Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave: Voorwoord 1 Komende activiteiten van: het gewestelijk bestuur 2/3 de projectengroep 3 overig nieuws 4 Voorwoord

Dovnload 40.36 Kb.

Inhoudsopgave: Voorwoord 1 Komende activiteiten van: het gewestelijk bestuur 2/3 de projectengroep 3 overig nieuws 4 VoorwoordDatum08.05.2017
Grootte40.36 Kb.

Dovnload 40.36 Kb.

Passage - gewest Groningen 9e Jaargang nr 1 augustus 2013Redactie:


Gerda de Boer-van Rijn

Speenkruid 7

9932 CJ Delfzijl
Telefoon 0596 – 68 08 75

e-mail : deboer27@planet.nlInhoudsopgave:
Voorwoord 1
Komende activiteiten van:


 • het gewestelijk bestuur 2/3

 • de projectengroep 3

 • overig nieuws 4


Voorwoord

Aan het begin van het seizoen 2013/2014 ligt de Nieuwsbrief Passage-gewest Groningen voor u. Het lijkt mij goed nog even terug te kijken naar het eind van het vorig seizoen. Tijdens de gewes-telijke jaarvergadering hebben wij afscheid geno-men van Ria Roossien-Wijkstra, algemeen adjunct en Pia Huizinga-Kamphuis, P.R. Voor hen in de plaats zijn gelukkig vrouwen gevonden die deze uitdagen aan durven, dit zijn Fija Klunder en Tity de Haan-Luimstra.

In april was er opnieuw de gelegenheid om de Moskee in Delfzijl te bezoeken. Wat fijn om te merken dat er zoveel belangstelling was. De Ledenraad in april werd door zes vrouwen uit ons gewest bezocht. Verderop in deze Nieuwsbrief kun je daar meer over lezen.

Er is zowel door het landelijk bureau, landelijk bestuur en gewestelijk bestuur hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Ook jullie plaatselijk bestuur zal weer veel werk hebben verzet. Wij hopen samen op een fijn en leerzaam seizoen. Dat onze naam Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, ons als chris-tenvrouwen met elkaar mag verbinden.

Met een open oog voor de wereld om ons heen, in samenwerking met andere vrouwenorganisaties. Ik wens u, namens het gewestelijk bestuur en de

projectvrouwen een fijn seizoen toe, met daarbij de onmisbare zegen van onze God.

Verloochen nooit
Onderschat je zelf niet

mens ben je

onherroepelijk mens.
Mens

met een eigen naam

een eigen gezicht.
Mens

met een eigen geheim

weet wat je waard bent

blijf trouw aan jezelf.


Verloochen nooit

Het landschap van je ziel.


Wat spreekt er uit dit gedichtje een enorme kracht.

Ik word hier stil van.

De woorden nemen me gelijk mee naar mijn eigen diepte. Vragen komen in me boven;
Wie ben ik toch als mens?

Waar leef ik voor?

Wat is mijn geheim?

Verloochen ik het landschap van mijn ziel?


Vragen die mij uitnodigen de tocht in mij zelf te gaan.

Een tocht die uiteindelijk niet waar te nemen is.

Vaak spreek je er niet eens over.

De weg gaan in je zelf is soms een moeizame tocht, vaak ook levendig en boeiend.

Het is de weg van je eigen mens zijn.

Trouw blijven aan je zelf.

Soms….lijkt het op de weg van Egypte naar Israël.
Aagtje A.G. Elderman-Star

Voorzitter Passage gewest-Groningen.


Komende activiteiten van:

HET GEWESTELIJK BESTUUR EN

DE PROJECTENGROEP
De volgende activiteiten staan gepland voor het komende seizoen:


 • Donderdag 5 september een landelijke Beleidsdag in Nijkerk.

 • Donderdag 19 september de Leeskring-karavaan in Haren (Kerkboerderij). Het thema is: 'Ik zie, ik zie...: Verteller en perspectief'.

