Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachten

Dovnload 381.2 Kb.

Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachtenPagina6/7
Datum04.04.2017
Grootte381.2 Kb.

Dovnload 381.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Aandachtspunten voor jaar 3:

Het is heel duidelijk dat, als je een les half voorbereid, de leerlingen onrustig worden. Het wordt dan al gauw rommelig en ‘gezellig’. Je hebt nog te weinig ervaring om af en toe op de ‘automatische piloot’ een les te geven.

Houdt de touwtjes strak in handen, want door tè zeker te zijn van jezelf/een zekere nonchalance gaat je voorbereiding de mist in.

Je hebt het in je om een goede docent te worden. De leerlingen ervaren je als een prettig persoon bij wie ze terecht kunnen met vragen en onzekerheden.

Ik ben ervan overtuigd, dat je een aanwinst zult zijn voor het onderwijs.

Ik wens je veel succes in je volgende stage en met je opleiding.

e. Feedback medestudent ~ stage jaar 2


Van: Inge Boonstra


Ingevuld door student / medestudent / coach* * doorhalen wat niet van toepassing is
Datum: 10 – 04 – 2012

Competentie

Indicator:

Geef aan wat goed gaat, wat minder goed gaat en waar aan gewerkt moet worden. Geef ook ontwikkelingen aan (aan het begin van de stage: …… maar nu aan het einde: …….., Aandachtspunten hierop zijn nog: …….)

 1. Interpersoonlijk competent

Ik schep een klimaat

voor samenwerking

met de leerlingen en

tussen de leerlingen

onderling.


Je omgang met leerlingen is erg natuurlijk. Je kiest een positieve benadering naar de leerlingen toe, die zorgt voor een klimaat van samenwerking tussen leerlingen onderling en met jou als docent.
Ik zie hier nog wel één verbeterpunt:

Met de leerlingen van 2B had je niet een hele goede band. Je stelde wel duidelijk regels, en dat is goed. Maar je zuchtte vaak als leerlingen iets niet wisten, wat ze eigenlijk allang hadden moeten weten. Dit zorgde ervoor dat de samenwerking tussen jou en de leerlingen niet goed liep. Sommige leerlingen kwamen dan in de les naar mij, als ze vragen hadden.


Probeer bij klassen waar je geen goede band mee hebt een manier te vinden om met zoiets makkelijker om te gaan. Probeer dingen in stapjes met ze te ontdekken. Vaak weten ze nog een heleboel als je het langzaam met ze bij langs gaat, wat betreft het behandelen van de stof. Dit zorgt ook voor een betere samenwerking tussen jou en leerlingen waar je het wat minder goed mee kunt vinden.
Ik spreek leerlingen

aan op ongewenst

gedrag en stimuleer

gewenst gedrag.
Je stelt hele duidelijke regels, die je kenbaar maakt aan leerlingen. Je houdt je er niet altijd aan. Als je je eraan houdt, doe je dit op een goede manier: je vertelt leerlingen wat je hebt gezien, zegt dat dat niet acceptabel is en vertelt hoe je het wel wilt zien.
Probeer een escalatieladder te maken, die jou houvast geeft aan het nakomen van je regels.
Ontwikkeling in deze competentie van het begin tot aan het eind van de stage.


Je bent al heel goed in deze competentie. Je enthousiasme om met leerlingen om te gaan is heel duidelijk en de leerlingen pakken dat op. Je maakt goede regels met de leerlingen. Je kunt je alleen nog wat toespitsen op wat kleine dingen als na te denken over: “Wat doe ik met leerlingen waar ik het niet zo goed mee kan vinden en hoe kan ik mijn regels consequent nakomen”.
Voor de rest doe je het prima!

 1. Pedagogisch competent

Ik stem mijn

taalgebruik en

omgangsvormen af op mijn leerlingen.


Je stemt je taalgebruik prima af op je leerlingen, in de zin van ‘niet te moeilijk woordgebruik’. Je past je taalgebruik per niveau aan.
Wel hoor ik nog wel eens ‘shit’ zeggen als iets wat anders gaat dan wat je wilt. Je hebt hier een leerdoel van gemaakt, en nu gaat het wel beter. Toch heb ik het je nog wel eens horen zeggen. Let hier wel op.
Probeer een manier te vinden om deze woorden niet meer te gebruiken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door daar een afspraak over te maken met leerlingen: jij spreekt leerlingen erop aan, en leerlingen spreken jou erop aan.
Ik stimuleer

zelfstandigheid en

initiatief van

leerlingen.
Je stimuleert zelfstandigheid door de studiewijzer. De studiewijzer geeft de leerling vrijheid om zelf verder te werken op eigen tempo.
Je zou de leerling meer initiatief kunnen bieden, door bijvoorbeeld een enquête in te laten vullen over wat de leerlingen graag eens zou willen doen.
Ik herken en houd

rekening met

verschillen tussen

leerlingen.
In het begin van de stage herkende je het niet, nu begin je het te herkennen, maar je weet nog niet goed hoe je het een plaats moet geven in je onderwijs. Hier heb je ook nog niks mee geprobeerd.
Voorbeeld daarvan: In een les aan 1C probeerde je iets uit te leggen over het bezittelijk voornaamwoord. Je pakte de etui van een leerling met een autistverwante stoornis om uit te leggen: “Deze etui is van mij. De leerling reageerde verontwaardigd en zei: “Niet waar! Die is niet van u, die is van mij!” Hier reageerde je niet op.
Probeer je hier wat meer in te verdiepen.
Ontwikkeling in deze competentie van het begin tot aan het eind van de stage
 1. Vakinhoudelijk en didactisch competent

Ik kan

evaluatiemiddelen

(proefwerken,

enquêtes e.d.)

ontwerpen en

gebruiken om te

bepalen of leerlingen

voldoende hebben

geleerd en of mijn

onderwijs effectief is

geweest.


