Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudsopgave wat mag ik van deze brochure verwachten?

Dovnload 412.12 Kb.

Inhoudsopgave wat mag ik van deze brochure verwachten?Pagina7/7
Datum13.04.2019
Grootte412.12 Kb.

Dovnload 412.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4. ADRESSENLIJST

Het Centrum werkt samen met vakbonden die werknemers verdedigen.

Het Centrum werkt ook samen met verenigingen die personen met een handicap verdedigen.


Als je gediscrimineerd bent, kan je je vakbond, een vereniging die je kent of rechtstreeks het Centrum contacteren.
1. Partners van het Centrum

Sinds 2003 heeft het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding samenwerkingsprotocollen ondertekend met talrijke verenigingen voor personen met een handicap en met de drie Belgische vakbonden.

In het geval van discriminatie kan je contact opnemen met je vakbond, als je lid bent, met een vereniging naar keuze of rechtstreeks met het Centrum.

De Vakbonden
Algemeen Belgische Vakverbond (ABVV)

Nationale studiedienst

Hoogstraat 42

1000 Brussel

t 02-506 82 52

f 02-550 14 06

www.abvv.be

Of je bedrijfsafgevaardigde

Of je dichtstbijzijnde syndicale permanentie
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

Nationaal secretaris

Koning Albertlaan 95

9000 Gent

t 09-242 39 11

f 09-221 04 74www.aclvb.be

Of je bedrijfsafgevaardigde

Of je dichtstbijzijnde syndicale permanentie
Algemeen Christelijke Vakverbond (ACV)

Nationale studiedienst

Haachtsesteenweg 579

1031 Schaarbeek

t 02-246 34 07

f 02-246 30 10

www.acv-online.be

Of je bedrijfsafgevaardigde

Of je dichtstbijzijnde syndicale permanentie

Verenigingen van of voor personen met een handicap
Brailleliga

Engelandstraat 57

1060 Brussel
t 02-533.32.11

f 02-537.64.26www.brailleliga.be
Vlaamse Federatie van Gehandicapten (VFG) vzw

Sint-Jansstraat 32-38

1000 Brussel

t 02-515 02 61

f 02-511 50 76

www.vfg.be
Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG vzw)

A Goemarelei 66

2018 Antwerpen

t 03-216 29 90

f 03-248 14 42

www.kvg.be
Westkans vzw

Kerkhofstraat 1

8200 Brugge

t 050-40 73 80www.westkans.be
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)

Koningsstraat 217

1210 Brussel

t 02-227 69 69

f 02-223 22 00

www.tegenkanker.net
Fevlado Passage vzw

Stropkaai 38

9000 Gent

1e verdieping – lokaal 10

t 09-234 14 55

f 09-329 63 36www.fevlado.be
Inclusie Vlaanderen

Albert Giraudlaan 24

1030 Brussel

t 02-247.28.20

f 02-219.90.61

www.inclusievlaanderen.be
Vlaamse Diabetes Vereniging

Ottergemsesteenweg 456

9000 Gent

t 09-220.05.20

f 09-221.00.82

www.diabetes-vdv.be
Fédération Francophone des Sourds de Belgique (F.F.S.B.)

Rue Van Eyck 11 A/4

1050 Bruxelles

t 02-644.69.01

f 02-644.68.44

www.ffsb.be
Altéo - mouvement social de personnes malades, valides et handicapées

Chaussée de Haecht 579 BP 40

1031 Bruxelles
t 02-246.42.26

www.alteoasbl.be
Association Socialiste de la Personne Handicapée

Rue Saint-Jean 32-38

1000 Bruxelles
t 02-515.06.65

www.asph.be
Association francophone d’aide aux handicapés mentaux (AfrAHM)

Avenue A. Giraud, 24

1030 Bruxelles

T 02/247.60.10www.afrahm.be
HANDIPLUS

Jardins de Foutenay


Rue des Champs 67

1040 Bruxelles


t 02/646.34.76

www.handiplus.be
Oeuvre National des Aveugles

Handicap
Av. Dailly 90-92

1030 Bruxelles
t 02/241.65.68

www.ona.be

2. ANDERE ADRESSEN
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Koningsstraat 138

1000 Brussel

t 0800-12 800 (gratis)

f 02-212 30 30

epost@cntr.bewww.diversiteit.be
Lokale Meldpunten discriminatie

Voor de contactgegevens van het dichtstbijzijnde meldpunt kan je contact opnemen met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

