Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudstabel netekanaal

Dovnload 2.13 Mb.

Inhoudstabel netekanaalPagina4/4
Datum05.12.2018
Grootte2.13 Mb.

Dovnload 2.13 Mb.
1   2   3   4

3.6. Recreatie


Langs het Netekanaal zijn tal van watersportverenigingen zoals roeiverenigingen, kanoclubs, jachthavens, campings terug te vinden. Op verschillende plaatsen zijn aanlegsteigers voorzien, waar plezierbootjes kunnen aanmeren. Langs trailerhellingen kunnen ze in het water gelaten worden.

Het kanaalpand van Viersel tot Lier was afgewerkt in 1939. Een sluis t.h.v. de huidige kanaalkom maakte het mogelijk om het Netekanaal te verlaten en verder te varen op de Kleine Nete. Deze doodlopende kanaalarm is ca. 500m lang en nu de jachthaven van Emblem en de thuishaven van de VVW Emblem.

De "Jachtclub vvw Nete", de jachthaven van Duffel, ligt ook in een kanaalkom. Deze kanaalkom was de aanzet voor het Netekanaal dat veel dichter langs Lier zou lopen.

4 Waterkwaliteit

  1. Algemene bespreking van de waterkwaliteit van het Netebekken (gegevens 2009)a. biologisch (BBI)

Aantal meetpunten biologisch bemonsterd : 61
zeer goed

goed

matig

slecht

zeer slecht

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

 10

16,4 

 26

42,6

 16

 26,2

 6

9,8 

3

 4,9

Conclusie : • 59 % voldoet aan de norm van BBI 7. (Vlaanderen = 35,7%)

 • 41 % voldoet niet aan de norm.


Wat de biologische kwaliteit aan de hand van macro-invertebraten betreft, scoort het Netebekken in 2009 een hoog percentage (59%) aan meetplaatsen die voldoen aan de norm (een BBI van 7 of meer). Dit is hoger dan het Vlaams gemiddelde van 35,7 procent. Enkel het maasbekken en het bekken van de Gentse Kanalen scoren beter. 16 procent van de meetplaatsen scoort een zeer goede biologische kwaliteit; 43% van de meetplaatsen scoort goed; 26% scoort matig; 10% scoort slechts en 5% scoort zeer slecht (gemiddeld 8,1% in Vlaanderen).

b. Fysich-chemisch (PIO)

Aantal meetpunten FC bemonsterd : 188
Niet verontreinigd

aanvaardbaar

Matig verontreinigd

verontreinigd

Zwaar verontreinigd

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

 29

 15,4

 59

31,4 

 85

 45,2

 15

8,0

-

-

Conclusie :

Conclusie:


 • 46,8 % van de meetpunten behoort tot de PIO-klasse ‘aanvaardbaar’ of ‘niet verontreinigd’. (Vlaanderen = 32,3%)

 • 8 % ‘verontreinigd’ + ‘zwaar verontreinigd’ (Vlaanderen = 17,9%)

 • De klasse ‘zwaar verontreinigd’ wordt niet waargenomen in het NetebekkenBeoordeeld op basis van de Prati-index voor zuurstofhuishouding behoort in 2009 bijna de helft van de meetplaatsen (46,8%) van alle meetplaatsen tot de kwaliteitsklassen ‘aanvaardbaar’ of ‘niet verontreinigd’, wat beter is dan het Vlaamse gemiddelde (32,3%). Enkel het Boven-Schelde bekken en het Maasbekken scoren beter. Iets minder dan de helft van de meetplaatsen in het Netebekken is ‘matig verontreinigd’ (45,5%). Slechts 8 % van de meetplaatsen behoort tot de klasse ‘verontreinigd’. Zwaar verontreinigd oppervlaktewater wordt in het Netebekken niet aangetroffen.

In de stroomgebiedbeheerplannen moeten een aantal beslissingen worden genomen met betrekking tot het al dan niet halen van de milieudoelstellingen voor elk van de oppervlakte- en grondwaterlichamen in het stroomgebiedsdistrict. Zo wordt voor wat betreft het stroomgebiedsdistrict van de Schelde gesteld dat we de door de Europese Kaderrichtlijn vooropgestelde goede toestand tegen 2015 niet zullen halen voor 177 van 182 Vlaamse oppervlaktewaterlichamen. De vijf Vlaamse oppervlaktewaterlichamen waarvan wordt gesteld dat het technisch wel haalbaar is om in 2015 wel de goede toestand zullen halen, liggen allen in het Netebekken. Het betreft Kleine Nete I, Kleine Nete II, Molenbeek-Bollaak, Grote Nete I en Wamp.Figuur 1: Waterlichamen waarvan in het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde wordt gesteld dat het technisch haalbaar is om in 2015 de goede toestand te behalen.


