Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 50 09. 06. 09 Pag

Dovnload 298.44 Kb.

Inhoudsopgave nieuwsbrief nr. 50 09. 06. 09 PagPagina1/11
Datum01.08.2017
Grootte298.44 Kb.

Dovnload 298.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF nr. 50 - 09.06.09 Pag.


De opkomst van Apollyon (DEEL 5) 2

Frankrijk overweegt verplichte Griepvaccinatie 7

Newropeans.eu 8

Newropeans.eu 8

Illegale ‘checkpoints’ in de Verenigde Staten 8

Illegale ‘checkpoints’ in de Verenigde Staten 8

Little Brother is watching you! 9

Cheney erkent dat er geen verband is tussen Saddam en 9 / 11 9

Cheney erkent dat er geen verband is tussen Saddam en 9 / 11 9

Obama's plannen voor totale controle over het internet 10

Nieuwe balans Mexicaanse griep: 19.273 gevallen in 66 landen en 117 doden 10

Brits Hogerhuis zegt nee tegen politiestaat 11

Brits Hogerhuis zegt nee tegen politiestaat 11

Pharming mag geneesmiddel op kinderen testen 11

Pharming mag geneesmiddel op kinderen testen 11

Nieuw gasconflict tussen Rusland en Oekraïne 11

Iraanse nucleaire lekken “linken naar Israël” 13

Iraanse nucleaire lekken \“linken naar Israël\ 13

Spanje wil alle christelijke symbolen weren 13

Ophef over homo-les aan vijf jarigen 13

Chinezen waarschuwen voor dreigende dollarcrisis 14

Chinezen waarschuwen voor dreigende dollarcrisis 14

Implosion ahead, fruitvliegen voorspellen een depressie 15

WHO \“bijna A/H1N1 pandemie Fase-6\ 16

Obama gunt Iran kernenergie voor vreedzame doelen 16

Likud: Obama heeft de lijn overschreden 17

Onrust over financiën Letland 17

Onrust over financiën Letland 17

Uitheemse soorten bedreigen ecosystemen 18

Nationale schuld VS gestegen naar $ 545.668 per huishouden 20

The New York Times - Breaking News: Bush aangeklaagd wegens hoogverraad 21

The New York Times - Breaking News: Bush aangeklaagd wegens hoogverraad 21

Kerk in Minsk wacht op \ 21

Zelfs Donald Duck belandt in de eindtijd 22

Waar komen al die miljarden vandaan? En moeten we daar rente over betalen? 25

Waar komen al die miljarden vandaan? En moeten we daar rente over betalen? 25

Unie Pact voor gezamenlijke munt op 7 Juni 26

Beveiliging persoonsgegevens bij veel sociale diensten zwaar ondermaats. 26

VS president zet druk achter \“2 staten oplossing\ 27

Chinese psychiaters behandelen lastige kinderen met Elektroshock (ect) onder dwang 28

Moet immunisering opgelegd worden? 28

Moet immunisering opgelegd worden? 28

Amerikaans kapitalisme weg met een gejammer 29

'Grote meerderheid Israëli's nu bewust van intense vijandigheid Obama' 30

Cameratoezicht tegen aanslagen 32

3e Wereldlanden proefkonijn voor farmaceuten. 34

NFC: Near Field Communication 35

Sotomayor, Lid van de Vrouwelijke Versie van Bohemian Grove (video) 36

Gerald Celente: Amerika is onderontwikkeld land zonder moreel besef geworden 37

Obama spin ontleed 39

Obama 39

NASA-verslag erkent dat de zon verantwoordelijk is voor Global Warming 39

Information Liberation Analysis: EARTH 2100 (video) 40

Noord-Korea waarschuwt voor \ 42

Wetenschappers vervalsen resultaten en laten ongewenste bevindingen in onderzoek weg 42

Wetenschappers vervalsen resultaten en laten ongewenste bevindingen in onderzoek weg 42

Week van de waarheid voor de VS financiën 44

Week van de waarheid voor de VS financiën 44

Stephen Bassett: ‘Ruimteschepen zijn dè oplossing voor het klimaatprobleem’ 45


De opkomst van Apollyon (DEEL 5)

Barack Obama, het begin van een nieuw tijdperk

Mocht de wereld nog een lange tijd voortbestaan, dan zullen historici in de toekomst ongetwijfeld concluderen dat er rond de verkiezing van Barack Obama als 44e president van de VS een sterke 'messiaanse' verwachting heerste. Niet alleen in de VS, maar over de hele wereld stelden massa's mensen hun vertrouwen op zijn beloofde nieuwe 'hope' en 'change', en werd hij zelfs door de gevestigde media als een heilige beschouwd, 'The One' die alles weer 'goed' zou maken. Tegenstanders -waaronder veel conservatieve christenen- betitelden hem daarom onmiddellijk als (de) Antichrist, een titel die echter niet alleen zijn voorganger al had gekregen, maar tevens een groot aantal andere huidige en eerdere politici, zoals Javier Solana en Vladimir Putin.

