Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave

Dovnload 0.7 Mb.

InhoudsopgavePagina5/9
Datum04.04.2017
Grootte0.7 Mb.

Dovnload 0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

A2 Het idee


Bedrijfsnaam & naam van het evenement

Wij gaan een Burgerschapdag organiseren en het land China zal die dag centraal staan, daarom zal ons evenement ‘Discover China’ heten. Onze bedrijfsnaam is ‘Ni Hao’ wat ‘goedendag’ betekent in het Mandarijn. Voor deze naam hebben wij gekozen omdat dit past bij het thema van ons evenement. Tevens is deze naam makkelijk te onthouden en uit te spreken.Thema

Het thema van onze Burgerschapdag is China. Dit is een land waar veel over te vertellen is. China heeft niet alleen een rijke geschiedenis maar ook een aparte cultuur en veel verschillende tradities. Daarnaast is een van de grote steden in China, Hong Kong, een wereldstad en is Chinees de meest gesproken taal ter wereld!

De decoratie tijdens ons evenement zal voornamelijk bestaan uit de kleuren rood, zwart en goud.

Verder willen we alles zoveel mogelijk versieren met typisch Chinese dingen zoals waaiers, lampionnen, Chinese kalenders etc.

Bezoekers en doelgroep

De bezoekers die aan ons evenement zullen deelnemen zijn tweede- en derdejaarsleerlingen van ROC school voor Handel&Marketing en Mode.Locatie

Ons evenement zal plaats vinden in ROC school voor Handel&Marketing. De verschillende workshops zullen plaats vinden in verschillende lokalen en in de leertuin.

Er zullen ‘doe’-workshops zijn zoals Kalligrafie en Kung Fu maar ook informatieve workshops over bijvoorbeeld de economie van China en de Verboden Stad.
Personeel

We proberen zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. Zij zullen ons helpen met de aankleding, het controleren van het aantal deelnemers bij een workshop, het openen en afsluiten van de dag en het houden van de quiz.

We zullen circa 8 vrijwilligers nodig hebben.

Te organiseren zaken
Er zullen veel zaken georganiseerd moeten worden. Er moet een opdrachtgever gevonden worden en natuurlijk ook sponsoren. Daarnaast moet er een duidelijke planning van de dag zelf gemaakt worden zodat we een overzicht hebben van wat we nog moeten regelen en wat we al tot onze beschikking hebben. Tijdens de themadag zullen loempia’s te koop zijn in de kantine en we willen fortune cookies uitdelen bij de ingang van school. De opbrengst van de loempia’s zal naar het WNF gaan voor de bescherming van de reuzenpanda’s. Een voordeel is dat ons evenement in school zal plaats vinden en wij zo dus al veel dingen tot onze beschikking hebben zoals een beamer, televisie, een kantine en natuurlijk lokalen voor de workshops. Er dienen dus op tijd afspraken gemaakt te worden en er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en goed contact onderhouden worden met onder andere de mensen die de workshops zullen verzorgen, zodat er later geen miscommunicatie zal plaats vinden.

Suggesties

We hebben nu in totaal 11 workshop-ideeen die we geschikt vinden voor ons evenement:

- Kalligrafie

- Chinese astrologie & kalender

- Tai Chi/Kung Fu

- De Chinese thee-cultuur (eventueel een thee-ceremonie)

- Chinese documentaire/film kijken (hier kunnen extra mac-uren mee verdient worden)

- Quiz

- Chinese cultuur (wat is typisch China?)- Hong Kong, wereldstad

- De gevolgen van China's economische groei voor de rest van de wereld

- Chinese geneeskunde (acupunctuur)

- Uitsterven van de reuzenpanda


We moeten zo snel mogelijk gaan kijken welke workshops te realiseren zijn tijdens ons evenement zodat we alvast een planning en indeling kunnen maken van de themadag.

We willen er voor zorgen dat ons evenement in november gerealiseerd kan worden zodat we voor het nieuwe jaar afgestudeerd zijn.

