Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inhoudstafel hrm & Arbeidsrecht 16 best practices 36

Dovnload 125.95 Kb.

Inhoudstafel hrm & Arbeidsrecht 16 best practices 36



Datum08.05.2017
Grootte125.95 Kb.

Dovnload 125.95 Kb.

Inhoudstafel HRM & Arbeidsrecht
16 best practices 36

1980's 28

360° beoordeling 359, 401

4D-model 550-552

7S'en model 124

7S-model 536



A

Aanbiedingswijze van leerinstructies 364

Aandelenopties 429

aannemer (welzijn) 489

Aannemingsovereenkomst 105

Aansprakelijkheid 296

Aanwervingvrijheid 244

Aanwervingvrijheid 244

Absenteïsm (determinanten van ziekteverzuim) 384

Abstractievermogen 363

AC oefeningen 240

Achievers 430

ACOD 78

acquisities 530



Actiris 214

Activiteit binnen procesanalyse 121

actuele capaciteitsplanning 189

Ad hoc beleid 283

Ad hoc model 289

Adding value trough to poeple 223

adhocratie 125

Adoptieverlof 307

Adverse selection 434

advertentie 210

advocaten 540

afdelingsorganisatie 457

Afdwingbaarheid (loon) 447

afdwinging welzijnsregeling 491

affirmative topic choice 550

afrekencultuur 98

Afspraken 49

Ageing well model 264

Agency theorie 411, 427

Aggregatieniveau 224

Algemeen Belgisch vakverbond (ABVV) 78

Algemeen christelijk vakverbond van België (ACV) 78

Algemeen directeur 108

Algemene centrale van liberale vakverbonden van België (ACLVB) 78

Algemene competitieve capaciteiten 381

allocatie 205

Altruïsme 382

ambassadeurs 540

analyse voor verandering 536

Analyser 279

Anciënniteit (loon) 415

Ankers (acht- Schein) 273

antecedentvariabelen 60

Antecendent behaviour consequenties 366

Antecendenten van taakperformantie 381

Appraisal of bijdrage medewerker 37

appreciative inquiry 547

ARAB-vergoeding 439

Arbeiders versus bedienden 139

Arbeidsbemiddeling 213

Arbeidsduur 144

arbeidsinhoud 458, 461

Arbeidskosten (lonen) 409

arbeidsmarkt 205

arbeidsmarktpositie 206

Arbeidsmobiliteit 277

arbeidsomstandigheden 458

Arbeidsongeschiktheid 300

arbeidsorganisatie 456

Arbeidsovereenkomst 252

Arbeidsovereenkomst 252

Arbeidsovereenkomst 331

Arbeidsovereenkomsten 136-140

arbeidspsychologie - prestatievoorspellers 73

Arbeidsrechtelijke overeenkomst 105

Arbeidsreglementering 47

arbeidsrisico's 460

Arbeidstijd 143 - 151

Arbeidsverhoudingen 494 e.v. (hoofdstuk 14)

