Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachten

Dovnload 381.2 Kb.

Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachtenPagina4/7
Datum04.04.2017
Grootte381.2 Kb.

Dovnload 381.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

* benoem de verschillende onderdelen van je les (bijvoorbeeld inleiding, instructie, oefening, evaluatieLes 1:
Ik ging voor het eerst spreekvaardigheid doen met de studenten en waarschijnlijk was het voor hen ook de eerste keer dat ze met zo’n methode werkten. De studenten zijn niet regels gewend in de klas, dus ik stoorde me eraan dat ze steeds in en uit liepen, steeds gingen roken, plassen en telefoneren. Ik heb een aantal afspraken met de klas daarover gemaakt, maar ze deden gedurende de les alsnog waar ze zin in hadden. Ik vond het lastig om boven ze te staan en om consequent te zijn. Uiteindelijk heb ik besloten om wel boven ze te staan. Ze mogen nu aan de les deelnemen op voorwaarde dat ze de regels respecteren, anders hebben ze geen toegang tot de les. Over het algemeen verliep de organisatie van de les goed. De briefjes methode om groepjes te maken werkte en het veranderen van de klas ging ook soepel. De spreekkaarten en de methode was ook goed bedacht, maar de studenten vonden het lastig om tussendoor stil te zijn en ze liepen constant door de klas naar andere groepjes toe. Ze praatten ook allemaal heel hard, dus ik kon er moeilijk overheen komen. Uiteindelijk heb ik iedereen tot de orde kunnen roepen en uitgelegd dat het zo niet gaat. De studenten vinden het wel erg leuk om over verschillende onderwerpen te praten en ze geven elkaar goed feedback.

Leerpunten voor mij:

- Boven studenten staan (regels consequent hanteren)
- Duidelijk aangeven wanneer ze stil moeten zijn (wanneer ik het woord heb/ een student aan het woord is)

Les 2:

De tweede les die ik gaf begon niet erg soepel. Ik had de vorige les leerlingen huiswerk meegegeven en ik had gezegd dat ik zou controleren of ze het hadden geleerd. Ik had een klein spel bedacht om het huiswerk te controleren, maar de leerlingen wisten helemaal niks meer. Ik baalde een beetje, want ik geef de hele les in het Frans en dit is een eerste klas (universiteit), dus ik vroeg me af of ze me wel begrepen hadden. Volgens mijn lesformulier zou ik verder gaan met een leestekst, maar dat leek me op dat moment geen goed idee, dus ik besloot verder te gaan met de luistertoets, maar toen kwam ik erachter dat de leerlingen eigenlijk de voorkennis van de leestekst nodig hadden om het onderwerp van de luistertoets te begrijpen. Ik heb toen zelf maar een beetje verteld over die personen, zodat we in ieder geval verder konden. Later in de les gaf ik een schrijfopdracht. Ze moesten in groepjes van 4 werken. Ieder groepje moest een pagina uit een tijdschrift maken over een bekende persoon. Ik zei dat ieder groepje 28 regels moest schrijven, een titel moest bedenken en een tekening erbij moest maken. Opzich gingen ze leerlingen hier goed mee aan de slag, maar de inhoud van het product verschilde teveel per groepje. Enkele groepjes hadden hele simpele zinnen gebruikt en ook niet de minimum van 28 zinnen bereikt. Ook liet ik ze de producten presenteren, maar de leerlingen gingen letterlijk voorlezen wat ze hadden geschreven. De volgende keer als ik weer zoiets zou doen, dan zou ik de leerlingen hun persoon laten presenteren zonder papier en dan hun fouten verbeteren op het bord. Ook zou ik hun uitspraak direct kunnen corrigeren. Er waren ook een aantal groepjes die hetzelfde thema hadden gekozen. Daardoor werden de presentaties wel een beetje monotoom. De volgende keer kan ik beter eerst vragen welke thema’s de leerlingen hebben gekozen, zodat er geen dubbele onderwerpen behandelt worden.
Leerpunten voor mij:
- Beter de eisen van het product beschrijven
- Uitleggen hoe de studenten moeten presenteren
- Spiekbriefje met steekwoorden (i.p.v. hele papier)
- Niet balen, maar schouders eronder en ervoor gaan.