 • Donderdag 17 oktober een thema-middag met Gijsje van der Veer in de Kerkboerderij te Haren met als thema: “Waarde van de aarde”.

 • Donderdag 21 november de Ontmoetings-dag te Zuidhorn met Klaas Harink Het thema van deze dag is: “Samen leven in Gods wereld”.

We hopen u te ontmoeten op deze gewestelijke activiteiten.Gewestelijke Jaarvergadering 21 maart 2013.

In de Kerkboerderij in Haren was er deze keer alleen een ochtendprogramma. Een aantal vrou-wen had al eens aangegeven één dagdeel te wil-len vergaderen en de kosten zijn natuurlijk ook lager. De hele morgen was goed te volgen door middel van een PowerPointpresentatie, fijn dat wij nu ook vrouwen in ons midden hebben die daar mee kunnen werken. Met elkaar hebben wij gesproken over ons beleidsplan 2012-2016 en de toekomst van Passage door middel van stellingen. Het is waardevol om zo met elkaar in gesprek te zijn en van elkaar te horen wat er bij de afdelingen leeft. Een uitgebreid verslag staat op onze website.

Verder waren er de bestuurswisselingen, jullie hebben daarover kunnen lezen in het voorwoord. Daarbij is het gewestelijke bestuur en de pro-jectengroep één bestuur geworden. Alle project-vrouwen zijn nu ook gewestelijke bestuurs-vrouwen. Dit omdat wij veelal vergaderen over dezelfde onderwerpen en voor mij de dubbele taak als coördinator projectengroep en voorzitter gewestelijk bestuur niet te doen was. Fijn hierbij is te merken, dat naast hun project, een aantal vrou-wen ook bestuurstaken op zich willen nemen. Zo zijn Alie van der Heide en Rikste Lantinga Regiovrouwen geworden. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het a.s. afscheid van Anneke Musschenga als Regio-vrouw. Rest mij nog jullie te vertellen dat ik dankbaar ben dat alle functies op dit moment weer bezet zijn en dat, na enkele vergaderingen, (het was even wennen), ik het idee/gevoel heb dat wij samen Passage zijn en vol goede moed het nieuwe seizoen ingaan.

Tot slot. Mocht jij worden gevraagd voor een bestuursfunctie, denk dan nog eens aan de gelij-kenis van de talenten. De talenten die wij hebben gekregen zijn gaven van God. Passage mag een plaats zijn waar vrouwen hun talenten kunnen delen met anderen. Binnen Passage is er voor ieder van ons de mogelijkheid onze talenten te ontwikkelen en in te zetten op de afdelingen of in het gewest.Ledenraad 25 april 2013.

Deze dag werd gehouden in de Joriskerk te Amersfoort, een indrukwekkende grote kerk waar wij gastvrij werden ontvangen. Twee afgevaar-digden en vier gasten waren vanuit ons gewest aanwezig. Naast de jaarstukken, jaarverslag, jaarrekening 2012 en de begroting 2013/2014 was er het afscheid van landelijk bestuurslid Henriette den Otter-Gierveld. Daarnaast de mededeling dat Marianne Kroesen van het landelijk bureau een andere baan heeft gevonden. Het vertrek van onze directeur, Ineke Ludikhuize was denk ik al wel bekend. Er werd gezegd dat er wel sollicitanten zijn om te voorzien in de vacature van directeur maar dat nog te betwijfelen is of de geschikte kandidaat daar tussen zit.

Ook is er gesproken over de toekomst van onze organisatie Passage. Nu de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stopt, wordt de Kunstkaravaan geschrapt. Het ledental daalt, dat betekent dat er ook minder geld binnen komt. Om als Passage, christelijk-maat-schappelijke vrouwenbeweging zichtbaar te zijn, zal de digitale snelweg nog meer worden benut. Heeft jouw afdeling ook al een website, en ben je ook al actief op Facebook? Communiceren zal nog meer dan wij nu al doen, digitaal gaan. Maar wat nu bloeit, zal ook de ruimte krijgen die het nu al nam. De contributie stijgt ook dit jaar met één euro, dit is de prijs-indexatie, zoals is afgesproken.

