Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave

Dovnload 117.37 Kb.

InhoudsopgaveDatum04.04.2017
Grootte117.37 Kb.

Dovnload 117.37 Kb.


Februari 2014
Verkiezingsnummer


CDA-info

Afdeling Middelburg

INHOUDSOPGAVE


 • Belangrijke vergaderdata

 • Van de redactie

 • Van de voorzitter

 • Van de fractievoorzitter

 • Van de wethouder

 • Start verkiezingscampagne

 • Kandidaten CDA lijst

 • Presentatie eerste tien kandidaten

 • Helpen bij de campagne

 • Impressieverslag bijeenkomst met Mona Keijzer

 • Van de gedeputeerde

 • Fractie en wethouder


BELANGRIJKE (VERGADER)DATA

1 Maart 2014 Canvasactie, vanaf 10.00 uur

8 Maart 2014 Canvasactie, vanaf 10.00 uur

13 Maart 2014 Canvasactie, vanaf 10.00 uur

13 Maart 2014 Bestuursvergadering 20.00 uur

15 Maart 2014 Canvasactie, vanaf 10.00 uur

18 Maart 2014 Ochtendgroet, vanaf 19.00 uur

19 Maart 2014 Verkiezingen gemeenteraad

25 Maart 2014 Raadsvergadering, afscheid Raad, 19.30 uur 27 Maart 2014 Raadsvergadering, installatie Raad, 19.30 uur

31 Maart 2014 Fractievergadering, 19.30 uur

1 April 2014 Bestuursvergadering 20.00 uur 14 April 2014 Raadsvergadering, 19.30 uur

12 Mei 2014 Fractievergadering, 19.30 uur

26 Mei 2014 Raadsvergadering, 19.30 uur

VAN DE REDACTIE
Nu de dag van de verkiezingen voor de gemeenteraad met rasse schreden nadert, ontvangt u een CDA-info die inhoudelijk nagenoeg helemaal is samengesteld met verkiezingsonderwerpen.

19 Maart is een belangrijke dag voor onze partij. Op die dag bepalen de mensen die gebruik maken van hun kiesrecht, de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad.

De afdelingsvoorzitter roept ons allen dringend op om de verkiezingscampagne actief te ondersteunen en toch vooral te gaan stemmen. De fractievoorzitter blikt aan het einde van deze zittingstermijn, terug en geeft een overzicht van de wapenfeiten! De wethouder deelt met ons, heel actueel, zijn Olympische droom.

Vervolgens kunt u kennis nemen van de wijze waarop de CDA verkiezingscampagne in Middelburg is gestart, gevolgd door de volledige lijst van kandidaten. En natuurlijk stellen de eerste tien kandidaten zich nader aan u voor, waarbij onze lijsttrekker, Johan Aalberts, de spits afbijt.

Wim Kant vraagt in zijn rol van campagneleider om onze hulp teneinde het CDA in de komende weken weer op vele plaatsen zichtbaar(der) te maken, zodat het campagnedoel ook daadwerkelijk wordt gehaald! Attendeer mensen in uw omgeving op de CDA winkel aan het begin van de lange Delft, dichtbij de Markt.

De themabijeenkomst over de zorg met Mona Keijzers, CDA lid van de Tweede Kamer, op 27 januari jl werd zeer druk bezocht. Van deze geslaagde bijeenkomst in de HZ in Vlissingen is een impressieverslag in deze CDA-info opgenomen.

Maar er spelen ook nog andere zaken in onze gemeente dan de voorbereidingen op de verkiezingen. Kees van Beveren, onze gedeputeerde, prikkelt ons in zijn bijdrage met zijn mening over vuurwerk tijdens de jaarwisseling. De redactie wenst U bij het lezen van de diverse onderwerpen veel inspiratie toe.

Van de voorzitter.

Het zal toch niet zo zijn dat ik u iets nieuws vertel als ik zeg dat de verkiezingstijd en de verkiezingsstrijd al is begonnen. Dat heeft u natuurlijk al lang gemerkt. Voor ons begon dat in feite al tijden geleden met het schrijven van een programma, het zoeken van kandidaten, het officieel aanmelden van onze afdeling voor de verkiezingen e.d.. Een programma , dat aangeeft waar het CDA voor staat, van welke uitgangspunten wij als CDA vertrekken. De 7 principes. Het geeft ook aan tot welke uitvoering die uitgangspunten naar onze mening in de concrete situatie in Middelburg leiden. En de lijst geeft aan met welke mensen wij dat willen gaan doen.

De officiële start van onze campagne vond plaats op 23 januari j.l.. Toen presenteerde onze lijsttrekker, Johan Aalberts, het programma en de eerste 10 kandidaten van het CDA Middelburg. Er ligt een goed programma, met een uitwerking naar de wijken, met een korte puntige samenvatting in 7 zinnen, maar bovenal: er staat een goede ploeg klaar om het veeleisende werk van een volksvertegenwoordig(st)er uit te voeren. Uw vertegenwoordig(st)er. Maar niet alleen die van u en mij, maar van alle Middelburgers die straks op 19 maart op het CDA zullen stemmen. En wij hopen natuurlijk ( en verwachten dat ook wel een beetje) dat het er velen zullen zijn. Dat we sterk uit de politieke strijd zullen komen.

Dat karwei kunnen de mensen op de lijst en de fractie en het bestuur niet alleen klaren. Daarvoor is uw steun en hulp gewenst en nodig. En ik doe een dringend beroep op alle CDA leden; wees bereid om mee te doen, als er een beroep op u wordt gedaan. Maar ook, als er geen expliciet beroep op u persoonlijk wordt gedaan. Als er activiteiten zijn, op de markt, in de stad, in uw wijk, of wat en waar dan ook, wees er dan bij. Ook de morele steun van onze leden, al is het maar enkel door hun aanwezigheid, wordt niet alleen op prijs gesteld, maar sterker: het levert een extra stimulans op. Het doet er echt toe, naar anderen , maar ook voor onszelf. Alleen al het simpele bezoeken van de Middelburgse verkiezingswebsite ( en onze eigen website natuurlijk), en eventueel reageren als u wilt, draagt er aan bij dat het CDA/onze lijsttrekker en zijn ploeg, hoog op het lijstje staan van “meest gelezen “e.d. Dat genereert weer extra publiciteit.


We begonnen zoals gezegd op 23 januari. Daarna hadden we op 27 januari een succesvolle “Walcherse” bijeenkomst over de zorg met Mona Keijzer in de HZ in Vlissingen. Velen van u waren daar aanwezig. Er zaten zo’n 150 mensen in de zaal. Dat is voor een dergelijke bijeenkomst een hoge score. We willen proberen dat vast te houden en zo samen op te trekken en onze mensen te steunen.
Ik ga u hier niet in grote lijnen vertellen wat er in het programma staat, zelfs niet in de zeer verkorte versie van de 7 punten. Ik ga ook niet vertellen wat er allemaal op het programma staat van de campagnecommissie voor de komende tijd aan bijeenkomsten, activiteiten, debatten, etc. Verderop in deze speciale CDA Info kunt u het ongetwijfeld allemaal lezen.

Ik doe slechts een dringend beroep op u, om Johan Aalberts, onze wethouder en lijsttrekker, en Jan Zwemer, onze fractievoorzitter en nr. 2 op de lijst, en Wim Kant, onze campagneleider en nr. 3 op de lijst, en alle anderen te steunen. En om een bekende uitspraak van Kennedy te parafraseren: vraag u in deze verkiezingstijd niet af wat het CDA voor u kan betekenen. Vraag u af wat u voor het CDA kunt betekenen. Dat is veel!