Overzicht van wat er onder andere allemaal geregeld moet worden:


 • Workshops (minimaal 6)

 • Microfoon

 • Presentator

 • Opdrachtgever

 • Beschikbare lokalen (en genoeg stoelen/tafels)

 • Muziekverzorging in de hal

 • Sponsoren

 • Vrijwilligers

 • Draaiboek

 • Loempia’s

 • Fortune Cookies

 • Decoratie en aankleding

 • Posters en programmaboekjes

Overzicht van hoe de dag ongeveer zal verlopen:09.00 uur Iedereen is aanwezig op school, de themadag begint.

09.15 uur Een kleine introductie van de presentator. Daarna zal ‘Ni Hao’ iedereen verwelkomen en vertellen over het tot stand komen van de themadag.

09.30 uur De eerste workshopronde begint. Er zullen 3 tot 4 workshoprondes zijn.

13.30/14.00 uur De themadag is afgelopen

A3 Organisatieplan


Huisregels:
In ons bedrijf hebben we enkele simpele huisregels waar iedereen zich aan dient te houden.

Zo vinden wij het belangrijk dat als 1 van onze leden ergens mee zit, hij of zij hierover praat met iemand en dat we als team het probleem op kunnen lossen.

Ook de communicatie moet goed zijn. Iedereen is in het bezit van elkaars telefoonnummer en afwezigheid en dergelijke moet op tijd gemeld worden zodat iedereen er op tijd van op de hoogte is. Zo weten we ook wanneer we een coaching gesprek moeten plannen. Elk teamlid dient zich aan zijn of haar afspraken te houden. Gebeurt dit niet dan wordt de persoon in kwestie hier op aangesproken. Omdat we al eerder bij elkaar in de groep hebben gezeten kennen we elkaars werkwijze en weten we de sterke en zwakkere punten van ons team.

Aanpak en frequentie werkoverleg:
Een keer per week wordt er een werkoverleg gehouden. We hebben het dan over zaken zoals de taakverdeling en hoe alles er voor staat. Tijdens deze vergaderingen worden voorzitter en notulist steeds afgewisseld zodat elk team lid een keer aan de beurt komt. Mocht het zo zijn dat er een extra vergadering nodig is dan wordt in overleg met het team ingepland.

Professionele waarden en normen:
Bij afspraken met bijvoorbeeld sponsoren of de opdrachtgever, dient iedereen in gepaste kleding aanwezig te zijn. Ook op tijd komen is erg van belang. Het spreken van algemeen beschaaft Nederlands is essentieel. Zo komen wij als Event organisatie erg zakelijk over.

Onderlinge communicatiekanalen:
Ieder groepslid is in bezit van elkaars persoonlijke gegevens zoals het mobiele telefoonnummer en emailadres. Over het algemeen communiceren we via telefoon. Als de persoon in kwestie niet op deze manier te bereiken is dan gaan we over op email.

Communicatie met derden:
Communicatie met andere betrokkenen zoals de sponsoren/opdrachtgever gaat via email of mondeling via een afspraak. Zo kan via email eventueel een telefonische of persoonlijke afspraak worden gemaakt. Zo weten wij dat de datum en tijden goed doorkomen.

Sancties bij overtredingen:
Als iemand van te voren meld waardoor hij/zij te laat komt bijvoorbeeld: bezoek aan de huisarts/ziekenhuis/tandarts dan zullen daar verder geen consequenties aan zitten. Als groepsleden te laat komt zonder een goede reden, wordt zij hierop aangesproken. Mocht dit vaker voorkomen gaan we vergaderen over een oplossing.

Procedure bij conflicten:
Eventuele conflicten/irritaties dienen zo snel mogelijk gemeld te worden. Zo kan het ook snel opgelost worden en voorkomen we dat de situatie uit de hand loopt. Om conflicten op te lossen wordt er een vergadering ingepland waar men zijn of haar verhaal kwijt kan en we met zijn allen tot een oplossing kunnen komen. Dit is heel erg belangrijk voor de goede samenwerking.

Alle groepsleden/ medewerkers zullen zich aan deze huisregels moeten houden.

Voor de groepsleden wordt er nog een persoonlijk contract op gesteld. Met ingang van vandaag. Daarin zullen de belangrijkste punten voor de groep worden opgesteld en zal elk lid deze verklaring moeten ondertekenen. Zo is iedereen op de hoogte van de huisregels. En als deze overtreden worden is iedereen van de consequenties bewust.