arbeidsverhoudingen 458

Arbeidsvoorwaarden tertiair 435

arbeidsvoorwaarden 458

Arbitrair functieloon 424

Arthur & Rousseau 264

as is-situatie 537

Ashford en Cummings 397

Assesment center als format 238

Assesment center als HR praktijk 238

assessing outcomes 44

Assessorenvergadering 241

ATC 421

autonomie rekruteringsstrategie 207



B

backoffice 451

Baker 423

balance score card 97

Baremastructuur 423

Becker Brian 31

Becker Brian 39

Bedienden 255, 257

Bedienden 255, 257

Bedingen 254

Bedingen 254

Bedrijfsbezetting 523

Bedrijfsgoederen (privaat gebruik) 438

Bedrijfsidentificatie 383

Bedrijfsluiting 326

Bedrog 296

Beëindigingswijzen arbeidsovereenkomst 333

Beer Michael 29

Behavioral observation scale 393

Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS) 393

Beheersaangelegenheden 395

Behoefteprincipe 410

Beïnvloedings-, aanpassings- en interactiemodel 365/367

Belangstellingsonderzoek 287

Belastbaar inkomen 407

Belonen doelstelling 409

belonen en waarderen 90

Belonen strategisch 406,412

Beloning (type) 427

Beloningsbeleid (5 pijlers-schema) 412

Beloningsbeleid (strategisch) doel 408

Beloningscomponenten 414

Beloningsconcepten 435

Beloningsfilosofieën (drie) 417

Beloningsmix (totale) 413

Beloningsstrategie 428

Beloningsvormen 420

Beloningsvraagstukken 395

Benchmarking 417

Benders 472

Benefits 414

Beoordelingscriterium 389

Beoordelingscyclus 394

Beoordelingsmatrix 432

Beoordelingspraktijk 398

Berenschot 421

Bescheiden 245

Bescheiden 245

Beschermend karakter 48

Bescherming van de werknemersvertegenwoordigers 511

Beslag op het loon 447

Beslissingsruimte 455,459

Bestuurdersmandaat 108

Betrokkenheid 279

betrokkenheid 546

Betrouwbaarheid functieclassificatie 423

Bewerkingsgericht productieorganisatie 454

Bewijs(last) 250

Bewijs(last) 250

Bewijsschrift 245

Bewijsschrift 245

Bias (vertekeningen in de resultaten) 430

Big five persoonlijkheidskenmerken 234

Billijkheid 414,416

Binding 428

Biodita 231

Biosociale levenssfeer 269

Black Box=best practices 32,36

Blijven of vertrekken 324

Boerenbond (BB) 79

Bonussen (occasioneel) 429

boodschap 212

Borstvoedingspauzes 307

Boswell 61,65

Boundaryless career 321

Boundaryless career 264, 267

Bowen & Ostroff 73

Bowen 43


Boxall peter 72

Briscoe & Hall 276

Broadbanding 415, 423

Brugpensioen 172 – 175

Brutoloon 407, 437

Buchanan David 98

Bureaucratische organisatie (lonen) 415

bureaucratiseringscirkel 466

Bureausystemen 421

Burgerlijke immuniteit 297

Burgerlijke overeenkomst 105

Burke-Litwin model 98

business alignment 99

Business partner lijnmanagement 287

business partner 85

Business unit 410

businessplan 187

C

C4 formulier 347

Cafetariaplan 433

CAI 202


Capabilities 71

capaciteitsplanning; WAT? 183

Career capital 273

Carrière 262

carrièreambities 197

Carrièreverwachtingen 363

cascadeprincipe 470

causale ambiguïteit 69

cause-effect keten 44

CCMB 78


CEC 79

Central tendency 399

Centrale raad voor het bedrijfsleven (CRB) 77

Centrale Raad voor het bedrijfsleven 443

Centralisatie van het overleg 496

change management 531

chaotische organisatie 128

Coaching 393

codificatie 462

Cognitieve capaciteiten 363

Cognitieve testen 233

Cohorteneffect 423

Collectief arbeidsrecht 47

Collectief ontslag 350

Collectieve arbeidsovereenkomst 516 e.v.