Mogen wij op u rekenen? Ja zeker, toch?
Siert Knigge
VAN DE FRACTIEVOORZITTER

Terugblik over de periode 2010-2014 vanuit perspectief fractie CDA Middelburg
CDA-Middelburg heeft een bijdrage geleverd aan veel plussen

(en kon een aantal minnen niet voorkomen):
 • Een mooie stad waarin aandacht is voor ondersteuning van minder draagkrachtigen, waarin vrijwilligersbeleid, zorg en onderwijs extra aandacht kregen.

 • Middelburg heeft een krachtige binnenstad (3de plaats landelijke ranking), goede winkels en er is een start gemaakt met de vernieuwing van de pleinen.

 • Winkel-leegstand terugdringen door vernieuwing Geerepassage en herinrichting Plein 1940.

 • De gemeentefinanciën zijn stabiel en gezond (met nauwelijks lastenverzwaring).

 • Er is een goed draaiende Mortiere Boulevard, dat willen wij ook met ZEP.

 • Ondanks dat de woningmarkt is ingezakt, worden er nog steeds woningen gebouwd.

 • De grondvoorraad (dus ook rente) is te hoog.

 • Er is ruimte voor bedrijven. Middelburg is een gewilde vestigingsplaats voor bedrijven. Ook met inrichting Trekdijk geven we ruimte aan economie (werk geeft inkomen, inkomen geeft o.a. kwaliteit van leven).

 • De bereikbaar is verbeterd, o.a. door de realisering van N57.

 • De zorg voor de monumenten in Middelburg (o.a. kerkgebouwen) staat hoog op de agenda.

 • De ziekenhuiszorg op Walcheren is nog altijd een groot zorgpunt voor het CDA, we zien nog steeds uit naar het bericht: “nieuwbouw ADRZ start in De Mortiere”.

 • Begin 2010 nam CDA het initiatief Buurtbetrokkenheid. Er komen succesvolle burgerinitiatieven tot stand: de nieuwe klok in de toren van St.Laurens, Speelhof Hogerzaele, Stadspark Molenwater, Dorpshuis De Arne, zwembad Julianabad, initiatieven rond stadslandbouw, de Weegbrug in Nieuw- & St.Joosland, Hof Welgelegen.

 • Herinrichting Arnemuiden, Nw- & St.Joosland en St.Laurens (gestart)

 • De bouwput is nog steeds niet bebouwd. De put gaan we niet terug kopen voor vele miljoenen.

 • Schouwburg ? Door grote verdeeldheid in de raad wordt dat een klucht.

 • Er is gelukkig nog steeds geen drugswinkel of coffeeshop in Middelburg (houden zo!).

De bijdrage van CDA-Middelburg aan onze stad kan gebundeld worden in:

Vooruitzien – Verzorgen – Verbinden – Versterken
Jan Zwemer

Van de wethouder

Een Olympische visie voor Middelburg

Insluiten in plaats van uitsluiten.

Iedereen moet mee kunnen doen, niet iedereen is een winnaar en dat is maar goed ook. Als mensen geven we de samenleving kleur en waarde. In mijn ogen is er een plaatsje voor iedereen van sportclub tot werk, van de wieg tot een seniorenwoning. Ik geniet enorm van de jonge sporters in de F5; het plezier en het enthousiasme op jonge leeftijd. Winnen of verliezen maakt niet veel uit: het bezig zijn en plezier staan voorop. Het fanatieke en de wil om te winnen komt terug bij de A1 selectie; jongens en meisjes die alles geven om te winnen; schitterend! En dan de zomeravond van het 5de, de veteranen. Zij sporten puur vanwege het plezier; een lach, een babbeltje en de broodnodige beweging. Dit soort beelden inspireren me, want in sportclubs zie ik de basis voor een mooie Middelburgse samenleving. Sportclubs gedragen door passievolle vrijwilligers, maar ook een plekje voor iedereen.

Iedereen doet mee.

Het CDA wil verbinden. Verbinden van generaties: jong en oud, rijk en arm, allochtoon en autochtoon.  Iedereen doet mee aan de lokale samenleving. Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan deze samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Daar waar mensen niet geheel in staat zijn op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving, moet de gemeente garant staan voor een passend vangnet, het liefst samen met het eigen netwerk. De gemeente moet dichtbij de mensen staan, midden in de wijk met goed onderwijs, een ruimte om te ontmoeten.

Midden tussen de mensen...

Een Olympische droom. Dit is mijn inspiratie en geeft me elke dag energie om aan een mooie gemeente te werken voor u, mij en de toekomstige generaties.

Johan Aalberts
Start verkiezingscampagne CDA Middelburg

Op donderdag, 23 januari 2014, gaf Wim Kant, onze campagneleider, het startschot voor de campagne, gericht op de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

In het prachtige gebouw van de Kloveniersdoelen presenteerde Johan Aalberts als lijsttrekker het verkiezingsprogramma in aanwezigheid van veel CDA leden. Het verkiezingsprogramma 2014-2018, keurig verzorgd in drukvorm, draagt als naam “Midden tussen de mensen”

verbinden en uitvoeren en

niet polariseren en uitstellen.

In het verkiezingsprogramma heeft CDA Middelburg gekozen voor wat het beste is voor Middelburg. Johan presenteerde het programma kort en krachtig met behulp van een videoscherm in 7 punten. • Meer vertrouwen, minder regels. Minder controleren, meer coachen. Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen.

 • Meer wijk, minder gemeente. Niet alleen meer medezeggenschap voor de wijk, maar ook meer ruimte voor uitvoering door de wijk.

 • Meer handhaven, minder onveiligheid. Geen ruimte voor drugsstraathandel/coffeeshops/hondenpoep, enz. Actie door BOA's.(bijzonder opsporings ambtenaar)

 • Meer verantwoordelijkheid, minder vrijblijvendheid. Meer ruimte voor initiatieven van vrijwilligers, verenigingen (sport, cultuur, enz.).

 • Meer lokaal, minder centraal. Zorg dichtbij de mensen. Steun voor wijkzuster en een ziekenhuis op Walcheren.

 • Meer bedrijvigheid, minder afhankelijkheid. De economische motor stimuleren, zoals bijv. de binnenstad.

 • Meer solide, minder verspilling. Veel aandacht voor duurzaamheid. Geen groot nieuw theater. Investeren in cultuur, niet in stenen.

Na deze toelichting bleek het CDA Middelburg veel vertrouwen te hebben in een goed verkiezingsresultaat. Wim Kant formuleerde, daartoe uitgedaagd, als doel: 5 zetels voor het CDA. Misschien zelfs de grootste fractie in stemmen aantal!

Vervolgens lichtte hij het campagneplan toe en riep alle leden op de stemwijzer van de gemeente Middelburg in te vullen. De bijeenkomst werd met een gezellig informeel samen zijn afgesloten.
Wim Jansen


KANDIDATEN OP DE CDA-LIJST

­-- Johan Aalberts Arnemuiden


 • Jan Zwemer Nieuw en Sint Joosland

 • Wim Kant Middelburg

 • Krijnie Hoek-Van Dijke Arnemuiden

 • Ton Veldman Middelburg

 • Ella Poppe-Reijnierse Middelburg

 • Bert Kollen Sint Laurens

 • Eugène Hoeven Middelburg

 • Ronny Theune Arnemuiden

 • Yilmaz Coban Middelburg
 • Roderik Bin Middelburg

 • Thea van Beveren Middelburg

 • Hilde Onderdijk Middelburg

 • Peter Joosse Nieuw en Sint Joosland

 • Anthony Burger Middelburg

 • Piet Castenmiller Middelburg

 • Jaap Eleveld Sint Laurens

 • Peter Donk Middelburg

 • Walter Blondeel Middelburg

 • Jannie Sandee Middelburg

 • Henk den Boon Middelburg

 • Wim Jansen Middelburg

Op de volgende bladzijden stellen de eerste 10 kandidaten zich aan u voor!