Op de volgende pagina vindt u het contract:

Ni Hao Events

Sterrenlaan 6


5631 KA Eindhoven
040 2694000

Eindhoven, 29 sep. 09

Selena Kraus
Wilgerijs 9
5561 RC Riethoven

Betreft: Contract Huisregels

Geachte mevrouw Kraus,

Het bedrijf Ni Hao Events heeft een huisregel contract opgesteld. Aangezien u medewerkster bent in dit bedrijf verwachten wij dat u dit contract ondertekent en zich aan de volgende regels houd. • In het bezit zijn van communicatie mogelijkheden.

 • Afwezigheid ruim van te voren melden.

 • 1 Keer in de week wordt er een werkoverleg gehouden en daarbij dient u aanwezig te zijn.

 • Bij afspraken met bijvoorbeeld sponsoren of de opdrachtgever, dient u in gepaste kleding aanwezig te zijn en ruim op tijd aan te komen.

 • Overal op tijd aanwezig zijn.

 • U zorgt dat de deadlines worden behaald.

 • Conflicten zult u meteen bespreekbaar maken.

U zult zelf de wijzigingen van u eigen communicatie aan anderen door moeten geven.

De consequenties zullen hier voor volgen. Bij meer dan 3x te laat komen zult u een extra taak op u nemen. Als dit na 2x nog steeds aan de orde is zult u uit de groep worden verwijderd.

Houd u zich niet aan de deadlines (waardoor de hele groep zal lijden) zult u meteen worden verwijderd.

Bij deze gaat u akkoord met de huisregels van Ni Hao Events

Selena Kraus Mirthe van Gulik

--------------- ---------------------

Siroe Burleson

---------------------POSTER OPDRACHTGEVER

B2 Acquireren

Principeverklaring opdrachtgever

Ondergetekende verklaart hierbij de hieronder vermelde groep studenten van de School voor Handel en Marketing in principe opdracht te geven voor het organiseren van een hierna nader te noemen evenement.

De hieronder vermelde groep studenten verplicht zich binnen zes weken na ondertekening van deze verklaring voldoende vooronderzoek naar de haalbaarheid van het evenement te hebben gedaan.

Na dit vooronderzoek, waarin ten minste een marktonderzoek, een concurrentie-onderzoek en een globale begroting worden opgenomen, wordt in overleg tussen de groep studenten en de opdrachtgever bepaald of het evenement doorgang zal vinden. De definitieve afspraken worden door de opdrachtgever en de studenten op schrift gesteld en ondertekend.

De groep begeleidende docenten van de School voor Handel en Marketing

(het coachingsteam) behoudt zich het recht voor te allen tijde in te grijpen tijdens de voorbereidingen van het evenement.

Na ondertekening van deze principeverklaring ontvangt u van het coachingsteam op korte termijn een brief met een bevestiging en een toelichting.

Datum ondertekening: 29-09-10’

Opdrachtgever:

Bedrijf : ROC Handel & Marketing

Contactpersoon: Peter Berkers Handtekening: ……………….

Adres: Sterrenlaan 6

PC plaats: 5631 KA Eindhoven

Telefoon: 0641510818

Het evenement:

Als evenement organiseren wij een themadag voor burgerschap met als onderwerp ‘Discover China’. Dit alles zal plaats vinden op het ROC school voor Handel&Marketing. De verschillende workshops zullen plaats vinden in verschillende lokalen en in de leertuin.

Er zullen ‘doe’-workshops zijn zoals Kalligrafie en Kung Fu maar ook informatieve workshops over bijvoorbeeld de economie en handel van China.

Eventgroep 027 van ROC Eindhoven: School voor Handel & Marketing:

1. Selena Kraus Handtekening: ……………..

2. Siroe Burleson Handtekening:………………

3. Mirthe van Gulik Handtekening:………………N.a.w.-gegevens:

Groepsnummer;; E27


Naam bedrijf/instelling;; School voor Handel & Marketing
Naam met voorletters en de heer/mevrouw van de contactpersoon;; Peter Berkers
Functie contactpersoon;; Leiding gevende Burgerschap
Adres;; SterrenLaan 6
Postcode en Plaats;; 5631 KA Eindhoven
B3 Bedrijfscultuur

1.Naam van het bedrijf/instelling

Burgerschap ROC Eindhoven school voor Handel & Marketing.