De volledige lijst van alle meldpunten kan je ook terugvinden op de website

van het Centrum: www.diversiteit.be


Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

E. Blerotstraat 1

1070 Brussel

t02-233 41 75

f 02-233 40 32

gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.bewww.igvm.belgium.be
VDAB - Vlaamse Dienst voorArbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Klachtenmanager

Consciencestraat 5-7

2800 Mechelen

t 015-28 15 39

f 015-28 16 40www.vdab.be
Actiris - Informatie Loket voor discriminatie bij aanwerving

Anspachlaan 65

1000 Brussel

t 02-505 78 78

infodiscriminatie@actiris.be

www.actiris.be
Forem - Le Forem (le service public wallon de l’emploi et de la formation)

Direction juridique

Boulevard Tirou 1045

6000 Charleroi

t 071-20 67 03

www.leforem.be
Service bruxellois Phare – Personne Handicapée Autonomie Retrouvée

(ex-Service bruxellois francophone des personnes handicapées)

Rue des Palais 42

1030 Bruxelles

t 02/800.80.00

f 02/800.80.01www.phare-irisnet.be
Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH)

Rue de la Rivelaine 21

6061 Charleroi

t 0800.16.061 (gratis)

fax 0800.16.062

nvert@awiph.be

www.awiph.be
Vlaamse Agentschap voor personen met een handicap

Sterrenkundelaan 30

1210 Brussel

t 02 225 84 11

f 02 225 84 05

informatie@vaph.be

www.vaph.be
Dienstelle fur Personen mit Behinderung

Aachener Strasse 69-71

4780 St.-Vith

t 080/22.91.11

f 080/22.90.98

www.dpb.be
Federale Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten

E. Blerotstraat 1

1070 Brussel (hoofdzetel)

t 02-235 54 01

f 02-235 54 04

tsw@werk.belgië.be

De regionale afdelingen vind je via:

www.werk.belgie.be
Federale Inspectie Welzijn op het Werk

Federale OverheidsdienstWerkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Inspectie Toezicht Welzijn op het Werk

E. Blerotstraat 1

1070 Brussel (hoofdzetel)

t 02-233 45 11

f 02-233 42 31

tww@werk.belgië.be

De regionale afdelingen vind je via:www.werk.belgie.be
Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie

Departement Werk en SocialeEconomieInspectie Werk en Sociale Economie

Koning Albert II laan 35 bus 20

1030 Brussel

t 02-553 44 15

f 02-553 42 71

werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.bewww.werk.be

Werkgelegenheidsinspectie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bestuur Economie en Werkgelegenheid Directie Gewestelijke werkgelegenheidsinspectie

Kruidtuinlaan 20

1035 Brussel

t 02-800 35 00

f 02-800 38 07

gwi@mbhg.irisnet.bewww.brussel.irisnet.be
Waalse Werkgelegenheidsinspectie

Division de l’Emploi et de laFormation ProfessionnelleInspection de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Place de Wallonie 1

5100 Jambes (siège)

t 081-33.44.21

f 081-33.44.22

De regionale afdelingen vind je via:www.emploi.wallonie.be

Colofon
Discriminatie van personen met een handicap

Wat is het en wat doe je eraan?

Praktische info en tips.
Brussel, juli 2009

Uitgever:
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Koningsstraat 138, 1000 Brussel

t 02/212.30.00

f 02/212.30.30

epost@cntr.be

www.diversiteit.beRedactie: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

in samenwerking met Business Writers en enkele verenigingen van en voor personen met handicap. We richten onze speciale dank tot de volgende verenigingen en hun leden: Gelijke Rechten voor Personen met een Handicap, Inclusie Vlaanderen, l’AFrAHM (Association francophone d’Aide aux Handicapés Mentaux), Altéo en l’Association Socialiste de la Personne Handicapée.


De teksten “Easy-to-read” werden geschreven door L’AFraHm vzw en herwerkt in het Nederlands door Inclusie Vlaanderen vzw.

©European Easy-to-Read Logo : Inclusion Europe vzw.

Voor meer informatie zie www.inclusion-europe.org/etr
We danken alle personen die hebben meegewerkt aan deze brochure.
Vertaling: Alphavit

Grafisch concept en opmaak: d-Artagnan

Druk: Perka

Fotografie: Bart De Keyser

Verantwoordelijke uitgever: Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Cette brochure est aussi disponible en français.


