Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachten

Dovnload 381.2 Kb.

Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachtenPagina2/7
Datum04.04.2017
Grootte381.2 Kb.

Dovnload 381.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3. Reflectie op lessen  • Twee goed verlopen lessen
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Instituut Educatie en Communicatie

Afdeling Talen

LESFORMULIER
wg/gm/jh/00

Naam student
Naam coach
Naam NHL-docent


: D. s van der Vegt
: Mme Kieu
: Roelien Wierda

SchoolKlas
Datum

: Faculté of foreign languages
: Français 1 (A2)
: 4 januari 2014

LESOPDRACHT: Spreekvaardigheid verbeteren

LESDOEL(EN): (in termen van eindgedrag)


* Aan het einde van de les:

- Kunnen de studenten vragen stellen aan een ander in de doeltaal


- Kunnen de studenten praten over situaties in het dagelijks leven
(verschillende onderwerpen)
- Kunnen de studenten elkaar feedback geven over de grammatica, vocabulaire en uitspraak.
- Kunnen de studenten een object presenteren.

KERNDOEL(EN):
SpreekvaardigheidLEERSTOF: Frans niveau A2
Belangrijke keuzes/ overwegingen voor de lesopzet (beginsituatie, werkvormen, rol
Leerling/docent, lesstof in de leergang, te verwachten knelpunten, persoonlijke leerdoelen):

Persoonlijke leerdoelen:
- Heel rustig Frans praten
- Gewenst gedrag benoemen + consequent hanteren.

Werkvormen:
Groepjes van 4
Na elk onderwerp wisselen de groepjes steeds 1 persoon.

Beginsituatie:
Er zijn een aantal sterke studenten en een aantal studenten die amper Frans praten.
De vorige les waren de studenten erg vervelend.Doen voor aanvang van de les (bijvoorbeeld kopiëren, OHP klaarzetten):

Tijd

Functie lesdeel

Lesopzet

Leerlingactiviteit

Docentactiviteit

Leer-/hulpmiddelen

0- 5
5-10

10- 20

20-30
30- 40

40- 50


Inleiding
Instructie

Oefening

Oefening

Oefening


Presentatie

Welkom – gespreksvaardigheidsles : Wat we gaan doen vandaag
Negatief gedrag van de vorige les benoemen
Gewenst gedrag benoemen + regels a.d.h.v icoontjes op het bord > consequentie: niet meer deelnemen aan de les.

Ik geef iedereen een nr 1-5.


We zetten na de uitleg de tafels in groepjes. Nr 1 hier, nr 2 daar etc.

We werken met de chopsticks. Nr 1 stelt een vraag aan nr 2. Nr 2 antwoord en stelt een vraag aan nr 3. Nr 3 antwoord en stelt een vraag aan nr 4 etc. Tussendoor als de overige studenten feedback willen geven of een vraag willen stellen mag dat.

Onderwerp nr 1: muziek – favoriete zanger(es)/ type muziek/ volkslied etc.

> 1 persoon van elk groepje verwisselt van groepje.
Onderwerp nr 2: eten – je bent in een restaurant. 1 iemand is de ober, de anderen discusseren over wat ze willen eten en bestellen iets te drinken/ eten. Ze vragen om een aanbeveling van de ober.

> 1 persoon van elk groepje verwisselt van groepje.
Onderwerp nr 3: Object presenteren. Kies een voorwerp uit je tas en beschrijf het en zeg waar het voor dient. Presenteer het zonder spiekbriefje.

Ik wijs iemand aan van elk groepje die een presentatie houdt. (3 personen)


Ik corrigeer de studenten in hun uitspraak en benoem de meest gemaakte fouten.

Gedrag van de les benoemen – tot volgende keer.1   2   3   4   5   6   7

  • Persoonlijke leerdoelen: - Heel rustig Frans praten - Gewenst gedrag benoemen + consequent hanteren. Werkvormen
  • > 1 persoon van elk groepje verwisselt van groepje.

  • Dovnload 381.2 Kb.