Peter Berkers, docent Burgerschap ROC Eindhoven school voor Handel & Marketing

2.De geschiedenis van het bedrijf of instelling
De school voor Handel & Marketing bestaat al meer dan 25 jaar. Burgerschap bestaat nu 5 jaar.

De organisatie van Burgerschap bestaat uit 2 personen. De instelling was dat er meer interactiviteit moest zijn. Er werd alleen nog maar met laptops gewerkt en de normale lessen vielen weg. En ook omdat Peter Berkers vond dat iedereen een andere burger was/is.3.De omvang van het bedrijf of instelling

De school van Handel & Marketing heeft 90 a 100 personeelsleden en tussen de 900 en 1000 studenten.

Burgerschap heeft te maken met maximaal 300 studenten die de opleiding retail en B2B volgen.

4.Doelstelling van het bedrijf of instelling
Burgerschap betekent kunnen en willen meedoen in de samenleving.
Het Burgerschapsoffice meet de ontwikkeling in burgerschap. Het script Burgerschapsoffice is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het is de bedoeling dat de leerlingen aan het einde van dit script minimaal 40 SBU kunnen verantwoorden aan burgerschapsactiviteiten.
De leerlingen kunnen bij Burgerschapsoffice advies vragen over actuele leervragen die te maken hebben met politieke, economische of  maatschappelijke vraagstukken.
Het kunnen ook maatschappelijke vragen zijn die te maken hebben met je mini-onderneming of je event of je ondernemingsplan.
De leerlingen kunnen ook door het Burgerschapsoffice om advies gevraagd worden, of uitgenodigd worden deel te nemen aan excursies, themadagen, workshops, films, die te maken hebben met maatschappelijke, politieke of economische ontwikkelingen.
In de afstudeerfase staat het Burgerschap in Europees perspectief meer centraal.


5.Interne communicatie

Binnen het bedrijf wordt voornamelijk gecommuniceerd via Fronter.


Fronter is een leermanagementsysteem waarbij leerlingen met elkaar of met docenten kunnen communiceren via de mail en/of chat. Ook is hier veel informatie te vinden over onder andere te maken opdrachten en zijn updates en nieuws gemakkelijk bij te houden.
6.Externe communicatie
Als externe communicatie heeft de School voor Handel en Marketing samen met School voor mode jaarlijks twee keer een open dag ter informatie voor de nieuwe studenten die zich komen aanmelden voor het nieuwe schooljaar.
Tevens staat de School voor Handel en Marketing jaarlijks 2 dagen in oktober op de onderwijsbeurs.

7.Waarden en normen
ROC Eindhoven kiest er voor om zo min mogelijk regels voor de kleding van studenten vast te leggen. In het studentenstatuut staat dat er vrijheid van uiterlijk is maar dat de directie nadere regels kan stellen. Daarom is er kledingbeleid vastgesteld.
Het algemeen beleid schrijft voor dat eenieder passend gekleed gaat met respect voor de omgeving. Zowel in de scholen, als ook daarbuiten als dat te maken heeft met ROC Eindhoven.

I-Card voor studenten
Wie op de school voor Handel & Marketing komt studeren krijgt eenmalig gratis een I-card. De I-card is een gewaarmerkte chipkaart die we gebruiken voor identificatie, toegangscontrole, aanwezigheidsregistratie en betaald printen. Op termijn zul je op vertoon van de kaart gebruik kunnen maken van bepaalde aanbiedingen.
Wanneer je je I-card niet bij je hebt mag je de school niet binnen. Je moet dan terug naar huis om je I-card te halen. Of je zal €2,50 moeten betalen voor een dag kaart.
Bij verlies krijg je een bezoekers I-card. Bezoekers krijgen een I-card waarmee ze toegang krijgen tot de school.

Uitvoeringsregeling bindend studieadvies.


Als je studievoortgang niet naar verwachting verloopt, kan de school een traject opstarten waarin je een studie-advies krijgt. Aan dat advies kan de school afspraken verbinden en schriftelijk vastleggen.
Gemaakte afspraken bij het studie-advies komen in je onderwijsovereenkomst. Kom je het studie-advies niet na, dan krijg je een bindend studie-advies. Daarin bekijkt de school met jou of de onderwijsovereenkomst voortgezet of afgebroken wordt.


