Zijn dood kwam voor mij dan ook niet als een verassing. De oproep van Mens, meteen na de aanslag, om op de VVD te stemmen spreekt voor zich.


De hele waarheid over de dood van Fortuyn kan alleen in de openbaarheid komen als er een open, en door een breed publiek gedragen onafhankelijk onderzoek komt, die ook het Koninklijk Huis, de geheime diensten en de vrijmetselarij onderzoekt. Het is ook evident dat de individuele onderzoeksleden ook daadwerkelijk onafhankelijk zijn. Zo niet dan zullen, net als in het verleden bij sommige onderzoeken, de "daders" achter gesloten deuren zelf wel eens de daad moeten onderzoeken. Indien de vrijmetselarij en andere organisaties nader worden onderzocht zullen ook diverse mysterieuze en andere historische gebeurtenissen over de hele wereld opgehelderd kunnen worden. Men kan daarbij bijvoorbeeld aan de Bijlmerramp en de laatste verkiezingen in de Verenigde Staten denken.
Net als bij eerdere tegenstanders besloten ook wij de LPF met de partij mee te gaan en die stroming van binnenuit te neutraliseren. De partij mag, net zoals D'66, blijven bestaan als wij invloed daarin kunnen uitoefenen. Het is de taak van Herben om, zo onopvallend mogelijk, niet alleen de partij te verzwakken, maar ook de bevolking te demoraliseren en hun hoop op vernieuwing, cru gezegd, de grond in te boren.

Herben hoeft zich over zijn eigen toekomst geen zorgen te maken. Trouwe dienaren worden door de vrijmetselarij altijd beloond. Net zoals Ruud Lubbers beloond werd met een functie bij de VN, nadat hij Brinkman en zijn eigen partij had getorpedeerd, weet Herben dat zijn kamikaze niet zonder beloning zal blijven.


Een grote hindernis is voor ons het Internet. Door de opkomst van Internet verloren de traditionele media, en daarmee de gevestigde orde, macht. Nu kunnen immers ook individuele burgers met elkaar communiceren zonder dat wij ze beïnvloeden. De communicatiemogelijkheden en daarmee de intellectuele vrijheden zijn vergroot. We hebben in het begin geprobeerd Internet te stoppen. Zo deed "ons" bedrijf Microsoft niet mee aan Internet. Toen desondanks Internet toch was doorgebroken, besloten wij Netscape te vernietigen en zelf mee te doen aan Internet om zodoende de mogelijkheden van dit medium te beperken. Veel innovatie is er van Microsoft dan ook niet gekomen.

Internet ondersteunt democratie terwijl wij eigenlijk geen democratie willen hebben. Daarom proberen wij onze greep op Internet te vergroten. Veel grote hacks en dos-aanvallen zijn met onze instemming gepleegd. Wij creëerden met onze media een gevoel dat Internet onveilig en gevaarlijk is, en dat Internet vooral gebruikt wordt door criminelen, zedendelinquenten en terroristen. Tevens hadden wij hiermee een argument om controle op en over Internet uit te oefenen. Ook zorgden wij ervoor dat er op lokaal en internationaal niveau, veel wetgeving kwam die de vrijheden van Internetters beperkte.Toen wij de macht uit handen wilden nemen van bestaande machthebbers hebben wij de mensen van de bestaande machtsblokken losgeweekt met het individualisme. Nu wij de macht hebben is het individualisme een gevaar voor ons. Mede om die reden worden de rechten van de (individuele) burgers beperkt en zaaien we angst onder de bevolking om zodoende ook groepssaamhorigheid en gehoorzaamheid te krijgen.
U begrijpt dat we een belangrijke periode in de wereldgeschiedenis in gaan. Ik ben ervan overtuigd dat u nu de wereld door een andere bril zult bekijken en dat u de gebeurtenissen om u heen beter zal kunnen doorgronden. Als een vrijmetselaar die u kent, het bovenstaande niet kan onderschrijven, kunt u hem/haar op zijn/haar woord geloven. Zij weten niet beter. Door de organisatiestructuur van de vrijmetselarij zijn alleen de hoogste rangen van deze feiten op de hoogte. Het woord "wij" en "ons" heb ik taalkundig gebruikt om het een en ander aan u duidelijk te maken en niet omdat ik trots ben maçon te zijn. Ik vraag u allen om vergiffenis voor mijn bijdrage aan dit geheel.
Voor een mooiere wereld

(was niet ondertekend) meer infoDollar stops being Russia's basic reserve currency
The US dollar is not Russia’s basic reserve currency anymore. The euro-based share of reserve assets of Russia’s Central Bank increased to the level of 47.5 percent as of January 1, 2009 and exceeded the investments in dollar assets, which made up 41.5 percent, The Vedomosti newspaper wrote.