Kennismaking kandidaten


 1. Johan Aalberts

Mijn naam is Johan Aalberts, 36 jaar, gehuwd en ik woon in Arnemuiden samen met mijn vrouw en drie kinderen. Momenteel ben ik wethouder en verantwoordelijk voor: financiën, ruimtelijke ordening, economie, archief en monumenten. Hierna beschrijf ik mijn motivatie om me in te zetten in de lokale politiek en voor het CDA, voor u en voor al onze inwoners.

Middelburg is een fantastische gemeente om te wonen, werken, leren en leven. Graag wil ik daar mijn steentje aan bijdragen. Samen met de inwoners wil ik blijven bouwen aan veiligheid, leefbaarheid, lokale economie en onderlinge samenwerking.

Ik heb vertrouwen in onze inwoners, dus werken we in de toekomst met minder regels. De inwoners kunnen veel in hun wijk of dorp zelf, ze hebben kennis en handjes. Met veel enthousiasme werken ze aan een betere leefomgeving, de gemeente kan een stapje terugzetten en ondersteunen.

Helaas is op sommige plaatsen nog overlast, daar moet worden opgetreden. Preventie tegen inbraak, crimineel gedrag en vandalisme aanpakken.

Iedereen moet mee doen. Als het gaat om werk, sporten of iets anders... Samen zijn we verantwoordelijk.

Ik kies voor lokaal. Lokaal als het gaat om zorg: een Walchers ziekenhuis, maar ook de wijkzuster, iemand die bekend is in de wijk en bij de mensen.

Door de economische crisis heeft de lokale economie het zwaar, de werkeloosheid stijgt. Daarom wil ik initiatieven ondersteunen die de werkgelegenheid bevorderen. Een sterk bedrijventerrein, een aanvalsplan tegen leegstand in de binnenstad en het versterken van de toeristische sector.

Tenslotte moeten we werken aan een duurzame samenleving, solide gemeentefinanciën en efficiënt om gaan met ruimte, geld en energie. Ik ben me er van bewust dat we dit allemaal samen moeten doen. Ik reken daarom op uw steun. Het CDA midden tussen de mensen.

Op naar een mooi resultaat.Uw lijsttrekker Johan Aalberts

2. Jan Zwemer

In 1952 geboren in Middelburg, na de studies weer teruggekeerd naar Zeeland, jaren gewoond in Arnemuiden en nu sinds 2001 in het bijzonder dorpje Nieuw- & St. Joosland.

Getrouwd met Lia (wijkverpleegkundige), vier kinderen en vier klein(e)kinderen. Vanuit huis uit ben ik verpleegkundige en onderwijskundige en nu werkzaam bij HZ University of Applied Sciences (voorheen Hogeschool Zeeland). Verbonden aan de bestuursdienst als strategische relatiemanager VO-MBO-H(B)O en daarnaast hogeschoolhoofddocent (kernvakken ethiek en leiderschap) en vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers. Sinds 2006 actief als raadslid CDA in de gemeente Middelburg en sinds enkele jaren als voorzitter aan de fractie verbonden.

Mijn belangrijkste motivatie om me nog een periode beschikbaar te stellen voor CDA-Middelburg ligt in de omvangrijke veranderingen in de ouderenzorg, jeugdzorg en decentralisatie. Vanaf 2015 is ¾ van de begroting van de gemeente zorg gerelateerd. Zorg, dichtbij, op maat, met weinig regels, maar met een hart en met compassie, dat ideaal staat me voor ogen. Middelburg kan daarin de inzet van het CDA erg goed gebruiken, CDA-Middelburg kan de inzet van Jan Zwemer goed gebruiken.

Daarnaast zet ik me in voor CDA en Middelburg om de burger meer invloed en ruimte te bieden in zijn leefwereld. Burgerinitiatieven mogen meer gestimuleerd worden en niet gehinderd door overbodige regels en eisen. Wijk- & dorpsoverleggen moeten meer gewicht krijgen.

Het CDA streeft naar een samenleving die steunt op zorg voor elkaar en daarom : 1. Meer vertrouwen, minder regels

 2. Meer wijk, minder gemeente

 3. Meer handhaving, minder onveiligheid

 4. Meer verantwoordelijkheid, minder vrijblijvendheid

 5. Meer lokaal, minder centraal

 6. Meer bedrijvigheid, minder afhankelijkheid

 7. Meer solide, minder verspilling


3. Wim Kant

Met mijn vrouw en drie kinderen ben ik eind 2007 verhuist van Reijershove naar de Mortiere en woon daar tot volle tevredenheid. Inmiddels is de oudste dochter uitgevlogen en naar Leiden verhuist.

Mijn vrouw en ik zijn in Noord Brabant opgegroeid en zijn in 1991 vanwege werk in Middelburg gaan wonen. Ik voel mij Zeeuw onder de Zeeuwen en Middelburger onder de Middelburgers en wij hebben geen enkele behoefte meer om terug te keren naar het Brabantse land. Het gaan wonen in deze mooie stad was eigenlijk een logische keuze en dat is het nog steeds. En ik hoop daarom nog dat velen zullen volgen en net als wij zich hier thuis gaan voelen.

In het dagelijks leven werk ik bij de provincie Zeeland als senior beleidsmedewerker verkeer en vervoer. In het verleden heb ik mij vooral met financiën bezig gehouden. En de kennis en ervaring opgedaan in dit werk komen van pas in de gemeenteraad waar ik sinds september 2010 lid van ben. Daarvoor was ik al langere tijd actief binnen het CDA onder meer als bestuurslid en campagneleider voor de verkiezingen.

Politiek bedrijven en zitting nemen in de gemeenteraad is voor een deel een hobby, maar vraagt ook een stuk bevlogenheid. Om zaken te veranderen en beter te maken in lijn met de eigen opvattingen en (geloofs)overtuiging. Mijn kennis en ervaring wil ik daarom inzetten voor de gemeenschap. Daarbij ben ik er ten diepste van overtuigd dat behoud van onze democratie er om vraagt dat mensen zich daar voor in zetten en in willen investeren. En veel mensen doen dat ook.

Mijn voornaamste interesses liggen op het terrein van de gemeentefinanciën, woningbouw, midden- en kleinbedrijf, monumenten en verkeer en vervoer. Op die terreinen wil ik mij ook inzetten. Behoud en versterking van het winkelhart van Middelburg, de financiën op orde houden en behoud van de monumentale binnenstad en last but not least verder bouwen om nieuwe inwoners van Middelburg welkom te kunnen heten.


4. Krijnie Hoek

Een samenleving met respect voor iedereen leidt tot veilige en prettige omgeving om te wonen en te leven. Een goed economisch klimaat, waarin bedrijvigheid kansen krijgt, is een belangrijk middel om mensen om mensen mee te laten doen in de maatschappij.

Mijn naam is Krijnie Hoek, ik ben 64 jaar en woon met mijn man in Arnemuiden. Onze 2 kinderen zijn volwassen en we hebben 2 kleinkinderen. Ik ben al vele jaren werkzaam in de sociale sector en op de arbeidsmarkt. Sinds 9 jaar bij de Sociale Werkvoorziening de Zuidhoek in Zierikzee. In het raadswerk houd ik mij bezig met de sociale vraagstukken en ruimtelijke ordening.

In 2010 ben ik in de gemeenteraad gekozen en het werk als vertegenwoordiger van de inwoners van Middelburg heb ik deze 4 jaar met heel veel plezier gedaan. De ervaring die ik heb opgedaan wil ik graag in de komende raadsperiode benutten en ik ben dan ook heel blij met een verkiesbare plaats op de lijst voor het CDA.

