Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachten

Dovnload 381.2 Kb.

Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachtenPagina1/7
Datum04.04.2017
Grootte381.2 Kb.

Dovnload 381.2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Beoordelings-
portfolio
Jaar 3, Frans
http://pr.insulacollege.nl/media/view/1232/fa1.gif

Naam: Daniëlle vd Vegt

Studentennummer: 191132

Docent: J. van Balen

Stagecoach: Roelien Bos- Wierda

School: Faculty of foreign languages Vietnam


Inhoudsopgave
Inleiding
Deel A: Studievoortgang en opdrachten

A1 Algemeen beeld studievoortgang


A2 Opdracht beoordelingsgesprek jaar 2

A3 Eindbeoordelingen P-taken 6 en 7

A4 Eindbeoordeling beoordelingsgesprek jaar 2.

A5 Eindboordeling ICT portfolio


Deel B: Stage jaar 3

B1 Doeltaal-voertaal (MVT)

B2. Stageverslag (zie wikispaces)
Deel C: Beroepsbeeld

C1 Algemeen beeld stage-ervaringen en feedback.

C2 Competentiemap (zie wikispaces)

C3 Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP).

Inleiding

De afgelopen periode heb ik les gegeven op de faculty of Foreign languages in Vietnam. Een universiteit waar studenten intensief een taal leren om in de toekomst bijvoorbeeld docent of reisgids te worden. Ik gaf les aan twee klassen. Een klas waarvan de studenten rond mijn leeftijd waren, hun niveau was A1. Doordat de enige manier om met ze de communiceren het Frans was hadden ze af en toe moeite me te begrijpen. De andere klas waren volwassen studenten die Frans leren om vervolgens hun doctoraat in Frankrijk te halen in de hoop voor een betere toekomst. Zij krijgen 5 dagen in de week intensief les en hadden in 3,5 maanden tijd al niveau A2 en zelfs al een paar studenten B1 bereikt. Ik heb me vooral geconcentreerd op luistervaardigheid, spreekvaardig- heid en de uitspraak. De studenten waren heel leergierig en deden goed mee, maar ook in Vietnam moest ik af en toe streng optreden om de klas stil te krijgen.

Ik hoop u doormiddel van dit dossier een beeld geven van mijn stage in Vietnam.

Deel A: Studievoortgang en opdrachten
A1 Algemeen beeld studievoortgang

Propedeusefase: BehaaldJaar 2: 49/60 behaald > aantal gekoppelde punten en vakken die nog nagekeken moeten worden.


Jaar 3: Alle tentamens van periode 1 tot nu toe behaald.


- Planning:


In periode 1 heb ik alle vakken van jaar 2 behaald.
In periode 2 ga ik grammaire 2.2 (2) + acquisition 2.2 (2) inhalen.
In periode 3 ga ik acquisition 2.3 (2)
In periode 4 ga ik vocabulaire 2.2 (1), grammaire 2,3, lire, écrire & écouter (3) inhalen.
Dan heb ik alle vakken van jaar 2 ingehaald. Daarnaast probeer ik gewoon alles met jaar 3 mee te doen. Met taalvaardigheid doe ik nu met jaar 2 mee, dus dat kan wel voor eventuele problemen zorgen.
A2 Opdracht beoordelingsgesprek jaar 2.

Geen opdracht ontvangen van de assessoren.

A3 Eindbeoordelingen P-taken 6 en 7, mits deze zijn afgerond (niet verplicht).

Wachten op beoordeling

A4 Eindbeoordeling beoordelingsgesprek jaar 2.

A5 Eindboordeling ICT portfolio.Wachten op beoordeling.