The dollar has thus lost the status of the basic reserve currency for the Russian Central Bank, the annual report, which the bank provided to the State Duma, said.

In accordance with the report, about 47.5 percent of the currency assets of the Russian Central Bank were based on the euro, whereas the dollar-based assets made up 41.5 percent as of the beginning of the current year. The situation was totally different at the beginning of the previous year: 47 percent of investments were made in US dollars, while the euro investments were evaluated at 42 percent.

The dollar share had increased to 49 percent and remained so as of October 1. The euro share made up 40 percent. The rest of investments were based on the British pound, the Japanese yen and the Swiss frank.

The report also said that the reserve currency assets of the Russian Central Bank were cut by $56.6 billion. The losses mostly occurred at the end of the year, when the Central Bank was forced to conduct massive interventions to curb the run of traders who rushed to buy up foreign currencies. The currency assets of the Central Bank had grown to $537.6 billion by October 2008. Therefore, the index dropped by almost $133 billion within the recent three months.

The majority of Russian companies, banks and most of the Russian population started to purchase enormous amounts of foreign currencies at the end of 2008. The dollar gained 16 percent and the euro 13.5 percent over the fourth quarter. The demand on the US dollar was extremely high, and the Central Bank was forced to spend a big part of its dollar assets, experts say.

The change of the structure of the currency portfolio of the Bank of Russia has not affected the official peg of the dual currency basket, which includes $0.55 and 0.45 EUR.

The investments of the Bank of Russia in state securities of foreign issuers have been considerably increased, the report said. About a third of Russia’s international reserves are based on US Treasury bonds.

Russia became one of the largest creditors of the US administration last year, the US Department of the Treasury said. Russia increased its investments in the debt securities of the US Treasury from $32.7 billion as of December 2007 to $116.4 billion as of December 2008.

Source: Pravda.ru

Vrijmetselarij
Volgens de New Age komen alle religieuze stromingen van occulte mystiek voort uit een soort oerstroom van het menselijk denken. Dat geldt ook voor de "Orde der Vrijmetselaren". De vrijmetselarij is een internationaal verband van loges, gericht op de ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid denkende persoonlijkheid. Alleen al in Engeland bestaan maar liefst 8000 van deze Loges waarvan de leden terug te vinden zijn in de adel, het onderwijs, in kerken en binnen de politie en het justitieapparaat. De vrijmetselarij zet zichzelf neer als een,, levenshouding die persoonlijk en gezamenlijk creatief denken wil bevorderen". Het zijn besloten genootschappen waarvan de deelnemers -meestal uitsluitend broeders- uitgaan van een gemeenschappelijk wereldbeeld: wereld en leven zijn een bouwwerk dat nog voltooid moet worden. Vrijmetselaars zien zich als bouwers en als bouwstenen van een betere wereld. Een algemeen kenmerk van de reguliere vrijmetselarij is het gegeven dat de leden uitgaan van een godsbeeld. Ze onderscheiden een "scheppend, ordenend beginsel" waarbij men niet spreekt over God, maar over "de Opperbouwmeester van het heelal", of ook wel over "de Groot architect van het universum." Het enige dat verwacht wordt is dat een broeder geloof hecht aan een Opperwezen, maar die kan bijvoorbeeld net zo goed uit het hindoeïsme afkomstig zijn. De vrijmetselarij staat open voor mannen van allerlei religieuze achtergronden. In dat beeld moeten aanhangers van verschillende religies elkaar vinden. De vrijmetselaarsbeweging dateert uit het eind van de 17e eeuw. De eerste nationale organisatie van loges werd in 1717 in Londen opgericht en daarna verbreidde het zich snel. Een zeer aantrekkelijk aspect hierbij was de vermeende ouderdom van de beweging en haar pretentie het sluitstuk te zijn van een esoterische traditie die terug zou gaan tot in het oude Egypte, en via de bouwers van de Tempel van Salomo en organisaties als de Ridderorde der Tempelieren en de Rozenkruiserbeweging uiteindelijk uitmondde in de vrijmetselarij. Dat is op zich niet zo vreemd, want Egyptische goden, als Thoth en Osiris, zijn zonder meer centrale personages binnen de vrijmetselarij. Men zou zelfs kunnen zeggen dat deze heidense goden vereerd worden want Osiris wordt vaak geïdentificeerd met de gevallen engel Lucifer.