4. Video opnames met reflectie

 • Twee opnames (verdeeld in hoofdstukken)
  > USB : wanneer ik in Nederland ben • Compilatie + schriftelijke reflectie
  http://www.youtube.com/watch?v=gK_MF6BYh_c&feature=youtu.be


Fragment 1: Wat gaan we vandaag doen ?!
Op het bord heb ik het programma geschreven van die les. De studenten weten dan wat ze te wachten staat. Ik hoor dat ik veel grammaticale fouten maak terwijl ik Frans praat, alhoewel de studenten dat waarschijnlijk niet opgemerkt heb. Ik heb een open houding doordat ik met mijn handen mee gebaar.

Fragment 2: Luisterstrategieën herhalen.
Ik herhaal de strategieën die we de vorige les ook hebben gehandeld. Tussendoor vraag ik de klas om mee te denken. Ik geef positieve feedback ‘très bien’, dit stimuleert de studenten. Ik laat de studenten door de klas roepen wat voor deze oefening goed werkt. Later in het fimpje geef ik de beurt aan studenten wanneer ze iets mogen zeggen.

Fragment 3: Gebaren


Terwijl ik aan het praten ben ik maak ik veel gebruik van gebaren, wat goed is voor de studenten om me beter te begrijpen. Wanneer ik over het briefje praat merk ik dat mijn stem een beetje ontkracht aan het einde van de zin. Ik leg uit dat Alain een naam is door mijzelf voor te stellen aan de studenten. Door voorbeelden te noemen die dicht bij de studenten liggen begrijpen ze het vaak beter. Ik vraag ook regelmatig aan de studenten of ze een woord/ begrip kennen. Ik leg dit dat vaak uit met gebaren of een tekeningetje. Ik teken op het bord een schema om uit te leggen hoe zij de opdracht in hun schrift moeten maken. Door het visueel te maken begrijpen de studenten beter wat er van ze verwacht worden.Fragment 4: Zijn er nog vragen ?
Gedurende de les vraag ik vaak of er nog vragen zijn of controleer ik of iedereen het begrepen heeft. Ik vraag na een opdracht vaak of ze het moeilijk of normaal vonden. Om te controleren of ze het hadden begrepen had ik ook iemand een samenvatting kunnen laten geven, zodat ik werkelijk kon zien of ze het hadden begrepen.

Fragment 5: De beurt geven


Er zijn een aantal sterkere studenten en een aantal zwakkere studenten. Wanneer ik niet specifiek iemand aanwijs zijn het altijd de sterkere studenten die het woord nemen. Ik geef de zwakkere studenten de beurt en wanneer er anderen doorheen praten geef ik aan dat ik Quy de beurt had gegeven en niet de rest. Wanneer ik iemand de beurt had gegeven en ik wilde weten wat de rest van dat antwoord vond, dan mocht iedereen tegelijk roepen.

Fragment 6: Tussentijdse evaluatie


Gedurende de les peil ik of de studenten het lastig vonden of niet. Door te vragen hoeveel fouten iedereen had, kreeg ik een beeld van de personen die het goed begrepen hadden en wie niet.

Fragment 7: (positieve tussentijdse feedback)


Ik laat de studenten me vaak nazeggen om aan hun uitspraak te werken. Tussendoor geef ik vaak positieve feedback om hun meer te motiveren en hun meer zelfvertrouwen te geven. Ik doe dit door bijvoorbeeld ‘très bien’ te zeggen. Wanneer ik het nog niet zo goed vind, laat ik ze het iets vaker herhalen.