Dit doe je heel goed! Je maakt SO’s en proefwerken. Alle onderdelen in de proefwerken worden op een bepaalde manier getoetst in je lessen. De woorden toets je met so’tjes die leerlingen zelf maken. Je maakt extra opdrachten voor leerlingen die bepaalde onderdelen nog niet begrijpen. Regelmatig laat je leerlingen opdrachten die jij zelf hebt gemaakt, inleveren. Je kijkt het na en evalueert de opdrachten met de leerlingen. Dit doe je erg goed! Je doet iets met de resultaten van de uitslag van de opdrachten van de leerlingen. Je past je planning daarop aan.
Ik maak bij mijn

onderwijs gebruik van moderne middelen,

waaronder ICT.


Je maakt gebruik van het ActivBoard, en doet elke les met ActivBoard. Met het oog op P-taak 4 hebben de leerlingen gebruik gemaakt van ICT.
Ik laat zien dat ik bij

het ontwerpen en

uitvoeren van mijn

onderwijs rekening

houd met verschillen

tussen de leerlingen.

Ontwikkeling in deze competentie van het begin tot aan het eind van de stage
 1. Organisatorisch competent

Ik maak werkbare

afspraken met de

leerlingen en hanteer

die consequent.
Je stelt afspraken op met leerlingen en houdt je daaraan. Probeer ook de leerlingen te betrekken bij de afspraken die je maakt bij alle klassen. Bij de ene klas deed je het wel, bij de andere klas deed je het niet.
Ik organiseer de

praktische kant van

mijn onderwijs

(leermiddelen, ICT,

inrichting lokaal et

cetera) effectief en

efficiënt.


Je maakt gebruik van ActivInspire, je maakt zelf opdrachten waar nodig, je denkt na over de indeling van je lokaal.
Probeer wel wat vaker de voorbereiding van je lesactiviteiten in orde te hebben.
Ontwikkeling in deze competentie van het begin tot aan het eind van de stage
 1. Competent in samenwerken met collega’s.

Ik geef en ontvang

collegiale feedback.
Wij geven elkaar feedback op de lessen en bespreken de lessen vaak na.
Ik ontwikkel samen

met collega’s (al dan

niet vakoverstijgend)

onderwijsmateriaal enben betrokken bij het gebruik daarvan.Samen hebben wij materiaal gemaakt voor de lessen. Ook hebben we vaak elkaar ideeën overgenomen.

 1. Contact in samenwerking met de omgeving

Ik heb met ouders van leerlingen en andere betrokkenen contact over het functioneren

van die leerlingen.Je hebt geen contact gehad met ouders.
Ik ben op de hoogte

van maatschappelijke

ontwikkelingen en

geef die een plaats

binnen mijn onderwijs.
Ontwikkeling in deze competentie van het begin tot aan het eind van de stage
 1. Competent in reflectie op persoonlijke ontwikkeling

Ik maak gebruik van

feedback van

leerlingen en collega’s

om mezelf als docent

te ontwikkelen.


Je gebruikt de feedback van Greetje en mij om je te ontwikkelen als docent. Hierbij stel je waar nodig een lesdoel bij op.


Ik kan een onderzoek

opzetten en uitvoeren

t.b.v. mijn eigen

professionele

ontwikkeling.


Je hebt enquêtes laten invullen door Greetje, mij en leerlingen om jezelf te ontwikkelen als docent. De resultaten van de enquêtes zijn nog onbekend.
Ontwikkeling in deze competentie van het begin tot aan het eind van de stageAandachtspunten voor jaar 3:

= Let op je taalgebruik

= Probeer je te verdiepen in de verschillen tussen leerlingen als ADHD, ADD, PDD-NOS, Asperger etc. Denk er ook over na hoe je je lessen daarop kan aanpassen.

= Maak een escalatieladder voor jezelf om zo beter je regels na te komen.

Dingen die je in je volgende stage zou kunnen doen, maar waar je in deze stage niet de mogelijkheid toe hebt gehad:

= contact met ouders

= mentorlessen geven

f. Feedback schoolcontactpersoon ~ stage jaar 2


Feedback formulier Danielle de Vegt 2de jaars lerarenopleiding Frans

Naam student :Danielle de Vegt
Naam SCP :Agnes Jansen
School/klas
: 1c 29 leerlingen
Datum :13 febr 2012
Coach : G. van der Haag


Lesobservatie
Eerste les: 2D lieve klas.