Het wordt een heel belangrijke periode waarin taken die nu nog tot de verantwoordelijkheid van de provincie of de landelijke overheden behoren, zoals de jeugdzorg door de gemeente uitgevoerd zullen gaan worden.

Een nieuwe ontwikkeling is ook de Civil Society, ofwel een samenleving waarin inwoners met elkaar initiatieven nemen en uitvoeren i.p.v. wachten tot de gemeente met plannen komt. Een van de 7 principes van het CDA gaat uit van meer vanuit de samenleving en minder van de overheid. Met elkaar in de eigen omgeving actie ondernemen om het woon- en leefklimaat te verbeteren.

Ruimte voor bedrijven, om te bouwen, maar ook wat betreft regelgeving en ondersteuning is van groot economisch belang. Duurzaam en maatschappelijk ondernemen staat voor mij voorop. Zorg voor milieu en spaarzaam omgaan met alle rijkdommen die de aarde ons biedt. Maar ook met zorg voor mensen die door een arbeidsbeperking aan de zijlijn komen te staan, terwijl dat vaak helemaal niet nodig is.

Met deze opdrachten hoop in mij de komende 4 jaar voor u en voor het CDA te mogen inzetten.


5. Ton Veldman

Ik ben Ton Veldman, een geboren en getogen Middelburger. Vader van 2 begaafde jong volwassen mensen en partner van een lieve vrouw.

 Ik heb 29 jaar werkervaring in vraagstukken van mens, arbeid en organisatie in verschillende functies: HR, registerarbeidsdeskundige, systeemauditor, veiligheidskundige en psycholoog.

In deze rollen heb ik 1600 bedrijven en 1600 personen als klant gehad.

 

Kern is dat ik personen en bedrijven diepgaand en treffend kan beoordelen en adviseren op hun functionele mogelijkheden en beperkingen. In de politiek drijft mij de oplossing van problemen op basis van erkenning, waardering en samenwerking van verschillende persoonlijke talenten en competenties.

Indien er kennis, erkenning, waardering en respect is voor de krachten van een ieder persoonlijk, dan is er veel mogelijk.

Geduld, luistervaardigheid, frustratietolerantie en invoelingsvermogen zijn eigenschappen waar ik in geloof om te komen tot gezamenlijke oplossingen
6. Ella Poppe - Reijnierse

Mijn naar is Ella Poppe-Reijnierse. Getrouwd met Jan Poppe.

Ben 46 jaar oud. Heb 3 kinderen: Esther, Edwin en Judith.

Werk 4 dagen in de week bij SaBeWa Zeeland in Terneuzen. Daarnaast ben ik secretaresse van het bestuur en de fractie van het CDA Middelburg. Het bijwonen van fractievergadering is leuk en leerzaam.

Ruimtelijke ordening en financiën zijn mijn interessegebieden.

Ik wil dat de gemeente met de inwoners en bedrijven werkt aan een beter Middelburg. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking.

Per wijk en kern moeten de inwoners daar zelf een mooi leefgebied tot stand kunnen brengen. De initiatieven van de inwoners moeten worden gestimuleerd. Ik vind dat de gemeente naast de mensen moet staan.

De leefbaarheid op het platteland staat of valt met een gezonde agrarische sector. De agrarische sector is goed in staat om met hun expertise het buitengebied te beheren. Ik vind dat de gemeente daartoe de mogelijkheid moet bieden.

Het CDA is ook voor samenwerking op Walcheren. Dit geeft een bundeling van kennis en is ook financieel gezien kostenbesparend.

Iedereen weet wat voor zijn of haar wijk en/of bedrijfstak belangrijk is. Ik wil de initiatieven van inwoners en bedrijven niet laten inperken door regelgeving, maar juist samen hun plannen uitwerken.


7. Bert Kollen

Ik ben Bert Kollen, getrouwd met Ada. We hebben  2 kinderen: Boaz van 19 en Mirre van 13.

Ik kom uit Serooskerke en ben in 1984 in Sint Laurens gaan wonen. Daar woon ik nog steeds.

Ik ben werkzaam bij de Koninklijke marechaussee sinds 1979.

Van 1981 tot 2008 was ik werkzaam te Vlissingen vooral in de grensbewaking.

Daarna ben ik gaan werken bij de Koninklijke marechaussee op Schiphol. Daar ben ik al weer 3 jaar Calamiteitencoördinator. Bij alle calamiteiten ben ik verantwoordelijk voor de beeldvorming, opschaling  en aansturing. Hierbij moet je denken aan: bommeldingen, alarm vliegtuig, brandmeldingen, kaping/gijzeling en dergelijke.

 

Vanwege mijn functie ben ik in aanraking gekomen met Peter OSKAM, CDA 2e Kamerlid met de portefeuille Politie, brandweer en rampen. Via hem ben ik politiek adviseur van de CDA  2e Kamerfractie geworden met het accent op politie, brandweer, rampen en bijbehorende dossiers.Dat betekent dat ik nogal eens in de 2e kamer kom.

 

Ik sta achter de speerpunten van het CDA:C-Christen D- Democratisch  A-Appel

 

Belangrijk punt voor Middelburg vind ik het:    VEILIGHEIDSGEVOEL. Dit kan veel beter.Er moet veel meer energie worden gestoken in het oppakken van woninginbrekers. Ook meer energie in preventie. Het blijkt dat veel slachtoffers van woninginbraken nooit meer lekker slapen. Dus levenslang hebben. De aanpakken als in Amsterdam bij de Top600 lijkt mij de beste. Hier wil ik nog wel eens nader op ingaan.

Gezien mijn specifieke expertise denk ik dat ik een aanwinst zou zijn voor de fractie/gemeenteraad.

Ik stel mij dan ook graag verkiesbaar.
8. Eugène Hoeven
Eugène Hoeven (48), getrouwd met Lia, vader van zoon Jermaine (22), dochter Yasmine (13) en zoon Jamiroquai (11). Geboren te Rotterdam, maar na omzwervingen door Brabant, al weer 15 jaar woonachtig in Middelburg. Momenteel ben ik werkeloos, maar voorheen was ik grafisch inkoper en commercieel manager (BOOM B.V. en Grafisch Bedrijf Goes). Nu als student verbonden aan de HZ University of Applied Sciences, alwaar ik 2 HBO-studies volg (Bedrijfskunde-MER en Communicatie).

Eind jaren ’80 was ik duo-burgerlid en fractie-assistent CDA te Bergen op Zoom. In Middelburg ben ik enkele jaren CDA-bestuurslid, -secretaris en webmaster geweest. Ik help nu bij de creatieve invulling voor de campagne.

Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij wat er reilt en zeilt in de gemeente en vind het bijzonder om daarover te kunnen meebeslissen.

Een specifiek interessegebied heb ik niet. Over vele onderwerpen heb ik een duidelijke gedachte of ben ik mee bekend (onderwijs, zorg, financiën). Maar juist onbekende zaken trekken vaak mijn aandacht.

Uiteindelijk wil ik actiever zijn dan voorheen. Dit is de vierde keer dat ik op een kandidatenlijst sta, dus het raadslidmaatschap ambieer ik. Kan ik mij op een andere wijze nuttig maken, binnen de gemeente, regio of provincie dan wil ik daar ook aan bijdragen.

Daarnaast ben ik actief binnen het verenigingsleven (bestuurslid Juliana Korpsen Middelburg) en bij de HZ (Lid Hogeschoolraad, facebookredactie, Allstars en projectgroep


9. Ronny Theune

In 1973 geboren in Arnemuiden. Tijdens mijn studie heb ik een aantal jaar buiten de gemeente Middelburg gewoond om in 2003 weer terug te keren in Arnemuiden, dus volgens mij met recht geboren en getogen.