Fragment 8: Spreekvaardigheid


Ik leg de studenten in stappen uit wat we gaan doen, zodat ze het goed kunnen begrijpen. Tussendoor schrijf ik ook op het bord wat ik van ze verwacht. Wanneer de studenten door mij heen praten geef ik kort aan dat ik aan het woord ben en dat ze daarom stil moeten zijn.

Fragment 9: Organisatie groepjes


Ik had het indelen van de groepjes niet goed uitgedacht. Ik had namelijk van tevoren thuis al groepjes gemaakt aan de hand van de sterkere en de zwakkere leerlingen. Maar de namen van de studenten lijken zoveel op elkaar dat ik dat niet goed over kon brengen en er waren een aantal studenten ziek. Ik besloot het anders aan te pakken, maar dat werkte ook niet. Uiteindelijk heb ik de 6 zwakste studenten bij mij in het groepje gezet. De 5 sterkste studenten voor de klas geroepen en hen verdeelt over de rest van de klas. Ik heb in latere lessen iedereen een nummer gegeven van 1-6. Ik denk dat dat een betere manier is qua organisatie.

Fragment 10 : Begeleiding zwakkere studenten


Ik leg de zwakkere studenten nog eens uit wat ze moeten doen en ik verdeel te rollen ook alvast. Ik benadruk nog even dat ze niet in het Vietnamees mogen praten, alleen in het Frans. Ik geef ze even tijd om zich voor te bereiden en ik maak een rondje door de klas om bij de andere studenten te kijken. Voor de zwakkere studenten is het eerst belangrijk dat ze over de drempel heen komen om te praten, voordat ze correct kunnen praten. Ik moedig ze aan ook al maken ze veel fouten. Af en toe begrijp ik ze niet, dan laat ik ze iets opschrijven of nazeggen. Af en toe zeggen de studenten iets en dan begrijp ik iets compleet anders dan dat ze zeggen. Vaak maak ik er dan een grapje van, zodat ze zich niet onzeker erover voelen.

Fragment 11 : Klassikale aandacht


Ik probeer iedereen te vertellen dat we nog 5 minuten hebben. De studenten zitten omgekeerd en trekken zich niet zo veel van me aan. Ik had eigenlijk moeten wachten totdat iedereen naar mij luisterde. Zelfs liepen er mensen de klas in en uit terwijl ik wat aan het uitleggen was. Soms wacht ik net zolang tot het stil is. Dan zijn er wel studenten die door de klas roepen dat het stil moet zijn.

Fragment 12 : Gesprekjes presenteren


De studenten zijn hier ook niet gewend om presentaties voor de klas te doen. Het respect is af en toe ook ver te zoeken. Door shh te zeggen zijn ze vaak wel stil. Tijdens de presentatie maak ik aantekeningen op het bord. Ik maak een grapje over dat hij zegt dat hij van me houdt. Dit doe ik om te illustreren dat wat hij zegt niet overeenkomt met wat hij bedoelt.

Fragment 13 : Feedback op gesprekjes


Na het gesprek behandel is de meest gemaakte fouten. Ik leg eventueel nog wat extra grammatica uit of leg iets uit over de uitspraak. Ik heb onbewust engels gebruikt in de les om iets uit te leggen. Als ik al engels begin te praten is de drempel om vietnamees of engels te praten voor de studenten ook lager.

Fragment 14 : Voorkennis activeren


Ik leer de studenten ook veel over de franse cultuur. We gaan een liedje horen over Carla Bruni. Ik laat de studenten mij vertellen wie zij is. Ook behandel is wat voor type document het is. Er is ook een student die niet op zit te letten. Ik zeg tegen hem: oh, zat je over mij te dromen? Ik probeer op een grappige manier iemand erbij te betrekken.