Bespreken luistertoets, lief, soms wat onzeker en geen kennis van alles. Deze les niet voorbereid zoals de les waar ik zou komen. Complimenteert wel. Je onzekerheid hoor je in je stem, je stem laat je aan het eind van de zin in de steek.

Bordgebruik ? Je bent wel erg flexibel. Uitspraak frans? Overtuigender! Ben je zeker van je eigen taaluitspraak (is volgens mij een aandachtspunt)

Je probeert absoluut aandacht te hebben voor contact met leerlingen? Je doet goed je best de namen te kennen. Spreekvaardigheid van de leerlingen stimuleer je wel.

Corrigeren met een geintje. Inventariseren quiz.

Namen? Hoe kun je die wel onthouden. Structuur les, je bent wel duidelijk vooraf? Waarom niet de beloofde quiz?

Je moet doorpakken met wat je moet doen.

Je hebt zachte stem. Voorbereiding: stroom computer, je moet diverse zaken goed voorbereiden.

Leuk om uitleg flexibel te zien doen. Laat je niet afleiden door de leerlingen, vaar je eigen koers, jij hebt de regie.

Rommelig, dingen door elkaar, je hebt eigenaardige tussenstukjes (verhaaltjes, die niet belangrijk zijn) Je hebt dit niet voorbereid? Jammer.

“Daar gaan we niet moeilijk over doen”? Zeg je als je het niet weet? Kennis va?? de Franse taal? Grammatica (vakinhoud?) Prima.

Zijn de leerlingen stil? Genoeg

Maak je de toets zelf?

De leerlingen doen wel mee? Maar langdradige les. Hoe kun je dit vragenuurtje en grammatica aanleren actiever maken?!


Houd je de tijd in de gaten?

Schrift open doen? Ze moeten iets invullen lijstje grammatica. Zelf nakijken.

De bel gaat zo!!

Saved by the bell. Rond je niet af???
Klas 1c
De briefjes doet de coach.
Je begint in het frans.

Lesobservatie:
Je start in het frans dat we beginnen,
Je probeert meer in het frans te doen.
Bord staat klaar.
Boeken van tafel, schrift wel.
Je probeert contact te zoeken met de groep, op leuke manier, nemen de leerlingen je dan serieus. Onrust.
Het is niet stil. Stilte eisen.
Je hebt het goed voorbereidt.
Check in duo’s. Geef tijdsindicatie aan, geeft leerlingen duidelijkheid. Heb je wel gedaan op bord!!
Je geeft wel duidelijke instructies, wie wat…
Digibord werkt n niet mee. Flexibele oplossing op bord schrijven. Onrust snel. Eis stilte, ondanks dat ze wel met de lessen bezig zijn.
Je geeft instructie le, la, au etc.
Complimenteert en vraagt na wie wat en hoeveel fout had. Indicatie/controleren!!!evaluatie
Chaotisch doordat diverse mensen er les geven. Diverse docenten, valkuil.
Je vraagt stilte. Mond dicht. Kwam raar over, stilte vragen stil zijn.
Leuke oefening, er staat een fout in de zin en die moeten ze eruit halen. Het is dan wel stil.
Je weet niet alle namen en lost dat op leuke manier op.
Je corrigeert, laatste waarschuwing, moet je evt dus wel waarmaken. Bewust van zijn…….
Je hebt wel wat humor, dat zorgt wel voor wat onrust soms.
Je laat een leerling het aan een andere leerling uitleggen en dat blijkt te werken. controle.
Je resumeert mooi de oefening.
4 min: morgen toets, ssssttttttttttttttt, Rijtje avoir op schrijven (automatiseren).
Afsluitend liedje youtube avoir, leuk!!!!
Je afsluiting kan gerichter na de leerlingen toe zijn. Je staat ze bij de deur uit te zwaaien.

Consequenter in frans gebruik in de klas zijn. Misschien teveel aandacht voor lesinhoud, stofoverdracht! Accenten leggen.

Vooraf:
- Wat is creatiever en actiever?
- Doelen moeten veel concreter. Welke grammatica moeten de leerlingen kunnen toepassen? Welke feestdagen moeten de leerlingen kennen en waarom.

Persoonlijke leerdoelen:


* Ik wil graag meer Frans praten in de lessen;
* Consequent zijn voor de leerlingen
* Creatieve/ actieve lessen geven

Werkvormen:


- Check in duo’s
- Elkaar feedback geven, door woorden te controleren die op het bord zijn geschreven.

Lesvoorbereiding

Je hebt een goede voorbereiding uitgevoerd. Je hebt eigen lesformulieren gebruikt, waarop inhoudelijke zaken staan en een tijdsindeling is gemaakt. Je geeft duidelijk aan de leerlingen aan wat de bedoeling is van de les is dmv een bordschema.

Interpersoonlijk competent

Je hebt normale stem en maakt de zin soms kort af.. Hij is niet heel hard, maar je kunt je stem wel verheffen. Je straalt enthousiasme uit.. Je komt vriendelijk over. Je houding is open, je loopt wel rond,

Je geeft klassikale feedback op gedrag van cursisten die luidruchtig met elkaar overleggen/praten, maar wel op de voorzichtige, leuke/grappige manier. Je kunt hier veel strakker in zijn.