Je kan deze brochure terugvinden op de website van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding : www.diversiteit.be

Of je kan ze ook bestellen. Telefonisch: 02-212.30.00

per fax: 02-212.30.30 - per e-mail: epost@cntr.be


1 Deze DVD is verkrijgbaar bij twee partnerorganisaties (Fevlado en FFSB, hun contactgegevens zijn opgenomen in de adressenlijst, partners van het Centrum) en kan ook worden bekeken op de website van het Centrum www.diversiteit.be (rubriek ‘Wetgevingen)

2 Voor de juiste referentie: zie Arrest 64/2009 van 2 april 2009 van het Grondwettelijk Hof.

3 Voor meer informatie zie http://www.gelijkerechten.be/ of http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150

4 Zaak C-13/05 van 11 juli 2006, Sonia Chacón Navas egen Eurest Collectividades

5 Decreet van 23 november betreffende de toegankelijkheid van de voor het publiek bestemde inrichtingen en installaties voor gehandicapte personen met een assistentiehond; Besluit van 2 oktober 2008 van de Waalse Regering tot uitvoering van dit decreet; Ordonnantie van 18 december 2008 van het Brussels Gewest betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen; Decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond.

6 Wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 06/06/2007).

7 Zie hoofdstuk 2.1.C Redelijke aanpassingen in een beroepsomgeving

8 Volgens de Britse wetgeving bijvoorbeeld is de ontoegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen een discriminatie. In Frankrijk geldt voor de toegankelijkheid van alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (publiek of privé) een strikte algemene regelgeving (zie bijlage 1, pp. 26-28). Zie de studie uitgevoerd door het Centrum met als titel ‘Toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit’, te downloaden op www.diversiteit.be (rubriek ‘Publicaties’ – jaar 2007).

9 Zie hoofdstuk 2.1.E ‘Tewerkstelling: klachten en bescherming van de slachtoffer en getuigen’.

10 Deze decreten en de respectievelijke bevoegdheden ervan staan in het activiteitenverslag 2008 van het Centrum dat je kan downloaden op www.diversiteit.be .

11 Zie hoofdstuk 1.6. ‘Gewest- en gemeenschapsdecreten’.

12 Actiris: tel. 02-505.14.11 of 02-505.77.77 – fax: 02-511.30.52 – www.actiris.be

Forum tel. 071-20.65.13 – fax: 071-20.87-12 – www.leforem.beVDAB: tel. gratis: 0800-30-700 – fax: 02-506.15.90 – www.vdab.be

13 K.B. van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers (wet welzijn op het werk van 4 augustus 1996) en de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling.

14 Gepubliceerd in Belgische Staatsblad van 20 september 2007 (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid).

15 Deze brochure kan gedownload worden via de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg onder de rubriek ‘publicaties’: www.werk.belgie.be. Je kan de brochure ook gratis bestellen via telefoon op het nummer 02/233.42.14..

16 Selor: Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, tel.: 0800-505.55 (gratis nummer), fax: 02-788.68.44 – www.selor.be

17 Meer informatie op www.jobpunt.be

18 Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

19 EU-Reglement CE 1107/2006, van toepassing sinds 26 juli 2008.

20 Axxicom Airport Caddy – tel.: 02-753.22.12 – e-mail: info@airportcaddy.be – website: www.airportcaddy.be.

21 Call Center op 02-528.28.28 (alle dagen tussen 7u en 21u) of via on-line reservatieformulier.

22 Telefonisch op 02-525.40.00 (Nederlands), 02-525.40.01 (Frans), 02-525.40.02 (Duits), per brief naar Kantersteen 4 te Brussel, via fax 02-525.40.10 of via de website www.b.rail/ombudsman.

23 Decreet van 23 november betreffende de toegankelijkheid van de voor het publiek bestemde inrichtingen en installaties voor gehandicapte personen met een assistentiehond; Besluit van 2 oktober 2008 van de Waalse Regering tot uitvoering van dit decreet; Ordonnantie van 18 december 2008 van het Brussels Gewest betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen; Decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond.

24 Studie van het OIVO uit 2008-2009 in opdracht van het Centrum; ‘Onderzoek naar redelijke aanpassingen inzake goederen en diensten voor personen met een handicap en personen met een beperkte mobiliteit’.

25 Je kan studie downloaden op de website van het Centrum www.diversiteit.be (rubriek ‘Publicaties’). Je kan bellen naar het nummer 0800-12.800 of een e-mail sturen naar Epost@cntr.be.

14/13/2019
1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 412.12 Kb.