Heilige boeken’

In principe ligt in de loge de Bijbel open en wordt de gelofte afgelegd op de Bijbel. Dat maakt dat het onschuldig lijkt en dat zelfs christenen en predikanten hun vertrouwen in de Orde stellen en lid worden zonder goed te beseffen waar deze club werkelijk mee bezig is. In de praktijk blijkt dat wanneer iemand de gelofte op de Koran of welk ander heilig boek dan ook wil afleggen, dat ook mogelijk is.Dat maakt dat de vrijmetselarij een beweging is met op zijn minst een pseudo-religieus karakter. De plicht van de kandidaat is altijd rekening te houden met de heilige boeken, want dat is voor hem een plechtige binding, ongeacht tot welke religie hij behoort. De christenen die geloven dat er een hechte binding bestaat tussen de vrijmetselarij en de God van Israël, zullen bedrogen uitkomen want de uiteindelijke doelstelling van de hoogste graden binnen is samen met andere organisaties de Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen. De Orde van de Antichrist.

De vrijmetselarij gebruikt slechts het christelijk respect voor de Bijbel om de betrokkene trouw te doen zweren aan de vrijmetselarij. Hetzelfde geldt voor de Koran en de Upanishads (grote verzameling heilige Hindoeteksten). In feite heeft de vrijmetselarij geen enkel respect voor de inhoud van welk heilig boek dan ook anders dan als een middel tot verbinding aan de vrijmetselarij.Albert Pike, een 33e graad vrijmetselaar en één van de invloedrijkste leden van de orde uit de laatste eeuwen zei: "Wij hebben geen belangstelling voor uw religieuze overtuiging." De Bijbel is net als de Koran en andere ‘heilige’ boeken niets anders dan een toerusting van de loge, een groot ‘licht’ waarop de kandidaat zich verbindt aan de vrijmetselarij. De Bijbel is slechts een symbool en behoeft niet geloofd te worden, dus slechts een onderdeel. De bijbel van de vrijmetselaars heeft een introductie waarin staat dat de vrijmetselarij niet christelijk is, maar dat zij in plaats daarvan alle religies ondersteunt. Achterin staat in een verklaring dat het geloof in Jezus Christus niet verheven is boven geloof in Boeddha, Mohammed, of Zeus de opperste god van de Grieken.

In de loge ligt de Bijbel open bij het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, daar liggen de Passer en Winkelhaak op en deze specifieke combinatie wordt gezien als de "Drie Grote Lichten" van de vrijmetselarij. De invloed van de vrijmetselaren op de geschiedenis van de mensheid is in de loop der eeuwen altijd van heel grote betekenis geweest. Een voorbeeld is de constitutie van de Verenigde Staten van Noord Amerika. De mannen, die deze ontwierpen, o.a. George Washington en Benjamin Franklin, waren vrijmetselaren. Maar ook op ander terrein heeft de vrijmetselarij de gemeenschap zeer beïnvloed door het werk van belangrijke personen, die de beginselen der vrijmetselarij in hun werken en streven tot uitdrukking hebben gebracht. De vrijmetselarij is geen geheim genootschap, maar een genootschap met een geheim. Zij streeft naar een beter mens. Maar uiteindelijk worden mensen met extra kwaliteiten verleidt om hun diensten te bewijzen aan het beest.