8.Omgangsregels

- Aan- en afwezigheid
Als student bij ROC Eindhoven hoor je bij alle onderwijsactiviteiten aanwezig te zijn. Bij de lessen, maar ook bij bpv-activiteiten en bij excursies en examens. Je leest hier meer over de aan- en afwezigheids regels van het ROC.

- Bij ziekte


Meld je af voor aanvang van de onderwijsactiviteit. Dit doe je bij de administratie van je school. Als je nog geen 18 bent, dienen je ouders/verzorgers te bellen.
Beter melden gaat automatisch bij registratie van je I-card en doordat de docent je aanwezig meldt tijdens de les.

- Bij Tandarts- of doktersbezoek


In principe plan je dit soort bezoeken altijd buiten schooltijd. Als het niet anders kan, meld je het uiterlijk twee dagen voor het bezoek bij je loopbaanbegeleider. Een spoedbezoek meld je op dezelfde manier als ziekte.

- Bij bijzonder verlof
Bijzonder verlof, bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis, vraag je uiterlijk twee dagen van te voren aan bij de adjunct-directeur van je school.

- Ongeoorloofd verzuim
Ben je zonder reden afwezig of heb je de afgesproken regels niet gevolgd, dan ziet de school dit als ongeoorloofd verzuim. Gebeurt dit vaker en als gesprekken met je loopbaanbegeleider niet tot verbetering leiden, dan krijg je een negatief studieadvies. Na twee negatieve studieadviezen moet je de opleiding verlaten.
Als je nog leerplichtig bent schakelen we bij ongeoorloofd verzuim ook de leerplichtambtenaar in.

- Vakantie buiten schoolvakanties


Voor vakantie onder schooltijd maakt het ROC alleen een uitzondering als een student tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan. Bijvoorbeeld door het beroep van (één van) de ouders/verzorgers. De loopbaanbegeleider kan een student dan in overleg met de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.


Verder zijn er de volgende voorwaarden:

De aanvraag moet minstens acht weken van tevoren bij de loopbaanbegeleider worden ingediend.
De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.


- Verlof religieuze feestdagen
Soms moet je plichten vervullen vanwege je godsdienst of levensovertuiging. ROC Eindhoven verleent daarvoor maximaal één dag per jaar vrijstelling van de onderwijsactiviteiten. Daarbij is het volgende vereist:


Het verzuim wordt minimaal twee dagen vooraf schriftelijk gemeld aan de adjunct-directeur van de betreffende school. Bij studenten jonger dan 18 jaar moeten de ouders/verzorgers dat doen.
De student is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste onderwijsactiviteiten.

C1 Marktverkenning opdrachtgever


Op 30 september 2010 hebben wij (Ni Hao Events) een kort gesprek gehad met de opdrachtgever Peter Berkers. We hebben hem uitleg gegeven over ons evenement en wat er die dag plaats zal vinden. Hij was er erg enthousiast over en wilde graag onze opdrachtgever worden. We hebben hem ook gevraagd of hij nog eventuele toevoegingen en aanpassingen had voor ons evenement. Het gehele gesprek is door ons afgenomen en de principeverklaring is aan het einde van het gesprek ondertekend.

De ideeën/wensen van de opdrachtgever hebben wij hieronder verwerkt.


De wensen van ons en van de opdrachtgever kwamen erg overeen. Daardoor hebben wij niet veel aanhoeven passen en bij moeten werken.

 1. Soort evenement;
  Als evenement organiseert Ni Hao Events een themadag voor burgerschap met als onderwerp ‘Discover China’. Dit alles zal plaats vinden op het ROC school voor Handel&Marketing. De verschillende workshops zullen plaats vinden in verschillende lokalen en in de leertuin.

Er zullen ‘doe’-workshops zijn zoals Kalligrafie en Kung Fu maar ook informatieve workshops over bijvoorbeeld de economie en handel van China.

 1. Voor welke doelgroep;
  Het evenement is gericht op de leerlingen van de kern –en afstudeerfase van de afdeling retail en B2B, die door het maken van opdrachten en verslagen burgerschapsuren kunnen verdienen.