Collectieve arbeidsovereenkomsten (loon) 442

Collectieve beloningen 419

Collectieve uitstroom 326

Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) 77

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk CPBW 509

comité voor preventie/bescherming o/h werk 479, 481

Commissieloon 429

Commissieovereenkomst 106

commitment and development 59

commitment vh management 185

communicatie veranderingsplan 543

communicatiemix 543

compelling need 536

Compensatie 414

Competence-based pay 432

Competentieassesment 363

Competentiebeloning /loon 409, 419, 431

competentiecriteria voor organisaties 127

competentiemanagement &performance management - link 95

competentieontwikkeling 183

Competentieontwikkelingsproces 386

competentiepool 72

Competentieprofiel 224

competentieprofiel:opstelling 200ev

Competenties als sleutel voor arbeidsgedrag 225

competenties eigen ae functiefamilie 198

competenties 196ev

Competenties 357

concentratie (functies) 453

Conceptuele HF model 223

Conclusies resultaatafhankelijk belonen 430

Concurrentiebeding 256

Concurrentiebeding 256

Concurrentiepositie 222

configuratiestroming 39

Conflictbeslechting 526

Conformiteit (lonen) 416

Conscientiousness 381,383

Conseil économique et social de la région wallonne (CESRW) 77

consensusmeeting 204

consequentvariabelen 60

constructionistische principe 548

Content Validity 227

contingentiebenadering 38

continue formatieve evaluatie 550

Contract 252

Contract 252

Contractpartijen 252

Contractpartijen 252

Contractuele flexibiliteit 142

contractuele flexibiliteit 128

Contraproductieve gedrag 383

Controlearts 301

Conventionele recht 49

Cooke 223

Cooperrider & Whtiney 547

coordinatie ~ Mintzberg 126

Cost cutting 409

Counselinggesprekken 287

Crisisbijdragen op loon 407

Critical incident methode 393

critical incidents 200

D

dagboeken 200

De winne Sophie 72

deadly combinations 89

deconcentraties (functies) 453

Defender 279

DeFilippi & Arthur 266, 273

degradation and deskilling of work 456

Dekkingsgraad CAO 496

dekwalificeringsthese 456

Delery&Shaw 91

deliverables 86,100

Demarcatielijn 112

denken 201

Dertiende maand 438

Derycke 236

design 550

destiny 550

Determinanten verloop 322-323

Development center 359

dienstverleningsconcept 458

dienstverleningsproces 453

Directe discriminatie 248, 250

Directe discriminatie 248, 250

directe participatie 457

Directe systemen 420

Directeur generaal 108

Directierecht 555

Directieve aanpak 367

Disciplinaire macht 554

discovery 550

discrepanties 189

Discretion in work (regelruimte) 461

Discriminatie (loon) 443

Discriminatieverboden 247

Discriminatieverboden 247

Disfunctioneel verloop 321

Dispositionele persoonlijkheidskenmerken 383

Dissatisfier (belonen) 410

divisioneel design 125

DNA-model: 5 basisprincipes+ 4kernprocessen 548

Documenten bij ontslag 347

Doelafspraken 381

doelgroep 208

doelgroep(target) 539

Doelgroepenbeleid 284

Doelstellingcascade 389

Downsizing (syn: rightsizing) 326-327

dreams 550

Drenth & Sysma 232

Duale loopbaanpad 284

Duur selectieperiode 247

Duur selectieperiode 247

dyades 132



E

E2E-benadering 121

E2Eproces 121

Early career 275

Ecocheques 441

Economische en sociale raad voor het Brussels hoofdstedelijk gewest 77

Educatief verlof 373

Eerbiediging 246

Eerbiediging 246

Effectief loopbaanmanagement 284

effectiviteit&efficiëntie - vraagstuk 211

Eindejaarspremie 437

Eisenberger en Cameron 429

Eisenhardt 412

emergent strategy 185

Employablitiy (inzetbaarheid) 267, 272

employee advocate 85

Employee owner-benadering 418

empowerment 38

Empowerment 457

Empty nest syndroom 271

enabler (hrm als enabler) 44

end-to-end 121

Enkelvoudige functies 457

equifinaliteit 39

Equity-theorie 383

Essentiële arbeidsvoorwaarde 345

ETUC 79


Europees hof van justitie 51

Europees hof voor de rechten van de mens 51

Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) 52

Europese ondernemingsraad 514

Europese Vennootschap 514

Evaluatie (gekwantificeerd) 423

evaluatiecriteria veranderingstraject 546

Evaluatie-cyclus 391

Evers&Verhoeven 189

evidence-based view 57

executive search/headhunting 211

Expertiseladder 285

extern werven H6_sbp16

external commitment 533

external fit approach 38

external fit approach 67

externe arbeidsmarkt 205

Externe billijkheid 416

Externe conformiteit (lonen) 416

externe dienst voor preventie/bescherming o/h werk 481

externe veranderingsfactoren 532

Extra vergoedingen 414

Extralegale voordelen 407

Extralegale voordelen 433

extra-role behaviour 62

F

Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (FOD WASO) 52

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,Arbeid & Sociaal overleg 480