Deel B: Stage jaar 3
B1 Doeltaal-voertaal (MVT)

- Kort leerverslag
> Qua voorbereiding heb ik mezelf verdiept in de gebiedende wijs in het Frans. Ook heb ik woordenboeken meegenomen, zodat ik af en toe simpelere woorden op kan zoeken waar ik even niet op kon komen. Ik heb in mijn lesplan ongeveer staan wat ik ga zeggen, maar tijdens de les kijk ik amper op het lesplan, dat zit vooral in mijn hoofd. Door de lesobservaties van andere docenten had ik ook een idee gekregen van hoe zij het Frans toepassen als voertaal in de les. Het enige verschil is dat zij af en toe nog in het Vietnamees nog aanvullingen kunnen doen.
> De studenten worden vanaf het begin in het diepe gegooid. Ze worden ondergedompeld in het Frans en alle lessen worden in het Frans gegeven en ze moeten ook in het Frans reageren. Voor mij is er geen keus, omdat ik geen Vietnamees spreek. Er zijn een aantal leerlingen die erg slecht Frans spreken en over het algemeen hebben de Vietnamese studenten hele zachte stemmen en zijn ze een beetje verlegen. Ze kunnen ook bepaalde klanken niet maken, vandaar dat ik ze af en toe niet kan verstaan.
> Ik vond dat de les lekker verliep qua doeltaal = voertaal. Voor mijn gevoel heb ik duidelijk gearticuleerd en vaak dingen herhaalt. Ik schrijf vaak woorden op het bord, zodat de leerlingen een beeld hebben bij het woord of het kunnen herkennen. Af en toe denk ik dat de methode te hoog gegrepen is voor deze studenten, waardoor ik dingen met ze moeten behandelen waar ze nog niet aan toe zijn. Als leerdoel om de voertaal beter te hanteren in de klas zou ik nog kortere zinnen kunnen maken en nog veel meer kunnen herhalen. Ook zou ik meer moeten controleren of leerlingen mij hebben begrepen. Bijvoorbeeld door ze te laten herhalen in eigen woorden wat ik verteld heb of waar het fragment over ging.
- Kort verslag van de coach (Roelien)
Gebruik doeltaal : je spreekt vloeiend en goed verstaanbaar Frans. Omdat je les geeft aan Vietnamese studenten is de enige manier om te communiceren het Frans. Je spreekt redelijk langzaam - het zou nog wat langzamer en nadrukkelijker kunnen want ik heb niet altijd het gevoel dat ze je helemaal volgen. Je zou kunnen overwegen je les en instructies met een powerpoint te ondersteunen, door b.v. de leerdoelen aan te geven, instructies verbaal te presenteren, belangrijke woorden en eventueel plaatjes en beelden van belangrijke woorden te presenteren. Op die manier gaan bepaalde begrippen veel meer voor ze leven.
Je controleert voortdurend of ze je begrepen hebt. Je gebruikt mimiek, gebaren een aanwijzingen om zaken te verduidelijken. Je Franse taalgebruik stem je af op je doelgroep. Zonodig gebruik je eenvoudige parafrasen om je boodschap te verduidelijken. Je taalgebruik is redelijk levendig. 
Je doet met de gekleurde kaartjes een goede poging de studenten te activeren. Echt goed gedaan. De niet authentieke opzet van de methode speelt je parten....de studenten moeten teksten over sneeuw en ijs lezen:-) dan is het niet vreemd dat ze weinig connectie hebben met de tekst.

Stageverslag


Jaar 3, Frans


http://pr.insulacollege.nl/media/view/1232/fa1.gif

Naam: Daniëlle vd Vegt

Studentennummer: 191132

Docent: J. van Balen

Stagecoach: Roelien Bosma- Wierda

Cohort: 2010

Inhoudsopgave
1.Stageplan en overzichten


 • Stageplan
  - Concept
  - Aanvullingen

 • Overzicht gegeven lessen

 • Overzicht overige activiteiten


2. ABC’tjes


3. Reflectie op lessen


4. Video opnames met reflectie

 • Twee opnames (verdeeld in hoofdstukken)