Getrouwd met Elly, drie kinderen, waarvan de oudste dit jaar voor het eerst na de middelbare school gaat en de jongste twee nog lekker in Arnemuiden op de basisschool zitten.

Van huis uit heb ik een opleiding gevolgd in de Chemie, toen nog, aan de Hogeschool Zeeland. Maar dit vakgebied heb ik als snel achter me gelaten en heb vervolgens jaren gewerkt in de milieu- en recyclingbranche. Vanuit de functie van senior accountmanager bij DELTA Milieu (Indaver Nederland) heb ik de overstap gemaakt naar DELTA Infra ,mijn huidige werkgever, om daar accountmanager te worden.

Al jaren ben ik geïnteresseerd in politieke en maatschappelijke vraagstukken, waarbij het voor mij duidelijk is geworden dat het CDA het best aansluit bij mijn standpunten en, christelijke, levensovertuiging. Dit is de reden dat ik, een actief, lid ben geworden van het CDA.

In Arnemuiden ben ik betrokken geweest bij verschillende maatschappelijke organisaties, zoals de wijkbeheergroep Arnemuiden en CLEAN Arnemuiden en momenteel ben ik jeugdouderling bij de gereformeerde kerk te Arnemuiden.

De gemeente staat financieel onder grote druk, en dit terwijl de taken juist toenemen. Ik wil me dan ook inzetten om meer ruimte en invloed te geven aan burgers en bedrijven op hun eigen bestaan. Waarbij initiatieven van burgers en bedrijven niet stranden door dat zij geconfronteerd worden met overbodige regels en eisen, maar dat ze vanuit de gemeente juist gestimuleerd worden om meer “zelf te doen”.

Dit sluit ook aan bij de zeven punten van “Buma” die het CDA Middelburg heeft vertaalt naar de lokale omgeving waarbij duidelijk wordt dat wij graag mensen willen stimuleren en uitdagen; dus streven naar meer samenleving waar wij tussen in staan.


10. Yilmaz Coban

Ik ben Yilmaz Coban, getrouwd en heb vier kinderen. Drie dochters en een zoon in de leeftijden van 16 tot 24. Alle vier studeren ze. Ik woon in Middelburg zuid.

Sinds twaalf jaar ben ik lid van het CDA en 8 jaar heb ik in de gemeenteraad gezeten. Daar was ik vooral actief in de commissie maatschappelijke zaken en de commissie ruimte. Dit zijn nog steeds mijn voornaamste interessegebieden.

Ik vind het belangrijk dat de gemeente zich blijft ontwikkelen. Ik hoop Allochtonen te kunnen inspireren zich vaker te laten horen. De politieke interesse komt van huis uit en zeker interesse van mij zelf. Ik weet niet wat ik precies kan verwachten vooral in deze tijd van recessie, depressie en agressie. Ik heb tevoren wel goed nagedacht of ik dit wilde en kon doen. Uiteindelijk heb ik weloverwogen mijn beslissing genomen. Er is de komende tijd veel werk aan de winkel en we zullen elkaar zeker nodig hebben om de hier genoemde problemen te kunnen aanpakken.

Omgaan met verschillen in de gemeente:

Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden we in de maatschappij elkaar vast en voorkomen we dat we uit elkaar groeien?

Voorbeelden uit de praktijk: een aanpak voor bezinning en een korte handreiking om verder stil te staan bij de thema’s o.a. armoedebeleid, cultuurverschillen, burenrechten

en verschillen in beleving •de liturgie •

Nu zijn verschillen niet erg. Sterker: zij kunnen een verrijking zijn. Mensen zijn verschillend, dus hun opvattingen en keuzes ook. Maar verschillen zijn soms ook lastig. Gelovigen kunnen zomaar tegenover elkaar komen te staan en zelfs van elkaar vervreemden. Als professioneel politicus zou je compromissen moeten bedenken. In het laatste geval dacht ik: hoe houden we elkaar vast en hoe voorkomen we dat we uit elkaar groeien?
Waar ik mij met name mee bezig wil houden in de politiek is de maatschappelijke stage waar de allochtone jongeren probleem mee hebben. En verder jeugdzorg, Orionis, werkgelegenheid en bedrijvigheid. Ik wil mij gaan verdiepen in en meer bezighouden met het onderwijs.
Helpen bij de campagne

U snapt het al! Campagnevoeren kost niet alleen veel geld, maar ook veel inspanning. Maar campagnevoeren is vooral leuk om te doen. Zeker in direct contact met de kiezer. Laat daarom deze kans niet voorbij gaan!!

De campagnecommissie roept u op om aan één of meer van de volgende activiteiten deel te nemen:


Dag

Datum

Tijd

Actie

za

15-2-2014

10u00 – 12u30

2e publieksactie; wat heb je op je hart + appels; EmTe Zuid

za

1-3-2014

9u30 – 15u30

Canvasactie: Dauwendaele/Mortiere (ochtend) en Nieuwland (bakker)

za

8-3-2014

9u30 – 15-30

Canvasactie: Veerse Poort, Griffioen, Klarenbeek

do

13-3-2014

 11u00 – 14u00

Rondgang op de weekmarkt

za

15-3-2014

9u30 – 16.30

Canvasactie: Dorpen, Stromenwijk + Kraam + springkussen op de Markt (verkiezingsmarkt)

di/wo

18/19-03-2014

 18u00 – 6u00

Ochtendgroet voor opening van de stembussen

Verder opent het CDA Middelburg een speciale verkiezingswinkel in het vorige pand van Peter Christ aan het begin van de lange Delft, vlak bij de markt. Wie het leuk vindt om een paar uurtjes in de winkel te staan kan zich bij mij melden. Wij hebben de winkel van 1 tot en met 15 maart.

Ook op de laatste zaterdag zijn veel mensen nodig. Tegelijkertijd met de canvasactie in genoemde wijken moet de kraam op de markt voldoende bemenst worden.

Voor het bezorgen van de ochtendgroet geldt vele handen maken licht werk. Meer vrijwilligers, betekent ook meer adressen die langs gegaan kunnen worden. Voor het bezorgen van de ochtendgroet kan uiteraard ook familie worden ingeschakeld.

Met uw medewerking gaan wij voor een beter resultaat!

Wim Kant

kantwa@zeelandnet.nl

0118-627053 / 06-29017266


Impressieverslag thema-bijeenkomst met Mona Keijzer 27 januari 2014

Opening : “Mensen worden bewogen door mensen die in beweging zijn”

De voorzitter van deze avond is Wim Jansen.

Hij opent de vergadering door een rode draad te schetsen uit de verkiezingsprogramma’s van de CDA-afdelingen Vlissingen, Veere en Middelburg:
“We zetten in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

Mensen worden bewogen door mensen die in beweging zijn. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.”


De betrokkenheid zorgt voor verbondenheid. Verbondenheid voor verantwoording voor elkaar en dat geeft ons samen-leven een visie, ook op zorg.

Er zijn deze avond niet alleen CDA leden aanwezig, maar vooral ook pleegouders, verzorgenden, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, jeugdwerkers, managers uit de (jeugd) zorgsector, bestuurders, directeuren en ……… vertegenwoordigers van veel andere partijen (PvdA, D66, VVD, GroenLinks, CU, lokale partijen en ook ….. niet-politieke en –bestuurlijke mensen met vragen.

Wim stelt dat de gemeente er veel taken bij krijgt. Daartegenover staan de bezuinigingen die ook moeten worden gerealiseerd.

Deze avond heeft als doel de zorgpunten in de zaal te inventariseren en mogelijk met conclusies daarover deze kernpunten af te sluiten.