 2. Welk thema;
  Het thema van deze Burgerschapdag is China. Dit is een land waar veel over te vertellen is. China heeft niet alleen een rijke geschiedenis maar ook een aparte cultuur en veel verschillende tradities. Daarnaast is een van de grote steden in China, Hong Kong, een wereldstad en is Chinees de meest gesproken taal ter wereld!

 3. welke ingrediënten;
  Leerzame dag met o.a. cultuur, handel, zowel actieve als informatieve workshops.

 4. open of besloten;
  Het ROC Handel & Marketing is alleen toegankelijk voor leerlingen van de school.

 5. op welke plaats;
  Het evenement zal plaatsvinden op ROC Eindhoven afdeling Handel & Marketing. De workshops zullen zowel in de leertuin als in klaslokalen en workshopruimtes plaatsvinden.

 6. met welk budget;
  Het budget zal voor een deel van school afkomen, de rest zullen wij moeten gaan realiseren met sponsorgeld.

 7. op welk moment;
  De datum van het evenement staat vast en zal plaatsvinden op dinsdag 18 januari.

 8. met of zonder externe promotie;
  Er zal geen gebruik gemaakt worden van externe promotie, alleen binnen de school zelf zullen er een aantal posters hangen met daarop de datum en tijd van het evenement.

 9. sponsormogelijkheden;
  Sponsormogelijkheden zijn; Chinese winkels, verschillende tropische winkels en eventueel een reisbureau. 1. wensen m.b.t. presentatie;
  De presentatie zal in het teken staan van ‘Discover China’, in ieder lokaal zal iets terug te vinden zijn van onze huisstijl. De decoratie tijdens ons evenement zal voornamelijk bestaan uit de kleuren rood, zwart en goud. Verder willen we alles zoveel mogelijk versieren met typisch Chinese dingen zoals waaiers, lampionnen, Chinese kalenders etc. Ook de binnenkomst zal in het teken van China staan, hier worden programmaboekjes van de dag uitgedeeld en er zal een loempiakraam staan met lekkere hapjes.

 2. wensen m.b.t. catering
  Speciaal voor het evenement zal er een loempiakraam in de hal staan, de opbrengst van de loempia’s gaat naar een goed doel.

 3. wensen m.b.t. muziek
  In de hal zal Chinese muziek worden afgespeeld, zo krijg je bij binnenkomst al meteen een leuke gezellige sfeer mee.

 4. wensen m.b.t. veiligheid en risicobeperking
  We zullen ons moeten houden aan de regels van de school, het frituren van de loempia’s zal in overleg met de kantine gebeuren.

C2a Marktverkenning

Wij willen met behulp van deze enquête erachter komen wat onze doelgroep vindt van het door ons georganiseerde evenement. De enquête bestaat uit open en gesloten vragen. Door middel van deze enquête komen wij te weten of er dingen zijn die onze doelgroep liever anders ziet, kan de doelgroep ideeën inbrengen en zo weten wij of ons evenement te realiseren is.


Het marktonderzoek zal gehouden worden op de school voor Handel & Marketing. We beginnen met het enquêteren van leerlingen van de afdeling Retail van het 2e en 3e leerjaar. Daarna zullen wij de andere afdelingen van Handel & Marketing vragen de enquête in te vullen.

De doelen van ons onderzoek op een rijtje:
 • Erachter komen wat de doelgroep van ons evenement vindt

 • Erachter komen of de doelgroep dingen wat betreft ons evenement liever anders ziet

 • De doelgroep ideeën laten inbrengen

 • Erachter komen of ons evenement te realiseren is


Studenten van de school ROC Handel & Marketing te Eindhoven moeten in hun afstudeerjaar een evenement organiseren.

Door het invullen van deze enquête kunnen wij te weten komen of ons evenement geschikt is voor de doelgroep die wij voor ogen hebben en of er genoeg interesse is voor het door ons georganiseerde evenement.

 1. Geslacht:

Man 0

Vrouw 0
 1. Leerjaar

2 0

3 0


Uitleg evenement:

Wij organiseren een themadag Burgerschap!

Het thema van ons evenement zal DISCOVER CHINA zijn.

Tijdens dit evenement zullen er allerlei workshops gehouden worden die te maken hebben met de cultuur en gewoontes van China.