 • Compilatie + schriftelijke reflectie


5. Verantwoording extra activiteiten

 • Evaluatie6. Feedback en beoordeling

 • Observatieformulier schoolcontactpersoon

 • Tussen- en eindevaluatie van de coach


7. Feedback van studenten

 • Samenvatting van bevindingen


8. Bijlagen
9. Bronvermelding

1.Stageplan en overzichten

 • Stageplan
  - Concept + aanvullingen

Voorstellen
Ik ben Daniëlle van der Vegt. Ik ben 20 jaar oud en woon in Leeuwarden (Friesland). Ik studeer Frans aan de NHL te Leeuwarden en hoop in de toekomst lerares te worden. Ik hou van hardlopen, gitaar spelen, zumba en leuke dingen doen met mijn familie en vrienden. Naast het doen van leuke dingen werk ik nog in een fierljipcentrum. Ik ben daar croupier, barvrouw en boogschietinstructrice. Ik werk ook nog als leiding van een recreatieteam op camping ‘de otterberg’ in Wijster. Ik vind het erg leuk om dingen te organiseren en voor te bereiden, zoals feesten, activiteiten en lessen. Het afgelopen jaar heb ik als fille au- pair gewerkt in Strasbourg, voornamelijk om mijn Frans te verbeteren.


Verloop tweede jaars stage

Ik heb mijn tweedejaarsstage als leerzaam beschouwd. Ik mocht veel lessen geven en ook kreeg ik veel ruimte om mijn eigen creativiteit toe te passen. Ik heb vooral les gegeven aan eerste klas vmbo en tweede klassen havo/ vwo. Ik maakte in active inspire altijd presentaties die ik als ondersteuning gebruikte bij de lessen. Leerlingen gaven aan dat ze dit fijn vonden. We hadden op school een cursus over activerende werkvormen en met deze stof heb ik veel geexperimenteerd in de lessen. Elke les probeerde ik andere methodes uit en de leerlingen zo actief mogelijk mee te laten doen. Ik liet ze bijvoorbeeld zelf so’tjes maken voor hun medeleerling. Ook deed ik grammaticale spellen met ze. Ik mocht zelf toetsen maken voor de leerlingen, deze nakijken en beoordelen. Ik merk wel dat ik mijn lessen wel moet voorbereiden. Wanneer ik het niet zo goed heb voorbereid zitten mijn lessen ook minder strak in elkaar.

Leerdoelen jaar twee
Ik had drie concrete leerdoelen voor deze stage, namelijk:
1. Frans als voertaal gebruiken in mijn lessen.

2. Consequent zijn voor mijn leerlingen.

3. Creatieve & actieve lessen voorbereiden (a.d.h.v. activeboard o.a.)


Over het eerste leerdoel was ik niet tevreden. Ik begon de les vaak in het Frans en aan het einde ook vaak nog wel wat zinnetjes, maar voor de rest was ik teveel gefocust op de inhoud van de les en sprak ik vooral nederlands. Als leerlingen naar de wc wilden, moesten ze dit wel in het Frans aan mij vragen. Ik had veel meer uit de leerlingen kunnen halen door vaste ‘chunks’ steeds te herhalen.

Ik wilde eerst respect van de leerlingen daarna een relatie met ze. ‘Beter voorkomen dan genezen’. Ik heb de leerlingen duidelijk aangegeven wat ik van hen verwacht en wat de consequenties waren. Ik vind dat ik al steeds congruenter word in het streng zijn tegenover leerlingen. Waar ik vorig jaar nogal vaak moest lachen en dus heel erg incongruent was, heb ik dat dit jaar wel verbeterd door ook streng te kijken en uit te stralen dat het menes was.

Ik vind dat ik met behulp van het activeboard goede actieve en creatieve lessen heb ontwikkeld. Ik heb veel geexperimenteerd met verschillende werkvormen en spelletjes. Dit vonden leerlingen erg leuk.


Leerdoelen jaar drie

S Ik kan Frans als voertaal in mijn lessen gebruiken.

M In Vietnam heb ik niet de keuze om Nederlands te gaan praten, dus ik moet wel.

A Ik ga een stencil maken met allerlei Franse chuncks die de leerlingen in mijn les kunnen gebruiken. Zelf zal ik ook veel chuncks gebruiken om de leerlingen dingen te vragen en te laten doen.

R Dit is haalbaar, want als de leerlingen standaard zinnetjes vaak toepassen, leren ze die veel sneller. Ze krijgen dan de zinnetjes te horen (reproductief) en als ze bijv. naar het toilet willen moeten ze het zelf vragen (productief).

T Ik bewijs voor het einde van de stage dat ik de zekerder ben geworden van het gebruik van Frans in mijn klas. Ik laat dit zien door een les te filmen waar het duidelijk op te zien is dat ik goed Frans spreekt.