Je complimenteert en corrigeert.

Als de leerlingen enthousiast afwijken van het programma, ga je daarin mee en lijkt het dat je het moeilijk vindt dit weer terug te pakken. Je doet het wel, maar op een voorzichtige manier. Grijp echt in.Pedagogisch

Je les start in het frans en legt uit wat de bedoeling van de les is. De leerlingen vinden dat wel spannend. Jij ook, je mag wel meer overtuigd zijn van je kunnen.

Je enthousiasmeert je leerlingen voor de les. Geeft alles duidelijk aan, evt met tijdsindicatie. Mooi gedaan met stopwatch op digibord.

Als tip misschien al voorbereiden voorbeelden paraat hebben. Je zit wel erg vast aan het boek, moet dat?

Je resumeert de afgeronde opdrachten, je overgangen zijn soms wat rommelig, bv boek 1 zoeken ipv boek 2. Zorgt soms voor wat ruis.
Didactisch handelen/ vakinhoudelijke kennis.

Je sluit aan bij de belevingswereld van de cursist, maar kunt dit wel meer doen Je hebt een manier gevonden om, een les ter voorbereiding op de toets, op creatieve manier te doen.

Als tip misschien al voorbereiden voorbeelden paraat hebben. Je zit wel erg vast aan het boek, moet dat?

Je experimenteert veel met digibord..

Er zijn vele niveauverschillen in de klas zelf, dus zorg mogelijk ook voor verschillende opdrachten.

Er wordt redelijk goed gewerkt tijdens de opdrachten. Ze zijn redelijk stil en bij onrust corrigeer je waar nodig.

Vakinhoudelijk zit het goed, dit bevestigd de coach. Je krijgt ook veel zaken aangedragen van de coach.

Qua didactiek mag je wel meer overgangen hanteren in de les. Start met een onderdeel en rond die af en leidt het volgende onderdeel weer in en ga zo maar door.


Organisatorisch handelen

Je hebt je zaken redelijk netjes op orde. Materialen zijn aanwezig en je planning van de les is goed. Verder ben je in staat flexibel op te treden als zaken niet werken

Mate van zelfstandigheid en mate van zelfverantwoordelijkheid

Je staat zelfstandig voor de klas. Zelfverantwoordelijkheid ben je volgens mij nog niet helemaal voor de klassen, want de begeleiding is goed. De organisatie rondom de klas wordt soms overgenomen door de coach. Dit komt ook doordat jullie moeten sprokkelen naar uren en soms met 3 docenten les geven aan een klas.

- Organisatie is in orde, orde en consequent zijn gaan redelijk. Blijf je hiervan wel bewust.

- Qua vakinhoud zit het wel goed, maar pas je echt aan aan het niveau van de groep en de leerstijlen van de leerlingen. Probeer veel dingen uit .

Blijf zorgen voor goede voorbereidingen en lesformulieren de komende periode om het lesgeven en jezelf structuur te blijven geven. Zet in op het geven van instructie van de opdracht en de daarbij behorende overgangen. Start en sluit de les op een overtuigender manier af.

- Ik zie je volgend jaar wel zelfstandig lesgeven. Je moet wel goed nadenken wat voor soort docent je graag zou willen zijn en welke schoolsoort je aanspreekt. Met de hierboven genoemde aspecten kun je dat vast nog gaan uitvinden. Succes met de afronding van de stage.
Handtekening:

Agnes Jansen, SCP OSG Singelland.

Aardrijkskunde, Afdeling sociale vakken, C2089, a.jansen@iec.nhl.nl

NHL Hogeschool, Leeuwarden.


Algemene stage ervaring:
In jaar 1 heb ik vooral de stap gemaakt van leerling naar docent. Ik stond nog als een onzeker giebelend meisje voor de klas. Dit beschreef mijn medestudent ook in haar feedback. Ik begreep niet waarom leerlingen geen oordoppen inmochten en liet dat toe.. Aan het einde van de eerstejaarsstage had ik het voor elkaar om me in te leven als docent en kon ik al simpele lessen geven.

In jaar twee heb ik vooral geleerd hoe een les er inhoudelijk goed uit ziet. Ik heb geleerd met het smartboard te werken en om toetsen te maken en af tenemen. Waar ik in jaar 1 nog veel lessen uit het boek deed, bedacht ik nu zelf veel actievere en effectievere lessen door middel van verschillende werkvormen. In het tweede jaar merkte ik wel meteen wanneer ik een les niet voorbereid had dat ik te onzeker was over mijn Frans en over het vakinhoudelijke. Ook was ik niet consequent genoeg en wist vaak niet wat voor straffen ik moest geven. Uit de feedback van mijn coach en mijn medestudent en de schoolcontactpersoon kwam ook overeen dat ik mijn lessen goed moet voorbereiden om zeker over te komen.