Samen met de gasten hebben wij na afloop ons landelijk bureau aan de Spoorstraat bezocht, een kijkje achter de schermen zo gezegd.


Afscheid van de directeur van Passage Ineke Ludikhuize.

Op 31 mei 2013 werd een symposium, op voorstel van Ineke, georganiseerd. Een symposium met als thema: ‘De internationale samenwerking tussen vrouwen’. Een symposium als afscheid van onze directeur, echt wat past bij Ineke.

Wij, drie vrouwen van het gewestelijk bestuur, werden gastvrij ontvangen door het landelijk bestuur en muzikaal opgeluisterd door Kochawiem, zij spelen en zingen Joodse en Israë-lische muziek. Over de sprekers en de inhoud van het programma verwijs ik naar ‘Passage Magazine’, van juni 2013. Het was een heel bijzondere middag, met gezellige ontmoetingen en wat een voorrecht om erbij te zijn. En wat een respect voor Ineke voor deze keuze, om meer mantelzorger te zijn nu het nog kan. Wij zullen haar missen. Op de terugreis wordt er nog lang over deze middag nagepraat.
Aagtje A.G. Elderman-Star, voorzitter Passage gewest-Groningen.

-o-o-o-
PROJECTENGROEPKunst en Cultuur


Even een terugblik op de cultuurdag in het ‘Kielzog’ in Hoogezand op 26 febr. j.l. Hebt U ook zo genoten? Wat een geweldige dag, die ge-organiseerd werd door het landelijk bureau. U vindt een uitgebreid verslag van Passage op de website: www.passagevrouwen.nl.  U weet dan weer wat u voelde, hoorde, rook, proefde en zag. We weten als gewest dat de Kunstkaravaan geen vervolg krijgt, voor ons heel jammer. Misschien is er een mogelijkheid om samen met de gewesten Drenthe en Friesland een Kunst-karavaandag te organise-ren.

Het nieuwe project ‘Allemaal Vrouwen’ is in februari gestart. Er komen 21 vrouwen in het boekje voor, Bijbelse portretten uit het museum Catharijneconvent en de bibliotheek van het Nederlands Bijbelgenootschap en er is een cd aan toegevoegd. Bij elke afbeelding is een stukje tekst geschreven door vrouwen met een theologische opleiding. Het boekje is te bestellen in Amersfoort of bij mij. Samen met de handleiding kunt u er gemakkelijk mee aan de slag.


Het filmproject ‘Moving Movies’ draaide het afgelopen jaar op volle toeren, de nieuwe films voor het komende seizoen zijn al eerder bekend gemaakt, hier volgen de titels nogmaals:

 • Buddha Collapsed out of shame.  

 • We need to talk about Kevin.  

 • In a better world.  

 • Les Untouchables.

Het documentatiemateriaal kunt u aanvragen bij het landelijk bureau. Rest mij  om u allen een goede zomer met veel zon toe te wensen.
Een hartelijke groet,
Projectleider Kunst en Cultuur:

Gieni Mulder-Kunst, tel. 0596-612956

bouwchienamulderkunst@live.nl
Boekentaal Mondiaal

Ook dit jaar wordt onze Leeskringkaravaandag weer gehouden op de derde donderdag in sep-tember. Op 19 september 2013 bent u welkom in de Kerkboerderij in Haren.

De mappen met boekbesprekingen staan dit sei-zoen in het teken van het thema:

Ik zie, ik zie…..’