I Ik vind het zelf erg belangrijk om dingen toe te passen. De leerlingen leren juist Frans door het veel input en output.

S Ik kan consequent zijn voor mijn leerlingen, ik kan aangeven waar mijn grenzen zijn, hier consequenties aan vastplakken en deze consequent uitvoeren. Ik zal een escalatieladder maken en daarin mijn grenzen voor mezelf aangeven.

M Ik zou het op film kunnen zetten en Roelien, mijn begeleider daar en mijn medestudent zouden mij feedback kunnen geven.

A Ik bespreek aan het begin van mijn stage wat ik verwacht van de leerlingen, ik geef aan wat mijn grenzen zijn en wat daar de gevolgen van zijn.

R Ik denk dat het haalbaar is, omdat je band met de leerlingen veel sterker wordt als ze respect voor je hebben. Eerst respect – dan relatie.

T Ik bewijs voor het eind van mijn stage dat ik consequent kan zijn voor de leerlingen. Door

I Ik vind het erg belangrijk dat de leerlingen respect hebben voor de docent. Dit activeert mij om hiermee aan de slag te gaan.


S Ik kan de 5 rollen van de leraar toepassen in mijn lessen. Ik zorg daarbij voor een duidelijke inleiding en een duidelijk slot.

M Ik zou het op film kunnen zetten en Roelien, mijn begeleider daar en mijn medestudent zouden mijn lessen bij kunnen wonen en mij feedback kunnen geven. Roelien komt ook langs in Vietnam.

A Ik bied de leerlingen structuur door de les goed in te leiden, te vertellen wat er van de leerlingen verwacht wordt, wat ze moeten kunnen aan het einde van de les. Ik koppel hierop terug en ik sluit de les af.

R Ik denk dat het haalbaar is, omdat het eigenlijk een heel vanzelfsprekend onderdeel is van de les.

T Ik bewijs voor het eind van mijn stage dat mijn lessen gestructureerd zijn en ik een duidelijke inleiding en slot hanteer in mijn lessen.

I Ik vind het erg belangrijk dat de leerlingen duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Een duidelijke structuur bieden is een fijne basis voor de leerlingen.

Leerwensen

- Ik weet van mezelf dat ik het erg lastig vind om (leer)problemen te signaleren in de klas. Meestal ben ik inhoudelijk teveel bezig met de les dat ik niet door heb dat er leerlingen zijn die het niet bij kunnen houden of dat er andere dingen spelen. Bij de P-taak 6 gaan we hiermee aan de slag, dat komt goed uit, want dit was ook nog een van de onderwerpen waar ik graag me in zou willen verdiepen.


- Ik zou graag meer met de ouders in contact willen komen, maar doordat ik naar Vietnam ga kan ik hier niet aan werken. Ik zou dit kunnen bewaren voor mijn LIO- stage.

Eisen van de opleiding
- Gemiddeld 6 uren per week lesgeven.
- Uitvoeren van niet- lesgebonden activiteiten
- Uitvoering p- taak 6 + p- taak 7 binnen de school

Voorkeur systematische reflectiemethode
Ik heb gekozen voor de STARR methode, omdat ik dit een hele duidelijke methode vindt. De ABC methode heb ik de afgelopen jaren veel gebruikt, maar ik vind dat je daar niet zoveel details in kwijt kunt als bij de STARR methode. De spiraal van Korthagen vind ik goed om af en toe eens te gebruiken, maar ik vind hem te ingewikkeld om goed voor mijzelf alles op een rijtje te zetten. Ik vind het idee achter de spiraal heel erg mooi, maar om zo’n spiraal steeds in mijn verslag te verwerken vindt ik te onoverzichtelijk.

Uitgewerkte reflectie


(Stageverslag jaar 2)


S

Situatie

Ik had met de klas afspraken al gemaakt over het stil zijn wanneer ik aan het uitleggen ben en je wat mag zeggen wanneer ik je wat vraag of je je hand op steekt. Hij hield zich niet aan deze afspraak. Een aantal jongens maken erg kabaal. Ze zijn het ergens niet mee eens, want ze hadden het niet goed verstaan, omdat ze niet zaten op te letten.