Het is -zonder nu al definitieve conclusies te trekken- niet aannemelijk dat de (eventuele) toekomstige historici de sterke betrokkenheid van de achter de schermen opererende vormgevers van de Nieuwe Wereld Orde zullen opmerken, zowel vóór, tijdens als na de verkiezing van Obama. In dit DEEL 5 wordt onderzocht wat de relatie is tussen de verkiezing van Obama en de machtselite achter de schermen, die op hun beurt worden aangestuurd door duistere, bovennatuurlijke krachten.

Kleine groep mensen bepaalt de loop van de geschiedenis

Zelfs al zouden toekomstige historici uit de doeken doen, dat achter de wereldwijde chaos die de opkomst en enorme populariteit van Obama mede mogelijk maakte, een geheim netwerk zat, een transnationale hand die de richting van de menselijke beschaving bepaalt, dan zouden de mensen dit waarschijnlijk toch niet geloven. Sommigen zouden mogelijk wel zo ver durven gaan om de verkiezing van Obama te vergelijken met de periode in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, toen economische chaos en maatschappelijke angst een perfekte voedingsbodem bleken voo de opkomst van de Nazi's.

De geschiedschrijving -ook de recente- is echter niet kompleet, en zelfs niet eerlijk te noemen, als de rol van de achter de schermen opererende 'meesters' niet tenminste wordt erkend. Zij manipuleren de internationale politiek, het bankwezen, de financiële- en verzekeringswereld, de valuta-markten, de wereldhandel, de grondstoffenmarkt en de energiebronnen. Inmiddels zijn er al talloze boeken en artikelen -inclusief wetenschappelijke- geschreven, die de rol van deze heersende superklasse bij de integratie van de politiek, het overgeven van nationale macht aan overkoepelende supra-nationale en wereldinstellingen, hebben aangetoond.

In The Economist Newspaper verscheen in april 2008 een artikel naar aanleiding van een boek van academicus David Rothkopf, getiteld 'Superklasse: De Wereldwijde Machts Elite en de wereld die ze aan het maken zijn'. In dit boek documenteert Rothkopf hoe wereldwijd slechts enkele duizenden mensen bepalend zijn voor de belangrijkste politieke beslissingen. Volgens The Economist is deze naar verhouding kleine groep elitairen 'gestald' in 'wereldomvattende instituten... en ontmoeten ze elkaar tijdens internationale bijeenkomsten, zoals het Wereld Economie Forum in Davos en de Trilaterale Commissie, of de Bilderberg vergaderingen, of de Bohemian Grove seminars die iedere juli in Californië plaatsvinden.'

Volgens de gewezen radiopresentator Stanley Monteith, auteur van het boek 'Broederschap der Duisternis', vormen deze elitaire personen onderdeel van een 'occulte hiërarchie', die de wereld beheerst en de loop van de menselijke geschiedenis bepaalt. Deze groep wordt geleid door machtige mannen die het Christendom verwerpen en de 'duistere kant' omhelzen. 'Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie,' schrijft Monteith. 'Ze controleren de overheden, de media... veel bedrijven, en beide Amerikaanse politieke partijen.'

Paus Benedictus XVI heeft mogelijk naar deze groep verwezen toen hij in 2008 diplomaten van de Verenigde Naties waarschuwde, dat de 'multilaterale overeenstemming' die nodig is om de wereldproblemen op te lossen zich in een crisis bevond, omdat de oplossingen voor deze problemen 'ondergeschikt worden gemaakt aan de beslissingen van een kleine groep.' Zijn voorganger, Paus Johannes Paulus II, was hier ook van op de hoogte, en geloofde dat een Eén-Wereld Regering onder leiding van een heersende superklasse, onvermijdelijk was.