Feedback 397

Feedbackzoekend gedrag 397

Feestdagen en arbeid 154 – 156, 157

filantropie 27

Filtereffect 430

Final on boarding: introductie en sollicitatie 242

Financiële participatie (recht) 441

first-line management 86

flankerend HRM 474

Flexibel belonen 419

Flexibele deeltijdse arbeid 141

flexibele rekruteringsstrategie 207

flexibele, wendbare organisatie 128

flexibiliteit als organisatiecompetentie 127

Flexibiliteit in wettelijk kader 141 - 142

FOD WASO (=Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg) 507

Fombrun Charles 29

Fonds voor arbeidsongevallen 303

Fonds voor beroepsziekten 303

Ford benadering 458

Ford Henry 26

Fordisme 463

Forem 214

Formalistisch model 289

Formaliteiten (loon) 446

formele kanalen 208

Formule-Claeys 338

Franchisingovereenkomst 107

Frequentie (loon) 445

Friedman over globalisering 530

full utilisation of labour resources 60

functie 133

Functie: smalle/brede enkel/meervoudig 457

Functieclassificatie 421

Functieclassificatiesystemen 420

Functiedaling 424

functiedesign 133

functiefamilie 134

Functiefamiliebenadering 416

Functiegraderingsmodel (klassiek) 415

Functie-inhoud 418

Functieklassen 420

functieladder 134

Functieloon 424

functiesamenstelling 133

functiespecifieke competenties 198

Functiewaardering 421

Functiewaardering 424

Functioneel domein 142

functioneel domein 134

functioneel expert 85

Functioneel verloop 321

functionele flexibiliteit 128

Functionele productieorganisatie 454

Functionele rechtspersoonlijkheid 505

Functioneringsgesprek 359, 393

Future performance 392

FWA 79

fysieke hulpbronnen 68



G

Gainsharing 429

Gedelegeerd bestuurder 108

Gedrag 362

gedragscompetenties 197

Gedragscompetenties 368

Gedwongen ontslag (collectief of individueel) 325

Gekwantificeerde evaluatie 423

Geldhof 358

Geldige toestemming 252

Geldige toestemming 252

Geldigheid 256

Geldigheid 256

Geldigheidsvereisten 252

Geldigheidsvereisten 252

gemeenschappelijk draagvlak 184

gemeenschappelijke verklaring productiviteit 27

gepercipieerde wederkerigheid tussen partijen 62

Geregelde bedingen 254

Geregelde bedingen 254

gerichte/punctuele advertentie 210

Geschenken 440

gesegmenteerde arbeidsmarkt 204,205

Geslachtsdiscriminatie 248, 250

Geslachtsdiscriminatie 248, 250

Gewaarborgd loon 302

Geweld 484

gewetensonderzoek 490

Gezagsuitoefening 48

Gezegelde en eensluidende verklaarde bescheiden 245

Gezegelde en eensluidende verklaarde bescheiden 245

Gezondheidstoezicht 483

Gibbs & Holmstrom 423

Giften 440

Global compensation 433

Globalisatie 530

GMA 231

Goal setting-benadering 425



Goal-setting 385

Goede trouw 246

Goede trouw 246

Gomez-Meja 227

Gradatiestructuur 420

grensoverscheidend gedrag 484

Grievance systems 37

Grondslagen (belonen) 418

Grondwettelijk hof 51

Grote flexibiliteit 157

Guest David 64

H

Hall 263, 264

Halo en Horn effect 399

Handelsagentuur 106

Handelsrechtelijke overeenkomst 105

Handicap 249

Handicap 249

Harvard business review 26

Harvardmodel (Beer) 30

Havenarbeiders 244

Havenarbeiders 245

Hay 417, 421

Hayton 358

headhuntingbureaus 210

hefbomen 537,540

Heinsman 231

Heraclitus 531

Herhalingseffect 427

Herstructurering 326

Herstructurering 350

Herzberg (belonen) 410

heterogeniteit 69

High involvment work systems 33

High performance cycle 385

High performance theory 378

High performance work systems 378

High performance work systems 424

High potentials 284

Hiltrop Jean M. 33

Hoe leren we ? 366

Hoffelijkheid 383

Hoge raad voor preventie en bescherming op het werk (Hoge raad CBW) 77

holistische benadering 39

Holland 269, 270

horizontale arbeidsdeling 25

Horizontale directe werking 50

horizontale integratie / fit 59

Hotchkiss 26

HPWS 33

HPWS 424


HR als Asset 71

HR card 96

hr score card 98

HRM als aspectbeleid 34

Hrm als cruciaal beleidsdomein 31

HRM definitie 34

HR-mapping 86

HRM-concept 457

hrm-intensiteitsindex 40

HRM-systeem =bundel hrm-praktijken 63

HR-planning 103

HR-planning 183

HR-pool 222

Huczynski Andzrej 32

Huisarbeid 175 – 176

human capital developer 85

human capital valuation 98

Human ressource Management: Rhetorics and realities 29

humaniseringstrajecten 465

Huselid en Becker 280

Huselid Mark 31

Huselid Mark 64

Huselid Mark 89

I

ICM 265


immobiliteit 69

implementeren 535

Impressiemanagement 382

Incentive 425

Incidenteel verloop 321

incidentele flexibiliteit 129

Indirecte discriminatie 248, 251

Indirecte discriminatie 248, 251

Indirecte systemen 420

individual difference hypothesis H6_sbp13_p212

Individueel arbeidsrecht 47

Individueel loopbaanmanagement 265

Individuele beloning 419

Individuele coaching 367

Individuele differentiatie 416

Individuele motivatie (lonen) 428

individuele prestatie-evaluatie 91

Industrial relations management 26

informatie-input 201

informele kanalen 209

Inhoud overeenkomst 253

Inhoud overeenkomst 253

Inhoudingen op het loon 446

innovatieve (autonome) rekruteringsstrategie 207

Input (belonen) 425

inside-out benadering 68

institutionele advertentie 210

Instrrom en organisatieperformantie 223

Insubordinatie 522

intangible assets 84

integrated with business strategy- vert.fit 59

intended strategy 185

interactievormen verandering 541

Interesten (loon) 446

Interjudge reliability 227

intern werven H6_sbp16

internal commitment 534

internal integration 59

Internationale rechtsbron 49

interne arbeidsmarkt 205, 281

Interne arbeidsmarkt 280

Interne billijkheid 414

interne dienst voor preventie/bescherming o/h werk 478

interne hulpbronnen van de organisatie 68

Interne locus of control 365

interne veranderingsfactoren 532

internet 211

Inter-professioneel akkoord (loon) 443

interveniëren 535

intervenierende variabelen 44

interventie 541

Interview selectie 236

interview 200

Invloeden op ontwikkelbaarheid van het gedrag 362

Inzetbaarheid 262, 267

IOE 79


ITUC 79

Ius resistendi 555

Ius variandi 142

Ius variandi 555

IVV 79

J

Jaagsysteem 429

Jaarlijkse vakantie 158 – 161

Japanese teams 458

Jeffry Pfeffer 36

Jeugdige werknemers 156

Jeugdvakantiedagen 159 – 160

job characteristics-model 452

Job demand-job control 458

job descriptions/competentieprofielen 200

Just in time 467

K

Kaizen 476

Kaleidoscope careers 275

Kanter, Moss 132

Kapitaalparticipatie 429

Kaplan 98

Karasek 459

Kennis 361

Kennistesten 233

kernperformantieindicatoren 538

kernprocessen 122

Kirkpatrick (4 niveaus van evaluatie) 371

Kirkpatrick 370

Klachtenprocedure 486

klantgerichtheid 199

Klassen 420

Klassenstructuur 420

Klassiek type MD 288

klassieke capaciteitsplanning 189

Klassieke loopbaan 263

klassieke peilvariabelen hrm 102

Kleine flexibiliteit 147 - 148

Kleyn&Rorink 535

knelpunt verandering 541

Knelpunten resultaatafhankelijk verlonen 430

kniegewricht 127

Knikkerspel 436

Knipperlichtprocedure 114

Kolb, David (4 leerstijlen) 364

Kort verzuim 309 + kader 310

Kostenbeheersing 326

koude organisatie 533

koude verandering 534

Krain 264

Kritiek functieloon 424

Kwaliteit van arbeid 458

Kweekvijvermodel 289

L

Lastgevingovereenkomst 106

Late career 275

Lay-off survivor syndrom 328

LBC 78

leader 539



leader(rol) 86

lean productie 467

Lean teams 458

Leased talent-benadering 418

Leeftijdscriteria (loon) 444

Leerbereidheid 363

Leercompetenties 359

Leerpistes 366

Leervermogen 356, 363

Legge Karen 29

leiderschap 539

Leidinggevende ladder 285

Leidinggevende macht (mbt recht) 555

Lekenrechters 51

Leniency error (toegeeflijkheidsfout) 399

Lerend vermogen 360

lerend vernieuwen 532

Lerende organisatie 360

lerende organisatie: cultuur 539

Levenscycli 271 kader!