Fragment 15 : Luisteropdrachten bespreken


Ik peil of iedereen de oefening heeft kunnen maken. Ik merk dat nog niet iedereen alles heeft ingevuld. Ik laat ze het fragment nog eens horen. Ik laat een student de goede volgorde op het bord schrijven. Vervolgens vraag ik of iemand anders een andere volgorde heeft bedacht.

Fragment 16 : Les afsluiten


Ik zet krullen door de planning om iets af te vinken. Ik denk dat ik bewuster bij de leerdoelen stil had kunnen staan. Ik had nog een student kunnen vragen om iets voor te doen om te checken of hij/ zij het werkelijk had begrepen. Ik eindig de les door te zeggen dat ze goed hebben gewerkt.

5. Verantwoording extra activiteiten • EvaluatieObservatielessen 13/ 15 november 2013
- Spreek- & luistervaardigheid:
In deze klas zitten veel verschillende niveau´s. Er zijn een aantal leerlingen die het echt moeilijk vinden om Frans te spreken, terwijl er andere leerlingen zijn die zich goed verstaanbaar kunnen maken in het Frans. Tijdens de les krijgen de leerlingen ruimte om samen te werken. De klas is op dat moment even rumoerig, maar ze zijn wel serieus bezig met de opdracht. Leerlingen moeten gaan staan wanneer ze het woord hebben. Leerling zegt ´à la messe’ (kerkdienst) maar bedoelt ‘à la mèr’ (zee). De docent maakt een gebaar van een biddend iemand en zegt : Haha dat is niet hetzelfde. Ze benadert de fouten op een grappige manier. De hele les is in het Frans, zowel de docent als de leraar. Jongen tekent op de tafel. Docent: Zooo, jij vindt het leuk om op de tafel te tekenen? Aan het einde van de les ga je het bord schoonmaken. Ik vond dat een goede manier om duidelijk en consequent te zijn, geen discussie.

- Schrijf- & leesvaardigheid:

Het niveau van schrijfvaardigheid van de leerlingen is hoog. De docente is kritisch op hun schrijfvaardigheid. Wanneer ze een toets/ geschreven tekst terug krijgen, moeten ze het rood onderstreepte verbeteren. Zo leren ze van hun fouten. De docent laat twee leerlingen hun tekst op het bord schrijven. Ze gaan klassikaal de tekst verbeteren en samen bepalen wat voor cijfer ze zouden krijgen. Wanneer het rumoerig is klapt de docent twee keer op de tafel en roept ‘silence’ daarna gaat ze gewoon weer verder. Ze besteed dus niet teveel aandacht aan de orde.


- Lesobservatie Mme Kieu (groep die ik ga overnemen):

Ik ga français de base geven aan eerstejaars studenten. Het is vergelijkbaar met het niveau op de middelbare school in Nederland, alleen gebeurt hier alles in de doeltaal. Ik heb gemerkt dat de leerlingen amper iets begrijpen van wat de docent allemaal zegt. Ik mocht even 10 minuten een gesprek voeren met de leerlingen, maar ze zijn heel rustig, stil en praten heel zacht. Ook al praat ik echt heel langzaam, ze verstaan amper wat ik bedoel. Ik denk dat daar vooral mijn doel ligt, om er voor te zorgen dat ze me wel gaan begrijpen.


- Workshop ICT
Ik heb een presentatie gegeven over MySchoolsNetwork. Ik ging mijn collega’s vertellen over de mogelijkheden van het programma en ik heb ze ideeën gegeven om het te gebruiken in de klas. Vervolgens hebben we nog accounts voor ze aangemaakt, zodat ze er zelf mee aan de slag konden.
Ik heb ook andere presentaties gegeven over bijvoorbeeld het gebruik van prezi, powerpoint, testmoz.com en wikispaces. Ik heb geleerd dat ik veel sterker ben als ik ergens veel vanaf weet. Van MySchoolsNetwork wist ik niet heel erg veel af, dus die presentatie ging ook minder goed.