De prominente politieke wetenschapper Samuel P. Huntington was degene die, vlak voor zijn dood, het bestaan van deze 'über-groep' die een wereldregering wil vormen, definitief uit het 'complottheorie' wereldje haalde. Hij stelde vast dat 'ze nauwelijks belang hechten aan nationale loyaliteit, nationale grenzen als obstakels zien die gelukkig aan het verdwijnen zijn (EU), en nationale regeringen zien als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken.'

Met andere woorden: internationale aangelegenheden, buiten- en binnenlandse politiek, en met belastinggeld betaalde investeringen in de economie (en in banken) worden hoofdzakelijk bepaald door een bevoorrecht groepje families, die toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde en de vorming van een Eén Wereld Regering.


Machtselite vrijwillig in dienst van het bovennatuurlijke kwaad

Achter de 'matrix van illusies', die door de meeste mensen als 'de werkelijkheid' wordt beschouwd, bevindt zich een arena van bovennatuurlijk geleid kwaad, waar deze menselijke 'geleiders' -of ze nu tot de CFR (Council on Foreign Relations), de Trilaterale Commissie, de Bohemians, de Vrijmetselaars, de Bilderbergers of andere Illuminati-groeperingen behoren- zich gewillig aan onderworpen hebben.

In meer dan dertig belangrijke Bijbelteksten in het Griekse Nieuwe Testament komt de term kosmos voor, waarmee een onzichtbare orde wordt omschreven, of een 'regering achter de regeringen'. In deze orde stellen de van God gescheiden menselijke ego's zich vijandig naar de mensheid op, en worden mensen gezien als 'voorwerpen' die gemanipuleerd worden, om zo hun duivelse ambities te kunnen vervullen. Sommigen zijn van mening dat dit fenomeen al in een zeer ver verleden begon, toen één van de hoogste engelen, Lucifer, zich verhief boven het goede van God's Schepping. De eens zo verheerlijkte geest werd krankzinnig door een onlesbare dorst om te heersen, te veroveren, en te domineren. Zijn val bracht een vergelijkbare lust teweeg bij zijn volgelingen, en tevens bij de menselijke vertegenwoordigers van deze duistere krachten, die hun bevoorrechte 'oorzaak en gevolg'-relatie met deze duivelse machten gebruiken in hun streven om over de wereldmaatschappij te heersen.

De doelstellingen van deze geheime genootschappen en de zeer reëele machten die ze dienen worden maar zelden opgemerkt door de burgers van de democratische landen. Zij kiezen er voor om te geloven dat hun nationale vertegenwoordigers daadwerkelijk over hun landen regeren, en hun belangen behartigen.

Volgens heilige geschriften bestaat er echter wel degelijk een aktieve samenwerking tussen de verborgen sociale architecten en gevallen engelen. Met name politici zijn kwetsbaar voor deze occulte 'overheden en machten'. Volgens de bekende exorcist Gabriele Amorth, die meer dan 70.000 officiële uitwerpingen verrichtte, bestaat 'het kwaad in de politiek, heel vaak zelfs. De duivel wil vooral degenen met een politieke functie overnemen.' Hierdoor is het niet moeilijk te zien hoe vleselijke werktuigen zoals Amerikaanse presidenten mogelijke onbewust worden gebruikt als stukken op een groot schaakbord, en als in een schimmenspel heen en weer worden bewogen door de 'god van deze wereld', totdat de laatste fase, het 'eindspel', de 'eindtijd', is aangebroken.

Als onderzoekers zoals dr. Monteith gelijk hebben en de regeringen van de wereld worden beïnvloed door dergelijke duistere engelenmachten, dan is de machtselite die -vooral sinds het begin van de economische crisis in 2008- toewerkt naar een Nieuwe Wereld Orde, direkt verbonden met een antichristelijk systeem, of ze dit nu weten of niet. Als bewijs hiervoor kan het aanbod van Satan aan Jezus worden aangehaald, toen deze aan Hem al de koninkrijken van de wereld liet zien: 'U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.'(Lukas 4:6-7)Obama's 'messiaanse' verkiezing laatste 'test'?