Levenslang leren 356

Levensloopbaanmodel 263

Lievens 239

Life-span life-space theorie 266

Lifetime employability 282

Lifetime employment 282

Lijnmanagement 287

lijnmanagement 86,91

lijnmanager competenties 87

Lijnproductieorganisatie 455

limited in scope taken 37

Line of sight 427, 430

Lissabonverklaring 433

Litwin 98

Locke & Latham 425

Lock-out 523

Locus of control 427

longitudinaal onderzoeksdesign 64

Loon (normaal) 436, 437

Loonbeschermingswet 444

Loonbestanddelen 437

Loondelegatie 447

Loonkostenontwikkeling 443

Loonvorming 442

Loopbaanbegeleiding 281

Loopbaanbeleid 283, 285

Loopbaanbewegingen 290

loopbaanladder 134

Loopbaanlevenssfeer 272

Loopbaanmanagement 278, 284, 286

Loopbaanonderbreking 162 – 169

Loopbaanplanning 284

Loopbaansysteem duaal 284

Loopbaantrajecten 289

Loopbaanworkshops 287

Loopbanen -paden 285

Loopbanen – parameters 286

Loopbanen -Macro-micro variabelen 277

Loopbanen -typen 276, 284

Loopbanen -verloop & actualisatie 265

Loopbanen 263

M

Maaltijdcheques 439

machinebureaucratie 125

machinebureaucratie 41

Macht 496

macht 201

Madigan 423

make or buy 128

make or buy 130

Make principe 281

make-benadering 37

Makelaarsovereenkomst 107

Managemantpotentieel 226

Management by objevtives 385,386,387

Management development 288 + 289

managementprocessen 122

Managementvennootschap 108

Managing human assets 29

manpower planning 185

Marktconformiteit (lonen) 409

marktgedreven organisatie 92

Maslow (belonen) 410

Matchingproces 279

Matrix ‘niveau’-evaluatie (Kirkpatrick) 370

Maturitieitscurven 423

McKingsey 536

McMahan Gary 33

McMahan Gary 65

McNabb en Whitfield 424

MD 288


mechanisch werkende personeelsdiensten 26

mechanische functie personeelsbeleid 25

Meervoudige functies 457

Meerwerk 151

Meetbaarheid 428

Meetsystemen (belonen) 420

Member-benadering 418

menselijke hulpbronnen 68

mentale processen 201

Mentoring 367

Merit pay 429

meritocratisch 475

Michiganmodel 29

Mid career 275

middle line 126

Midlifecrisis 271

Milkovich en Wigdor 430

Minimummaandinkomen 442

Minimumregels 245

Mintzberg 67

Mintzberg 125,126

Mintzbergtypologie 41

Mismanagement 326

MIT-coryfee 67

mobiele werkplaatsen 490

Mobilisatie- en organisatiemacht 497

Mobiliteit (loopbaan) 263

model voor personeelswetenschappen & HRM 91

Moderne type MD 288

Moederschapsuitkering 306

mondialisering productie en consumptie 28

Motivatie (lonen) 424, 428

Motivator (performant) 433

Movement capital 273

muddling-through 207

Mueller Frank 71

Muffels 264

Multifactorbeloning 429

Multilevel benadering 277

multilevel-analyse 64



N

Nachtarbeid 151 – 153, 157

Nationale arbeidrechterlijke bepaling 45

Nationale arbeidsraad (loon) 443

Nationale arbeidsraad (NAR) 77

Nationale arbeidsraad 505

Nationale confederatie van het kaderpersoneel (NCK) 78

Natuurlijk verloop 321

Negative affect (belonen) 428

Neocorporationistische overlegpraktijk 502

neofordisme 469

Nettoloon 407

netwerkorganisatie 122

netwerkorganisatie 132

netwerkorganisatie 538

NeuroLinguïstisch Programmeren (NLP) 364

new public management 92

Nietige bedingen 254

Nietige bedingen 254

Nietigheid van de arbeidsovereenkomst 333

Niveau (belonen) 419

Noon & Blyton 474

Normatieve bepaling (individueel of collectief) 520

Norton 98

Numerieke flexibiliteit 141

numerieke flexibiliteit 128



O

Objectieven van resultaatafhankelijk belonen 426

observatie 200

Occasionele bonussen 429

OCM 265, 278

Omgevingsfactoren 364/367

Omkeerbaarheid (belonen, lonen) 419, 425

on boarding-proces 195

On the job- overdragen van kennis 359

onderaanneming welzijn 489

Onderlinge toestemming 332

Ondernemingsraad 507

ondersteunende processen 123

ongewenst seksueel gedrag op het werk 484

Onkostenvergoedingen 438

Ontbinding 331

Ontslag 329

Ontslag om dringende redenen 342

Ontslagbescherming 304

Ontslaggesprek (syn: slechtnieuwsgesprek) 325-326

Ontslagmacht 330

Ontslagrecht 330

Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit 27

Ontwikkelbaarheid van competenties 362

Ontwikkelbaarheid van gedragscompetenties 368

Ontwikkeling 414

Ontwikkelingsbeleid/traject (stappenplan) 368

Ontwikkelingsgerichte doelstellingen 391

Ontwikkelingsmanagement 359

Ontwikkelingsplanning 391

Oordeelsvorming 363

Openbaar ministerie 51

Openheid voor feedback 363

operating core 126

operationele performantie 92

Opleiding 357