T

Taak

Mijn taak was om hen bewust te maken van hun ongepaste gedrag.

A

Actie

Ik heb met een strenge toon gezegd dat ze moesten dimmen, zoniet dan zou ik ze aan het werk zetten en zouden ze bij me terug moeten komen die middag, het moet wel leuk blijven. (iets positiefs over de sfeer had ik toegevoegd)

R

Resultaat

De jongens gaan ermee akkoord en zijn inderdaad rustig. Ze steken hun hand op en ik kom bij hen om even hun puntentelling te controleren.

R

Reflectie

Ik vind dat ik congruent genoeg was om te laten blijken dat ik het meende. De leerlingen reageerden hier dus ook zo op. Ze wilden niet ’s middags terug komen, dus kozen ze ervoor om stil te zijn. • Overzicht gegeven lessen:Datum:__Les'>Datum:

Les:

1

16 november 2013

Conversatie (1)

2

16 november 2013

Club de français (1)

3

22 november 2013

Afnemen luistertoets + bespreken (1)

4

23 november 2013

Club de français (1)

5

23 november 2013

Prononciation (2) Klanken [l] + [r]/ [v] + [f]

6

28 november 2013

Français de base (1) Luisteren + Spreken + Uitspraak

7

28 november 2013

Français de base (1) Schrijven + Lezen

8

30 november 2013

Français de base (1)

9

30 november 2013

Français de base (1)

10

30 november 2013

Français de base (1)

11

3 december 2013

Les A1 geobserveerd door Ron & Roelien (1)

12

4 december 2013

Les A2 Spreekvaardigheid (1)

13

4 december 2013

Les A2 Luistervaardigheid (1)

14

6 december 2013

A2 Phonétique (1)

15

6 december 2013

A2 Luistervaardigheid (1)

16

6 december 2013

A2 Spreekvaardigheid (1)

17

7 december 2013

A1 Phonétique (1)

18

7 december 2013

A1 Luistervaardigheid (1)

19

7 december 2013

A1 Spreekvaardigheid (1)

20

11 december 2013

A2 Luistervaardigheid (1)

21

11 december 2013

A2 Spreekvaardigheid (1)

22

13 december 2013

A2 Luistervaardigheid (1)

23

13 december 2013

A2 Spreekvaardigheid (1)

24

14 december 2013

A1 Phonétique (1)

25

14 december 2013

A1 Spreekvaardigheid (1)

26

14 december 2013

A1 Luistervaardigheid (1)

27

18 december 2013

A2 Luistervaardigheid (1)

28

18 december 2013

A2 Spreekvaardigheid (1)

29

20 december 2013

A2 Luistervaardigheid (1)

30

20 december 2013

A2 Spreekvaardigheid (1)

31

21 december 2013

A1 Uitspraakles (1)

32

21 december 2013

A2 Spreekvaardigheid (1)

33

21 december 2013

A2 Luistervaardigheid (1)

34

24 december 2013

A1

35

24 december 2013

A1

36

25 december 2013

A1

37

25 december 2013

A1

38

25 december 2013

A2

39

25 december 2013

A2

40

26 december 2013

A1

41

26 december 2013

A1

42

27 december 2013

A2

43

27 december 2013

A2

44

31 december 2013

A2

45

31 december 2013

A2

46

2 januari 2014

A2

47

2 januari 2014

A2

48

7 januari 2014

A2

49

7 januari 2014

A2

50

9 januari 2014

A2

51

9 januari 2014

A2
 • Overzicht overige activiteiten:Datum:

Activiteit: (uren)

11 november 2013

Afspraak met sectiehoofd (1)

12 november 2013

Bijeenkomst collega’s Frans (2)

13 november 2013

Observatieles Luisteren (1)

13 november 2013

Observatieles Spreken (1)

13 november 2013

Observatieles Schrijven (1)

13 november 2013

Observatieles (1)

15 november 2013

Observatieles (2)

15 novemer 2013

Ceremonie ‘teacher- day’ (3)

16 november 2013

Observatieles engels (1)

16 november 2013

Observatieles uitspraak (1)

20 november 2013

Observatie mondelingen (2)

20 november 2013

Observatie lees/ schrijftoets (1)