Om de zorgpunten vanuit de praktijk als uitgangspunt te nemen zijn drie vertegenwoordigers van zorg gevraagd de aftrap te verzorgen: vanuit de jeugdzorg, de thuiszorg en de ouderenzorg, t.w.: Elma Borcheld, Roos Caris en Jo Kodde.
Elma Borcheld: “Pleegzorg, wie ziet mij ?”

Elma heeft een lange ervaring als pleegmoeder en kijkt vanuit die ervaring naar de toekomst van de jeugdzorg. Of de zorg een ramp wordt is voor haar onduidelijk.

Het biedt ook nieuwe kansen. Een pleegouder is goedkoper dan opvanghuizen. Op dit moment bemoeien veel instanties zich met haar werkgebied.

Deze instanties praten meer over haar als met haar. Een pleegouder wil meepraten. Ze verwacht dat men de zaken efficiënt organiseert; dus korte lijnen. In de nieuwe situatie ziet zij de pleegouder als een ervaringsdeskundige, die ook zo wordt gezien. Daardoor kan zij een gelijkwaardige gesprekspartner worden. De zorg moet op maat worden gegeven. De pleegouder heeft professionele ondersteuning nodig, maar ook: “Neem mijn deskundigheid serieus” en ook “help even te ontlasten”, zorg dat bijv. een logeerplek mogelijk blijft.

“Professional, bestuurder, politicus, ga naast de pleegouder staan.”

Elma wil dat de beleidsmakers haar serieus nemen. Het is mooi om te werken in de zorg, dat wil ze graag delen, dat deed ze deze avond met passie.


Roos Caris: “De toegewezen indicatie-tijd is soms alleen al nodig om contact te maken”

Roos is wijkverpleegkundige en werkzaam bij een thuiszorgorganisatie die zich toelegt op de wijk- en dorpsgerichte zorgverlening. De zorg moet dicht bij huis. Faciliteiten worden wegbezuinigd, zoals huishoudelijke hulp en dagbehandeling. De mantelzorg moet dit op gaan vangen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning die door de gemeente wordt uitgevoerd, moet bijvoorbeeld de zorg rondom de maaltijden overnemen en kan niet meer door de zorgverlener worden verstrekt.

Als voorbeeld noemt Roos de zorg rondom een demente bejaarde man. Het uitbreiden van de zorg voor een degelijke zorgvrager is niet mogelijk vanuit de wijkverpleging. Huishoudelijke zorg, dagbehandeling valt zo goed als weg. Langer thuis blijven wonen, prima, maar maak er geen onmogelijke situatie: meer zorg is nodig, maar die zal er niet meer zijn. Meer mantelzorg is nodig, maar de rek is er vaak echt uit. En dan de bureaucratie. De overheid “die kijkt ons op de vingers – en vraagt steeds meer verantwoording”.

Voor de dagelijkse zorg van een cliënt met dementie geeft het indicatieorgaan 15 minuten per dag. “Die tijd heb ik al nodig om alleen al contact te krijgen”. Vervolgens belt de indicatiesteller met de vraag aan deze cliënt of zorg nog nodig is. Antwoord: “een zuster….., neen, die komt hier nooit!”

De zorgvrager wordt zelf gevraagd of de hulp gewenst is. Een demente bejaarde is niet is staat dit zelf te bepalen.

Hoe moet dit verder? Wordt de partner dan automatisch gedwongen om (nog meer) mantelzorger te worden. Straks komen alleen mensen met Zorg Zwaarte Pakket klasse 4 nog in aanmerking voor redelijk wat uren zorg per week.

Dit zijn er ook maar 9,9 uur. En als daarbij de faciliteiten thuis ook worden teruggeschroefd, wat moet er dan gebeuren ? Anderen moeten bijspringen, zijn die er ? De gezondheidssituatie van de zorgvrager zal snel verslechteren en zal kunnen leiden tot een crisisopname die niet alleen veel meer geld kost, maar ook veel meer leed.
Jo Kodde: “Een participatiestaat mag niet ontaarden in een verkommerstaat…”

Jo is een actieve senior, o.a. voorzitter van de landelijke ledenraad PCOB, ervaren bestuurder en politicus en heeft veel contact met ouderen, sterken en kwetsbaren. Juist om de groep van de kwetsbare ouderen maakt Jo zich zorgen. Zij ervaren een minder gevoel van veiligheid door alle discussies over de zorg. Ook zijn er vragen over de betaalbaarheid van de zorg (stapeling van oplopende kosten, zoals huur en eigen bijdrage zorgverzekering). Bovendien is er veel onduidelijkheid.

Als de samenleving deze kwetsbaren uit het oog verliest, dan kan de zorg een ramp worden. Hiermee geeft Jo een belangrijk zorg-signaal af voor de discussie.

Hij herinnert zich de zorg voor elkaar, vroeger. Hij schets de mantelzorg van 60 jaar geleden. Zijn familie en hij sliepen op toerbeurt bij tante die niet alleen durfde te zijn ’s nachts. Gelukkig is dat er nog, maar dat komt steeds meer onder druk.

De verzorgingsstaat wordt een participatiestaat, maar moet geen verkommerstaat worden. Een verantwoorde overgang is nodig. Er zijn bij de ouderen veel vragen: wat moet ik betalen en wat ga ik missen. Bij participatie moet er ten allen tijde een vangnet blijven voor mensen die zorg behoeven.

Er gaat veel naar de gemeente, maar die moeten dit uitvoeren met 25% minder geld.

De ouderenbond wil antwoord op de vragen:


 • Is de gemeente op tijd klaar?

 • Hebben zij voldoende middelen?

 • Hoe zit het met de huishoudelijke hulp?

 • Zijn er op tijd contracten; is er nog een keuze?

 • Kan/ moet het met buren en kinderen?

 • Hoe zit het met de zorgpakketten?

 • Komt er een nieuwe vorm van thuiszorg?

De gemeente moet de kwetsbare groepen mede-burgers goed in het oog (en hart) houden.

Hopelijk wordt de datum waarop de zorg naar de gemeente gaat (01-01-2015) uitgesteld. De wetgeving komt namelijk pas half 2014 rond.

De ouderenbond bepleit dat de mantelzorger ook hulp krijgt van een deskundige.

Heel veel vragen moeten eerst helder worden. “Pas dan wordt de zorg geen ramp.


Mona Keijzer:

Na deze drie inleiders gaf Mona Keijzer een heldere uiteenzetting omtrent het thema zorg. Zij geeft in het kort aan wat er in Den Haag speelt. Haar kennis, haar woordkeuze en het appèl wat zij op de zaal doet, maakt dat iedereen zich betrokken voelt, meedenkt, meedoet, zich een mening vormt en deze ook naar voren brengt.


Een jaar geleden sprak ze de vraag uit: Wordt de zorg een ramp?

De vraag is nu nog actueler dan toen. Wat we nu zoal zien: • Men mag straks minder snel naar een verzorgingshuis. Dit geldt ook voor mensen met een geestelijke beperking en mensen met psychische problemen.

 • De intramurale zorg wordt ook ingeperkt. Mensen met 3 VG volgens het Zorg Zwaarte Pakket mogen straks niet meer naar een zorginstelling. Begeleiding en persoonlijke verzorging moeten dan thuis worden geboden.

 • In het VVD-PvdA beleid zitten tegenstrijdigheden. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen, dat de regering uit moet zoeken hoe de resultaten van het nieuwe beleid behaald moeten worden en hoe de mantelzorgers dit vol kunnen houden.

Volgens Mona Keijzer komt de mens tot recht in een relatie tot een ander. Wie gaat er nu bepalen wie moet zorgen ?

Er moet bezuinigd worden, dat is ook voor het CDA een feit. Het is echter niet verantwoord om de nu voorgestelde maatregelen te nemen: 40% bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Bezuinigen op persoonlijke verzorging, begeleiding en 25% op dagbesteding.