In het derde jaar ben heb ik vooral geleerd over de verschillen tussen leerlingen. De verschillende niveau’s, maar ook de verschillende leer/ gedragsproblemen. Door deze onderzoeken ben ik me meer bewust van alle verschillen geworden en kan ik er beter rekening mee houden in de klas. Ik heb ook geleerd om zelfstandig voor de klas te staan. Ik leef me in als een serieuze docent, ik neem de leerlingen serieus en zij mij, ongeacht ons leeftijdsverschil. (Vietnam situatie)

Ik heb het Frans als doeltaal gebruikt in mijn lessen en ben eindelijk zeker genoeg over mijn Frans, ook al maak ik zelf regelmatig fouten. Ik heb verschillende methodes gebruikt om de studenten aan het praten te krijgen in de doeltaal.
C2 Competentiemap
 1 Interpersoonlijk competent
1.2a Ik schep een klimaat voor samenwerking met de leerlingen en tussen de leerlingen onderling

S

Situatie

Ik heb in mijn lessen veel gebruik gemaakt van actieve werkvormen. Ik heb o.a. de werkvormen check- in- duo’s, denken- delen- uitwisselen en experts toegepast in mijn lessen. Ik deelde de klas vaak in groepjes van 4 voor spreekvaardigheid waar ze vervolgens met behulp van een ‘magische stick’ om de beurt moesten gaan praten.

T

Taak

Mijn taak was om actieve lessen voor de leerlingen voor te bereiden. Ook moest het gevarieerd zijn, dat we niet altijd hetzelfde zouden doen. De leerlingen moesten samenwerkend leren.

A

Actie

Tijdens de uitvoering bleken de kleine werkvormen vaak goed te werken. De leerlingen kregen van mij steeds kleine opdrachtjes van 2 à 3 minuten, zodat ze geen tijd hadden om te kletsen.

R

Resultaat

Het resultaat was dat de leerlingen geactiveerd waren en op een leuke manier dingen hebben geleerd. Ook hebben ze zelf meer de mogelijkheid gehad om over dingen/ situaties na te denken. Ik maakte vaak gebruik van individuele aanspreekbaarheid.

R

Reflectie

Met behulp van de werkvormen heb ik leuke actieve lessen kunnen bedenken voor de leerlingen. Ik experimenteerde met de werkvormen en paste het elke les weer aan wanneer ik vond dat het weer beter kon. Ik merkte dat de ‘baguette magique’ erg populair was onder de studenten.1.2b Ik spreek leerlingen aan op ongewenst gedrag en stimuleer gewenst gedragS

Situatie

In de klas zitten een aantal sterkere leerlingen en een aantal zwakkere leerlingen. De sterke leerlingen hebben vaak de neiging om alle antwoorden al door de klas te roepen voordat de zwakkere leerlingen de kans hebben gehad om er even over na te denken. In het begin van de stage was ik niet bewust van de verschillen in niveau, maar toen ik had onderzocht dat de verschillen vrij groot waren had ik besloten om beurten te geven in de klas, in plaats van dat iedereen steeds kan roepen door de klas. 

T

Taak

Mijn taak was om de zwakkere leerlingen er meer bij te betrekken door de sterkere leerlingen iets minder vaak de beurt te geven en niet door de klas de antwoorden voor te laten zeggen.

A

Actie

Wanneer ik iemand de beurt gaf en de rest riep er doorheen gaf ik subtiel aan dat ik die iemand de beurt had gegeven en dat de rest dan niet door de klas mag roepen.

R

Resultaat

De meeste keren accepteerden de overige studenten dat ik de beurt aan iemand anders had gegeven. Ze moesten er gewoon weer even aan herinnerd worden dat bij mij in de klas we niet door de klas mogen roepen (zoals bij de andere Vietnamese docenten wel het geval is)

R

Reflectie

Ik merk dat de studenten me serieus nemen wanneer ik ze een regel voorleg en ze hier weer op wijzen. Zolang het op een vriendelijke manier gezegd respecteren ze mijn regels.


Bewijsstuk 1: Ik spreek de leerlingen aan op ongewenst gedrag en stimuleer gewenst gedrag
Fragment 5 - stagecompilatie > de beurt geven. (3.35)

Bewijsstuk 2: Ik schep een klimaat voor samenwerking met de leerlingen en tussen de leerlingen onderling
In dit lesformulier heb ik een les beschreven waar ik de studenten in groepjes van 4 laat werken voor spreekvaardigheid.


Ontwikkelpunt voor LIO- stage:
Ik zou meer willen investeren in het luisteren naar leerlingen. Vaak neem ik niet genoeg tijd om te horen naar de problemen van de studenten en waar ze precies tegen aanlopen.

 2 Pedagogisch competent
2.2a Ik stem mijn taalgebruik en omgangsvormen af op mijn leerlingenS

Situatie

Mijn enige manier om te communiceren met mijn studenten was in het Frans, in de doeltaal. De studenten leerden nog maar sinds 2,5 maand Frans toen ik ze kwam lesgeven. Een aantal studenten sprak al een aardig woordje Frans, maar er waren ook een aantal die helemaal nog geen Frans spraken.

T

Taak

Mijn taak was om rustig Frans te praten, duidelijk te articuleren, veel te herhalen en veel gebaren te maken en op het bord schrijven.

A

Actie

Ik heb mijn best gedaan om zo rustig mogelijk te praten, te articuleren en veel gebaren te maken.