In deel 4 zagen we hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd, zodat de mensen zich uiteindelijk gewillig zullen onderwerpen aan een internationale overheid. Vooral sinds de verkiezing van de Amerikaanse president Barack Obama, door de internationale media betiteld als de 'president van de wereld' lijkt het er op, alsof de mensen 'getest' worden in hoeverre zij bereid zijn om zich over te geven aan één autoritaire leider. Hoewel de grootse titel 'president van de wereld' die Obama ook van de euforische menigte kreeg, eerst nog maar eens profetisch moet blijken te zijn, reflecteert het verheerlijkte idee hierachter de wereldwijde honger naar, en tevens gestage beweging in de richting van de komst van 'The One', degene die de hierboven besproken onzichtbare genootschappen en occulte machten vertegenwoordigt en die tijdelijk daadwerkelijk de verlosser van de mensheid zal lijken te zijn, degene die de antwoorden heeft op alle grote wereldproblemen.

De verkiezing van Obama ging gepaard met een nog nooit eerder vertoonde messiaanse retoriek die verslaggevers, politici, beroemdheden en zelfs predikers gebruikten om de 'spirituele aard' van zijn pijlsnelle opkomst van een onbeduidend persoon naar de machtigste man van de wereld te omschrijven. Columnist Mark Morford (San Francisco Chronicle) karakteriseerde het als 'een soort krachtige uitstraling van licht'. Volgens hem kwam dit omdat Obama een 'Lichtwerker' is, een zeldzaam soort afgestemd wezen met de capaciteit om 'ons te helpen naar een nieuwe manier van bestaan op deze planeet.'

De decaan van de Martin Luther King Jr. International Chapel, Lawrence Carter, ging nog verder, en vergeleek Obama met de komst van Jezus Christus. 'De opkomst van Barack Obama is op een spiritueel niveau krachtig en belangrijk... Niemand zag hem komen, en christenen geloven dat God vanuit onbekende plaatsen en op vreemde manieren, die we niet verwachten, tot ons komt. Zoals Jezus die in een stal werd geboren.'

Je zou dit soort uitspraken natuurlijk kunnen afdoen als het lyrische commentaar van een paar New Age aanhangers, ware het niet dat talloze andere mensen uit alle hoeken van de samenleving vergelijkbare taal bezigden: 'Barack's aantrekkingskracht is eigenlijk messiaans... hij... staat in verbinding met een God-achtige energie... Wat als God besloten heeft om Zich te incarneren in een man die 'hope' en 'change' predikt? En wat als we dit uit ons handen laten glippen, ons niet overgeven om geleid te worden door God!' (Steve Dallis, Journal Gazette)

'Dit is groter dan Kennedy... Dit is het Nieuwe Testament! Ik voel dit tot in m'n botten, en dat heb ik niet vaak. Maar serieus, dit is een indrukwekkende gebeurtenis.' (Chris Matthews, MSNBC)

'Lijkt het er niet sterk op alsof Obama op zijn reis geleid wordt door een soort speciale hand? Hij heeft zelf gezegd (dat zijn verkiezing) de grootst mogelijke onwaarschijnlijkheid is.' (Daily Kos)

'Wat mij betreft kan Obama niet zomaar een gewoon mens zijn, maar inderdaad een 'Vergevorderde Ziel', die gekomen is om Amerika uit de ellende te halen.' (Lynn Sweet, Chicago Sun Times)

'Hij bevindt zich niet op hetzelfde niveau als gewone politici... en is het middel tot transformatie in een revolutionair tijdperk, als een persoon die als enige gekwalificeerd is om de deur naar de 21ste eeuw te openen.' (Voormalige senator Gary Hart, Huffington Post)

'Hij is niet het vleesgeworden Woord (Jezus), maar de triomf van het woord over het vlees (beter dan Jezus?)... Obama is op zijn best in staat om ons terug te brengen naar ons hoogste zelf.' (Ezra Klein, Prospect. 'Obama heeft de capaciteit om heldhaftige krachten uit de spirituele dieptes van gewone burgers op te roepen, en van daaruit een symfonisch koor van unieke creatieve handelingen los te maken, met als gemeenschappelijke doel het temmen van de ziel en het verlichten van de grote uitdagingen waar de mensheid zich voor geplaatst ziet.' (Gerald Campbell, First Things First)

'Obama is gezegend en zeer begunstigd... Ik denk dat... zijn verkiezing... goddelijk bestuurd is... Ik ben een prediker en een geestelijk leider; Ik weet dat het God's plan was... Ik denk dat hij voor een bepaald doel gebruikt wordt.' (Janny Scott, New York Times)