 1. Ben je geïnteresseerd in het thema China?

Ja 0

Nee 0


Zo nee, waarom niet?______________________________________

4. Als je voor deze dag Burgerschapsuren krijgt zou je dan heel de dag aanwezig zijn?

Ja 0


Nee 0

Zo nee, waarom niet? ________________________________________5. Wat voor workshops vind je passen bij dit evenement? (kruis max. 2 aan)

Kalligrafie 0

Chinese astrologie & Kalender 0

Thai chi / Kung fu 0

Chinese thee-cultuur 0

Chinese geneeskunde (acupunctuur) 0

Documentaire of film met China als thema 0

Quiz 0


Chinese cultuur (wat is typisch China?) 0

Hong Kong, wereldstad 0

Uitsterven van de reuzenpanda 0

Gevolgen Chinese economie voor rest v/d wereld 0


Overig, namelijk

_______________________________________________________6. Volg je liever een doe-workshop of een praat-workshop?

Ik volg liever een doe-workshop 0

Ik volg liever een praat-workshop 0

Ik vind beide interessant 0


7. Zou je op deze themadag één of meerdere loempia’s kopen
als je weet dat de opbrengst hiervan naar het goede doel gaat?

Ja 0


Nee 0

8. Spreekt dit evenement je aan?

Ja 0


Nee 0

Zo nee, waarom niet?

_____________________________________________________

Eventueel commentaar en/of tips:
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


Hartelijk dank voor jouw medewerking!

C2b Enquete verwerking

In deze enquêteverwerking is gebruik gemaakt van relatieve en absolute getallen. Ook hebben we de uitslagen van de enquête verwerkt in cirkel- en staafdiagrammen. Wij hebben gebruik gemaakt van deze 2 diagrammen omdat met het gebruiken van 1 dezelfde diagram niet altijd alles duidelijk af te lezen is.

1.Geslacht

Relatief Absoluut
mannen

53

vrouwen

47

Conclusie: We hebben meer mannen geënquêteerd dan vrouwen, vandaar dat het percentage mannen hoger is.2. Leerjaar


Mannen

53

Leerjaar 2

16

Leerjaar 3

37

Vrouwen

47

Leerjaar 2

10

Leerjaar 3

37

Totaal

100

Leerjaar 2

26

Leerjaar 3

74
Relatief Absoluut

Conclusie: We hebben zowel in de leertuin als op de 2e verdieping geënquêteerd. In de leertuin waren meer leerlingen aanwezig en hier bevinden zich ook de derdejaars studenten, vandaar dat het percentage daar hoger ligt.3. Ben je geïnteresseerd in het thema China?

Relatief

Absoluut

Mannen

Vrouwen

Totaal

Wel interesse

39

41

80

Geen interesse

14

6

20

Conclusie: De meerderheid van de mannen en de vrouwen is geïnteresseerd in het thema China dus we weten in ieder geval dat we het thema door kunnen zetten. Degene die niet geïnteresseerd waren hadden als toelichting dat ze alleen in China geïnteresseerd waren als het om handel ging en sommigen waren simpelweg niet geïnteresseerd in het land zelf.

4. Als je voor deze dag Burgerschapsuren krijgt zou je dan heel de dag aanwezig zijn?

RelatiefAbsoluut

Mannen

Vrouwen

Totaal

Ja

43

47

90

Nee

10

0

10

Conclusie: Als je de gehele dag aanwezig bent kan je veel burgerschapsuren verdienen, de meerderheid is daarom ook de hele dag aanwezig. De kleine hoeveelheid leerlingen die niet de gehele dag aanwezig willen zijn, vinden de dag te lang.5. Wat voor workshops vind je passen bij dit evenement?

R


Gevolgen Chinese economie

Gevolgen Chinese economie
elatief


Gevolgen Chinese economie


Absoluut


Mannen

Vrouwen

Totaal

Kalligrafie

16

12

28

Chinese Astrologie

7

19

26

Tai Chi/ Kong fu

20

11

31

Chinese thee cultuur

7

7

14

Chinese geneeskunde

9

18

27

Documentaire/film

15

6

21

Quiz

5

7

12

Chinese cultuur(wat is typisch China)

5

4

9

Hong kong, wereld stad

14

4

18

Uitsterven van de reuze panda

1

6

7

Gevolgen Chinese economie voor de rest v/d wereld

7

1

8

Conclusie: De workshops Thai chi/ Kong fu, kalligrafie en Chinese geneeskunde zijn de 3 populairste workshops dus deze willen we ook zeker gaan realiseren tijdens ons evenement.6. Volg je liever een doe-workshop of een praat-workshop?