20 november 2013

Bijeenkomst ICT (2)

21 november 2013

Bijles leerling Frans – Uitspraak R (1)

22 november 2013

Vergadering feestavond 24 december (1)

26 november 2013

Meeting met leerlingen feestavond (1)

26 november 2013

Lesobservatie – les die ik ga geven (2)

28 november 2013

Bijles volwassen studenten (2)

29 november 2013

Bijles uitspraak + conversatie (1)

2 december 2013

Bespreking collega’s (2)

4 december 2013

ICT cursus – My Schools Network aan collega’s (4)

11 december 2013

ICT cursus – Testmoz.com aan collega’s (4)

12 december 2013

Bijles spreekvaardigheid volwassen studenten (2)

13 december 2013

Vergadering collega’s – leerlingen (3)

17 december 2013

Begeleiden toneelstuk frans voor kerstviering (2)

18 december 2013

Surveilleren bij luistervaardigheidsexamen (1)

18 december 2013

Examinator bij spreekvaardigheidsexamen (2)

18 december 2013

Bijles spreekvaardigheid volwassen studenten (2)

21 december 2013

Oefenen feestavond (3)

24 december 2013

Workshop ICT (4)

25 december 2013

Vergadering collega’s (3)

31 december 2013

Feestavond (3)

31 december 2013

Interview hoofd van de school (1)

6 januari 2013

Surveilleren luistertoets (1)

6 januari 2013

Afnemen uitspraaktentamen (1)2. ABC’tjes

 • Zes belangrijke stage- ervaringen
Niveauverschillen binnen een klas

Aan de hand

Het niveau tussen leerlingen in de klas verschilt nogal. Ik heb in één klas twee leerlingen met een veel hoger niveau dan de rest. Ik heb dan vaak de neiging om die leerlingen vaker het woord te geven of een opdracht te laten doen. Ze zitten ook beide voorin de klas, waardoor ze ook erg opvallen.

Belangrijk

Voor mij is het belangrijk om die leerlingen niet te negeren, maar ze juist positief in te zetten. Ik denk dat ik ze een andere plaats in de klas moet geven en ze de zwakkere leerlingen moeten laten helpen.

Conclusie

Het moet geen issue zijn dat er sterkere en zwakkere leerlingen zijn. Sterkere leerlingen kunnen hulp bieden aan andere leerlingen en kunnen voordoen hoe het moet.Het verkeerde hoofdstuk voorbereid

Aan de hand

De Vietnamezen waren niet heel precies in de communicatie over welk hoofdstuk ik moest behandelen. Mij was verteld dat ik hoofdstuk 7 moest behandelen en deze had ik dan ook voor 3 uren voorbereid. Toen ik in de les kwam vertelden de studenten mij dat ze nog in het vorige hoofdstuk aan het werk waren en dat ik nog niet met het volgende hoofdstuk kon beginnen. Ik moest dus terplekke bedenken wat ik in drie uren zou gaan doen. Ik heb ze toen aan het werk gezet met een schrijfopdracht, zodat ik even de tijd had om de stof te bekijken en oefeningen uit te zoeken.

Belangrijk

Ik moet niet met de schouders naar beneden gaan hangen en ontzettend gaan balen, maar schouders eronder en gewoon weer doorgaan. De leerlingen hebben er weinig van gemerkt.

Conclusie

Ik heb geleerd om flexibeler te zijn. Als er zich onverwachte gebeurtenissen optreden dan moet ik altijd iets achter de hand hebben of daar op in kunnen spelen.Regels in Vietnam

Aan de hand

In Vietnam gelden er andere regels dan in Nederland. Studenten mogen de klas uitlopen om te roken, te bellen, naar de wc te gaan, te eten etc. Ik geef op het moment steeds spreekvaardigheidslessen waarbij het handig is dat iedereen begrijpt wat ze moeten doen. Ik heb icoontjes op het bord getekend om ze duidelijk te maken dat ze alleen in de pauzes naar buiten mogen en dat we de telefoons uit zetten. Af en toe hebben de studenten daar lak aan en doen ze maar gewoon waar ze zin in hebben. Ik ben zelf 20 en mijn oudere studenten zijn tussen de 25 en 35. Ik vind het lastig om dan consequent te zijn, omdat ze ouder zijn dan ik.