- Bijlessen aan volwassen studenten


Ik heb elke week heel erg veel bijlessen gegeven aan de volwassen studenten. De beste manier om een taal te leren in de praktijk. Ik nam ze mee naar een restaurant of we gingen samen sporten en ondertussen gingen we frans praten. Ik daagde ze uit om veel te praten en corrigeerde hun uitspraak ook direct. Ik ben blij dat het resultaat heeft gehad, want toen de studenten eenmaal de drempel over waren en uit hun comfort zone waren gestapt begonnen ze erg veel frans te praten. Ik heb geleerd om veel geduld te hebben, studenten vertrouwen te geven en hun over dingen te laten praten die dicht bij hunzelf liggen.
-Feestavond

De school had een nieuwjaarsfeest georganiseerd. Ik zat in het comité om iets te bedenken voor de sectie Frans. Ik had af en toe meetings met de monitoren van de klas en met een aantal collega’s. Een week voor de uitvoering heb ik dansjes en liedjes geoefend met de studenten. Ik moest veel communiceren en veel organiseren.

6. Feedback en beoordeling


 • Observatieformulier schoolcontactpersoon


Verslag lesbezoek Student: Danielle de Vegt

School: School of Foreign Languages Thainguyen Coach: Madam Kieu

Datum: 2-12-2013 Observant: Roelien Wierda/Ron Barendsen


1. Voorbereiding :+

 • Lesformulier : +

 • Keuze leerstof : in orde

 • Keuze werkvormen : Goed, activerende werkvormen. Je liet de studenten met rode en groene kaartjes reageren op stellingen. Daarnaast een soort levend tableau.

 • Keuze media : audio, bord

 • Zorg besteed aan de voorbereiding : Uitstekend

 • Inventiviteit : prima; leuke opdrachten

2. Lesgeven

 • Peiling voorkennis/stemming : goed

 • Aangeven doelen (van de les/van de opdrachten) : Leerdoelen werden niet helder aan de studenten gepresenteerd. Dat zou je b.v. met een Powerpoint kunnen doen of eenvoudigweg op het bord.

 • Activeren van leerlingen : uitstekend

 • Gebruik werkvormen : uitstekend

 • Instructies geven : Goed…je ondersteunde je instructies steeds met gebaren en heldere verwijzing naar de relevante pagina in het boek. Ook hier geldt dat je veel kunt winnen door zaken via een PP of Prezi te ondersteunen. Als dat niet lukt kun je meer gebruik maken van plaatjes en het bord.

 • Vragen stellen : goed

 • Gebruik media/bordschrift : goed met dien verstande dat alles erg verbaal was. Suggestie om meer gebruik van beeld en geluid te maken

 • Niveau presentatie : ruim voldoende

 • Vakkennis : in les en op papier goed.

 • Organisatie van de les :
  Goed. De omstandigheden in Vietnam zijn behoorlijk beperkt. Door je goede lesvoorbereiding liep de les prima. Je voorbereiding van de workshop voor docenten liet enigszins te wensen over, waardoor meteen alles minder liep, inclusief je Frans. Hier zie je aan hoe belangrijk een goede voorbereiding is!

 • Procesevaluatie : n.v.t.

 • Productevaluatie : n.v.t.

 • Didactische correctie : voor zover zichtbaar goed. Je kapte studenten nooit af maar bleef ook in je correctie zeer aanmoedigend.
3. Relatie met de leerlingen

- Contact met de leerlingen buiten de les : Goed, we kwamen op de trap zeer enthousiaste studenten tegen die het duidelijk leuk vonden jou tegen te komen.

- Overwicht :Goed. Hoewel studenten zelfde leeftijd hebben als jij is er duidelijk sprake van overwicht. Je hebt de touwtjes goed in handen.

- Contact met de klas als groep : goed

- Houding tegenover de leerlingen : Heel vriendelijk, aanmoedigend en activerend.