  1. Waterkwaliteit Netekanaal

Het Netekanaal takt af van het Albertkanaal in Zandhoven, op de grens van deelgemeenten Pulle en Viersel. 200m stroomafwaarts duikt de Molenbeek-Bollaak onder het Albertkanaal en 3 km verder onder het Netekanaal en mondt weer 3 km verder uit in de Kleine Nete. Het Albertkanaal en het Netekanaal moeten voldoen aan de normen voor drinkwater- en viswaterkwaliteit. De Bollaak moet voldoen aan de normen voor viswaterkwaliteit.Sinds 1998 heeft het Albertkanaal thv Zandhoven en Ranst een Prati-index voor zuurstof (PIO) die duidt op “geen verontreiniging” en een Biotische Index (BBI, gebaseerd op aanwezige ongewervelde organismen) die duidt op een matige kwaliteit. De waterkwaliteit ten einde van het Netekanaal (meetplaats 850000) is matig tot goed volgens de BBI en “niet verontreinigd” tot “aanvaardbaar” volgens de PIO. De PIO op de Bollaak duidt op een matige verontreiniging hoewel de BBI een goede kwaliteit aangeeft. De Bollaak overschrijdt (thv meetplaats 279000) de basiskwaliteitsnorm voor mangaan en de viswaternormen voor ammonium en nitriet.
  1. Rioolwaterzuivering


Wooncentra
Opp ha

Inw.

Drink-water-mij

Riol % 2009

Zuiv % 2009

Afvalwater naar

Deelgemeenten

Grobbendonk

2.835

10.618

PIDPA

84

83,7

RWZI Grobbendonk

Bouwel, Grobbendonk

Zandhoven

4.004

12.235

PIDPA

79,1

77,7

RWZI Pulderbos + RWZI Viersel

Pulderbos, Pulle, Massenhoven, Viersel, Zandhoven
Nijlen

3.909

20.642

PIDPA

81,4

81,1

RWZI Nijlen

Bevel, Kessel, Nijlen
Ranst

4.365

17.704

PIDPA

71,4

42,4

RWZI Wommelgem

Broechem, Emblem, Oelegem, Ranst

Lier

4.969

32.820

PIDPA

85,4

82,1

RWZI Lier

Lier, Koningshooikt
Duffel

2.277

15.992

PIDPA

76

70,7

RWZI Duffel

Duffel

Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur

RWZI

In werking vanaf

Aantal IE5

Zuivert afvalwater van…

Loost effluent in …

Berlaar

1998

10.800

Berlaar

Grote Nete

Duffel

1969

13.500

Duffel (N + S)

Nete

Grobbendonk

1982

6750

Grobbendonk

Kleine Nete

Itegem

1973

4500

Itegem

Grote Nete

Lier

1997

30.600

Lier (behalve Koningshooikt) en Ranst (Broeckem, Emblem)

Nete

Nijlen

1978

18.900

Nijlen, Kessel, Bevel (N)

Nijlenbeek

Zandhoven-Pulderbos

1982

18000

Zoersel, (deel van) Zandhoven, Schilde (wijk Draaiboom) (N + S)

Molenbeek

Zandhoven-Viersel

1989

450

Viersel

Molenbeek

Heist-op-den-Berg

1997

11250

Heist op den Berg, Booischot

Grote Nete

N = nutriëntenverwijdering

S = slibverwerking

5 Steden en gemeenten langs het traject
Nijlen

De eerste bewoning van Nijlen gaat terug tot in de Romeinse tijd. In 1770 werd er een aarden pot met Romeinse gouden munten gevonden met beeltenissen van Julius Caesar tot Keizer Domitianus. Er zou volgens sommige bronnen een Romeinse heirweg gelegen hebben die leidde naar de Romeinse nederzetting te Grobbendonk.

De gemeente ligt in het samenvloeiinggebied van de Kleine Nete en de Grote Nete. Deze rivieren vormen ook respectievelijk de noordelijke en zuidelijke gemeentegrens.


        1. Lier

Lier, aan de samenvloeiing van de Grote en Kleine Nete, is een begrip bij dichters, schilders en levensgenieters.

Lier wordt "de poort der Kempen" genoemd en kreeg de bijnaam Lierke Plezierke. Haar patroonheilige is Gummarus en de spotnaam voor een Lierenaar is "schape(n)kop".

Scheepvaartverkeer komt in een boog omheen Lier op het Netekanaal. Het is tevens de geboorteplaats van Felix Timmermans, Liers beroemste telg. Naast het begijnhof, het belfort en de gotische Sint-Gummaruskerk (beide opgenomen in het Werelderfgoedlijst van UNESCO) en het rococostadhuis is er natuurlijk nog de wereldberoemde Zimmertoren, een staaltje van astronomisch vernuft.

