Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord Samenwerkingsverband van bewoners uit Amsterdam Noord

Dovnload 69.55 Kb.

Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord Samenwerkingsverband van bewoners uit Amsterdam NoordDatum17.09.2018
Grootte69.55 Kb.

Dovnload 69.55 Kb.
    Navigeren deze pagina:

Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord


Samenwerkingsverband van bewoners uit Amsterdam Noord


________________________________________________________________________________________________________


contactadres: Voorsteven 8, 1034 SK Amsterdam tel: 020 6316682, http://www.ibw-n.nl, secretariaat@ibw-n.nl, Postbank: 5167223


Amsterdam, maart 2014.


Beste mensen,

 

Enkele maanden geleden hebben we het initiatief genomen om onderstaande oproep te ondertekenen.


Binnen heel korte tijd is de petitie ondertekend door meer dan 900 individuele ondertekenaars en bewonersorganisaties verspreidt over het hele land. De bewonersorganisaties vertegenwoordigen samen vele tienduizenden huurders.

 

Met de oproep willen we bij politiek, corporaties e.d. aandringen op ander beleid en de noodzaak daartoe nog dwingender onder de aandacht brengen. 

Hoewel we ons eerst richtten op bewonersorganisaties, hebben ook vele individuele huurders en andere sympathisanten de oproep ondertekend.


Vooral alle opmerkingen bij de ondertekeningen geven aan dat de nood hoog is en dat de oproep op een breed draagvlak kan rekenen.
Gezien de vele reacties willen we deze oproep (nog) breder trekken en ook meer organisaties en individuele bewoners oproepen te tekenen.

 

We roepen u dan ook op om de petitie zelf ook te ondertekenen (als u dat nog niet heeft gedaan) en onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk potentiële ondertekenaars en organisaties (ook andere organisaties dan bewonersorganisaties worden nadrukkelijk gevraagd te tekenen) en ze te verzoeken de petitie te ondertekenen en aan ons te retourneren (hoe staat op de oproep).


Om zo een groot draagvlak te creëren waarmee we de noodzaak van verandering opnieuw onder de aandacht kunnen brengen van verschillende partijen.

Inmiddels is de oproep aangeboden aan de Tweede Kamerleden van de commissie Wonen (voor een verslag zie de website van het IBW-N).

Door de initiatiefnemers is aangegeven dat dit slechts een begin is en men met de oproep doorgaat totdat de “huurexplosie” gestopt is.

De oproep zal ook o.a. overhandigd worden aan de koepelorganisatie van wooncorporaties AEDES.

 
Het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N)

Mede namens het Huurders Platform Amsterdam Noord


Voor meer informatie kunt u zich wenden tot secretariaat@ibw-n.nl of

Han Wanders: tel. 020 6316682, www.ibw-n.nl


Bijlage: oproep en

oproep en lijst ondertekenaarsOproep: Stop de huurexplosie !
De voorgenomen forse huurstijgingen en de daarmee verbonden verhuurdersheffing/belasting betekenen voor miljoenen huurders, eenzijdig, opnieuw een forse lastenverzwaring.
Als daarnaast het huurbeleid in deze vorm wordt doorgezet zoals de jaarlijkse huurverhoging ver boven de inflatie, de enorme stijging van de huur bij het opnieuw verhuren, tot gevolg hebben dat de omvang en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad nog verder aangetast wordt.
Wij, organisaties en personen actief in verschillende (maatschappelijke, politieke en kerkelijke) organisaties, roepen de Regering, leden van de Tweede en Eerste Kamer en verhuurders (wooncorporaties) op om dit beleid te stoppen!
Ondergetekenden roepen dringend op tot :


  • een inflatievolgend huurbeleid (de jaarlijkse huurverhoging mag niet meer zijn dan de inflatie).
  • Een beleid dat de omvang en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad niet verder aantast, maar juist beschermt en een impuls geeft om de omvang daarvan uit te breiden zodat meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de lage en midden inkomensgroepen.Naam :
Adres en plaats :

(Actief in of namens) Organisatie en/of beroep
De oproep is te downloaden van de website www.ibw-n.nl

U kunt een e-mail sturen aan secretariaat@ibw-n.nl met de mededeling dat u achter de oproep ‘stop de huurexplosie’ staat onder vermelding van naam, adres en plaats, actief in of beroep


of u kunt de ingevulde oproepen zenden aan:

secretariaat@ibw-n.nl of han_wanders@hotmail.comof aan: IBW-N, p/a Voorsteven 8, 1034 SK Amsterdam
tel: 020 6316682, http://www.ibw-n.nl, secretariaat@ibw-n.nl, Postbank: 5167223
Oproep: Stop de huurexplosie !
De voorgenomen forse huurstijgingen en de daarmee verbonden verhuurdersheffing/belasting betekenen voor miljoenen huurders, eenzijdig, opnieuw een forse lastenverzwaring.
Als daarnaast het huurbeleid in deze vorm wordt doorgezet zoals de jaarlijkse huurverhoging ver boven de inflatie, de enorme stijging van de huur bij het opnieuw verhuren, tot gevolg hebben dat de omvang en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad nog verder aangetast wordt.
Wij, organisaties en personen actief in verschillende (maatschappelijke, politieke en kerkelijke) organisaties, roepen de Regering, leden van de Tweede en Eerste Kamer en verhuurders (wooncorporaties) op om dit beleid te stoppen!
Ondergetekenden roepen dringend op tot :


  • een inflatievolgend huurbeleid (de jaarlijkse huurverhoging mag niet meer zijn dan de inflatie).
  • Een beleid dat de omvang en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad niet verder aantast, maar juist beschermt en een impuls geeft om de omvang daarvan uit te breiden zodat meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de lage en midden inkomensgroepen.