Mona heeft beleidsnota’s van gemeenten gelezen. Hierin werd de verwachting aangegeven dat mensen onder de 85 jaar geen huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente. Kan dit wel nu ook de opname in een verzorgingstehuis wordt ingeperkt?

Iedereen betaalt veel zorgpremie, maar wat krijg je er voor? De zorgverzekeraars maken veel winst. Er zijn veel managers en veel overhead (over het algemeen). Daar gaat ook veel geld aan op.

In de discussie gaf een bestuurder van een zorginstelling aan dat er nu 10% van het geld wat wordt verstrekt vanuit het rijk naar deze bureaucratie gaat. Zijn verwachting is dat dit in 2015 alleen maar hoger zal worden. De overheid bepaalt wat moet gebeuren. Als de zorgverzekeraar het goedkoper in kan kopen mogen ze het geld houden.

Heeft CDA een alternatief ?

Het CDA wil dat de zorgkantoren er tussen uit gaan. Mensen bepalen zelf (budget) en kopen zelf zorg in. CDA wil minder bezuinigen op thuiszorg: bereikbare en betaalbare zorg met ondersteuning voor mantelzorgers.

Langer thuis blijven wonen bij beperkingen ? Prima, heel goed !! Maar dan niet zo ombuigen op de thuiszorg als nu dreigt. Dat leidt tot snellere ziekenhuisopname, crisisopname, kost veel meer euro’s en veel moeite.

CDA wil ruimte voor zorgvragers en voor professionals.

Vanuit medewerkers in de zorg wordt erop gewezen dat ze vele uren niet kunnen besteden aan zorg vanwege veel administratieve handelingen die ze moeten verrichten.

Dit moet echt anders. Er is volgens Mona Keijzer nog veel te doen aan het terugbrengen van regelgeving, de zorg dichterbij de mensen brengen en mensen ondersteunen in zelfzorg, mantelzorg, vrijwillige zorg en professionele zorg.

Discussie: “maak een einde aan de onduidelijkheid”

Onder leiding van Jan Bergen vond een boeiende discussie plaats.

Kernvraag is hoe de overheid de kwaliteit van de zorg kan waarborgen. Er leeft veel onduidelijkheid en ook onzekerheid.

Straks moeten de inwoners in gesprek met de gemeente en moet men daar aangeven wat nodig is en wat men zelf kan. Dit kan leiden (lijden) tot mogelijk willekeur.

Ook de Jeugdzorg gaat naar de gemeente en een deel van de psychiatrische zorg (jeugd GGZ). De vraag is of het CDA niet zelf initiatieven moet aandragen, zoals robotica in de zorg.

Maar ook: nu zijn er ongeveer 500 kinderen ondergebracht bij pleegouders in Zeeland. Hoe gaat de gemeente dat doen ?

Komt het allemaal wel goed ?

Het is belangrijk dat alle organisatie goed vertegenwoordigd zijn, meedoen en samenwerken. Zij beschikken over ervaring en kennis, maar werken nog teveel gescheiden van elkaar. Eén gezin, één plan en één begeleider, dat moet het gaan worden. We zijn daar wel naar onderweg. Of dat allemaal kan met de weinige euro’s die dit kabinet overdraagt aan gemeenten ?

De gemeenten moeten goed voorbereid zijn op het verantwoording nemen voor de (jeugd)zorg vanaf 01-01-2015. Het zal zaak zijn dat gemeenten de expertise inschakelen van de zorgaanbieders, de samenwerking tussen gemeenten is een must, geef alle ruimte aan de zorgvrager en biedt ruimte aan de zorgverlener in het gehele zorgproces.
Vooral:

Maak een einde aan de onduidelijkheid en de onzekerheid bij heel veel mensen !!

Ella Poppe Secretariaat bestuur afd CDA-Middelburg

Van de gedeputeerde

Verschil

U bent de jaarwisseling waarschijnlijk allang vergeten.

Dat zal niet gelden voor die personen, die door het vuurwerk letsel hebben opgelopen. Daar hoef ik de vraag niet meer aan te stellen: die zijn er wel van overtuigd dat het afsteken van vuurwerk verboden moet worden. Het zal ook niet gelden voor die mensen, die een klacht over vuurwerkoverlast bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast hebben ingediend. Dat waren er in Middelburg maar liefst 337 (!).

Het vuurwerk is niet meer het vuurwerk van vroeger. Veel vuurwerk is illegaal en hard; veel harder dan vroeger. Al ruim twee weken voor de jaarwisseling werden we in Middelburg iedere avond of nacht wel opgeschrikt door zware vuurwerkknallen of –bommen. Er is ook veel over geklaagd; onderling (zonder officiële melding) en via het Meldpunt. Onze burgemeester Bergmann keek op van die klachten. Omdat het aantal klachten niet aansloot bij het aantal meldingen dat de gemeente heeft ontvangen. En ook omdat die klachten “niet aansluiten bij de manier waarop hij zelf de aanloop naar de jaarwisseling heeft beleefd” (PZC dd 4 januari 2014). De burgemeester is op z’n minst erg voorzichtig. Volgens de PZC wil hij eerst nagaan of het vuurwerk een probleem vormt. “En dan nog” zegt hij, ”je kunt wel regels instellen, die moet je dan ook kunnen handhaven. Dat is bijna ondoenlijk die dagen. Een vuurwerkverbod voor de hele gemeente is een utopie. Tenminste, zo lang het afsteken van particulier vuurwerk rond de jaarwisseling landelijk niet verboden wordt”. Misschien is hij ook wel een beetje naïef. Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is er toch niet voor niks? Logisch toch dat mensen die overlast van het afsteken van vuurwerk ervaren, dat bij het Meldpunt en niet bij de gemeente melden?

Jammer dat onze burgemeester zich zo opstelt en geen ferm standpunt durft in te nemen. Zijn VVD-collega in Den Haag, Jozias van Aartsen, durfde dat wel. Die kondigde in zijn nieuwjaarstoespraak al aan, dat hij het afsteken van vuurwerk in Den Haag rond de jaarwisseling van 2015 wil verbieden en dat hij ter compensatie voor de inwoners van Den Haag een prachtig siervuurwerk boven de Hofvijver laat afsteken.

Wat een verschil in opvatting tussen die twee burgemeesters. Het kan dus blijkbaar wel! Ook als het afsteken van vuurwerk landelijk niet verboden wordt. Burgemeester Bergmann heeft beloofd, “dat hij in de aanloop naar 2015 zal bekijken of en welke maatregelen voor Middelburg op hun plaats zijn”. Ik hoop dat hij voor die tijd nog met zijn Haagse collega praat en de 337 klachten op zich in laat werken. Los van de milieuvervuiling, de geldverspilling en de overlast voor kleine kinderen, ouderen, gewone Middelburgers en huisdieren is een vuurwerkverbod bovendien het enige middel om het illegale (veel te harde en gevaarlijke) vuurwerk uit te bannen.


Overeenkomst

Eind 2011 ging de aluminiumsmelter Zalco failliet. Ongeveer 600 mensen verloren als gevolg daarvan hun baan. Het bedrijf leed structureel verlies als gevolg van de lage aluminiumprijs en de hoge energiekosten. Voor wat betreft die energiekosten moet ik iets preciezer zijn: het ging om de transportkosten van de energie. In m.n. Duitsland krijgen grote bedrijven een korting op die transportkosten doorberekend. Dat maakt het moeilijk voor de Nederlandse bedrijven om de concurrentie aan te gaan. Toen wij in Zeeland daar halverwege 2011 mee geconfronteerd werden hebben we dat natuurlijk direct aanhangig gemaakt bij de regering in Den Haag. Toenmalig minister Maxime Verhagen kon niets meer doen voor Zalco. De eigenaar/aandeelhouder, Gary Klesch, wilde er niet in investeren. En dus ging Zalco failliet.