Bijzonder plezierig is voor elke Lierenaar de kennismaking met de geschiedenis van zijn oude veemarkt en het verhaal over de dwaze Lierenaars - die een schapenmarkt boven een universiteit verkozen - hetwelk hen sinds ontelbare generaties de spotnaam "schapenkoppen" bezorgde. Indien we deze legende au sérieux nemen, moet hertog Jan IV hun deze troetelnaam hebben geschonken. Een universiteit werd immers op verzoek van hertog Jan IV door Paus Martinus V aan Leuven toegekend.

Lokale drank: het bier Caves

Eten: Lierse vlaaikes.
        1. Duffel

De naam Duffel is afgeleid van Duffla, een samenvoeging van dubro en locus betekent plaats bij het water. Duffla wordt voor het eerst vermeld in 1059. Duffel heeft geen deelgemeenten. De Nete verdeelt het centrum in twee woonkernen. Duffel-West ligt op de rechteroever van de rivier, Duffel-Oost op de linkeroever. Verder oostwaarts ligt nog het landelijk gehucht Mijlstraat, tegen Lier en Koningshooikt aan.

Oost en West zijn verbonden door "de ijzeren brug" spoorwegbrug van de lijn Antwerpen-Mechelen-Brussel en een brug voor auto-, fiets- en voetgangersverkeer. Bovendien zijn er nog enorme waterspaarbekkens van de 'Antwerpse Water Werken - AWW'. De waterinname gebeurt in Lier op het Netekanaal, de verbinding Nete met Albertkanaal vanaf de Duffelsluizen, de zuivering gebeurt in Walem, een deelgemeente van Mechelen.

De Sint-Martinuskerk, ten westen van de Nete, is neogotische kruiskerk. De oudste delen blijven over van de gotische kerk uit 1486; het grootste deel van de kerk werd echter in de tweede helft 1860-1865 opgetrokken. Na vernieling in de Eerste Wereldoorlog werd de kerk in de jaren 20 naar die plannen heropgebouwd.

Industrie in Duffel bestaat voornamelijk uit aluminium (walsen, profielen) en papierverwerking, al is er nu met meer kmo's een tendens naar meer afgewerkte producten. Opmerkelijk is ook de videoindustrie (Duffelcoat Productions van o.a. De grote boze wolf show).

Meest markant stukje cultuur was de tot juli 2004 werkende bioscoop 'Cinema Plaza' uit het interbellum (1923) in quasi originele staat. Binnen was de (kleine) affiche te zien van de originele verfilming van De Witte naar het boek van Ernest Claes, met de Duffelse acteur Jefke Bruyninckx in de hoofdrol. Deze cinema werd genomineerd voor een finale-plaats in Monumentenstrijd 2007.

Spotnaam voor inwoners van Duffels is 'strontboeren'. Duffel was nl. een doorvoerhaven voor de beer en de stront afkomstig van de grote steden langs de grote waterwegen. Vanuit Duffel werd de stront op elk stukje land gekieperd zodat er na zowat 1000 jaar geen vruchtbaardere grond is dan die zwarte grond van de groentestreek en omgeving, en dit door 't hard labeur van de duffelse strontboeren. De strontschepen geraakten in onbruik en grote strontboeren, zoals de familie Castrel bleven zaken doen in transport, maar dan van groenten en conserven.


6 Gebruikte bronnen

Bekkenbeheerplan Netebekken – Integraal Waterbeleid – 2006

De waterbeheerplannen in openbaar onderzoek – Vol van Water – 2006

Toeristische Vaargids – Provincies Oost- en West-Vlaanderen – 2000

Met dank aan:

Vlaamse Milieumaatschappij

Nv. De Scheepvaart

Aquafin

Websites:www.natuupunt.be

www.aww.be (Antwerpse Waterwerken)

www.ranst.be

www.grobbendonk.be1 Tweede Algemene Waterpassing

2 Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen

3 Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening

4 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

5 Een inwonersequivalent (IE) is de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per dag produceert: 150 liter. Deze waarde ligt hoger dan de hoeveelheid water die de Vlaming dagelijks gebruikt (120 liter), omdat ook rekening wordt gehouden met het sanitaire afvalwater van scholen, ziekenhuizen, KMO's...


Fiche Netekanaal voorjaar 2011

1   2   3   4

 • Algemene bespreking van de waterkwaliteit van het Netebekken (gegevens 2009)
 • Waterkwaliteit Netekanaal
 • Rioolwaterzuivering
 • Nijlen
 • Duffel

 • Dovnload 2.13 Mb.