Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 48 09. 05. 27 Pag

Dovnload 2.63 Mb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 48 09. 05. 27 PagPagina32/37
Datum06.12.2018
Grootte2.63 Mb.

Dovnload 2.63 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Een Ierse bouwvakker heeft in 2006 een oude Psalmenboek van meer dan duizend jaar oud aan het licht gebracht.

Fascinerend was het feit dat het boek open werd gevonden bij Psalm 83. Deze Psalm beschrijft de samenzwering van de vijanden van Israel om de natie te vernietigen.

De ongeveer 20 pagina tellende boek werd terug gedateerd rond het jaar 800-1000. Manuscript deskundige, Bernard Meehan van de Trinity Universiteit verklaarde dat het boek de eerste ontdekking in twee eeuwen was van een vroeg middeleeuws document in Ierland.

"Dit is werkelijk een wonder," zei Pat Wallace, directeur van het Nationale Museum van Ierland, die het boek in bezit heeft en na jaren onderzoek openbaar zal vertonen".

Er zijn een aantal zaken die deze ontdekking werkelijk uniek maken. Ten eerste is het vooral onwaarschijnlijk dat zoiets kwetsbaar en begraven in een moeras dit alles kon overleven om later te worden ontdekt en opgegraven voordat het werd vernietigd is nog wonderbaarlijker."

Het boek werd open gevonden bij Psalm 83 geschreven in het Latijns, waarin God de aanklachten van andere naties hoort; die een poging ondernemen om de naam Israël teniet te doen.


Op deze foto die door het Nationale Museum van Ierland werd verstrekt is de oude Psalmenboek te zien op een niet nader bekend gemaakte locatie. Archeologen in Ierland hebben de toevallige ontdekking van het oude Psalmenboek op 25 juli 2006 als een wonder aangekondigd.

De ontdekking van dit oude Psalmenboek geopend bij Psalm 83 is zeer interessant. De situatie zoals beschreven in Psalm 83 speelt in onze tijd en staat op het punt in vervulling te gaan.

Op deze website, verklaart de auteur dat Psalm 83 ook nog gerealiseerd moet worden – en waarschijnlijk spoedig.

PSALM 83

Een lied, een psalm van Asaf.

God, houd u niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. Tegen uw volk smeden zij een complot,

ze spannen tegen uw lieveling samen, en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk,Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’

Zij hebben samen plannen gesmeed en zich tegen u verenigd: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de zonen van Hagar, Gebal en Ammon en Amalek, Filistea en de bewoners van Tyrus. Zelfs Assyrië heeft zich aangesloten en de hand gereikt aan de zonen van Lot. sela
Doe met hen als met Midjan, als met Sisera en Jabin in het Kisondal, die bij Endor werden vernietigd en als mest op het land bleven liggen. Behandel hun vorsten als Oreb en Zeëb, hun leiders als Zebach en Salmunna, die zeiden: ‘Wij bezetten het land waar God zijn woning heeft.’

Mijn God, maak hen tot distelpluis, tot kaf dat verwaait in de wind. Zo snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, laat zo uw storm hen voortjagen, uw wervelwind hen verwarren.

Overdek hen met schande, dan zullen zij vragen naar uw naam, HEER. Laat hen beschaamd staan, in verwarring raken en eerloos verloren gaan, voorgoed. Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is, dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

  • website

  • Dovnload 2.63 Mb.