Belangrijk

Ik moet weten dat ik de docent ben en op dat moment heb ik het voor het zeggen. Wanneer de studenten niet mijn regels opvolgen moet ik consequent zijn en de gevolgstappen hanteren.

Conclusie

Ik heb nu met de studenten afgesproken, dat ze van mij de klas uit mogen om te roken of te bellen tijdens de les, maar dat ze de klas dan niet meer inkomen, omdat dit te storend is voor de les. Ik moet boven de studenten staan en de leeftijdsituatie niet mee laten tellen.


Hand op steken

Aan de hand

De studenten hier hebben niet de gewoonte om de hand op te steken als ze het antwoord willen zeggen. Ik heb twee sterke studenten in de klas die steeds het antwoord voorzeggen waardoor de zwakkere studenten geen kans meer hebben om erover na te denken. De vietnamese namen zijn te lastig voor mij om uit te spreken, dus met namen werken is ook niet een hele goede optie, want dan begrijpen de studenten niet dat het over hen gaat.

Belangrijk

Ik moet de twee sterkere studenten positieve feedback geven over hun deelname, maar ik moet ook benadrukken dat ik wel weet dat zij het wel begrijpen, maar dat ik ook wil dat de rest het begrijp en dat ik daarom mensen de beurt geef.

Conclusie

Het is belangrijk om duidelijkere afspraken met de studenten te maken over wie het antwoord zegt. Het is beter dat ik werk met individuele aanspreekbaarheid. Dat ik eerst de vraag stel, iedereen bedenktijd geef en daarna iemand aanwijs.Spreekvaardigheidsles

Aan de hand

De eerste keer dat ik een spreekvaardigheidsles ging doen wisten de studenten niet wat hen te wachten stond. De werkvorm is zo nieuw voor ze. Ze waren die les heel erg druk en liepen steeds ongevraagd door het lokaal. Ik heb aan het einde van de les benoemd dat ze zich niet goed hebben gedragen. De volgende les ben ik begonnen met een terugblik op de vorige les en dat we het nu beter zouden gaan doen en dat werkte.

Belangrijk

Ik bespreek het negatieve gedrag van de studenten en benoem het gedrag dat ik graag wil zien. Ik reflecteer met de studenten over hun gedrag.

Conclusie

Het gedrag van de studenten bespreken en het gewenste gedrag benoemen is heel belangrijk voor een goede sfeer in de klas.Doeltaal= voertaal

Aan de hand

Mijn belangrijkste ervaring dit jaar is toch wel dat ik alles in de voertaal moest doen. Voor mij een goede oefening om heel erg langzaam te praten, goed te articuleren, veel te herhalen, gebaren te maken en op te schrijven. Ook het uitleggen van begrippen in de voertaal was een goede oefening voor mij, soms lastig maar uiteindelijk is het toch gelukt.

Belangrijk

Het is belangrijk dat ik niet te zacht en te snel praat, gemakkelijk taalgebruik toepas en dat ik duidelijk articuleer.

Conclusie

Voor studenten die net beginnen met de opleiding is het erg moeilijk om alles te begrijpen. Ik had af en toe heel erg veel geduld nodig om mijn studenten iets uit te leggen en ze begrepen me ook niet altijd.
  1   2   3   4   5   6   7

 • Deel B: Stage jaar 3
 • Deel A: Studievoortgang en opdrachten
 • Deel B: Stage jaar 3 B1 Doeltaal-voertaal (MVT) - Kort leerverslag
 • - Kort verslag van de coach (Roelien)
 • 1.Stageplan en overzichten
 • 4. Video opnames met reflectie
 • 7. Feedback van studenten Samenvatting van bevindingen 8. Bijlagen 9. Bronvermelding
 • Verloop tweede jaars stage
 • Leerdoelen jaar twee
 • Leerdoelen jaar drie
 • Eisen van de opleiding
 • Uitgewerkte reflectie
 • Datum: Les
 • Datum: Activiteit: (uren)
 • Niveauverschillen binnen een klas
 • Het verkeerde hoofdstuk voorbereid

 • Dovnload 381.2 Kb.