Tijdens het ochtendprogramma zal Marlene Lunter een literaire lezing houden, getiteld:

Ik zie, ik zie….: Verteller en perspectief”. In deze lezing vertelt Marlene Lunter welke ver-tellers er zijn en met welke perspectieven die ge-combineerd kunnen worden. Duidelijk wordt wat voor gevolgen dat voor het verhaal heeft en wat de uitwerking ervan is op de lezer. Ze laat dit zien aan de hand van pakkende voorbeelden uit de literatuur. Ook is er weer een literaire quiz.

Tijdens het middagprogramma zal Lilian Blom te gast zijn. Ze zal een lezing verzorgen over haar leven en werk als schrijver en met name ingaan op het boek Slagschaduw’. Dit boek wordt ook besproken in de Boekentaal-Mondiaal map. Ook zal zij de tijd nemen om haar eigen boeken voor u te signeren.

Het belooft weer een leerzame en inspirerende dag te worden.

Tot ziens in Haren op 19 september 2013.

Projectleider Boekentaal Mondiaal


Rikste Lantinga-Roelfsema, tel. 0599-614441

e-mail: a.lantinga@hetnet.nl


Project Maatschappij

Als u met ‘OP DE KOOP TOE’ aan de slag wilt op uw afdeling met een boekenkring, filmkring, kook-groep, reiscommissie, handwerkgroep of excur-siecommissie kijk dan op de website van Passage: www.passagevrouwen.nl

Onder ‘Op de Koop toe’ klikt u op ‘materialen voor de afdelingen’. Hier vindt u gratis materiaal voor allerlei interessegroepen. Kies wat u het meest aanspreekt. Haal wat vrouwen bij elkaar voor een éénmalige activiteit. Misschien vinden ze het zo leuk dat ze daarna verder gaan met elkaar. Op die manier kunt u eenvoudig een groep opzetten. En wie weet leidt zo’n activiteit tot een presentatie tijdens de afdelingsavond. Dan kan het een leuke afronding zijn van de activiteit. Voor de opening en sluiting van zo’n avond kunt u kijken bij de suggesties op dezelfde webpagina. Op de website van Milieu Centraal vindt u onder het thema ‘milieubewust eten’ de groente en fruitkalender; het is mooi materiaal voor een kookgroep. U kunt ook een dvd van CERES (deze stichting daagt vrouwen uit tot discussie over ons toekomstig voedsel) bekijken, dit zijn 2 korte filmpjes, waarin vriendinnen-/kennissen hun ervaringen delen over voedsel en boodschappen doen. Met een quiz kunt u de discussie op gang brengen. Meer informatie kunt u vinden op www.ceres.cc.

Informatie hierover kunt U inwinnen bij de hier onder genoemde vrouwen.


Projectleiders Maatschappij


Alie van der Heide–de Haan, tel. 0594-657073 freerkvdheide@hotmail.com

Janny van Niejenhuis, tel. 0596-626171janenjannyvanniejenhuis@hotmail.com
Training en Advies

Studiedag op 28 november 2013:

Veel vrouwen binnen ons gewest hebben in het najaar van 2012 deze studiedag bijgewoond. Ook komend seizoen organiseert Passage-gewest Groningen in samenwerking met ons landelijk bureau weer een studiedag voor voorzitters, dagvoorzitters, aanspreekpunten en belangstel-lende leden.

Wil Passage in beweging blijven dan zijn inter-actieve lezingen nodig want die trekken nieuwe leden aan. “Interactief” betekent dat je werkt aan een actieve betrokkenheid van de leden bij het onderwerp van de lezing.

Hoe ga je als avondvoorzitter “in samenwerking met de leden” invulling geven aan het onderwerp van de avond? Rond die vraag is, op verzoek van Passage-gewest Groningen, door ons landelijk bureau een ééndaagse conferentie ontwikkeld. Deze conferentie is al op verschillende plaatsen gehouden, ons gewest mocht de spits afbijten.