'Hij zal niet alleen onze steden en zielen genezen. Hij zal niet alleen het Hemelse Koninkrijk op Aarde brengen -waar zowel het Platonisme als het Christendom van dromen. Hij zal de Aarde zélf genezen.' (Micah Tillman, The Free Liberal)

'De gebeurtenis zelf is zó buitengewoon, dat er een nieuw hoofdstuk aan de Bijbel kan worden toegevoegd, om het belang ervan op schrift te stellen.' (Jesse Jackson jr. Politico)

Obama stimuleert doelbewust zijn messias-status

Hoewel Obama probeerde het zo subtiel mogelijk te doen, heeft hij de visie van het publiek op hem als zijnde de 'gezalfde' wiens tijd gekomen is, aangemoedigd. Officieel bestond Obama's campagne uit slogans met woorden zoals 'faith', 'hope' en 'change'. Zijn tegenstander in de verkiezingscampagne, de Republikein John McCain, gebruikte in een cynische video getiteld 'The One' sommige van Obama's eigen woorden tegen hem, en spotte met Obama's 'Christus-achtige' gedrag. Zo bevatte de video beelden van Obama die tegenover een publiek in New Hampshire zegt: 'een lichtstraal zal doorbreken en u verlichten, en u zal een openbaring ('epiphany') krijgen, en plotseling realiseren dat u op Barack moet gaan stemmen!'

Op de video wordt er niet bij gezegd, dat de betekenis van 'epiphany' feitelijk het plotselinge realiseren of begrip is, dat een bepaalde verschijning aan de mensen 'goddelijk' is. Een ander fragment van de video laat Obama's overwinningsspeech in St.Paul Minnesota zien, toen hij definitief de Democratische nominatie voor het presidentsschap had verkregen: 'Dit was het moment waarop de zeespiegelstijging begon te verminderen en onze planeet begon te genezen.' Iedereen die zijn presidentiële campagne heeft gevolgd had dezelfde elementen kunnen opmerken: engelachtige kindertjes die Obama toezingen, logo's met daarop zonnestralen die uit een 'O' vormig handteken stralen (een gebaar dat ook gebruikt werd door Adolf Hitler), boeken met titels zoals 'Barack Obama: De Zoon van de Belofte, Kind van Hoop' (Nikki Grimes), vergelijkingen met Plato's 'Filosofen Koning', zonder wie onze zielen gebroken zouden blijven, vergelijkingen met de 'spritueel verlichte' Mahatma Gandhi, met de Zonnegod Perseus, met Jezus Christus en zelfs vergelijkingen met God Zélf. 'De wereld is op zoek naar een superster,' schreef J.R.Church, de oprichter van 'Prophecy in the News'. Ze willen een man die 'de problemen van onze planeet kan oplossen. Die verre droom van een wereld zonder oorlog, armoede en ziekte is altijd net buiten ons bereik geweest. De meeste politici weten niet wat te doen, zijn overweldigd door de omvang van de problemen. Ze zijn ervan overtuigd dat het dilemma niet kan worden opgelost door handel of systemen, of dat nu de democratie of het socialisme is. De meeste geloven dat ze alleen kunnen worden opgelost door een man - een bovenmenselijke superster!'

'Obama verenigt alle religies'

Zal Obama deze bovenmenselijke superster worden, waar de wereld al zo lang op wacht? Als symbolische woorden en gebaren een indicatie zijn, dan waren er zeker talloze religieuze mensen die dachten dat Obama in zijn race naar het Witte Huis op z'n minst een voorloper van 'The One' was. Tientallen kerken en geloofsgroeperingen -inclusief belangrijke Protestanten- organiseerden activiteiten die Obama's inauguratie als een 'spirituele gebeurtenis' bestempelden. CNN vergeleek Obama's inauguratie met de Hajj - de verplichte pelgrimsreis van moslims naar de heilige stad Mecca. Een inaugurele parade in de stad Des Moines (Iowa) bevatte een 'Obama-pop' op een ezel, als een kopie van de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. En net zoals toen kregen de toeschouwers palmtakken uitgedeeld waarmee ze naar hem konden wuiven. Diverse 'ministries' -inclusief de Christian Defense Coalition en Faith in Action- werkten samen om iets te doen wat nog nooit eerder vertoond was, namelijk het zalven met olie van de deurposten van de boogvormige ingang, waar Obama doorheen liep op zijn weg naar het platform bij het Capitol, waar hij ingezworen zou worden. Dominee Rob Schenck verklaarde: 'Gezalfde olie is een rijke traditie in de Bijbel en... symboliseert inwijding, of het apart gezet worden om gebruikt te worden door God.'