- Overzicht over de groep : goed; ondanks de grootte van de groep (meer dan 30) heb je redelijk goed in de gaten wie wel en niet actief meedoen. Desondanks is er een groep studenten die zich heel stilletjes verschuilen achter de anderen en o.i. niets opsteken.

- Feedback geven : goed

- Prijzen : ++ uitstekend

- Inspelen op onverwachte gebeurtenissen : +

- Aansluiten bij de leefwereld leerlingen / actualiteit : Je moest werken met de gebruikte methode. Mijn indruk was dat die niet echt aansloot bij de belevingswereld van de Vietnamese studenten. Daar kun je nog een slag slaan. • Leerlingen zelf oplossingen laten bedenken : dat deed je in beperkte mate. Studenten in Vietnam zijn het niet gewend en bovendien is de beheersing van het Frans nog zeer minimaal. Desondanks deed je een goede poging door studenten steeds zelf met antwoorden te laten komen.

4. Taalhantering

 • Taalgebruik : +

 • Stemgebruik : +/- Je stem is hoog en tamelijk zacht. In de gegeven lessituatie was het geen probleem.
5. Resultaten

- Wat hebben de leerlingen deze les geleerd?

Ze kennen de namen van de seizoenen en kunnen over het weer praten. Daarnaast worden luister- en gespreksvaardigheid geoefend.


6. Algemeen

+ les prima voorbereid en georganiseerd

+ les goed uitgevoerd; levendige presentatie, vriendelijke benadering van de studenten

+ leuke afwisselende werkvormen

+ contact met de leerlingen is goed
Al met al was het een leuke les waarin jij je manifesteerde als een vriendelijke, aanmoedigende docenten die alles in het werk stelt om studenten te activeren en bij de les te betrekken. Het gebruik van het Frans was helder en goed te volgen.

Aandachtspunten :


 • Formuleer aan het begin van de les helder wat de leerdoelen zijn. Zet ze op het bord of in een PP, koppel nu en dan terug en maak duidelijk waarom studenten dat moeten leren

 • Maak waar mogelijk ook gebruik van beelden; daarmee wordt je bereik groter

 • Vind manieren om tussendoor steeds te controleren of alle studenten het snappen en meedoen.

Situatie : 25 eerstejaars studenten Frans. Het niveau is A1-A2

Gebruik doeltaal : je spreekt vloeiend en goed verstaanbaar Frans. Omdat je les geeft aan Vietnamese studenten is de enige manier om te communiceren het Frans. Je spreekt redelijk langzaam - het zou nog wat langzamer en nadrukkelijker kunnen want ik heb niet altijd het gevoel dat ze je helemaal volgen. Je zou kunnen overwegen je les en instructies met een powerpoint te ondersteunen, door b.v. de leerdoelen aan te geven, instructies verbaal te presenteren, belangrijke woorden en eventueel plaatjes en beelden van belangrijke woorden te presenteren. Op die manier gaan bepaalde begrippen veel meer voor ze leven.


Je controleert voortdurend of ze je begrepen hebt. Je gebruikt mimiek, gebaren een aanwijzingen om zaken te verduidelijken. Je Franse taalgebruik stem je af op je doelgroep. Zonodig gebruik je eenvoudige parafrasen om je boodschap te verduidelijken. Je taalgebruik is redelijk levendig. 
Je doet met de gekleurde kaartjes een goede poging de studenten te activeren. Echt goed gedaan. De niet authentieke opzet van de methode speelt je parten....de studenten moeten teksten over sneeuw en ijs lezen:-) dan is het niet vreemd dat ze weinig connectie hebben met de tekst.

Interpersoonlijk : prima, je staat er ontspannen voor, maakt grapjes en moedigt aan. je kent nog geen namen...dat is in VN reuze lastig, maar goed....


Je hebt eent zekere, vriendelijke uitstraling en je maakt op zijn tijd een grapje.
Stemgebruik is ruim voldoende.