Ritualen

De vrijmetselaren hanteren onderling, en met name tijdens hun bijeenkomsten, geheime ritualen die in beslotenheid plaatsvinden en waarvan de belangrijkste de inwijdingsritualen zijn. Het is hun verboden daarover met buitenstaanders te spreken. Deze geheimzinnigheid, samen met de door sommige vrijmetselaren verkondigde mythische geschiedenis, heeft de Vrijmetselarij een bedenkelijke naam bezorgd. Met uitzondering van die tot de top horen weten de rest van de vrijmetselaren niets van de ware doelstellingen ervan. De leden van de lagere graden weten sowieso niets over het doen en laten van de hogere graden, noch wie daartoe behoren. Albert Pike zei dat de ware betekenis van de symbolen en geheimen met opzet niet aan de lagere graden wordt verteld. Vragen van de lagere graden worden met leugenachtige verklaringen afgewimpeld. Er hangt van oudsher veel geheimzinnigheid rond vrijmetselaarsloges.

In iedere vrijmetselaarstempel wordt een steen aangetroffen, die de symbolische voorstelling is van de ‘ruwe mens’ men streeft ernaar om deze ruwe steen te transformeren tot een perfect exemplaar, met rechte hoeken. De ruwe steen staat symbool voor de "profane mens" die een hoger spiritueel niveau bereikt aan de hand van vrijmetselaarsarbeid. De Tempel betreden vrijmetselaars over het algemeen in rokkostuum, compleet met witte handschoenen en schootsvel, waarop symbolen zijn afgebeeld die de rang van de betreffende vrijmetselaar aangeven. Aldus gekleed verricht men geheime rituele handelingen, die in het vrijmetselaarsjargon "ritualen" worden genoemd. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor het zogenaamde "tableau" een doek met geborduurde symbolen die aan het rituaal verbonden zijn. Dergelijke rituele handelingen worden uitgevoerd bij bijzondere gelegenheden. Volgens de regels van het rituaal, dat verbonden is aan de leerling-graad, mag de kandidaat tijdens zijn initiatie "noch gekleed, noch naakt" zijn.

In het boek "The deadly Deception" gaat ex-Vrijmetselaar-Grootmeester Jim Shaw uitvoerig in op het doen en laten van de Orde.Shaw is van leerling en gezel opgeklommen tot de 33e graad die Souverein Grootmeester Inspecteur Generaal. Bij zijn initiatie waren regeringsleiders, leden van koninklijke families en hooggeplaatste kerkelijke autoriteiten aanwezig waaronder Billy Graham. Daarbij werd wijn gedronken uit menselijke schedels. Shaw schrijft: "Toen het tijd was voor de uiteindelijke inwijding stonden we allen op en herhaalden de eed en wij zwoeren ware trouw aan de hoogste Raad van de 33e graad. Daarna overhandigde een van de "conductors" de kandidaat een menselijke schedel, ondersteboven met wijn erin. De schedel is veelbetekenend, omdat het traditioneel de verblijfplaats is van de ziel. Alle kandidaten herhaalden wat hij zei en bezegelden de eed door te zeggen: "Mag ik de wijn die ik nu drink een dodelijke gif in mij worden, … als ik ooit willens en wetens de eed geweld aan zou dien. Daarna werd de wijn gedronken. Een van de broeders, zeer overtuigend gekleed als een skelet, stapte uit de schaduw en wierp zijn armen om de kandidaat." De top van de vrijmetselarij wordt volledig geregeerd door de Illuminatie. Aan de ingewijden wordt gezegd dat iedereen buiten de Orde "barbaren, vandalen en heidenen" zijn. Dit komt overeen met de exclusiviteitdoctrine van de vrijmetselarij. De vrijmetselaarsleer stelt dat de vrijmetselaarsgeheimen tot perfectie is voorbehouden aan de "Elite", die zijn ingewijd in de hogere niveau van kennis en wijsheid.