Naast dit christelijke inwijdingsritueel waren er ongeveer tweeduizend New Agers, Wiccans en Shamanen verzameld op de zogenaamde Dupont Rotonde, die speciaal voor dit doel was uitgekozen, omdat deze wordt beschouwd als het 'homocentrum van Washington DC' en tevens als de punt van het linkeroor van het Vrijmetselaars-stratenpentagram (zie DEEL 4) ten noorden van het Witte Huis. Zij namen deel aan een zuiveringsritueel om het Witte Huis voor Obama te verlossen van boze geesten (die volgens hen daar door George Bush zouden zijn gekomen). En Rick Warren, beschouwd als Amerika's leidinggevende christelijke voorganger, sprak een zegen uit in de naam van de moslimversie van Jezus (Isa), terwijl de bisschop van New Hampshire, Gene Robinson, sprak van de 'God van onze vele interpretaties'.

Hoewel dit alles zeer ongebruikelijk was, zelfs nog nooit eerder vertoond, was het niet verrassend. Obama had tijdens zijn campagne veel tijd en moeite gewijd aan het zich distantiëren van conservatieve christenen, evangelischen en vooral de 'religieuze rechtsen' (die sinds Ronald Reagan een zeer grote invloed hadden gerkegen op de Republikeinse Partij). Obama stelde dat zijn 'christelijke' geloof meer universeel was, en tevens dat hij niet geloofde in de onfeilbaarheid van de Bijbel. In de 5-minuten (op YouTube te bekijken) video is Obama in een verkiezingstoespraak buitengewoon cynisch over de authoriteit van de Bijbel, en lachte hij zelfs specifieke Oud- en Nieuw Testamentische teksten uit. 'Wat we ook ooit geweest zijn,' zei hij, 'we zijn niet langer meer een christelijk land.' 'De democratie vereist dat de religieus gemotiveerden hun belangen vertalen in universele waarden, in plaats van in religie-specifieke,' voegde hij er aan toe. 'Dit zal moeilijk worden voor sommigen die geloven dat de Bijbel onfeilbaar is, zoals veel evangelischen doen.' Het gevolg was dat de doelbewuste poging van Obama om de VS weg te bewegen van het conventionele Christendom breed gesteund werd door mensen, die zich identificeerden met een man, die zowel een klein beeldje van de Hindoe-god Hanuman -wiens zegen hij afsmeekte tijdens zijn race naar het Witte Huis- als een 'madonna' (Maria) met een kindje bij zich draagt. Wat Obama betreft, die opgroeide in een huishouden waar de Bijbel, de Koran en de Bhagvat Gita gebroederlijk kaft tegen kaft op één plank stonden, wordt georganiseerde religie het best omschreven als 'bekrompenheid in een vroom kleed', maar ook als iets dat desalniettemin een bruikbaar politiek instrument is, dat hij vervolgens op een meesterlijke manier hanteerde door om zijn eigen persoonlijkheid een cult-status te creëren. In februari 2009 had Obama Jezus Christus vervangen als Amerika's grootste held (poll van Harris), en kreeg hij steeds meer medestanders voor zijn 'één voor allen, allen voor één' mysticisme. Evangelisten van deze nieuwe religie begonnen op te roepen om het 'verveelde' geloof van weleer te vervangen door een nieuw, wereldwijd geloof. 'De éénheid die er moet komen is het huwelijk van een geloofwaardig geloof met het beheer van de overheid,' aldus Terry Neal, schrijver voor de Hamilton Spectator. Volgens Neal moet dit gebeuren onder Obama, want alleen dan zal er 'vrede op aarde in de mensen een welbehagen' komen.'De mens is (als) God'