Eind december 2013 voltrok zich eenzelfde proces in de provincie Groningen. Daar ging het aluminiumbedrijf Aldel failliet. De redenen: de lage prijs waartegen de smelter aluminium kon verkopen en de relatief hoge energierekening. Zo’n 700 mensen in de smelterij en toeleverende bedrijven staan op straat. Minister Kamp kon niets voor ze doen en de eigenaar, Gary Klesch, wilde er niet in investeren.

Wat een overeenkomsten bij deze twee faillissementen. In twee jaar tijd is het energie-transport-probleem dus blijkbaar nog niet opgelost.


Imago

Van tijd tot tijd steekt in onze provincie de discussie over (het ontbreken van) samenwerking de kop op. Ook op het gebied van toerisme bv. wordt er –zo is de mening van velen- te weinig samengewerkt. De toerist moet beter worden bediend, musea moeten samenwerken, er moeten regio-arrangementen worden gemaakt enz.enz. U herkent er vast wel iets van. Toch hebben wij inmiddels in Zeeland één VVV-organisatie.

Eind januari jl. waren mijn vrouw en ik een weekendje in Noord-Holland. We (be)zochten enkele musea en dan kun je een beetje vergelijken. In Noord-Holland werken de VVV’s in aangrenzende gemeenten niet samen, althans wij hebben het niet gemerkt; de verwijzing naar musea is slecht of is er zelfs niet en de meeste voorzieningen zijn gesloten.

Natuurlijk, we moeten altijd streven naar verbetering. Maar we moeten de problemen ook niet groter maken dan ze zijn. Realistisch blijven, goede voorzieningen aanbieden en financieel aantrekkelijk blijven voor onze toeristen. Als we daar gezamenlijk aan blijven werken doen we het zo slecht nog niet in Zeeland. Minstens zo belangrijk is, hoe de buitenwereld tegen ons Zeeuwen aankijkt. Tijdens ons weekendje in Noord-Holland werd ons, als we in een gesprekje aangaven dat we uit Zeeland kwamen, de vraag gesteld waarom we niet in klederdracht waren. Blijkbaar hebben velen buiten onze provincie een bepaald beeld van Zeeland dat niet strookt met de werkelijkheid; als dat zo is, doen we het in de beeldvorming (ons imago) nog niet goed. Een mooi punt om aan te werken!


Kees van Beveren

Uw financiele steun voor de verkiezingscampagne
Campagne voeren kost behalve energie, ook extra geld. Draagt U de CDA afdeling Middelburg een goed hart toe, steun dan de campagne met Uw finaciele bijdrage. Elk bedrag is welkom bank rek nr. NL82 RABO 0395489598 t.n.v. CDA afd. Middelburg.

Bij voorbaat onze dank.

Leden CDA fractie Gemeenteraad Middelburg

Fractievoorzitter:

Dhr. J.. Zwemer(Jan) Quarleshaven 19

4339 BW Nieuw en Sint Joosland

E mail: janzwemer@cdamiddelburg.nl

Tel. 0118-602723 Werk 0118-489338/06-51326821
Mw. J.W.Sandee-Maljaars (Jannie) Hammerskoldlaan 15

4334 EM Middelburg

E mail: j.sandee@vco-middelburg.nl jsandee@hotmail.com

Tel. 0118-628715 Werk 0118-650232/fax 0118-650233


Mw. K.J.Hoek-van Dijke (Krijnie) Oostgat 38

4341 LE Arnemuiden

E mail:Krijniehoek@cdamiddelburg.nl

Tel.0118-604545 Werk 0111-413257 06-23621286/06-13200840


Dhr.W.A.Kant(Wim) Howlin Wolfstraat 7

4337 WR Middelburg

E mail: kantwa@zeelandnet.nl

Tel. 0118-627053/06-29017266


Dhr.R.Bin (Roderik) fractie assistent Europalaan 38

4334 AK Middelburg

E mail: roderikbin@hotmail.com

Tel.werk 0118-612307Fractie ass/secretaris:

Mw E.C.Poppe-Reijnierse(Ella) Noordweg 139

4333GC Middelburg

E mail: poppejk@zeelandnet.nl

Tel.06 12521751
Wethouder Gemeente Middelburg

Dhr. J.J.Aalberts (Johan) Tarweakker 8

4341 MD Arnemuiden

E mail: johanaanlberts@planet.nl

Tel. 0118-640455
Afdelingsvoorzitter:

Dhr.S.Knigge (Siert) Noordweg 497

4333 KE Middelburg

E mail: sknigge@zeelandnet.nl

Tel. 0118-634660


KOPIJ VOOR CDA-INFO
Tot 21 april kunt u kopij voor de volgende CDA-info bezorgen op het redactieadres: jansenwfm@gmail.com of Isabellagang 3, 4331 GA Middelburg.

COLOFON

Uitgave CDA-afdeling Middelburg, Jaargang 30, nummer 3.


Het CDA-info verschijnt in de regel 4 keer per jaar.

Redactieadres: Wim Jansen

Isabellagang 3

4331 GA Middelburg

Tel: 0118-624255

06 - 51273650

E-mail: jansenwfm@gmail.com
Oplage: 225 ex.
Plaatsing van een artikel betekent niet dat de redactie de inhoud ervan onderschrijft.

OPROEP OM TE GAAN STEMMEN
Gezien het belang van deze gemeenteraadsverkiezingen, maar ook het belang van onze partij, roept het bestuur van de CDA, afdeling Middelburg alle leden, sympathysanten en bekenden op om op 19 maart ook daadwerkelijk te gaan stemmen.

Mensen die hulp nodig hebben voor vervoer naar het stemlokaal, kunnen contact opnemen met de campagneleider. Dat geldt ook voor de mensen die een ander willen machtigen om voor hen te stemmen.Wim Kant, de campagneleider, is bereikbaar via tel. 0118-627053 of 06-29017266. Emailadres: kantwa@zeelandnet.nl

 • BELANGRIJKE (VERGADER)DATA
 • Siert Knigge VAN DE FRACTIEVOORZITTER Terugblik over de periode 2010-2014 vanuit perspectief fractie CDA Middelburg
 • De bijdrage van CDA-Middelburg aan onze stad kan gebundeld worden in: V ooruitzien – V erzorgen – V erbinden – V ersterken Jan Zwemer
 • Johan Aalberts Start verkiezingscampagne CDA Middelburg
 • Wim Jansen KANDIDATEN OP DE CDA-LIJST ­
 • Kennismaking kandidaten Johan Aalberts
 • Uw lijsttrekker Johan Aalberts 2. Jan Zwemer
 • 6. Ella Poppe - Reijnierse
 • Wim Kant kantwa@zeelandnet.nl 0118-627053 / 06-29017266 Impressieverslag thema-bijeenkomst met Mona Keijzer 27 januari 2014
 • Elma Borcheld: “Pleegzorg, wie ziet mij ”
 • Roos Caris: “De toegewezen indicatie-tijd is soms alleen al nodig om contact te maken”
 • Jo Kodde: “Een participatiestaat mag niet ontaarden in een verkommerstaat…”
 • Discussie: “maak een einde aan de onduidelijkheid”
 • Maak een einde aan de onduidelijkheid en de onzekerheid bij heel veel mensen !! Ella Poppe Secretariaat bestuur afd CDA-Middelburg Van de gedeputeerde
 • Kees van Beveren Uw financiele steun voor de verkiezingscampagne
 • Wethouder Gemeente Middelburg
 • OPROEP OM TE GAAN STEMMEN

 • Dovnload 117.37 Kb.