Opleidingscyclus 368

Opleidingsdrivers 358

Opleidingshefbomen (Smith en Hayton) 358

Opleidingsmoderatoren 358

Oplossingsgerichte feedback 398

OPM 120


OPQ 235

Opvolgingscyclus 391

Opzegging arbeidsovereenkomst 334-338

Opzeggingsvergoeding 341

Orba 421

organiatieattractiviteit 207ev

organisatieanalyse 123

organisatiebereidheid 533

organisatieconcept 456

organisatieconfiguratie 450

organisatieconfiguraties en rollen 123

Organisatiecultuur (belonen) 410

organisatiecultuur 538

Organisatiedemografie 290

organisatiedesign 538

organisatiedesigns types 125

organisatiediagnose 124

organisatiediagnosemodellen 536

Organisatiegebonden functieclassificatiesystemen 421

Organisatiegraad werkgevers 496

organisatie-intelligentie 207

Organisatieklimaat 73

organisatiemodel(rollen) 124

organisatieprocessen 122

organisationele hulpbronnen 68

Organisationele loopbaanbeleid 265, 278

organisationele veranderingsconcepten 531

Organisatorische BSC 390

Organizational career management 261, 278

Organizational citizen behaviour 380

organizational development 532

organizational process modeling 120

organizational transformation 532

Orstroff 43

Ouderschapsverlof 168

Outplacement (syn: uitwerving) 328

Outplacementbegeleiding 351-352

Outplacementkosten 351

Outside-in benadering 67

outsourcing 130

outsourcing 28

Overdracht van het loon 447

Overgangstype MD 288

Overheidsinterventie (loon) 443

Overmacht 332

Overmacht 299

Overwerk 149 - 151

P

P=f(C,M,G) 380

Paauwe 44

padafhankelijkheid 70

PAQ 201

parallelliseren 455 ,470



Parameters loopbanen 286

Paritair (sub)comité 506

Participatief leiderschap 385

Participatieplan 441

participative management 40

PASO-studie 371

Past performance 392

Patronale bijdragen op loon 407

Pauze (arbeid) 145

Pavlov (manier waarop we leren) 366

Pay for performance 410

pay-for-performance 37

Pay-for-performance 385

Pensionering 339

perceptiemanagement 544

performance management 95

performant arbeidsgedrag: voorwaarden 89

Performante motivator 433

performantie:def. 200

Performantiecyclus 388

Performantiemanagement 385

Performantiemanagement (lonen) 416

Performantiemanagement 360

performantiemanagement 89

perifere medewerkers 65

Personal mastery 361

Personeelsbeoordeling 391

personeelsbeschikbaarheid bepalen 188

Personeelsplanning 286

Personeelsvoorziening 223

personeelswetenschappelijke onderzoekslijnen 61

Persoonhlijkheidsvragen 233

Persoonlijke BSC 390

Persoonlijke levenssfeer 246

Persoonlijke levenssfeer 246

Persoonlijkheid 364

Persoonlijkheidskenmerken 427

persoonlijkheidstest 62

Persoonlijkontwikkelingsplan (POP) 359

Persoonsgebonden factoren 363

Pesterijen op het werk 484

Pfeffer 280

Physical mobility 267

Plaats (loon uitbetalen) 446

plan-do-check-act-cyclus 104

planmatige organisatie 128

planned change 532

Plannings-en controlecyclus instroom 243

Planningsgesprek 389

Pleegzorgverlog 308

Pleitbezorgers 51

Plichten werkgever 293

Plichten werknemer 292

Plichtsbewustzijn 381

poetische principe 549

polarisatiethese 456

Politiek verlof 312

POP 281


Positieve actie 249

Positieve actie 249

positieve principe 550

postfordisme 471

potentieelanalyse 73

Potentieelbeoordeling 397

Potentieelinschatting 392

powerful connections 1+1=3 39

pre-hire/post-hire-effecten H6_sbp13_p211

Premies 437

prestatie- en competentiecycli 96

Prestatiebeloning 425

Prestatiebeoordeling 395

Prestatie-indicatoren 384

Prestatiewet 525

preventieadviseur (en -arbeidsgeneesheer) 479-480, 483, 485

Primacy-effect 399

Primaire beloningscomponenten 414

primaire/kernmedewerkers 205

principe van anticipatie 549

Proactief beleid (vb) 286

proactief beleid 183

Procedurele eerlijkheid 383

Procesanalyse 121

procesgeorienteerde benadering 43

procesketenanalyse 536

procesmodel 124

process mapping 122

processturing van verandering 539

productieconcept 453, 458, 473

Productief gedrag 380

Productieorganisatie (stroomsgewijs) 455

productieorganisatie 453

productieproces 453

productietechnologie 456

Proefarbeid 247

Proefarbeid 247

Proefbeding 254

Proefbeding 254

Proeftijd 346

Proeftijd bedienden 255

Proeftijd bedienden 255

Proeftijd werklieden 254

Proeftijd werklieden 254

professionele bureaucratie 125

professionele bureaucratie 41

Profit sharing 429

Projectladder 285

Prospector 279

Protean career 264, 267

Psychologisch contract 290