R

Resultaat

Het resultaat was dat over het algemeen de studenten mij wel begrepen, maar af en toe hadden ze geen idee waar ik het over had. Ik legde het dan uit aan de sterkere studenten en zij legden het dan kort uit in het Vietnamees. (dit alleen voor de ingewikkeldere opdrachten.)

R

Reflectie

Voor mij was het een goede manier om te leren hoe om te gaan met de doeltaal. Ik heb geleerd om definities te omschrijven in het Frans en de taal te versimpelen. Ik had natuurlijk te maken met volwassen studenten, dus de omgangsvormen waren ook weer een beetje anders dan wanneer ik aan een jonger publiek les zou hebben gegeven. Bijvoorbeeld dat deze studenten zelf ook al docent waren en al kinderen hadden waren ze in hele andere dingen geïnteresseerd en gedroegen ze zich heel erg anders dan tieners in een klas.


2.2c Ik herken en houd rekening met verschillen tussen leerlingen

S

Situatie

Voor p- taak 6 moesten we een onderzoek doen naar de verschillen tussen leerlingen. Verschillende leertypes en verschillende niveau’s. Op stage heb ik de niveau’s vastgesteld van de studenten a.d.h.v. een toets. Met de uitslag van deze toets heb ik de studenten in groepen verdeeld. ‘zwakke, middelmatige en sterke leerling. ‘ In de lessen liet ik vaak te sterkere leerlingen de zwakkeren helpen en ik liet de zwakkere studenten vaak werken met behulp van een hulpstencil. 

T

Taak

Mijn taak was om met verschillen tussen de studenten rekening te houden in mijn lessen. 

A

Actie

Ik heb de studenten elkaar laten helpen en met hulpstencils de zwakkere studenten tegemoet gekomen. Vaak gaf ik ook eerst de beurt aan de zwakkeren, zodat zij het eerst konden proberen.

R

Resultaat

Het resultaat was dat de sterkere studenten meer uitgedaagd werden om de zwakkere studenten te begeleiden (door middel van voorbeelden, feedback) De zwakkere studenten werden geholpen door iemand van hun niveau wat ze over het algemeen fijn vonden.

R

Reflectie

Het is lastig om met alle verschillen rekening te houden, maar ik denk dat ik door het gebruiken van verschillende methodes al een eind op weg ben. De studenten worden op deze manier allemaal uitgedaagd.


Bewijsstuk 1: Ik stem mijn taalgebruik en omgangsvormen af op mijn leerlingen
Julia schreef als feedback dat ik over het algemeen duidelijk te verstaan ben. Ik heb af en toe nog een te hoog tempo van spreken en ik mag nog wel duidelijker zijn over mijn zinsconstructie, maar over het algemeen met behulp van de gebaren ben ik goed te verstaan.
taalhandeling.png


Bewijsstuk 2: Ik herken en houd rekening met verschillen tussen leerlingen
Voor p- taak 6 heb ik me verdiept in de verschillen tussen de studenten en mijn lessen daarop aangepast.

Ontwikkelpunt voor LIO- stage:
De afgelopen stage heb ik vooral veel te maken gehad met volwassen studenten waarmee ik alleen in de doeltaal kon communiceren.
In mijn LIO- stage wil ik me bezighouden met het gebruik van de doeltaal= voertaal, waarbij ik de grammatica in het Nederlands uitleg en de simpele instructies in het Frans.

 3 Vakinhoudelijk & didactisch competent
3.2b Ik maak bij mijn onderwijs gebruik van moderne middelen, waaronder ICT

A

Aan de hand

Ik heb in Vietnam helaas niet veel gebruik kunnen maken van ICT, puur omdat ik niet over de juiste middelen beschikte. Tijdens mijn tweede jaarsstage heb ik alleen maar gebruik gemaakt van het smartboard, dus ik beschik wel over de kennis van het toepassen van ICT in de lessen. Ik heb op mijn stage in Vietnam één keer een beamer kunnen gebruiken. Ik heb toen een afscheidsquiz voorbereid in Powerpoint. Voor de rest maakte ik gebruik van het krijtbord. Voor mij wel een goede oefening om ook lessen te ontwerpen zonder altijd het gemak van alle ICT. 

B

Belangrijk

Voor mij is het belangrijk om duidelijk te schrijven en niet alles kriskras op het bord te schrijven. Qua ICT is het voor mij belangrijk om duidelijk lettertype + achtergrond te kiezen, zodat iedereen het duidelijk kan lezen, ook de mensen met kleurenblindheid.

C

Conclusie

Het was een goede ervaring om zonder ICT te werken. Goed voor als de stroom het niet doet in Nederland met de Smartboards of wanneer het programma niet werkt. Dat ik altijd ideeën achter de hand heb om hoe het is om met het krijtbord te werken.

3.2c Ik laat zien dat ik bij het ontwerpen en uitvoeren van mijn onderwijs rekening houd met verschillen tussen de leerlingen

A

Aan de hand

Doordat de verschillen erg groot waren tussen de studenten heb ik vaak gedifferentieerd in mijn klas. Ik heb bijvoorbeeld vaak een hulpformulier gemaakt voor de zwakkere studenten om ze beter de luisterfragmenten te laten begrijpen. Ook heb ik bewust gedifferentieerd in mijn lessen door de sterkere leerlingen de zwakkere leerlingen te laten helpen.