Shaw beschrijft de eed van de eerste graad als volgt: Leerling eerste graad: Daartoe wordt zijn borstkas bij het hart ontbloot, zijn linkerknie ontbloot en wordt de rechterschoen vervangen door een pantoffel. Een strop wordt om zijn nek gehangen dat de binding met de profane wereld symboliseert. Dit zou een verwijzing naar de dood, of de doodstraf, kunnen zijn. Hem wordt duidelijk gemaakt dat als hij zal proberen om voorwaarts te vluchten, hij doorstoken zal worden. Hierbij wordt de kandidaat op de plek van het hart geprikt met een passer. Als hij achterwaarts zal proberen te vluchten zal hij gehangen worden. Vervolgens krijgt de kandidaat een blinddoek om en wordt hij de tempel binnengeleid. Daarbij wordt hij vergezeld door een ervaren broeder, die hem echter geen enkele uitleg verschaft over wat hen te wachten staat. Nadat hij geblinddoekt het ganse ritueel heeft doorlopen, en zichzelf heeft geketend aan de wil en wensen van de opperbouwmeester (Lucifer) van het heelal, wordt hem de blinddoek afgedaan. In de boeken van de vrijmetselarij wordt uitermate sympathiek gesproken over de slang die Eva verleidde. Hij zou de god van kennis en wetenschap zijn. De gedachte van de vrijmetselarij dat de slang of Lucifer, engel van het licht, in feite god van kennis en wetenschap is, wordt door Anton LaVey, de overleden hogepriester en oprichter van de satanskerk, bevestigd. Hij schreef in de satansbijbel: "satan geeft ons wijsheid en kennis."Daarom staat de Boom van Kennis bij de VM hoog in het vaandel. Albert Pike schreef in zijn boek "Morals en Dogma" dat het Lucifer is, die de drager van het licht is. "Lucifer is god".

Bij het hele ritueel wordt gebruik gemaakt van symboliek uit de bouwkunde, aangevuld met religieuze, vaak Bijbelse thematiek. De leden van de reguliere vrijmetselarij zijn geen duistere samenzweerders. De adressen van loges staan in het telefoonboek en op talloze websites. De meeste vrijmetselaars zijn ter goede trouw, zij streven daadwerkelijk naar een betere wereld. Het zijn echter de hoogste graden en met name de geheime loges die zich van de reguliere vrijmetselarij hebben losgemaakt en belangrijke politici als leden tellen. De Amerikaanse en Britse vrijmetselarij zijn veel meer dan andere landen verweven met de politiek en met sociaal-maatschappelijke instellingen. Er zijn onderzoeken geweest in Amerika en Engeland naar de invloed van de vrijmetselarij op het openbare leven, waarbij aangetoond werd dat deze invloed aanmerkelijk groter is dan menigeen denkt.

De doelstelling die zegt dat de Vrijmetselarij voortdurend streeft naar een ontwikkeling van geest en gemoed en het bouwen aan een betere wereld is slechts een dekmantel voor de werkelijke doelen die de Orde nastreeft. Ook deze club werkt zoals gezegd mee aan het tot stand komen van de Nieuwe Wereld Orde. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de Luciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de Bijbel dat beschrijft dient te verdwijnen. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. Jim Shaw zegt dat de Vrijmetselarij geheel onder invloed van Satan staat. Hij zegt dat de hoogste graden verplicht zijn om Lucifer te aanbidden. Lucifer zo zegt men, is de god van het licht en het goede, die strijd voor de mensheid tegen de god van de duisternis- dat is de God van de Bijbel.Bij zijn initiatie wordt de kandidaat de meest geheime en gewijde naam van de drie-enige God onthuld: Ja-bul-on (J.B.O.) "Ja" staat voor de God van de Bijbel Jahweh. "Bul" staat voor Baäl en "On" staat voor Osiris- de Egyptische Zonnegod. Deze ‘Jah Bul On’heeft helemaal niets te maken met de God van de Bijbel

Dat de vrijmetselaars Lucifer aanbidden wordt nog eens extra bevestigd door het volgende: Kandidaten op het 17e niveau van de vrijmetselarij- ook wel "De Ridders van het Oosten en het Westen" genoemd, ontvangen na te zijn ingewijd een geheim woord: Abáddon. De Bijbel zegt hier het volgende over.Openbaring 9:11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abáddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon.