psychologisch contract 62

Psychologische testen 232

psychosociale belasting 484

publieke organisatie 92

Publieke sector (lonen) 417

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO) 77

pullmodellen 188

Puntenverzamelingscultuur 424

Purcell 91

Push- en pullfactoren 322

pushmodellen 188



Q

Quaterlifecriss 271

Quintessence Consulting 226

Quintessence performance and competency management model 93ev

Quintessence 216

R

Raamovereenkomst 510

Raamwerkopvatting 285

Range of work (breedte van het werk) 461

raplex (rapid and complex) 466

rasci-analysis 123,126

Ratione loci 47

Ratione personae 46

Reactor 280

realistic information hypothesis H6_sbp13_p211

Recency error 399

Rechtscollege 50

Rechtsleer 48

Rechtspraak 48

Rechtsvorming van reglementaire aard 49

Redelijke aanpassingen 249

Redelijke aanpassingen 249

Referenties en grafologie 237

Reflectietheorie 411

regelcapaciteit/mogelijkheden (job control) 455,459

Regelgevende macht 554

Regeling voor bedienden 257

Regeling voor bedienden 257

Regeling voor werklieden 256

Regeling voor werklieden 256

regelruimte 38

Regelvereisten/behoeften (job demands) 459

Regenboogtheorie 266

Regulerend kader 45

Reiskosten 247

Reiskosten 247

rekrutering 195

rekruteringsstrategieën 206

relatievariabiliteit (interne) 469

Relationeel psychologisch contract 62

relationele competenties 201

Relationele levenssfeer 271

Reorganisatie 326

responsible autonomy 471

ressource-based view of the firm (vw'en, veronderstellingen, kenmerken) 67-69

Ressource-based view 65

Ressources 71

Resultaatafhankelijk belonen 410, 412, 426

Resultaatafspraken en gebieden 391

resultaatgerichtheid H6_sbp8

Resultaatplanning 386

Retentiebeleid 279

Retentiemanagement 320

Retentiemanagement 409

RIASEC 269

Rigide functieloon 424

rigide organisatie p128

Rijksinstituut voor de sociale verzekering van de zelfstandigen (RSVZ) 115

Rijnlandmodel 27

risicovolle activiteiten 488

Rodgers en Hunter 387

rollen bij verandering 540

rollen van hrm 85

Rothstein & Goffin 234

Rousseau Denise 62

Rynes 228

Rynes & Bono 423, 427



S

Sabbaticals 433

Salarisgroei 415

Salarisgroeimodellen 415

Salarisschaal 423

Salarisstructuur 422

Salgado 233

Samenwerkingsovereenkomst 105

Sample benadering 229

Sancties 294

Satisfiers (belonen) 410

schaars 69

Schade 296

Schadevergoeding 250

Schadevergoeding 250

Scheepslieden 244

Scheidsrechterlijk beding 255

Scheidsrechterlijk beding 255

Schein 273, 285

Schijnzelfstandigheid 113

Schmidt& Hunter 228, 233

Scholingsbeding (+ geldingsduur) 372

Schorsing 298

score cards 102 en vorige

Second movers 279

Sectoraal paritair comité 506

Sectorale functieclassificatiesystemen 420

Secundaire beloningscomponenten 414

secundaire/perifere medewerkers 205

segmenteren slide 28 H13

Selectie interview 236

Selectie-effect 430

Selectiemethoden 230

Selectietraject 224

Selectievraagstuk 226

Self assessment 287

Self directness 267

Self efficacy 427

Self managed learning 367

Self management 362

Sels Luc 39

Sels Luc 72

Senge (berschrijft een lerende organisatie + voorwaarden) 361

Seniorvakantiedagen 160

service level agreements 120

service level agreements 98

shareholders value 98

Sign benadering 229

Similar to me error 399

simpele structuur 41

simultaneiteitsprincipe 549

Skill pay 409

Skill-based pay 432

Skill-beloning 431

Skinner (Antecendent behaviour consequenties) 366

SLA 120


SLA's 98

Slechtnieuwsgesprek (syn: ontslaggesprek) 325-326

SMART-concept 428

SMART-principe 389

Smith en Hayton 358

SNIFO’s 424

Sociaal pact 27

Sociaal pact 77

Sociaal plan 328

Sociaal-economische raad voor Vlaanderen (SERV) 77

social complexity 69

Social exchange-theorie 325

social profit en verandering 530

Sociale handhavingsrecht 47

Sociale ruling 114

Sociale zekerheid (bijdrage) 407

socialezekerheidspolitiek 466

Socialezekerheisbijdragen 437

socialisatie 195, 242

social-profit organisatie 92

sociotechniek 469

sociotechnische/Zweedse/Scandinavische teams 458

Soens & De Vos 264

Sollicitatieformulier 331

Sollicitatietrainingen 287

Sollicitatieverlof 340

Sonnefeld 277, 279

Span of control 468

special-purpose equipment 463

Spencer 224

sponsor 539

spontane sollicitanten H6_sbp13

Sportiviteit 383

Spreidingsgraad werknemersvertegenwoordiging 496

stakeholderanalyse voor begrijpen weerstanden verandering 544

stakeholders 540

Staking 521 e.v.