A.Adriaansen, H.B.V.Woonpartners, Helmond / Frank Agterkamp, Regioconsulent Nederlandse Woonbond, Amsterdam / A.Ahannach, Amsterdam / Ademir Arapovic, grafisch ontwerper, Amsterdam / B.Akarkach, mannengroep van der Pekbuurt, Amsterdam Noord / ANGSAW, Harry van de Berg, voorzitter, Amsterdam / J.M.van den Anker, gepensioneerd, Amsterdam / A.Asseban, Amsterdam / J.v.d.Baan, Noorddijk / J.van Baar, gepensioneerde huurder, Amsterdam / Michele Baare, werkzaam Spirit, Amsterdam / A.C.Bakker, lerares, Amsterdam / A.M.Bakker, gepensioneerd, Bussum / Hans Bakker, Amsterdam / H.Backx, docent, Amsterdam / E.Banen, projectondersteuner, Amsterdam / A.E. Barbe-Jansz, aow-er, Amsterdam Noord / P.Barbe, logistiek medewerker, Amsterdam Noord / T.Barbe de Vries, Amsterdam / Peter Bartels, postbezorger, Amsterdam / Marielle Barten, arbeidsongeschikt, vrijwilliger, Amersfoort /T.Bartling, Amsterdam / Astrid Beenhakker, juridisch medewerker, Amsterdam / Ellen Beerepoot / H.Beerepoot, Amsterdam / E.C.Beishuizen, ambtenaar, Amsterdam / Belangenvereniging Columbusplein en Admiralengracht, J.de Wilde, voorzitter, Amsterdam / Brigitte Belanger, Amsterdam / J.Benard sr., gepensioneerd, Naaldwijk / T.I. Benard-Spies, gepensioneerd, Naaldwijk / A.van Bentum, Amsterdam / C.van Bentum, Amsterdam / E.van Bentum, Amsterdam / Erna Berends, deelraadslid SP Amsterdam Noord / C.A.van den Berg, Amsterdam / M.vd Berg, kunstenaar, Amsterdam / Coby Berg, Amsterdam / S.C.van Bergen, huisvrouw, Amsterdam / S.P.M.van den Bergh, Amsterdam / Frederike Bergman, Amsterdam / W.J.A.van den Berk, Huurders Belangen Vereniging Woonpartners, Helmond / Samir Besselink, student Pabo HvA, Amsterdam/ Jaap Bessem / I.van Beuker, Amsterdam / A.van Beuzekom, Amsterdam / Bewoners Belangen Vereniging Rokkeveen, W.Werensteijn, voorzitter, Zoetermeer / Bewonerscommissie, Aragocomplex, Amsterdam Watergraafsmeer / Bewonerscommissie ACOBZORG (Slotervaart-West), Amsterdam / Bewonerscommissie Buitenveldert Stadgenoot, R.Knel, Amsterdam / Bewonerscommissie complex13 van Woningstichting de Key, Amsterdam / Bewonerscommissie De Brinken, Den Haag / Bewonerscommissie Bloem en Huurdersopstand, Amsterdam / Bewonerscommissie Acobzorg, Amsterdam / Bewonerscommissie Burgemeester Roelstraat 207-277, Fatma Kaya, voorzitter, Amsterdam / Bewonerscommissie Het Hogeland Eigen Haard, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie “Het Kraaiennest” Huizen Zeeheldenbuurt, G.Hetebrij / Bewonerscommissie Heringa-state, Amsterdam / Bewonerscommissie Jagerbos, P.Pegtel, secretaris, Zoetermeer / Bewonerscommissie Mitros, M.Nelis, Amsterdam / Bewonerscommissie Rochdale complex 12500, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie Boutenburg&Osderperban, J.A. van den Bosch en J.A. van den Broek, Amsterdam / Bewonersoverleggroep-Bastion, Amsterdam /Bewonerscommissie Banne II Eigen Haard, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie Burgermeester Fockstraat, Frits Jansen, voorzitter, Amsterdam / Bewonerscommissie Ceres Weesperstraat, Machteld Bouman, voorzitter, Amsterdam / Bewonerscommissie Zeevaart&Zeevaarthof Rochdale, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie de Reddingsboei, Amsterdam / Bewonerscommissie de Witte Balkons, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie Gelderskade, Amsterdam / Bewonerscommissie Bannecentrum Rochdale, Amsterdam / Bewonerscommissie Bennoheim, G.M.van der Voort-Mulder, secretariaat, Zandvoort / Bewonerscommissie De Bezaan, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie Wingerdweg, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie Banne Buiksloot Stadgenoot, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie De Delsenhof, Ton Bergmans, voorzitter, Nijmegen / Bewonerscommissie FIEP, Amsterdam / Bewonerscommissie Haarlemmerpoort, Amsterdam / Bewonerscommissie Hart van Hatert, Herman de Graaff, voorzitter, Nijmegen / Bewonerscommissie De Hofmeesters, namens bestuur Math Herben, voorzitter / Bewonerscommissie Kadoelerbreek, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie Klokstee, G.J.Landkroon, secretaris, Hengelo / Bewonerscommissie Koekkoekstraat,J.G.Pothoven, gepensioneerd, Amersfoort / Bewonerscommissie L.Couperusstraat, Amsterdam / Bewonerscommissie MAP, Agnes Johannesma-van Leeuwen, Amsterdam / Bewonerscommissie Bewonerscommissie Marchanthof, Frans van Feen, secretaris, Amsterdam / Mesdagstraat, Amsterdam / Bewonerscommissie Nieuwendam Noord complex Stadgenoot, E.Vleerlaag en G.R. Holland, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie Noorlandercomplex, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie “van Ollefenstraat”, Gre Bulterman-Takes, Amsterdam / Bewonerscommissie Oranje Nassaukazerne, Amsterdam / Bewonerscommissie de Platanen, Amsterdam / Bewonerscommissie Reimerswaal (oudbouw), mw.C.Meijer, Amsterdam / Bewonerscommissie Rembrandthof, D.Rietveld, Hartdinxsveld-Giessendam / Bewonerscommissie Rommeplantsoen, Peter Burchhartz, voorzitter, Amsterdam / Bewonerscommissie Roordastraat, Peter van Beek, voorzitter, Haarlem / Bewonerscommissie seniorencomplex Quellijnstraat, E.A.Clous, secretaris, Amsterdam / Bewonerscommissie bol 3b IJburg, Arni Hubbeling, psycholoog, Amsterdam / Bewonerscommissie Scharlaken, Kees Werner, secretaris, Utrecht / Bewonerscommissie Stadgenoot complex 8117 Vogelbuurt, Amsterdam Noord / Bewonerscommissie Westzanerdijk, Zaandam / Bewonerscommissie complex Tussen Meer, Amsterdam / Bewonerskern Pre Zuid-Kennermerland, Haarlem / Bewonerspanel “de 3 maten”, Huizen / Bewonerspanel Nieuwsstraat Bussum, mevrouw M.G.Koster, Bussum / Bewonerspanel Veneta, E.Pienink, Hilversum / Bewonersraad Patrimonium, Barendrecht / Bewonersraad SVT,Tiel / Bewonersvereniging Drive-In Woningen Veldhuizen, Ede / Bewonersvereniging Het Breed, Amsterdam Noord / Bewonersvereniging Het Nieuwe Diep, Den Helder / Bewonersvereniging “Het Nieuwe Woonhuis”, Joop Hórmann, Utrecht / Bewonersvereniging JUMI, Gouda / Bewonersvereniging Raadhuisstraat Zamenhof, Heemskerk / Bewonersvereniging Vesteda woningen Odenvelt, C.J.Verhoef, voorzitter, Vleuten / Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer, A.A.M. Paalvast, voorzitter, Amsterdam / Bewonersorganisatie complex 507 Wishing Well, Utrecht / Bewonerscommissie Drakenstein, Rhijnestein en Nedersticht, J.de Vries, Amsterdam / Bewoners Organisatie Bellingwedde, B.Bakker, secretaris, Bellingwedde / Bewonersplatform Delfzijl / Bewonersraad Rochdale, Amsterdam / Bewonersraad-ZVH, J.Schoen, Zaandam / Bewonersvereniging BCP Weert, Jan Vossen, voorzitter, Weert / Bewonersvereniging De Rode Flat, Almere / Bewonersvereniging Hof van Holland en omstreken, J.Kaart, secretaris, Haarlem / Bewonersvereniging IJsselzicht, Capelle a/d IJssel / Bewonerscommissie Hoop,Liefde en Fortuijn, Joke van Meel, verpleegkundige, Amsterdam / Rolf van Biemen, kaderlid FNV Bondgenoten en lid SP, Grootebroek / H.Biemond, Utrecht / Linda de Bie, zelfstandige, Utrecht / Francine Bielders, werkzaam in de zorg, Amsterdam / Marianne Biesheuvel, huisvrouw, Amsterdam / M.Blankenaauw, mederwerker reisinformatie, Amersfoort / H.Blauw, Amsterdam / M.J.den Blauw, Amsterdam / Loes Blokker,jurist, Amsterdam / Jan Dirk de Boer, adviseur volkshuisvesting, Nijmegen / E.den Boer, Amsterdam / Mile Bogaard,student, Amsterdam / Jan Bonsing, Schoonoord / Gerrit Boogaard, gepensioneerd leraar VWO-HAVO, Amsterdam / Jan Boot, Amsterdam / Els vd Born, Amsterdam / A.Boleij, Boxtel / C.F.Bos, gepensioneerd, Amsterdam / Ellie Bos, huisvrouw, Middelstum / Krijno Bos, gepensioneerd, Middelstum / Mevr.E.van de Boogaard, gepensioneerd docent Engels, Amsterdam / Karin van de Bosch, projectmedewerker, Nijmegen / / F.G. van Boxtel, medewerker psychische zorg, Utrecht / Ab Bracke, Amsterdam / Cindy Bregonje, Nijmegen / Evelyn de Brie, docent Engels, Amsterdam / H.Brockhus, Amsterdam / Ann Bultmaan, WAO, Amsterdam / Gre Bulterman / J.Burger, Amsterdam / J.van der Burgh, Amsterdam / G.van den Berg, bewoonster flat voor ouderen, Amsterdam / J.v.d.Baar, AOW-er, Amsterdam / T.Bakker, lid bewonerscommissie, Amsterdam / M.J.Beukers, woongroep ouderen ‘de Doorzetters’, Amsterdam / M.I.Boggio-Pasqua, Amsterdam / J.M.Bolink Mul, Amsterdam / P.G.J.Bontje, Utrecht / A.Borst, klankbordgroep “de Walvis”, Amsterdam Noord / L.P.Boshoven, Hestia Amersfoort / M.Boujabha, mannengroep van der Pekbuurt, Amsterdam Noord / C.Braunbach-Bakhuijs, aow-er, Amsterdam / Maurits Bremmer, Amsterdam / Samia Brock, begeleider van mensen in de PGB, Utrecht / Rik Bronkhorst, Raad van Kerken Amersfoort / Marco Bruggeling, Amsterdam / P.U.Brugmans Prins, lid bewonerscommissie Nedersticht e.o., Amsterdam / B.Brugts, ambtenaar, Amsterdam / F.Cahn, beeldend kunstenaar, Amsterdam / Fred Cardozo, Amsterdam / Centrale Huurdersraad Noord Oost Veluwe, A.Doornink, voorzitter, Wapenveld / Evelina van Caem, gepensioneerd, Amsterdam / Kerstin Cerneus, Amsterdam / G.Clemens, theatermedewerker/ Riwka Cohen, lid bestuur huurdersorganisatie Huurgenoot, Amsterdam / Bert Cornelisse, Huurdersvereniging van der Pek, Amsterdam / J.M.Cornet-Wssels, gepensioneerd, Amsterdam / Einia Cromwell, Amsterdam / Saskia Cronin, Amsterdam / Bertina Daniel, Journalist, Amsterdam / Geert Dansen, Amsterdam / Mieke de Haan, Amsterdam / Marianne de Klerk Horst, Amsterdam / Celine de Lange, werkzaam onderwijs, Amsterdam / Pieter Dee, Amsterdam / Flavio del Pomo, bewonersgroep Spaardammerbuurt, stichting gelijke behandeling volkshuisvesting, programmeur, Amsterdam / E.Dallyan, consultant, Amsterdam / Rene Danen, actief in FNV, Amsterdam / Karel van Dam / L.Dammers, lid huurdersvereniging Centrum, Amsterdam / M.Damstra, vut, Uden/ J.J.Dekker, chauffeur, Amsterdam/ Josee Dekkers, lid Bewonerscommissie complex Amstelveenseweg (Rochdale), Amsterdam / L.Dekker, WA-jong uitkering, Nijmegen / M.J.Delo, docent, Amsterdam / Jerome Den Enting, Zaandam / H.W.Derks, Nijmegen / Destion Huurdersraad, Chr. De Graaf / Mevr.Diepgaard van der Laan, BussumM.M.O.Driscoll, huishoudelijk hulp, Amsterdam / Nanda van Druenen, HBV Woonpartners, Helmond / L.C.Duyker, Amsterdam / G.Dumbar, Amsterdam / Peter van Dungen, gepensioneerd, Amsterdam / E.F.Duppen-Verboom, Amsterdam / N.van Dijk, Amsterdam / Marga Doordeman, Amsterdam / C.te Dorsthorst, lid Huurdersvereniging Nijmegen / Loes van Dort, Amsterdam / Janneke Drommel-Schijf, Zandvoord / Peter Duijst / M.Duijst, bewonerszaken Rijtuigenhof, Amsterdam / E.Duits, Amsterdam / Alphons Ebbink, Amsterdam / Annie Eeke-de Groot, Amsterdam / Fred van Eijk, actief in diverse organisaties FNV-Bouw, Zierikzee / A.El Azaru, Amsterdam / I.van Elsas, Amsterdam / Lydia,Engelberts, huisvrouw Amsterdam / B.Elhannouti, mannengroep van der Pekbuurt, Amsterdam Noord / Joke Ernck, adm.medewerker, Amsterdam / Ron Ernens / M.Esajas, Amsterdam / M.Esajas, Amsterdam / Willow van Egmond, Amsterdam / Feli Escacalajal, organizer FNV Bondgenoten, Wormerveer / Annelies van Eijk, verkoopster, Amsterdam / M.M.van Eijk, lerares, Amsterdam / Esther Eijbers, student, Houten / Olof Eijlbers, fysiotherapeut, Amersfoort / Fred van de Eijnden, Huurders Belangen Vereniging-Woonpartners, Helmond / Ed Feddema, Amsterdam / Moni Engel, Amsterdam / R.Faassen, Nijmegen / M.Faber, lid bewonerscommis Kadoelerbreek, Amsterdam / Rob Ferencik, Amsterdam / Wap Ferdinandus, Amsterdam / Roland Fernhout, Amsterdam / G.Fiks, werkoos filiaalmanager, Amsterdam / K.Franke-van Houtert, gepensioneerd, Amsterdam / Coby Frederiks, lokale Huurdersraad Hattem / Th.M.Fritschy, werkzaam Stadsdeel West, Amsterdam / Silvi van de Garde-Theunisse, redacteur, Amsterdam / van Geene, gepensioneerd, Landsmeer / B.M.Gelder, Amsterdam / Mevrouw I.L.T.Genemans, Amersfoort / M.Gerritsma, voorzitter bewonerscommissie, Almelo / Geijtenbeek, WAO er, Amsterdam / A.J.van Gils , Amsterdam / Nancy Gijsman, Amsterdam / Dick van Golberdinge, Amsterdam / H.A.van der Goot, Amsterdam / Marssha Gordon, Amsterdam / Marieke Gorter, lid bewonerscommissie Noorlander complex en lid ledenraad van Mezzo vereniging van mantelzorgers, Amsterdam Noord / Huub Gorter, Arnhem / Patricia Gotttmer, Leiderdorp / Mischa van der Graaff, projectmedewerker, Amsterdam / J.Gremmen, Amsterdam / Mevr.Ph. van Griensven, lid Huurdersvereniging De Klink, Nijmegen / Gerrit Grobben, Lokale Huurdersraad Hattem / F.van Groen, Amsterdam / Tonia van de Groep, Amsersfoort / F.C.C.de Groot, Nijmegen / K.A.de Groot-Mool, Nijmegen / Ineke Grosman, Amsterdam / A.G. van der Grijp, tolk en vertaler Portugees, Amsterdam / S.Grund, bestuurslid Bewonersvereniging Hof van Egmond en omstreken,Haarlem / E.A. de Gruyter, Amsterdam / E. de Gruijter, beeldend kunstenaar, Amsterdam / Devin Gutelius, Amsterdam / J.van Haaften, docent, Amsterdam / Hein de Haan, architect, Amsterdam / Jeanine de Haan, medewerker praktijkbureau ICT-opleidingen Hogeschool van Amsterdam / K.van Haaster, psychosynteticus, Amsterdam / N.Hardam, IT specialist, Amsterdam / W.den Hartog, Baarn / Kim Hartog, lid ABVA/KABO FNV zorg en welzijn, Amsterdam / Zainab Ahmed Hassan, Bussum / Fam.Havelotte, Amsterdam / HBO De Peel, Deurne / HBV Het Blok, Th.Rensen, voorzitter en huurder, Ubbergen / “HBV Woningen Vesteda Waldervaart”, dhr.Robert Krommenhoek,secretaris, Schagen / Harrie Hebben, werkzaam salarisadministratie, Amsterdam / L.van Heensbergen, productie en research film &tv, Amsterdam / W.Heeringen, beveiligingsconsulent, Bussum / Hedwig van der Heiden, Amsterdam / M.Heijligers, Bewonerscommissie ’t Hoge Land, Amsterdam / Ruben Heimans, muziekdocent en muzikant, Utrecht / W.Heldens, kunstschilder, Amsterdam / J.D.Helsloot, Amsterdam / Ton Hendriks, psycholoog, Amsterdam /J.B.Hendriks, Nijmegen / A.M.M.Hendrix, Nijmegen / Sylvia Henstra, Amsterdam / Kees Herkelman, voorman stomerij, Vaassen / Marjolein Hermsen, Nijmegen / G.Hesseling, Nijmegen / R.Heij, lid Belangenvereniging voor bewoners ZVH-woningen Zaandam / Peter Heijmens Visser,gepensioneerd, Amsterdam / Fam.Heij, Amsterdam / K.G.La Heij-Klijn, Dynamo, Purmerend / Yawapha Heijmens Visser-Singhaphun, Amsterdam / J.P.Heurder, bestuurslid Huurdersbelangenvereniging Sprang-Capelle / N.Hillaert, ambtenaar, Amsterdam / H.E.Hendriks, projectleider, Amsterdam / Aris van Hoeflaken, ZZP-er, Amsterdam / Liesbeth Hermans, Amsterdam / W.Hoekstra, peuterleidster, Amsterdam / N.Hofman, Amsterdam / Chien Hoitinga, werkzoekend, Amersfoort / Marloes Holleman, landschapsarchitect, Deventer / N.Hollinger, gepensioneerd, Amsterdam / W.A.Hoogvliet, werkzaam telecommunicatie / P.Hooymans, Nijmegen / G.L. Hornstra, administrateur, Kalenberg / B.M.J. van der Horst, maatschappelijk werker, Amsterdam / P.J.van der Horst, Amsterdam / P.van Houtert, gepensioneerd, Amsterdam / J.Houtjes-Mondria, lid Lokale Huurdersraad Heerde / Huurdersfederatie De Koepel,Marianne Plag, secretaris, Kerkrade / Karel Huiser, Nijmegen / Tita Huisman, Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk / Annette Huizing, Amsterdam / Loes van Hulst, Amsterdam / J.Huijsman, penningmeester Stichting Huurdersbelangen WLS en Huurdersvereniging Sprang-Capelle, Sprang-Capelle / Huurdersbelangencommissie Hertogenlaan, J.Ollers, secretaris, Kerkrade / Huurders Belangen Organisatie Argus (HBO Argus), Amsterdam / Huurders Belangen Organisatie Leiderdorp / Huurders Belangenvereniging Achter de Haesen, John Zee, Landgraaf / Huurdersbelangenvereniging De Klink, Nijmegen / Huurders Belangen Vereniging HBZ-flats Vesteda complex, W.Versnel, voorzitter, Schiedam / Huurders Belangenvereniging “Krommerijn”,Wijk bij Duurstede / Huurders Belangen Vereniging Norg e.o., Jaap Hageman, voorzitter, Norg / HuurdersBelangenVereniging (HBV) Opwettensemolen, P.Verhaegh, voorzitter, Eindhoven / Huurdersbelangenvereniging Rozenstein, Wassenaar / Huurdersbelangenvereniging Sprang-Capelle, J.Huijsman, penningmeester, Sprang-Capelle / Huurders Belangen Vereniging Urmond / HuurdersBelangenVereniging Vestia, Zoetermeer / Huurders Belangen Vereniging Woonpartners, Jan van Bruggen, voorzitter, Helmond / Huurders Belangen Vereniging Woningen Vestada Waldervaart, dhr.Robert Krommenhoek, secretaris, Schagen / Huurdersbelangengroep Landerd, Schaijk / Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Voorst/Lochem, Jacques de Haij, Twello / Huurdersgroep Goeveneurkade (HGG), R.J.Wincker, Voorburg / Huurdersplatform Amsterdam Noord / Huurdersraad Destion, H.Rutjes, voorzitter, Molenhoek / Huurdersraad Eemland, Luc Petersen, voorzitter, Baarn / Huurdersraad Mijande Wonen, P.Smeele, secretaris, Denekamp / Huurdersvereniging Almere HVA / Huurdersvereniging Almkerk, Uitwijk en Waardhuizen (A.U.W.) / Huurdersvereniging Arcade, Huurdersvertegenwoordiging van huurders van woonstichting de Key, Diemen / Huurdersvereniging Amsterdam / Huurdersvereniging Amsterdam Centrum / Huurdersvereniging Atrium, Ingrid&Marion Wijngaard, secretariaat, Bussum / Huurdersvereniging De Baarjes-Bos en Lommer, Amsterdam / Huurdersvereniging Banne II Ymere (HUVEBA), Amsterdam / Huurdersvereniging Bazuinlaan, J.C.C. de Ruiter,voorzitter , Rijswijk (ZH) / Huurdersvereniging De Bleike, Heerde / Huurdersvereniging De Driehoek, P.J.Steltenpool, penningmeester&administrateur, Wervershoofd / Huurdersvereniging Floradorp, Amsterdam Noord / Huurdersvereniging Gennep, Marion Scholten, voorzitter, Gennep / Huurdersvereniging Handelsbladcomplex en centrum,Martine Pijpers, Amsterdam / Huurdersvereniging Het Tegenwicht, Groesbeek / Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk / Huurdersvereniging KLM-Woningen Soest, G.K.Wouters, secretaris, Soest / Huurdersvereniging Lansingerland, P.A.Raffe, voorzitter, Lansingerland / Huurdersvereniging L” Escaut, (HVL), W.G.R.Beuzekom, secretaris, Vlissingen / Huurdersvereniging “De Huurder” Lopersum Eemsmond Appingedam / Huurdersvereniging De Marne-De Terpen, H.Wieringe, secretaris / Huurdersvereniging Meerssen, P.A.Obemdorff, voorzitter, Meerssen / Huurdersvereniging Midden Maas en Waal, J.H.G.Steman,secretaris, Druten / Huurders Vereniging Parkzicht Zwolle / Huurdersvereniging Tuindorp-Nieuwendam, D.Blikkenhorst, secretaris, Amsterdam Noord / Huurdersvereniging Pyramideflat Dordrecht / Huurdersvereniging “Rond de Schover”, Capelle aan de IJsel / Huurdersvereniging Stationsflats, C.A.Dil, secretaris, Leiden / Huurdersvereniging St.Maartenspoort Resendentie, E.van de Winkel, voorzitter, Maastricht / Huurdersvereniging van der Pek, Bart Stuart, Amsterdam / Huurdersvereniging&Belangenvereniging Centrum, Amsterdam / Huurdersvereniging Oud-West, Amsterdam / Huurdersvereniging Vreewijk, Sjors van der Wel, secretaris, Rotterdam / Huurdersvereniging De Vijfhoek, B.Roselaar, Purmerend / Huurdersvereniging Middelburg / HuurdersVereniging Woonbelangen, Middelharnis / Huurdersvereniging Zuid, Friede Jacobowitz, Amsterdam / Huurdersvereniging Zuidoost, Amsterdam / Huurdersvereniging Waterlandplein, Amsterdam Noord / Huurdersvereniging JR Java, Amsterdam / Huurdersvereniging Oost, Imre Doff, Amsterdam / Huurdersvereniging Banne II Stadgenoot, Amsterdam Noord / Huurdersvereniging Loenermark A+B-flat, Amsterdam Noord / Huurdersvereniging Wenckebachflat, Groningen / Huurdersvereniging Westerpark, A.Kroon, voorzitter, Amsterdam / Huurdersvereniging ZuiderAmstel, Amsterdam / Huurdersvertegenwoordigers Doorn en Driebergen / De Huurderij, Zouterwoude / Huurgenoot, A.Kroon, voorzitter, Amsterdam / C.Hendriks, theatermedewerker, Amsterdam / E.E.Hollandas, AOW, Diemen / B.v.d. Horst, medisch medewerker, Amsterdam / M.Hoek, AOW-ster, Amsterdam / M.M.Hofman, actief in de buurt o.a. burendag, Amersfoort / N.Hogerdouk, Amsterdam / Mevr.J.M.G.Hoogeveen, bestuurslid bewonerscommissie Populierendreef, Voorburg / Anna van Hoof, leerkracht basisonderwijs®ressietherapeut, Amersfoort / Jeanet Huyser, lid huurdersbelangenvereniging ‘Um ut Huus”, Zetten / J.G. ter Houte de Lange, gepensioneerd, Amsterdam / Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) / F.P.Jabroer, gepensioneerd, Amsterdam / Mustapha Jaffan, woonbegeleider clienten met een verstandelijke beperking, Bussum / A.M.Jansen, Amsterdam / Nel Jansen, Amsterdam / P.Jansen, Breda / A.de Jong, werkzoekend, Diemen / N.L.de Jong, beeldend kunstenaar, Amsterdam / O.Jongmans, Amsterdam / J.F. Jonkers, gepensioneerd beeldend kunstenaar, Amsterdam / Jaap Janissen, Amsterdam / P.Jovanovic, Nijmegen / Mevrouw J.de Jonge, werkzaam OOP-er in het onderwijs / A.de Jonge, huisvrouw, Amsterdam / B.Jorgensen, Amsterdam / C.Kaagman, gepensioneerd, Schagen /Margot Kaldenbach, woongroep voor ouderen “de doorzetters”, Amsterdam / Tine Kamerling, lid Huurdersvereniging Westerpark, Amsterdam / A.M.J.Kalkman, meubelstoffeerder, Amsterdam / Caroline v.d.Kam, secretaris bewonerscommissie Burgemeester Roelstraat 207-277, Amsterdam / S.Kamp, B.C.Gasthofje, Zandvoort / C.Kaspers, Amsterdam / A.A.Kane, Amsterdam / Stephan Kap, metaalbewerker, Amsterdam / Ad van Kappel, actief in FNV