RelatiefAbsoluut


Mannen

Vrouwen

Totaal

Doe workshops

22

34

56

Praat workshops

14

3

17

Beide

17

10

27

Conclusie: Het merendeel van de ondervraagden koos voor een interactieve workshop dus we willen er voor zorgen dat er een goede balans is tussen de doe en praat workshops.7. Zou je op deze thema-dag één of meerdere loempia’s kopen als je weet dat de opbrengst hiervan naar het goede doel gaat?

Relatief

Absoluut

Mannen

Vrouwen

Totaal

Ja

42

42

84

Nee

11

5

16

Conclusie: De meerderheid is erg enthousiast over de loempia’s, ook omdat de opbrengst naar het goede doel gaat. Dit willen we dan ook zeker realiseren.8. Spreekt dit evenement je aan?

Relatief

Absoluut

Mannen

Vrouwen

Totaal

Ja

43

44

87

Nee

10

3

13

Conclusie: Van alle ondervraagden heeft 13% geen interesse en vind het niet aanspreken. Dit betekent dat 87% het wel een leuk evenement zal vinden en dit motiveert ons om deze burgerschapsdag zeker door te zetten.Totaal conclusie:

Kijkend naar de uitslagen van de enquête is er niet veel dat we gaan veranderen aan ons evenement. Wel weten we nu dat we een aantal workshops zeker willen realiseren, deze waren namelijk erg populair onder de leerlingen. Dat zullen de volgende zijn:


-Chinese geneeskunde
-Tai Chi/ Kong fu
-Kalligrafie
Deze 3 workshops sprongen er echt boven uit. Daarintegen was er totaal geen belangstelling voor:
- Uitsterven van de reuze panda
-Gevolgen Chinese economie voor de rest v/d wereld
-Chinese cultuur(wat is typisch China)

Uit de vraag : Volg je liever een doe-workshop of een praat-workshop? Volgt 56% van alle ondervraagden liever een doe-workshop dan een praat-workshop. Er zullen daarom meer doe dan praat-workshops worden gehouden.

Ook willen we ons plan van het verkopen van loempia’s zeker doorzetten, hier waren de ondervraagden namelijk ook erg enthousiast over. Wel 84% van de ondervraagden zou een loempia kopen.

C3 Concurrentie onderzoek


We willen ons evenement gaan houden op dinsdag 18 januari 2010. Het evenement zal gehouden worden op het ROC Eindhoven, school voor Handel & Marketing te Eindhoven.

Na overleg met de opdrachtgever te hebben gehad zijn we tot de tot de conclusie gekomen dat deze datum vast staat omdat de school heeft 18 januari gereserveerd als themadag voor burgerschap. Er zijn deze dag geen lessen en stages, in principe zouden dus alle leerlingen tijdens deze themadag aanwezig kunnen zijn. Er is hierbij geen sprake van concurrentie, tenzij leerlingen die hun uren al hebben dan zullen zij niet deelnemen aan deze dag.

Er zullen zich verder rondom deze dag geen gelijksoortige evenementen plaats vinden als die van ons. Dus zullen er geen bedreigingen voor komen. Na een desk –en fieldresearch is gebleken dat 90% van de leerlingen enthousiast was, interesse had en bij het evenement aanwezig zou willen zijn in de ruil voor een aantal burgerschaps-uren.Veiligheidsaspecten

Omdat het evenement op school gehouden wordt zullen wij ons aan de regels en veiligheidsvoorschriften van de school moeten houden.

Daarnaast hebben we een beoogd aantal deelnemers van 200 personen, deze zijn verdeeld over verschillende lokalen en workshopruimtes. Iedere workshop heeft een maximum aantal leerlingen die de workshop mogen bijwonen, zo kunnen er nooit teveel leerlingen aanwezig zijn.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • A3 Organisatieplan

 • Dovnload 0.7 Mb.