Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachten

Dovnload 381.2 Kb.

Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachtenPagina3/7
Datum04.04.2017
Grootte381.2 Kb.

Dovnload 381.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

* benoem de verschillende onderdelen van je les (bijvoorbeeld inleiding, instructie, oefening, evaluatie)Les 1:
De eerste les dat ik spreekvaardigheid met de studenten ging doen verliep niet zo goed. (zie niet goede les) Ik besloot deze les nog een keer te doen met andere onderwerpen. Ik heb het negatieve gedrag van de studenten van de vorige les besproken en het gewenste gedrag benoemt. Ik heb de werkvorm uitgelegd en de studenten begrepen nu beter wat er van hen verwacht werd. Toen ik de les inkwam hadden de studenten al twee uren les gehad. Ik gaf ze een pauze van 10 minuten. Een vijftal studenten kwam een half uur te laat. Ik heb ze erop aangesproken en gezegd dat wanneer het weer gebeurt ze de les niet meer inkomen. Ik heb aan de hand van icoontjes met een kruis erdoor de regels nog even benadrukt. Ik gaf iedereen een nummer 1 t/m 5 en zo gingen ze in groepjes zitten. Het verliep erg soepel en iedereen snapte direct wat er van ze verwacht werd. Na elke 10 minuten riep ik AM OI (dat roepen ze in Vietnam om iemands aandacht te trekken). Ze wisselden dan van groepje en we gingen door met het volgende onderwerp. Ik verwisselde steeds van groepje en gaf kort weer feedback en dan ging ik weer bij het volgende groepje zitten. Ik ben de klas 3x rond geweest. Ik kreeg alsnog tijdens de les een aantal keren de vraag of ze mochten roken of bellen. Ik heb ze gezegd dat wanneer ze eenmaal buiten zijn, ze ook buiten blijven. Ik vond het goed van mezelf dat ik daarin vasthield. Toen we het over muziek hadden kwam het volkslied ter sprake. De studenten hebben samen voor mij het Vietnamese volkslied nog gezongen.


Goede punten: organisatie, uitleg, doeltaal, consequentie qua regels, feedback, gewenst gedrag bespreken.

Les 2:
Ik had een les voorbereid waarin we drie onderdelen gingen doen. Luistervaardigheid, phonétique en spreekvaardigheid. Ik had een hulpformulier gemaakt voor de studenten om daar alle antwoorden op in te vullen, zodat ik zeker wist dat iedereen mee zou doen. Aan de hand van de luisterstrategieën moesten de studenten een luistertekst behandelen. Eerst moesten ze opschrijven waar het document in het algemeen over ging. En vervolgens moesten ze gedetailleerde vragen beantwoorden. Bij de phonétique kregen ze twee woorden te horen die bijna hetzelfde waren of hetzelfde waren. Zij moesten aangeven of ze gelijk waren of niet. Vervolgens gingen we ze naspreken met de klas. De studenten zijn erg leergierig, dus ze doen altijd heel fanatiek mee. Bij spreekvaardigheid liet ik iedereen 5 steekwoorden opschrijven. Aan de hand van die 5 woorden (die bij het thema ‘sollicitatie’ horen) gingen ze in groepjes van 4 een gesprekje voeren. Wat ik goed vond aan deze les is dat het een gevarieerde en effectieve les was. Met behulp van de luisterstrategieën leren ze studenten ook hoe ze een luistertekst moeten behandelen. Ik had al eerder een les met deze opzet gegeven, dus de studenten wisten ook wat ze te wachten stond, waardoor de les ook vlot verliep. Er zat een duidelijke structuur in de les en de leerdoelen had ik aan de studenten bekend gemaakt.Goede punten: organisatie, effectieve les, leerdoelen, structuur, steekwoorden.

  • Twee minder goed verlopen lessenNoordelijke Hogeschool Leeuwarden

Instituut Educatie en Communicatie

Afdeling Talen

LESFORMULIER
wg/gm/jh/00

Naam student
Naam coach
Naam NHL-docent


: D. s van der Vegt
: Mme Kieu
: Roelien Wierda

SchoolKlas
Datum

: Faculté of foreign languages
: Français 1 (A2)
: 31 december 2013

LESOPDRACHT: Spreekvaardigheid verbeteren

LESDOEL(EN): (in termen van eindgedrag)


* Aan het einde van de les:

- Kunnen de studenten vragen stellen aan een ander in de doeltaal


- Kunnen de studenten praten over situaties in het dagelijks leven
(verschillende onderwerpen)
- Kunnen de studenten elkaar feedback geven over de grammatica, vocabulaire en uitspraak.KERNDOEL(EN):
SpreekvaardigheidLEERSTOF: Frans niveau A2
Belangrijke keuzes/ overwegingen voor de lesopzet (beginsituatie, werkvormen, rol
Leerling/docent, lesstof in de leergang, te verwachten knelpunten, persoonlijke leerdoelen):

Persoonlijke leerdoelen:
- Heel rustig Frans praten

Werkvormen:
Groepjes van 4
Na elk onderwerp wisselen de groepjes steeds 1 persoon.

Beginsituatie:
Er zijn een aantal sterke studenten en een aantal studenten die amper Frans praten.
Doen voor aanvang van de les (bijvoorbeeld kopiëren, OHP klaarzetten):Tijd


Functie lesdeel *


Lesopzet


Leerlingactiviteit


Docentactiviteit


Leer-/hulpmiddelen0- 5

5-10


10- 20

20-30


30- 40

40- 48


48- 50Inleiding

Instructie

Oefening

Oefening


Oefening

Oefening


Afsluiten

Welkom – gespreksvaardigheidsles : Wat we gaan doen vandaag

Ik geef iedereen een briefje met een nummer erop. Nr 1- 6


We zetten na de uitleg de tafels in groepjes. Nr 1 hier, nr 2 daar etc.

We werken met de chopsticks. Nr 1 stelt een vraag aan nr 2. Nr 2 antwoord en stelt een vraag aan nr 3. Nr 3 antwoord en stelt een vraag aan nr 4 etc. Tussendoor als de overige studenten feedback willen geven of een vraag willen stellen mag dat.

Voor ieder groepje heb ik een spreekkaart. Na 10 minuten wisselen we van spreekkaart. Ieder groepje komt bij mij langs en ik geef feedback.

Wisselen van onderwerp.

Wisselen van onderwerp.

Wisselen van onderwerp.

Les afsluiten – leerdoelen/ evaluatie
Thema’s:
- Voorstellen


- Familie
- Restaurant
- Beroemdheden
- Eten/ drinken
- Huis beschrijven
- Weg wijzen


1   2   3   4   5   6   7

  • Goede punten: organisatie, uitleg, doeltaal, consequentie qua regels, feedback, gewenst gedrag bespreken. Les 2
  • Goede punten: organisatie, effectieve les, leerdoelen, structuur, steekwoorden. Twee minder goed verlopen lessen
  • Persoonlijke leerdoelen: - Heel rustig Frans praten Werkvormen

  • Dovnload 381.2 Kb.