In het programma komen de volgende onder-werpen aan bod:


 • non-verbale communicatie;

 • presenteren;

 • hanteren van weerstand bij veranderingen;

 • methodieken om leden te activeren.

Doel van de conferentie is het vergroten van kennis en inzicht in de rol en positie van een avondvoorzitter. Iedereen die wel eens een bijeen-komst van de afdeling leidt of dat graag zou willen leren, is welkom om deel te nemen.
De afdelingen die niet aan de vorige twee trainin-gen mee konden doen, hebben voorrang bij de inschrijving. Informatie over aanvangstijd, locatie, enz. kunt u opvragen bij uw bestuur.
Projectleider Training en Advies

Tity de Haan- Luimstra, tel. 0594 – 51 75 51;

e-mail: titydehaan@home.nl
-o-o-o-
Gewestelijk Hulpfonds

Zoals ieder jaar in de jaarvergadering genoemd wordt, hebben wij als Passage gewest-Groningen een Hulpfonds. En dan krijgen we nog geregeld de vraag: ”Voor wie is het bestemd”?

Er zijn afdelingen met een klein saldo, (soms niet groter dan € 150,-) die door een klein leden-bestand niet meer geld ontvangen, en/of door hun leeftijd ook geen acties meer kunnen ondernemen om geld bij elkaar te sprokkelen. Ook zij willen wel graag een duurdere spreker.

Wie stort er geld in het Hulpfonds? • U, die een groot/gemiddeld saldo op de bank heeft staan ( soms € 3000,- of meer).

 • U, die overweegt om uw vereniging op te heffen!

 • U die hart heeft voor haar naaste zusterafdeling.

Mijn vraag is daarom:

“Steun ze door een gift te storten in de pot van het Hulpfonds, voor elkaar en door elkaar!”


U kunt uw gift storten op banknr. 2721858 t.n.v. Passage Provincie Groningen, Stadskanaal.

Laat ze verrassen…!

VAN DELEN WORDT NIEMAND ARM!

Foktje Kroon-Bulder, penningmeester.


Ingekomen:

Het gewestelijk bestuur ontving van de SRTV

(Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel) een bedankbrief. De inhoud van deze brief willen wij u graag met U delen:

Op 22 november 2012, de Ontmoetingsdag van Passage-gewest Groningen, was de SRTV bij u te gast. Het was voor ons een prachtige dag.Allereerst was het heel fijn dat ik de inleiding mocht verzorgen. Het was een genoegen de zeer geïnteresseerde en betrokken toehoorders bekend te maken met het werk van de SRTV.

Daarnaast waren de vrijwilligers en ik onder de indruk van de gastvrijheid waarmee wij zijn ontvan-gen.

Dat wij bovendien een verkoop mochten houden t.b.v. de SRTV en de verschillende projecten die wij ondersteunen, maakte deze dag voor ons com-pleet. De verkoop heeft € 2.872,- opgebracht!

Kortom het was geweldig. Namens de SRTV en de vrijwilligers wil ik u en uw leden hartelijk dank zeggen.”
Met vriendelijke groeten, Elma van den Nouland
Gemeenteraadsverkiezingen 2014:

In 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Veel vrouwen binnen ons gewest zijn actief geworden bij een politieke partij, met de ervaring die zij hebben opgedaan binnen Passage.

Ook u kunt invloed uitoefenen op de gemeen-teraadsverkiezingen, door o.a.: de programcom-missie van uw politieke partij te attenderen op Passage. Wat kunnen wij als christelijk-maat-schappelijke vrouwenbeweging betekenen voor de samenleving (ons landelijk bureau wil graag met u meedenken).De kans om onze christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging binnen uw partij te promoten.
-0-0-0-

9e jaargang nr. 1 nieuwsbrief pagina

 • Kunst en Cultuur
 • Projectleider Boekentaal Mondiaal
 • Projectleiders Maatschappij

 • Dovnload 40.36 Kb.