Lucifer is dus hun god en als misleiding gebruiken ze de Bijbel naast de passer en de winkelhaak als symbolen. Boven de stoel van de "Meester" flonkeren de stralen van het "Alziend Oog" (Zie afbeelding) het teken dat staat voor totale controle. De Grootmeester draagt dit symbool tijdens de bijeenkomsten van de Loge. En dan te bedenken dat deze Orde is vertegenwoordigd in allerlei organisaties, bedrijven, kerken en verenigingen. Onder de leden vindt men burgemeesters, rechters, politici en kerkelijke leiders. Dat de vrijmetselarij in wezen antichristelijk is blijkt ook nog eens uit het feit dat de naam van Jezus in geen enkele ceremonie, gebed of gesprek genoemd mag worden. De officiële verklaring daarvoor is dat men de joodse ‘broeders’ niet voor het hoofd wil stoten. Zelfs binnen de rooms-katholieke kerk, die van oudsher de wildste verhalen over de vrijmetselarij in de wereld bracht zoals, duivelsverschijningen, bokkenrijders en rituele babymoorden, doet er tegenwoordig net als veel andere kerken, niet zo moeilijk meer over. Dr. Herbert Reyolds, president van de ‘Baylor University’ (een Baptisten Universiteit) is ingewijd tot de 33e graad van de Vrijmetselarij der Schotse Rite. Dr. Reynolds is een liberale theoloog, die zichzelf een ‘moderne theoloog’ noemt en een felle bestrijder is van de z.g.n. ‘fundamentalistische Bijbel getrouwen’. En dit soort mensen geeft aan jonge mensen theologische lessen.Belangrijke personen met invloed binnen de VM

In Amerika bekleden de vrijmetselaars topposities in alle grote ondernemingen. Ieder mens, die geen lid is van de club, wordt beschouwd als eng-denkend, ongelukkig en verblind. Die mensen leven volgens de vrijmetselarij ‘in het duister’. Zij draaien de bijbelse waarheid volledig om. De invloed van de vrijmetselarij valt in de Amerikaanse politiek niet meer weg te denken. Van George Washington t/m George Bush junior zijn er maar twee Amerikaanse presidenten geweest die niet tot dit genootschap behoorden. De ene was president Eisenhower, die was aangesloten bij de ‘Watchtower’. De andere was John F.Kennedy. Dat Kennedy in 1963 werd vermoord heeft tot tal van samenzweringstheorieën geleid, waarbij de vrijmetselarij ter sprake is gekomen. Er zijn publicaties verschenen waarin wordt beweerd dat de Skull&Bones Orde, de meest occulte tak van de vrijmetselarij waartoe zowel George Bush senior als de huidige president behoren, en de CIA samenwerkten bij deze moord. Het bewijsmateriaal hiervoor is nooit geleverd maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er in totaal al ca 150 getuigen zijn vermoord. Begin december 2003 vertoonde de BBC een documentaire over de moord op Kennedy ,de vele moorden en mysterieuze doodsoorzaken van de getuigen. Allen konden de ware toedracht van de moord op Kennedy onthullen. Ieder met zijn eigen getuigenis over de ware toedracht. Een waarheid die veertig jaar later nog steeds niet boven water is gekomen.

De Schotse ritus (de Amerikaanse versie van de Europese vrijmetselarij, die 33 inwijdingsgraden telt) is praktisch in alle Staten van Amerika vertegenwoordigd en wordt bestuurd door de zg. Opperste Raad, bestaande uit 33 leden, die de touwtjes in handen heeft. In Washington DC staat de tempel van de Schotse Rite der Vrijmetselaren, ’s werelds grootste Vrijmetselaars organisatie. Deze tempel, is in Egyptische stijl ingericht. In de tempel vinden alle 33e graad inwijdingen plaats. De kandidaat ingewijden moeten voor een zwart altaar knielen, wijn uit een menselijke schedel drinken en het z.g.n. ‘heilige boek’ kussen. In de tempelruimte hangen aan de wand, achter het altaar, twee reusachtige gouden slangen. Bij zijn aantreden als president van Amerika legde de huidige president George Bush zijn rechterhand op de vrijmetselaarsbijbel die door zijn broeders uit het gebouw van de Johannes-loge in New York gehaald was. Deze bijbel, die in 1767 in Londen is gedrukt, werd ook gebruikt bij het aantreden van onder meer pindaboer Jimmy Carter.