Pedagogisch : Zo nu en dan corrigeer je even maar eigenlijk is dat in deze groep niet aan de orde. VN studenten zijn verlegen en gaan het liefst op in het collectief. De uitdaging voor jou is om te kijken of je dat kunt doorbreken. Je benadert deze groep als groep door ze met zijn allen dingen na te laten zeggen maar je geeft ook leerlingen individueel een beurt. 

Didactisch : Je volgt de behoorlijk traditionele methode maar doet ook je best te activeren. Van differentiatie is tijdens deze les weinig sprake..is ook lastig in het kleine volgepropte lokaal. Naarmate de les vordert worden de werkvormen steeds activerender. Het spel met de woordorde loopt als een speer. De leerlingen ontwaken uit hun winterslaap! Het valt op dat wanneer leerlingen echt betrokken worden ze hun verlegenheid lijken te verliezen

Organisatorisch : les prima voorbereid en georganiseerd. De materialen voor de activerende werkvormen had je goed voorbereid en de organisatie van de les was ruim voldoende.

Contact met collega's : een uitdaging om in een vreemde taal met collega's vanuit een heel andere cultuur tot heldere afspraken te komen. Je moet je terrein afbakenen en dat doe je ook. Heel goed dat je dat doet maar wees niet te onzeker over jezelf.
Feedback Ron:
Observatie Danielle

Vriendelijk, expressief. kijkt de leerlingen aan, helder taalgebruik

gebruik van multimedia. stukjes geluid en dan opschrijven wat je hoort. er staan plaatjes in het boek.

kaartjes gebruik (proconnect) groen als goed en rood als fout.

geeft heel natuurlijk ' de beurt' aan leerlingen. hangt een gezellige werksfeer in de klas. kinderen zijn aandachtig en luisteren ogenschijnlijk met plezier naar Danielle.

feedback is vriendelijk ( pas grave) en legt uit waarom het niet helemaal goed is.

staat een zelfverzekerde juf voor de klas.

bordgebruik, prima ik mis een beetje de beelden. als het gaat over de seizoenen laat ze een tekening maken die erbij past, dus winter een wedding :-)

neem de hele les eens onder de loep en probeer bij iedere activiteit een ict toepassing te vinden

wel mooie afwisseling in de les, allemaal afgebakende stukjes waar lezen, luisteren, spreken logisch elkaar volgen.

zinnen maken vinden de leerlingen erg leuk. ze denken mee. mooie mimiek, positieve aanmoediging.

1   2   3   4   5   6   7

 • - Boven studenten staan (regels consequent hanteren) - Duidelijk aangeven wanneer ze stil moeten zijn (wanneer ik het woord heb/ een student aan het woord is) Les 2
 • Leerpunten voor mij
 • Fragment 1: Wat gaan we vandaag doen !
 • Fragment 5: De beurt geven
 • Fragment 6: Tussentijdse evaluatie
 • Fragment 8: Spreekvaardigheid
 • Fragment 9: Organisatie groepjes
 • Fragment 10 : Begeleiding zwakkere studenten
 • Fragment 11 : Klassikale aandacht
 • Fragment 12 : Gesprekjes presenteren
 • Fragment 13 : Feedback op gesprekjes
 • Fragment 14 : Voorkennis activeren
 • Fragment 15 : Luisteropdrachten bespreken
 • Fragment 16 : Les afsluiten
 • Observatielessen 13/ 15 november 2013
 • 3. Relatie met de leerlingen
 • 6. Algemeen + les prima voorbereid en georganiseerd + les goed uitgevoerd; levendige presentatie, vriendelijke benadering van de studenten
 • Formuleer aan het begin van de les helder wat de leerdoelen zijn. Zet ze op het bord of in een PP, koppel nu en dan terug en maak duidelijk waarom studenten dat moeten leren
 • Situatie : 25 eerstejaars studenten Frans. Het niveau is A1-A2

 • Dovnload 381.2 Kb.