Bouw, Raamsdonkveer / Piet Kas / Annemarie Keja, werkzaam sociaal cultureel werk, Amsterdam / J.R.Kemper / St.Kho, facilitair medewerker, Amsterdam / Jorg Kerbus, Ambtenaar, Amsterdam / F.de Klein, Utrecht / Erwin Kleisterlee, Nijmegen / Elly Klerk,lid Huurdersvereniging Tuindorp-Nieuwendam, Amsterdam / Erna de Kleijn, Amsterdam / Toos Kloppenburg-Zegers, secretaris HuurdersPlatform de Alliantie, Amersfoort / Koepel van Huurdersorganisaties Mooiland-Grave, Johanna van Mun, Schaijk / Arnold Klos, Amsterdam / Mevr.Koch, Amsterdam / J.Koimans, Diemen / Jan Kok, raadslid GroenLinks oud zuid, Amsterdam / Anieta vander Kolk, ZZP-er, Amsterdam / Kompas Migrantennetwerk Volkshuisvesting, Amsterdam / Patrycja Koloziejczyk, Amsterdam / B.M. Komljenovic, ingenieur, Amsterdam / S.Konijn, docent kunstacedemie Haarlem, Amsterdam / Wim Koorn, Amsterdam / S.G.Koorn-Burgers, Amsterdam / Vivian Kooter, Verpleegkundige, Amsterdam / A.M.Koppen, lid bestuur bewonerscommissie Parkflat, Weert / M.G.Koster, Bewonerspanel Nieuwstraat, Bussum / F.Kotten, Baarn / Peter W.M.M.Kraaij, groepsleraar (vut), Nijmegen / Ellis Kramer, docent, Amsterdam / J.Kreeft / C.Kreuger, sociaal cultureel medewerker, Amsterdam / Yvonne Kroon, Amsterdam / Y.Kroon, voormalig lid bewonerscommissie de Bloem, Amsterdam / R.Kruid, Amersfoort / H.J.Kruse, Amsterdam / M.Krijgsman, docent beeldende vorming, Hellevoetsluis / Dini Kuit, huurder Rochdale / Wil Kuijlenburg,gepensioneerd, Amsterdam / Jos Kuyper, actief Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn / Som Lal, Amsterdam / Ireen van der Lande, Amsterdam / P.Th.J.de Lans, Amsterdam / Inken Landskroner, student, Amsterdam / A.J.Lattino, Amsterdam / Astrid Lammers, zangeres, Amsterdam / Jacques Lilieveld, bestuurslid “huurdersbelangenvereniging Heumen”, Malden / F.Ligtvoet, Amsterdam / Merel Ligtelijn, Amsterdam / M.W.J.Lindt, Amsterdam / P.E.Lippe, Amsterdam-Nieuwendam / H.Lourens, Amsterdam / Klaar van der Lippe, kunstenaar, Rotterdam / J.M. van Lith, Amsterdam / Wendy Loopeleze, ambulant hulpverlener, Amsterdam / A.Luit Jansen, IJmuiden / Renke Luitjes, Klassiek zanger, Amsterdam / A.J.v.d. Lijcke, aow, Diemen / H.Langemeijer, arbeidsongeschikt, Amsterdam / Marius van Maanen, leraar, Amsterdam / Marie-Jose Maas, oud-voorzitter Wijkraad Benedenstad, Nijmegen / M.F.Maarssen, Amsterdam / Rob van Marle, gepensioneerd, Assendelft / Berthy Marneef, Nijmegen / Anne Mars, ambtenaar, Amsterlveen / Merel Marsial, fotograaf, Utrecht / Loes Martin, Amsterdam / Masdlu, aow, Amsterdam / J.Matze, bestuurslid huurder organisatie De Huurderij, Zoeterwoude / Mevr.Mauer / Merel Meessen / Bianca Meeuwis, Nijmegen / Anneke van Mulekom, informatiespecialist, Amsterdam / Marieke Smit, student, Amsterdam / F,G.Smit, bouwkundige, Amsterdam / M.C.M.Smit, Amsterdam / Susan Medeiros, Amsterdam / Herman Melkman, Huurdersvereniging ZuiderAmstel, Amsterdam / Jean Paul Michel, beeldend kunstenaar, Amsterdam / Meijer, aow-onderwijs, Amsterdam / Daphe Meijer, GroenLinks Amsterdam Oost, Amsterdam / Meijer-Terstegen, aow-verpleegkundige, Amsterdam / Kees Merkelbach, uitkeringsgerechtigde WIA, Nijmegen / Rosita Mertens, Amsterdam / Eef Meijerman, Directeur Amsterdams Steunpunt Wonen, Amsterdam / W.Molenaar, Amsterdam/ Marion Moulen, docente &choreografe, Amsterdam / J.A.Mink, therapeut, Amsterdam / H.J. Montanus, actief geweest bewonersorganisatie en politieke partij / M.A.M.Mudde, trainer lezersservice, Amsterdam / H.Muller, Middelharnis / D.V.Munnik, Bussum / M.Munninghoff, Amsterdam / Bert Mussig, Huurdersvereniging van der Pek, Amsterdam / Seba Nanurra, Amsterdam / Nederlandse Vrouwenbeweging, Alie van der Kuil, Amsterdam / B.Niekerk, administratief medewerker, Amsterdam / Familie Nielen, Amsterdam / H.Niesink, gepensioneerd, Amsterdam / Liesbeth Nieuwenhuijse, schilderes, Amsterdam / A.G.M. de Nooy, aow, Hoogkarspel / Arianne Notenboom, grafisch ontwerper, Utrecht / E.van Nuissenberg, huisvrouw, Epe / J.Olijn, Amsterdam / Frans Ondunk, namens Huurdersvereniging Oost, Amsterdam / El Onsri, Amsterdam / E.Ooms, bestuurslid Huurdersvereniging Tuindorp-Nieuwendam, Amsterdam / J.Oosterwald, actief in SP, Hengelo / A.Oppedijk, circusdocent circus Amersfoort / H.W.B. Otten, gepensioneerd, Amsterdam / A.Ouwekerk, lid stichting Huurdersbelangen Woonburg&Walcheren, Oost-Souburg / N.Park van de Louw, Amsterdam / M.A.M.Pasman, Amersfoort / Ilse Peneux, werkloos en lid HA / Emi Pereza, tekstschrijver & muzikant, Utrecht / A.M.Peters, rijksambtenaar, Nijmegen / J.A. Petterson, lid bewonerscommissie, Amsterdam / Jean Philip / R.J.Philip, lid IBW-N, Amsterdam / P.A.Piekaar, jeugdhulpverlener, Amsterdam /Meekel ten Pierik, gepensioneerd, Amsterdam / P.Plones, Nijmegen / M.J.Pocorni-de Vries , gepensioneerd, Amsterdam / Gerry van de Pol, Nijmegen / G.J.R.Pols, Heerde / D.Pols-Frederiks, Heerde / Sem van de Pol / M.Poorter, gepensioneerd, Amsterdam / A.G.Pouw, Amsterdam / Peter van der Pouw Kraan, schrijfklusser, Amsterdam / J.B.M.Quint, aow-er, Amsterdam / U.van Raay-Epple, Nijmegen / Elsbeth Rademakers, helpende in de VVT, Assen / Clothilde Radher, Amsterdam / Chava Ramspek, Amsterdam / F.H.M.Raps, mbo onderwijs en docent LMC&CT, Heerhugowaard / Peter