Stakingsaanzegging 525

Stakingsrecht 522

stappenplan scorecards 102

stappenplan voor verandering 535

STAR interview schema 237

state of art van hrm 60

State of the art selectiemethoden 230

State of the art 426

status-quo rekruteringsstrategie 207

Stereotypering 399

Sterkte-zwakte analyse 393

Storey John 58

strategic apex 126

strategic core work force 185

strategiekaart 100

strategisch aspectbeleid 34

Strategisch opleidingsbeleid 357

Strategisch verlonen 412

Strategische beloningsmanagement bouwstenen 418

strategische medewerkers 65

Stromingen binnen HRM 35

Stroombeleid 262

Stroombeleid 89

stroomsgewijze productieorganisatie 455

structurele flexibiliteit 129

Stukloon 429

Sturingssystematiek 379

stuurgetal 99

suboptimaal competentieprofileringstraject H6_sbp11

Substantiële wijziging 345

Substitutiehypothese (vakbonden) 501

Super 266

Suppletoire binding 519

Survival of the fittest – omgeving 361

SWOT-analyse 67

Syndicalisatiegraad 496

Systeemdenken 362



T

taakbreedte 133

taakdesign 90

taakeisen 459

Taakervaring 382

taaksamenstelling 133

Taalopleiding 374

Talon 26


Tariefloon 429

Taylor benadering 458

Taylorisme 462

Teamleren 362

Teammotivatie (lonen) 428

Technische bedrijfseenheid 508

technische bedrijfseenheid 479

Tegenopzegging 339

Telewerk 176 – 177

Tell and listen 398

Tell and sell 398

Temporele flexibiliteit 141

temporele flexibiliteit 128

Temporele interventies 141 -142

terminologische evolutie 24

Terpstra en Rozell 227

Tertiaire arbeidsvoorwaarden 435

Tertiaire beloningscomponenten 414

Thematische verloven 166 – 168

Theory in use 361

Thierry 412, 423, 425, 426, 429, 430, 434

Thorndike (Wet van het effect) 366

Throughput (belonen) 425

Thuisarbeid 175 – 176

Tichi en Devanna 29

Tijdelijke werkloosheid 169 – 172

tijdelijke werkplaatsen 490

Tijdskrediet 162 – 169

Tijdstip (loon) 445

to be-situatie 537

Toegelaten terbeschikkingstelling 109

Toezicht op de sociale wetten 52

Top-down 467

Total Quality control 467

Toyotist teams 458

traditionele kanalen 210

Trainability 356

Transactioneel contract 62

Transfer of training (de vertaling van het geleerde) 369

transformeren 535

Transitionele arbeidsmarkt 267

Tripartite 499

triple bottom line 188

Triple ladders 284

Tucht in de onderneming 294

Turn-around 327

Turn-over (syn: vrijwillig verloop) 321

Tweefactorentheorie (Herzberg) 410

Type beloning 427

typen verandering 533



U

UEAMPE 79

uitbesteding 130

Uitbetaling (loon) 445

Uitdiensstreding vervroegd slide 19 H13

Uitsluiting (staking) 523

Uitstroom 321

Uitstroommanagement 321

Uitwerving (syn: outplacement) 328

Uitzendarbeid 111

uitzendkrachten 490

Ulrich David 84

Ulrich 552

UNICE 79


Unie voor zelfstandige ondernemers (UNIZO) 79

Universalistische perspectief 35

Up or out beleid 283

upgradingsthese 456

urgentie verandering 533

Uurroosters 146 - 148

UWE 79

V

vacatureketenmodellen 188

Vaderschapsverlog 307

Vakantiegeld 161

Vakbond 498 e.v. (hoofdstuk 14)

vaktechnische arbeidsverdeling 457

Validiteit 223

Value driven 267

Valuta (loon) 445

Van beirendonck 239

Van Sliedrecht 424

Variabel belonen 418, 425

Variabelen naar gedragsvoorbeelden 225

Vastheid van tewerkstelling 48

veiligheiscoördinator 490

veranderingsbereidheid 543

veranderingsmanagement 532

veranderingsmanager 539

veranderingsmoeheid 533

veranderingsplan 540

veranderingsstrategieen 541

veranderingsvisie 537

veranderkunde 531

verankering veranderingstraject 546

Verblijfsduur in een functie 278

Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) 79

Verdienstelijk functioneren 425

Vergoedingen & voordelen (loon) 436

Verkoopconcessie 107

Verlof (thematisch) 166 – 168

Verlof op dwingende redenen 308

Verloop en invloed van economische situatie 322

Verloop op individueel niveau 322

Verloop op vlak van arbeidssituatie 322

vernieuwen 535

Verplichtingen sollicitant 246

Verplichtingen sollicitant 246

Verplichtingen werkgevers 245

Verplichtingen werkgevers 245

VERSO 79


Verstrijken van termijn 341

verticale arbeidsverdeling 25

Verticale directe werking 50

Vertrouwelijkheid 247

Vertrouwelijkheid 247

vertrouwenspersoon 486

Vervroegde uitdiensttreding slide 19 H13

verwachte weerstand 543,545,546

Verwachtingstheorie 411

Verzekeringen (loon) 440

Verzoeningsbureau 524

verzoeningsprocedure 480

Videofeedback 363

VIE-model 411

virtuele organisatie 122

virtuele organisatie 128

virtuele organisatie 131

Visie 362

visie 537

Viswesvaran 228,234

VKW 79

Vlaams economisch sociaal overlegcomité (VESOC) 77



Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) 214

voelen 201

VOKA 79

Voltooiing van het werk 341



Voorlopige hechetenis 313

Voorrangsregeling schulden (loon) 447

Voortgangsgesprek 393

Vorderingsrecht 250

Vorderingsrecht 250

Vormvereisten 253

Vormvereisten 253

vragenlijst/checklist (vb. PAQ) 200

Vredesclausule 525

Vrijwillig verloop (syn: turn-over) 321

Vrijwilligerswerk 109

Vroom (VIE-model) 411

VTO (vorming, training en opleiding) 357

W

waardecreatiemodel 97

Waardecreërende HRM-praktijken die strategisch relevant kunnen zijn 37

waardegebonden competenties 197

waardeketencreatie 97

waardeketendenken bij procesanalyse 121

Waarden en normen 364

Waarderingscomponenten arbeidsvoorwaardenbeleid 413

Wage drift 424

warme organisatie 533

warme verandering 534

Watson 2002 451

Wattel 288

weerstand 543,545,546

welzijnsregeling 478

werfreserve 211

Werk en omgeving (loon) 414

werkcontext 201

Werkend leren 360

Werkende vennoten = bedrijfsleider 107

Werkgeversorganisaties 499 e.v. – 504

Werklieden 254, 256

Werklieden 254, 256

Werkloosheid (tijdelijke) 169 – 172

Werkloosheidsattest (syn: C4) 347

Werknemersorganisaties 504

Werknemersprestatie (functie) 425

werkoutput 201

Werkstaking 522

Werving en selctie als HRM praktijk 224

werving en selectie:doel 194

werving en selectie:doel 194

werving 205ev

wervingskanalen 208

wervingstraject 208ev

Wet aanvullende pensioenen 440

Wet van het effect (Thorndike) 366/367

wetenschappelijke stromingen verandering 533

Wetgeving 48

Wetgeving ter vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen 443

white collar factory 464

Willekeurig ontslag 344

Winstdeling 429

Withmore, John (bewustzijn 363

workdesign 451, 460, 473

workdesing historische evolutie 474

workforce card 97

workforce card 98

workforce management 87

Wright Patrick 33

Wright Patrick 61,65

WVA 79


Y

Yohari Window 400



Z

Zelfactualisatie 265

Zelfonderzoek 287

zichtbare hulpbronnen 70

Zondagsarbeid 153 – 154, 157

Zwakkere werknemers 156

Zwangerschap 305

Zware fout 296



zwarte gat 539




Dovnload 125.95 Kb.