De laatste 50 jaar heeft de baby-boom generatie goed geluisterd naar dominees en voorgangers die hen voorhielden dat ze zich moesten richten op hun 'menselijke potentieel' en de 'god die in ons allen zit'. De invloed van Oosterse religies en filosofiën -zoals het Monisme, het Pantheïsme, het Hindoeïsme, en Zelf-Realisatie- groeide, waardoor Amerikanen -en via hen ook Europeanen en andere wereldburgers- de aantrekkelijke mogelijkheid kregen om de 'ouderwetse' ideeën van het fundamentele Christendom van zich af te werpen, en een meer 'verlicht' monistisch wereldbeeld te aanvaarden ('alles is één'). Het doel is om af te maken wat de bouwers van de Toren van Babel niet lukte, namelijk het verenigen van de massa's van de wereld onder één enkele religieuze paraplu. God moet als pantheistisch worden gezien, en de mensen zijn allen 'goddelijke leden' van het grote geheel, dat 'God is'. Niet-christenen zeggen dat het principe van innerlijke goddelijkheid ouder is dan het Christendom, en dat klopt. Het evangelie dat dergelijke New Age concepten volgt -een evangelie waarbij geleerd wordt dat we zelf 'goden' / 'christussen' kunnen worden- is zo oud als de val van de mensheid. Het begon toen de slang tegen de vrouw zei 'gij zult als God (/goden) zijn' (Genesis 3:5). Dit evangelie zal zijn toppunt bereiken als de anti-christelijke 'god-koning' de alleenheerschappij over de wereld zal krijgen.

Xander - Bron: Defender Publishing ; Zie ook:

02-06: DEEL 4: Gemanipuleerde mensheid klaar om nieuwe Wereldleider te ontvangen

22-05: DEEL 3: VS gebruikt om wereld het rijk van de antichrist binnen te leiden'

18-05: DEEL 2: Vrijmetselaars willen Tempel in Jeruzalem herbouwen

25-04: DEEL 1: De opkomst van Apollyon in 2012 En:

13-05: Obama: 'En op de 73e dag zal ik rusten'

28-03: Hoge New Agers: Obama zal wereld in tijdperk van licht brengen

26-02: Illuminati bereiden al eeuwen komst van Lucifer in 2012 voor

27-01: Alex Jones: Obama wordt een tweede Adolf Hitler

18-12: Obama's regering meer dan ooit gevuld met Bilderbergers

31-10: Obama was volgeling van activist die Lucifer vereerde

14-10: (/Barack Obama is belangrijkste werktuig Illuminati')

01-10: Is Barack Obama de 'bliksem uit de hemel' waar Jezus over sprak?

24-09: Geleidegeest 'Bron' inspiratie voor Obama en Oprah WinfreyFrankrijk overweegt verplichte Griepvaccinatie
De Franse overheid gaat deze herfst bijna een miljard euro besteden aan verplichte griep vaccinatie, volgens een Franse website.

“Frankrijk bereidt een actie plan voor zonder precedent voor de herfst, inclusief een verplicht vaccinatie campagne voor alle Fransen ouder dan 3 maanden“ schrijft Marie-Christine Tabet voor Le Journal du Dimanche.

Volgens onze informatie, zal de Staat een order plaatsen voor 100 miljoen eenheden van het griepvaccin bij drie verschillende laboratoria (GlaxoSmithKline, Sanofi en Novartis).”

Op 15 mei, rapporteerde Bloomberg dat Frankrijk, de UK, België en Finland overeen zijn gekomen om ongeveer 158 miljoen schots te kopen van de in Londen gevestigde Glaxo en Baxter International Inc.

Volgens de VN Wereldgezondheidsorganisatie, zal de productie van meer dan 4.9 miljard dosissen van het varkensgriep vaccin per jaar mogelijk zijn.

“Een proefvaccin werd onder de supervisie van de EU ontwikkeld. Hoewel, een aantal, dat net zo snel als het virus verspreide reeds de hysterie voor het virus als een kwaadwillige plot hebben verworpen, ontworpen door farmaceutische bedrijven om van de vrees van mensen te profiteren.

Één in het bijzonder gelooft dat het virus stam met opzet is gecreëerd zodat vaccin producerende bedrijven grof geld kunnen verdienen, rapporteerde Russia Today op 1 mei.

In februari bevestigde Baxter dat zij vervuilde materiaal in het griepvirus vanuit een installatie in Oostenrijk vrijgaven. Het vervuilde product, een mix van H3N2 seizoen gebonden griepvirussen en H5N1 virussen werd aan een Oostenrijks onderzoeksbedrijf geleverd.

De Oostenrijkse firma, Avir Green Hills Biotechnology stuurde toen partijen naar onderaannemers in de Tsjechische Republiek, Slovenië en Duitsland, rapporteerde Toronto Sun.

Anne Laude, co-directeur van het Instituut voor Gezondheid aan de Université Parijs Descartes, zei “niemand zou het recht moeten hebben, behalve in het geval van een medische tegen aanwijzing, om een inenting te weigeren.