Reen, Amsterdam / H.M.Repko-Hofman, gepensioneerd, Amsterdam / A.H.M.Reijs, gepensioneerd, Amsterdam / Marianne Ringma, deelraadslid Amsterdam Noord, fractie PvdA, Amsterdam / Jan v/d Roest, voorzitter huurderskoepel Ymere, Amsterdam / F.Roelofs, Amsterdam / Marja Roele-Aertsen, voorzitter Huurdersvereniging Waterlandplein (Ymere) Amsterdam Noord / M.van Rijn, Broek in Waterland / Anja Robertus, fotograaf, Amsterdam / G.Rol, AOW-er, Amsterdam / J.Rood, gepensioneerd verpleegkundige, Baarn / Loes Roos, Amsterdam / B.H.Rosendal, huisvrouw, Amsterdam / Nienke Roukema, Amsterdam / Thea Rosier-Hagenbeek, HVW Castricum / Martijn Roumen / Rovers, Huurdersvereniging van der Pek, Amsterdam / F.de Ruijter, ICT en administratie, Amsterdam / H.de Ruijter-de Weerd, Baarn / Petula de Ruijter, pedagogisch medewerker, Baarn / W.J.de Ruijter, Baarn / Karin Ruisch, lid HA, Amsterdam / Karin Ruiter, Amsterdam / Jan Ruijs, aow, Amsterdam / Marriette van Rij, Zaandijk / H.V.M. van Rijen, Luxwoude / E.P.Rijken, systeembeheerder ict, Amersfoort / Phil van Rijthoven, huurder, Nijmegen / A.Saaf, Amsterdam / Han Saaf, Amsterdam / H.A.H.J.van Santen, medewerker vliegtuigcatering, Bussum / J.Sapulette-van den Elshout, ICTO-medewerker, Nijmegen / F.F. Sarkol, Amsterdam / Kees Schaak, Huurdersvereniging van der Pek, Amsterdam / Paul Scheerder, directeur Leefkringhuis Amsterdam Noord / Ruud Scheffer, bestuurslid Huurdersorganisatie De Huurderij, Zoeterwoude / F.A.Scheffer, Nijmegen / Eva Scholten, student, Amsterdam / K.Stienstra, architekte, lid 1 mei comite, Amsterdam / W.J.Schmitz, actief FNV Bondgenoten, Panning / A.G.b.Scholten, AOW, Amsterdam / R.Sluiter, medewerker GVB, Amsterdam / J.Scheltema, Amsterdam / P.M.Scherpenzeel, Amsterdam / Henry Schoeman, ambtelijk secretaris stichting OBC, Zoetermeer / H.R.Schoeman, gepensioneerd, Delft / E.M.Schoenmakers, thuiszorgmedewerker en geestelijk verzorger, Amsterdam / A.P.M.Schoenmakers, ZZP-er in zakelijke dienstverlening, Amsterdam / G.Schoor, Tilburg / T.R.Schuit, Amsterdam / C.P.Schut, wiskundige, Amsterdam / C.R. Schutten, werkzaam bij sociale werkvoorziening, Amsterdam / R.C. Silva, huisvrouw, Amsterdam / Annelou Sermon, administrator,Amsterdam / Nico Sjerps, Amsterdam / Simon van der Sleen, docent middelbaar onderwijs, Amsterdam / Marlous Sliedrecht, werkzaam horeca, Amsterdam / A.van der Sluis, Amsterdam / Danielle Smaling, journalist, Amstelveen / Mevr.H.W.Smids, Baarn / Mijke Smit / M.Smit, Hardewijk / J.E.Smid, Bussum / Bob Soer, Amsterdam / M.W.J.van Soest, gepensioneerd, Amsterdam / J.Soeverein, Amsterdam / U.Soeverein-Touber, Amsterdam / Marianne Sormani, gepensioneerd, Amsterdam / M.Spaan, aow, Amsterdam / M.Spaan, werkzaam reiniging, Amsterdam / M.A.M.Spaans, beeldend kunstenaar & perfomer, Amsterdam /Mariette Spierings, Amsterdam / Stam, Amsterdam / Stedelijk Overleg Bewonerskommissies (STOK), overkoepelend orgaan 27 bewonerscommissies, Yvonne del Valle,voorzitter, Utrecht / L.J.M.Steenman, fieldengineer, Amsterdam / Leo Stensen, Nijmegen / Stichting Bewoners Organisatie (SBO) Ymere, Amsterdam / Stichting Buurtbelangen Philipsdorp, Joris Hoogstede, Eindhoven / Stichting Huurdersbelangen Kerstroosplein&de Roosten, Eindhoven / Stichting Huurdersbelangen WLS (Waalwijk,Loon op Zand en Spang-Capelle), Jan van de Wiel, secretaris / Stichting Huurdersraad DGW, G.J.Bakker, penningmeester, Rijsen / Stichting Huurdersplatform Amerongen / Stichting Lokale Bewonersraad,Grave / Stichting Lokale Huurdersraad Hattem,D.W.J.Enghuizen, secretaris, Hattem / Stichting Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, M.J.Hartog, Amersfoort / Maya Stil, docent, Amsterdam / A.Steevels, Amsterdam / A.M.Steevels-Nieuwiut, gepensioneerd, Amsterdam / I.N.Stokhof, Bussem / A.H.Stomphorst, defensiemedewerker, Amersfoort / H.v.Stratum, H.B.V.Woonpartners, Helmond / Hay van der Sterren, docent, Nijmegen / Rhea Strik, lid Huurdersbelangenvereniging Nijmegen / A.Stroomer, leerkracht, Amsterdam / H.J.Struik, Barendrecht / Rob Sudmeijer, lid IBW-N, Amsterdam / D.R.Swart, lid Huurdersvereniging Hestia, Amersfoort / S.M.Swart-Siems, vlijwilligster, Hoogkerk / Pauline Sweijs, Amsterdam / E.J.M.van Swol, Amsterdam / P.Tayler, gepensoineerd, Amersfoort / A.Tayler, salarisadministrateur zorginstelling, Amersfoort / Hans van Tamelen, plantsoenmedewerker, Huurdersvereniging Hestia, Amersfoort / H.Tangerman, freelance journalist, Amsterdam / Silvia Tel, secretaris bewonerscommissie, verpleegkundige, Amsterdam / Anna Tempelaars, kunstenaar, Amsterdam / J.Terbeek, Huurders Belangen Vereniging Woonpartners, Helmond / D.I.M.Teske, psycholoog, Amsterdam / Tim Teunissen, Amsterdam / B.Thedieck, vrijwilligster, Amersfoort / Glenn Thomas, kunstenaar, Amsterdam / L.G.van Til, gepensioneerd, Hilversum / A.v.d.Tillaars, Huurders Belangen Vereniging Woonpartners, Helmond / W.M.Timmerman,secr. Medewerker, Amsterdam / Alexandra van der Tol, Amsterdam / Lucy Troupe-van de Heide, Amsterdam / Jeannette Twaalfhoven, vertaler, Amsterdam / Hedwig van der Heiden, beeldend kunstenaar, Amsterdam / E.N.van der Kruk, Apeldoorn / Cilia van der Meer Beekmans, Amsterdam / I.M.van Deven, Amsterdam / J.M.G. van Norden, Amsterdam / Brecht van