B

Belangrijk

Het is belangrijk dat iedereen op z’n eigen niveau uitgedaagd wordt. De sterkere studenten moeten zich niet gaan vervelen in de klas, maar de zwakkere studenten moeten ook niet afhaken, omdat het niveau te hoog voor ze is. 

C

Conclusie

Ik denk dat ik daar een goede middenweg voor heb gevonden door de sterkere studenten in te zetten om de zwakkere studenten te helpen. Zo werden de sterkere studenten uitgedaagd om de zwakkere studenten ook mee te slepen.


Bewijsstuk 1: Ik maak bij mijn onderwijs gebruik van moderne middelen, waaronder ICT 
De smartboard flipchart van stage jaar 2 + de afscheidsquiz van stage jaar 3.

Ontwikkelpunt voor LIO- stage:
In mijn Lio- stage zou ik meer het leerproces van de leerling willen volgen. Dit doomiddel van tussentijdse toetsen en eindtoetsen. In Vietnam
hadden de studenten geen tussentijdse toetsen. Ik moest zelf peilen of de studenten hun Frans hadden verbeterd, wat erg lastig is in een korte periode van 2 maanden.

 4 Organisatorisch competent

4.2a Ik maak werkbare afspraken met de leerlingen en hanteer die consequent

S

Situatie

De studenten in Vietnam waren niet gewend aan regels. Ze liepen ongevraagd de klas uit om te roken, te eten of om naar de wc te gaan. Ik vond dit erg storend, want iedere keer moest ik weer dingen overnieuw uit gaan leggen als studenten te laat binnen kwamen lopen.

T

Taak

Mijn taak was om ze mijn regels uit te leggen en deze consequent te hanteren. Ik moest ze aanspreken op hun ongewenste gedrag wanneer ze zich niet aan mijn regels hielden.

A

Actie

Ik heb icoontjes op het bord getekend om ze duidelijk te maken wat ik niet wilde. Ik heb ingevoerd dat wanneer ze eenmaal de klas uitliepen ze er ook niet meer in konden komen. Ook als ze na de pauze 10 minuten te laat kwamen waren ze niet meer welkom in de klas.

R

Resultaat

Het resultaat was in het begin moeizaam. Ze liepen alsnog het lokaal uit, maar toen ik ze weigerde in de klas wanneer ze zich niet aan de regels hielden, toen respecteerden ze mijn regels beter.

R

Reflectie

Ik merk wanneer de studenten regels hebben en weten wat de consequenties zijn ze zich daar beter aan houden. Ik vind zelf dat ik streng, rechtvaardig en consequent genoeg ben geweest tegenover de studenten en dat zorgt voor veel meer rust in de klas.


4.2b Ik organiseer de praktische kant van mijn onderwijs (leermiddelen, ICT, inrichting lokaal etc.) effectief en efficiënt

A

Aan de hand

Voor spreekvaardigheid liet ik de klas vaak in groepjes van 4 werken. In de klas stonden alleen maar banken waar de stoel aan vast zit. Om de klas te verbouwen kostte dit wel enige communicatie en organisatie. In het begin verliep het wat stroef. Ik had de opstelling op het bord getekend en de studenten gingen vervolgens de klas indelen.

B

Belangrijk

Belangrijk voor mij is om eerst de klas duidelijk uit te leggen wat de bedoeling is, voordat ze actie ondernemen om de klasopstelling te veranderen. 

C

Conclusie

Het scheelt veel tijd als de studenten weten wat ze moeten doen en dat ze het samen doen. Ik vind dat ik het duidelijk heb uitgelegd en de verbouwing van het klaslokaal verliep ook steeds vlot.


Bewijsstuk 1: Ik maak werkbare afspraken met de leerlingen en hanteer die consequent
Feedback van een student:
"Parfois, mms Daniëlle est très sévère. Elle ne moi laissé pas entrée quand j'avais quitté la classe pour fumer une cigarette."

Bewijsstuk 2: Ik organiseer de praktische kant van mijn onderwijs (leermiddelen, ICT, inrichting lokaal etc.) effectief en efficiënt
Uit de feedback van SchoolContactpersoon 'Roelien Bos- Wierda'.
naamloosddd.png

Ontwikkelpunt voor LIO- stage:
Ik zou graag willen werken met een escalatieladder. Voor de situatie in Vietnam had ik die niet nodig, maar ik denk dat het voor mij goed is om over consequenties na te denken en wanneer ik welke straf toepas.


 5 Competent in het samenwerken met collega's

5.1a Ik kan – in verschillende rollen – samenwerken in een team

A

Aan de hand

Ik heb niet erg veel contact gehad met mijn collega’s, maar ik heb samen met mijn collega’s een oral examen afgenomen. We hadden allemaal een tafel in de hoek van een lokaal. De studenten kwamen per twee bij ons zitten. Ze moeten een drietal spreekvaardigheidsoefeningen doen en ik moest samen met een collega hun vragen stellen en het cijfer bepalen.

