Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave wat mag ik van deze brochure verwachten?

Dovnload 412.12 Kb.

Inhoudsopgave wat mag ik van deze brochure verwachten?Pagina1/7
Datum13.04.2019
Grootte412.12 Kb.

Dovnload 412.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP


WAT IS HET EN WAT DOE JE ERAAN?

PRAKTISCHE INFO EN TIPS


INHOUDSOPGAVE
Wat mag ik van deze brochure verwachten? 4
1. Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 6


 1. Handicap en gezondheidstoestand 8

 2. Door de wet verboden gedragingen 10

A. Directe discriminatie 10

B. Indirecte discriminatie 10

C. Intimidatie 12

D. Weigeren redelijke aanpassingen aan te brengen 13

E. Aanzetten tot haat 14


 1. Verschillen maken is soms toegelaten 16

 2. Domeinen waarop de antidiscriminatiewet van toepassing is 18

 3. Procedures en sancties 19

 4. Gewest- en gemeenschapsdecreten 20

 5. Domeinen waarop de antidiscriminatiedecreten van toepassing zijn 22


2. Sectoren waarop de wet van toepassing is 23


 1. Tewerkstelling 23

A. Werkrelaties 23

B. Tewerkstelling, socioprofessionele inschakeling en beroepsopleiding 25

C. Redelijke aanpassingen in een beroepsomgeving 27

D. Tewerkstelling bij de overheid 31

E. Klachten en bescherming van slachtoffers en getuigen 34


 1. Openbaar vervoer 36

A. Bussen en trams 37

B. Vervoer via de lucht 38

C. Vervoer via het spoor 39


 1. Huisvesting 40

 2. Onderwijs 42

 3. Openbare diensten 44

 4. Verzekeringen 46

 5. Horeca en winkels 49

A. Personen met een handicap: klanten zoals alle anderen? 49

B. Redelijke aanpassingen 50

C. Krediet 51

D. Assistentiehonden 52 1. Ontspanning 53

A. Gebrekkige voorzieningen en uitsluiting 53

B. Wat moet er gebeuren? 54 1. Cultuur 55

A. Meest frequente problemen 55

B. Goede praktijken 55


3. Het Centrum 57


 1. Rol en opdrachten van het Centrum 57

 2. Gevolgen van een bij het Centrum ingediende melding 59

 3. Hoe reageert het Centrum op uw aanvraag? 61

 4. Praktische tips in geval van discriminatie 64

 5. Hoe kan u contact opnemen met het Centrum? 66 1. Adressenlijst 67
 1. Partners van het Centrum 67

 2. Andere adressen 70

WAT MAG IK VAN DEZE BROCHURE VERWACHTEN?
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft een brochure gemaakt voor personen met een handicap, voor personen met een gezondheidsprobleem en voor hun familieleden.
Het Centrum houdt zich bezig met discriminatieproblemen.
In België bestaat er een antidiscriminatiewet.

Anti wil zeggen: tegen.


Discriminatie wil zeggen dat personen slecht worden behandeld omdat ze anders zijn. Omdat ze een handicap hebben bijvoorbeeld, of een andere huidskleur.

Deze wet is dus tegen deze ongelijke behandeling.

Ze verbiedt bijvoorbeeld discriminatie op het werk, in restaurants, bij ontspanningsactiviteiten.
De brochure helpt om de wet en het gebruik van de wet beter te begrijpen.

Er staan heel wat voorbeelden in van discriminatie in het leven van elke dag.

Deze brochure bestemd voor personen met een handicap of een gezondheidsprobleem en hun omgeving wil meer bekendheid geven aan de antidiscriminatiewetgeving en de rol van het Centrum in de bestrijding van discriminaties.
Sinds 2003 heeft ons land een wetgeving die bepaalde vormen van discriminatie op grond van handicap en gezondheidstoestand verbiedt.
De antidiscriminatiewetgeving kadert binnen een beweging en een discours voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor personen met een handicap. Ze beschermt personen met een handicap niet enkel tegen discriminaties op de arbeidsmarkt, maar ook in talrijke andere domeinen van het openbare leven.
Volgens de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie is het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (kortweg ‘het Centrum’) belast met het behandelen van discriminaties op grond van verschillende motieven zoals handicap en gezondheidstoestand.
In het eerste hoofdstuk van deze brochure vind je meer uitleg over de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 en meer bepaald met betrekking tot de motieven ‘handicap’ en ‘gezondheidstoestand’.
De draagwijdte van een wet kan echter pas ten volle begrepen worden door die te toetsen aan het ‘echte’ leven. Daarom zijn in het volgende hoofdstuk een aantal voorbeelden uit het dagelijkse leven opgesomd, zoals werk uiteraard, maar ook vervoer, ontspanning of huisvesting komen aan bod.

Een wet en de toepassingen ervan bespreken, is geen gemakkelijke zaak. Samen met een aantal verenigingen voor personen met een handicap hebben we die moeilijke oefening toch willen maken. Met een zowel juridische als concrete lezing willen we een antwoord bieden op de vraag naar informatie van personen met een handicap en professionelen uit de sector. Met de hulp van de Nationale Vereniging voor Verstandelijke Gehandicapten hebben we in deze tekst een aantal makkelijk te lezen teksten ingevoegd. Deze teksten zijn bestemd voor personen met een verstandelijke beperking en zijn herkenbaar aan het volgende logo:In samenwerking met Fevlado en de Fédération francophone des sourds de Belgique1 heeft het Centrum ook een DVD in Franse en Nederlandse gebarentaal samengesteld waarin de wet van 10 mei 2007 wordt voorgesteld.


  1   2   3   4   5   6   7

 • 2. Sectoren waarop de wet van toepassing is
 • 3. Het Centrum
 • Adressenlijst

 • Dovnload 412.12 Kb.