Vaccinaties populatie controle ?

Vorige maand kondigde het beleid van Obama aan dat het overwoog om een massa productie van het varkensgriep vaccin teweeg te brengen, om de bodemlijnen van grote vaccinmakers evenals volksgezondheid te beïnvloeden, volgens Wall Street Journal. Obama verzocht $1.5 miljard aan noodkrediet om de varkensgriep te bestrijden evenals de ontwikkeling van een vaccin. Het herfst vaccinatie programma van Obama, volgens de Washington Post, omvat drie vaccinaties voor elke Amerikaan – Eén om het jaarlijkse seizoen gebonden griep te bestrijden en twee op het H1N1 griepvirus gericht.

“Indien bepaald, zal de miljoenen dollar kostende inspanning de eerste keer vertegenwoordigen dat hoge federale gezondheidsambtenaren aan Amerikanen vragen om meer dan één griepvaccin in een jaar te nemen. Het zal serieuze uitdagingen oproepen betreffende productie, distributie en de capaciteit om potentieel gevaarlijke bijwerkingen op te sporen.“

In 1976, na een kleine varkensgriep uitbraak op de legerbasis Fort Dix in New Jersey, gaf de federale overheid opdracht voor een landelijk vaccinatie programma. “De massa vaccinaties begonnen in oktober, maar binnen enkele weken doken rapporten op van mensen die het guillain-Barré syndroom ontwikkelden, een verlammende zenuwziekte, gelijk na het nemen van een vaccinatie. Binnen twee maanden waren 500 mensen geïnfecteerd en meer dan 30 stierven.

Na toenemende protesten en een groeiende openbare tegenzin om de schot te riskeren, annuleerden federale ambtenaren abrupt het programma op 16 december“ schreef Tony Long voor Wired.

“Vaccin fabrikanten hadden het potentieel voor ernstige bijwerkingen van de vaccins voorzien en drongen aan op schadeloosstelling bij de federale overheid voordat zij de pandemie vaccin vrijgaven. De slachtoffers en hun families vervolgden de federale overheid en ontvingen uiteindelijk miljoenen dollars aan schadeloosstelling. Sencer werd als CDC directeur ontslagen.”

“Veel mensen beschuldigen hem voor zijn vasthoudende pogingen voor een universele griepvaccinatie,“ meldde Suburban Emergency Management Project.

Tijdens de varkensgriep hysterie begin dit jaar, waren de collectieve media bezig om een massa vaccinatie te promoten. “De artikels van Time Magazine over de varkensgriep hadden allen een merkbare subplot – Het voorbereiden van Amerikanen voor draconische maatregelen om toekomstige pandemieën te bestrijden evenals hen dwingen om het idee van verplichte vaccinaties te accepteren,“ schreef Paul Joseph Watson op 28 april. Volgens Time Magazine, kan de overheid “spoedig overwegen om draconische maatregelen in te voeren om de ziekte te bestrijden.“

New Jersey was de eerste staat die griepshots bij jonge schoolgaande kinderen vereiste. “Het maakt deel uit van een nieuw beleid om een totaal van vier extra immunisering aan schoolkinderen te geven ongeacht de bezwaren van sommige ouders die zich over de mogelijke risico's van vaccinaties ongerust maken,“ schreef New York Times op 2 januari, 2009.

Een adviserend panel voor de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zegt dat alle kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar een jaarlijks griepschot zou moeten ontvangen.

Honderden bezorgde ouders namen op 16 oktober 2008 deel aan demonstraties voor het New Jersey Statehouse, in protest tegen het besluit van de Staat om griep vaccinaties aan jonge kinderen verplicht te stellen. De vereniging van Amerikaanse Artsen en Chirurgen beschouwen verplichte vaccinaties als een schending van de medische ethiek van geïnformeerde toestemming.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • De opkomst van Apollyon (DEEL 5)
  • Kleine groep mensen bepaalt de loop van de geschiedenis
  • Machtselite vrijwillig in dienst van het bovennatuurlijke kwaad
  • Obamas messiaanse verkiezing laatste test
  • Obama stimuleert doelbewust zijn messias-status
  • Obama verenigt alle religies
  • F rankrijk overweegt verplichte Griepvaccinatie
  • Suburban Emergency Management Project

  • Dovnload 298.44 Kb.