Er wordt door de vrijmetselarij steeds meer internationaal samengewerkt. Het onderhoudt contacten met andere organisaties waaronder de Rotary Club en de Lion’s Club, die in sommige landen fungeren als broedplaats voor toekomstige vrijmetselaars. De meeste vrijmetselaars blijken weinig of niets te weten van hun eigen organisatie. Eén van de ingewijden in de top van de vrijmetselaars, C.William Smith, van New Orleans, Louisiana, schreef uitvoerig over "Het Plan" in de september 1950 editie van The New Age, het blad van de top van de Scottish Rite, de invloedrijkste vrijmetselaarsorganisatie in Amerika. Zijn artikel was getiteld "Gods Plan in Amerika". God is niet de Vader van Jezus Christus, maar de "Vader van het Licht". Dat is de codenaam van de Illuminatie voor hun god, Lucifer. Hij schreef:"Gods plan is gewijd aan de eenwording van alle rassen, godsdiensten en belijdenissen. Dit plan, gewijd aan de nieuwe orde van dingen, is om alle dingen nieuw te maken- een nieuwe natie, een nieuw ras, een nieuwe beschaving en een nieuwe godsdienst, een niet-sektarische godsdienst, die reeds erkend wordt en de godsdienst van "Het grote Licht" genoemd wordt."

Bij de vrijmetselaars begint de jaartelling bij 4000 v. C. Zij leven nu in het jaar 6004. In 2000 is volgens hen de nieuwe tijd aangebroken die de hele wereld zal transformeren. De heerschappij van Lucifer, de lichtdrager, de morgenster, zal dan zijn volle omvang krijgen. De mannen van de Broederschap willen schijnen als sterren, ze willen goden worden. Maar volgens de Bijbel zullen alleen de werkelijke verstandigen stralen als sterren!Daniël 12-3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

Het grote publiek lijkt gecharmeerd te zijn van het fascinerende illusionisme dat de Broederschap gebruikt om hun werkelijke bedoelingen te verbergen maar het internationale broederschap der Vrijmetselaren is samen met Satan op weg naar een eeuwige dood zoals het Bijbelboek Openbaring 12:9 beschrijft. Wie iets van de Bijbel weet, kan zien hoe men probeert Gods plan na te bootsen en op eigen wijze uit te voeren. Vele christenen zullen in die val lopen, maar het is een satanische opzet. Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. God wil een vernieuwde hemel en aarde en Satan wil chaos. God mag niet slagen in het herstel van wat Satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten. Daar werken velen aan mee in talloze groeperingen die zelf misschien niet eens weten in wiens dienst zij staan. Er is maar één echte weg en dat is Gods weg naar Zijn Koninkrijk op aarde en dat is een weg van gerechtigheid en vrede. Het karakter van Gods Woord is alleen te begrijpen als men Gods Woord kent. De mens die niets van dit Woord wil weten, verstaat niets van Gods plannen met de aarde. Zij zien niet dat Zijn beloften geleidelijk aan ten uitvoer komen. Het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen alle antichristelijke filosofieën. Eeuwenlang was de mens ervan overtuigd dat Gods Woord de enige echte waarheid was maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn god te scheppen.’De dood bestaat niet meer want de mens reïncarneert voortdurend naar een hoger bewustzijn’. Maar God zal op Zijn eigen manier de waarheid aan het licht brengen, Zijn Naam heiligen en Zijn Koninkrijk vestigen. De brief aan de Hebreeën maakt nog eens goed duidelijk dat onze ogen uitsluitend op Jezus Christus gericht dienen te zijn.Hebreeën 12:2-3 en 13:8 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Bronnen: Christ, the christian & Freemasonry: W.J. Mc. Cormick. Freemasonry-a deadly deception: Jim Shaw.The Occult Conspiracy, Machael Howard, Destiny Books, 1989, Rochester http://www.stelling.nl 23-06-2000 http://www.faq-online.nl 18-03-2001. The Brotherhood, Stephen Knight. Grafton 1983, Londen.De vrijmetselarij als geheim genootschap & gnostisch systeem. P. Edel, Studiedag Het KNP 18-11-2000.Persartikelen Het KNP 2002.


Geheime'Bilderberggroep zit in Leiden
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37

  • Geen enkel
  • Wij vernietigen vaak onze tegenstanders van binnenuit
  • Denkt u ook dat het toeval is dat juist het Nederlandse leger naar een gebied werd verstuurd waar later een genocide werd gepleegd
  • Dollar stops being Russias basic reserve currency
  • Openbaring 9:11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abáddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon.
  • Belangrijke personen met invloed binnen de VM
  • Daniël 12-3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

  • Dovnload 2.63 Mb.