Teese Tug, producer culturele evenementen, Amsterdam / Saar van den Berghe, lid bewonerscommissie voormalig Handelsbladcomplex / Linda Utrecht, Amersfoort / Elvira Uijlings, senior, Amsterdam / G.L.Valenkamp, lerares, nu wao, Amsterdam / Faride Varkenvisser, Zutphen / A.T. van der Veen, Amsterdam / J.J.Veen, gepensioneerd, Amsterdam / Jochem van de Veer, administratief medewerker, Bussum / D.v.d.Velde, aow, Amsterdam / G.v.d.Velde, graficus, Amsterdam / Joyce van der Velde, huurder, Nijmegen / I.Veltheer, hostess, lid huurdersvereniging Amsterdam Oost&Woonbond / Rob Veltman / T.Veltmeijer, huurder, Amsterdam / Marijke Verdult, bestuurslid woongroep “de doorzetters”’, Amsterdam / Maartje Vergeer, ZZPer, camerajournalist, Utrecht / Vereniging Flatbewoners Delflandplein (VFD) / Vereniging van huurders Beter Wonen Gouda / A.H.Verharen Starreveld, Amsterdam / H.R.Verbeek, Nijmegen / Berry Vermolen, webdesingn en kinderopvang, Amsterdam / M.Vermeulen, zelfstandige, Amsterdam / Bertina Verschoor, gepensioneerd, Amsterdam / Geraldine Verschoor, Baarn / Marion Verwaal, kinderpsychotherapeute, Amsterdam / T.Verdriesen, aow, Diemen / Maartje Vermeer, zzp-er camerajournalist, Utrecht / Hans de Vilder, winkelcoordinator, Amsterdam / J.J.Vinck, Amsterdam / C.Vink, Amsterdam / Nel Vinke-Voogd, aow, Amsterdam / Teine Visch, actief in Lokale Huurdersraad Hattem / P.Visser, leraar, Velp / R.Visser, Amsterdam / Bas van Vlaanderen, architect& Huurdersvereniging van der Pek, Amsterdam / H.M.W.van der Vliet, gepensioneerd, Amersfoort / Francien Voets / Vonk Klim, Amsterdam / C.de Voos, huurder, Amsterdam / T.L.Vorenkamp, programmeur, Amsterdam / P.M.L.Vos / P.Vrees, ambtenaar, Amsterdam / Cecile de Vries, secretaris Bewonersraad ZVH, Zaandam / J.H.de Vries, lid bewonerscommissie ‘de Wieden”, Amsterdam Noord / H.Vredeburg, Amsterdam / A.de Vries / J.de Vries, lid Ouderenadviesraad Amsterdam Zuid en lid bewonerscommissie Drakenstein, Rhijnestein en Nedersticht, Amsterdam / Roel de Vries, begeleider gehandicaptenzorg, Utrecht / S.E.de Vries, promovendus Universiteit van Amsterdam, Amsterdam / C.de Vries, beleidsmedewerker, Winterswijk / C.J.de Vries, aow, Amsterdam / J.D.de Vries Lentsch, Amersfoort / H.J.Vroomen, Amsterdam / Mw.van Vugt,administratief assistent, AmsterdamBea Wagemans, Amsterdam / J.B.Wakka, actief in SP, Hooglanderveen / mw.I.Wanraij, Den Bosch / J.E.M.Wartenbergh, verkoopster, Amsterdam / Wim Wassenaar, bewonersondersteuner WSWonen Centrum, Amsterdam / J.M.M.Weckseler, voorzitter wijk en belangenvereniging ‘Oud Eiske’,bestuurder huurdersoverleg Schaesberg, kandidaat gemeenteraad PvdA, Landgraaf / K.Weezeman, Amsterdam / Annemarie Weggelaar, gepensioneerd, Amsterdam / L.Westerdijk, lid huurdersorganisatie Um ’t Huus van Woningstichting Valberg, Zetten / A.M.de Weijer, grafisch vormgever, Amsterdam / Henk de Weijer, Amsterdam / A.N.N. de Weijer, communicatie medewerker, Amsterdam / J.J.G.Weijers, bestuurslid HBV Vakenswaard, Valkenswaard / L.F.M.Weijers-Sloots, Valkenswaard / L.D.A.van Wezenbeek, ZZP-er, Amsterdam / B.I.Whiteford, secretaresse, Amsterdam / Paul Wiegman, Amsterdam / J.l.Wiegmans, gepensioneerd, Amsterdam / Willa Wierckx, Amsterdam / Marja Willekens, informatiespecialist, Amsterdam / Mevr.Wilms / Cees Witte, AOW-er, Amsterdam / T.Welbedagt, aow-er, Amsterdam / Wester-Hillebrand, aow-ster, Amsterdam / mevr. De Wit, huisvrouw, Amsterdam / P.Th.J.de Wit, Amsterdam / Els Willem, voorzitter bewonerscommissie en docent NT2, Amsterdam / S.A.Werkkran, 65+, Amsterdam / T.Wiedeman, Amsterdam / Els Willems, voorzitter bewonerscommissie en docent NT2, Amsterdam / Johan te Winkel, Amsterdam / A.R,J.de Winter, ambulant gezinsbegeleidster, Amsterdam / K.Wisman-Eveleens, Amsterdam / C.Wissing, fotograaf, Amsterdam / Bart de Wit, vertaler, Amsterdam / Frank Witzen, secretaris Huurderplatform Noord, Amsterdam /WMO Adviesraad Amsterdam Noord, Ali de Keizer, Amsterdam / A.Wolters, Amsterdam / M.Wolters / M.A.M.Woltjer, Amsterdam / Woongroep 50+ Westerpark, G.Jansen, Amsterdam / Woongroep Beijenlust, mevr.E.P.Kertesz-van Zijl, vice voorzitter, Heemskerk / Woongroep van ouderen Non Solus, Amsterdam / Woongroep Waterlelie, Sakia van Oenen, Amsterdam / Woonhof V.F.D., Jan Jongendijk, Beesterzwaag / Leon van Wezenbeek, zzp-er, Amsterdam / D.Welter, redacteur tv, Amsterdam / Anne Wortel, werkzoekend, Amersfoort / Sjerp van Wouda, Internationale Socialisten, werkloos, Amsterdam / Peter van der Woude, leraar, Amsterdam Noord / Henry Woudenberg, Amsterdam / G.M.Wouters, gepensioneerd, Amsterdam / Rinu Wouters, bestuurslid Huurdersvereniging L’Escaut, Vlissingen / G.A. van Wijk, Amsterdam / R,Wijk van Koldam, Hoogkerk / Annemarie de Weijer, comm. medewerker, Amsterdam / F.A Wijnne, Amsterdam / Hans IJzerman, huurder Triada Wonen Heerde , Wapenveld / J.F.van der Zeijden, smid, Amersfoort / F.J.Zieren, Zoetermeer / Frank Zieren, Amsterdam / Caroline van Zwieten Amsterdam / Renee Zwitzer, jeugdzorg CMOC ’t Kabouterhuis / Frank Zoer, Amsterdam /Gre Zwol, gepensioneerd verpleegkundige / Robert van Zijl, schipper, Almere / Wil van Zijl, facilitair manager, Almere / Femke Zijp, medewerker alarmcentrale, Amsterdam /


1


  • Dovnload 69.55 Kb.