B

Belangrijk

Het was belangrijk dat we goed communiceerden over hoe we de cijfers gingen verdelen zodat de cijfers per docenten niet teveel uiteen zouden lopen. We hadden besloten dat je voor opdracht 1- 3 punten kon krijgen, voor opdracht 2 – 2 punten en voor opdracht 3- 5 punten. Dat zou een totaalscore van 10 punten maken.

C

Conclusie

Door de samenwerking duurde het afnemen van het examen maar een half uurtje. Omdat de klassen zo groot zijn had het telang geduurd als maar één docent dit had gedaan. Misschien een idee voor in Nederland om spreekvaardigheidsexamens samen te doen met andere docenten (taaldorp)


5.2a Ik geef en ontvang collegiale feedback

A

Aan de hand

In het begin van mijn stage heeft mijn coach een aantal lessen bijgewoond. Ook Ron & Roelien en Julia hebben één les van mij gezien. Voor de rest heb ik de niet de mogelijkheid gehad om Julia haar lessen te observeren, omdat onze lessen vrijwel parallel liepen. Met de gekregen feedback ben ik aan de slag gegaan om mijn lessen te verbeteren en mijn stemgebruik qua doeltaal = voertaal. 

B

Belangrijk

Het is belangrijk om andere mensen feedback te laten geven om zelf inzicht te krijgen in de dingen die verbeterd kunnen worden. 

C

Conclusie

Ik vond het erg fijn om de feedback te lezen, omdat ze me tips gaven waar ik zelf nog niet overna had gedacht. Hierdoor kunnen m’n lessen alleen maar beter worden.


Bewijsstuk 1: Ik geef en ontvang collegiale feedback


Bewijsstuk 2: Feedback van Julia


Ontwikkelpunt voor LIO- stage:
Tijdens mijn LIO zou ik wel meer willen samenwerken met diverse docenten wat betreft het algemene gedeelte. Bijvoorbeeld leren hoe leerlingen verslagen moeten maken of hoe ze presentaties moeten geven. Ook binnen het Frans lijkt het me leuk om projecten op te starten met collega’s.

 6 Competent in het samenwerken met de omgeving
6.1a Ik heb een globaal beeld van de verschillende partijen waarmee de school contact onderhoudt

A

Aan de hand

Voor p-taak 7 heb ik me verdiept in leer en gedragsproblematiek. Ik heb me vervolgens verdiept in het zorgsysteem van het MBO en vervolgens het zorgsysteem in Vietnam.

B

Belangrijk

Ik was niet bewust van het belang van het zorgsysteem binnen een school en het aantal partijen wat daaruit deelmaakt.

C

Conclusie

Hna het onderzoeken van het zorgsysteem in Vietnam en in Nederland ben ik me meer bewust geworden van het belang van de begeleiding van gedrag en leerproblematieken. 


Ontwikkelpunt voor LIO- stage: 
Volgend jaar zou ik graag in de klas rekening willen houden met de gedrags- /leerproblemen van de leerlingen. Ik heb daarvoor niet de kans gehad in Vietnam, omdat die problematieken nog niet erkend zijn daar.

 7 Competent in reflectie en ontwikkeling

7.1a Ik kan reflecteren op mijn eigen professionele ontwikkeling en studiegedrag

A

Aan de hand

In mijn WPL verslag heb ik twee lessen beschreven die wel goed gingen en twee lessen die minder goed zijn verlopen.

B

Belangrijk

Belangrijk voor mij is dat ik niet alleen maar stil moet staan bij de dingen die niet goed verliepen, maar ook moet kijken naar de dingen die wel goed zijn verlopen.

C

Conclusie

Over het algemeen kan ik van mezelf sterke en zwakke punten noemen.


7.2a Ik maak gebruik van feedback van leerlingen en collega’s om mezelf als docent te ontwikkelen

A

Aan de hand

In het begin van mijn stage kwam mijn coach een aantal lessen van me observeren. Ze gaf me tips over het verbeteren van de franse uitspraak van de studenten en over het niveau van de opdrachten voor de studenten. Ik heb hier rekening mee gehouden in de volgende lessen. Ook Julia heeft me feedback gegeven over een les. Deze feedback heb ik vervolgens gebruikt om dezelfde les te verbeteren.

B

Belangrijk

Ik moest veel meer leerlingen feedback geven over hun uitspraak. Ook als ze een presentatie hielden moesten ik direct aantekeningen maken om ze achteraf hun fouten te laten zien.

C

Conclusie

Ik vind het fijn om inzicht van andere mensen te krijgen en ben ook bereid ermee aan de slag te gaan.


Bewijsstuk 1: Ik kan reflecteren op mijn eigen professionele ontwikkeling en studiegedrag.

reflectie 2 lessen.docx
1   2   3   4   5   6   7

 • Competentie Indicator
 • Aandachtspunten voor jaar 3
 • Feedback formulier Danielle de Vegt 2 de jaars lerarenopleiding Frans Naam student :Danielle de Vegt Naam SCP :Agnes Jansen School/klas
 • Interpersoonlijk competent
 • Didactisch handelen/ vakinhoudelijke kennis.
 • Mate van zelfstandigheid en mate van zelfverantwoordelijkheid

 • Dovnload 381.2 Kb.