Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachten

Dovnload 381.2 Kb.

Inleiding Deel A: Studievoortgang en opdrachtenPagina7/7
Datum04.04.2017
Grootte381.2 Kb.

Dovnload 381.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Reflectie 2 lessen.docx

 • Details

 • Download

 • 23 KBBewijsstuk 2: Ik maak gebruik van feedback van leerlingen en collega’s om mezelf als docent te ontwikkelen. 
Aan de hand van de feedback van Julia heb ik mijn les verbeterd. (zie geel)


Ontwikkelpunten voor LIO- stage:
Voor mijn LIO- stage zou ik graag meer feedback van leerlingen willen om te onderzoeken hoe zij mij als docent ervaren. 


Het belang van intervisie: 
Aangezien Julia & ik niet aanwezig konden zijn bij de intervisiebijeenkomsten hebben wij met elkaar intervisie gehouden. We hebben na iedere les onze lessen besproken en elkaar tips gegeven. Ik heb veel aan de tips van Julia gehad. Ik liep bijvoorbeeld tegen het probleem aan dat de verschillen in de klas te groot waren en ik daardoor niet een manier wist om alle studenten erbij te betrekken. Ze gaf me als tip om de sterkere studenten de zwakkere studenten te laten helpen. Ik heb deze tip vaak toegepast in de les en het bleek goed te werken. De sterkere studenten kregen een extra rol om de zwakkere studenten mee te trekken. Kortom: Het heeft een positieve uitwerking gehad om samen de lessen te bespreken en elkaar tips te geven.

C3 Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)
 • Competentie 1: Interpersoonlijk competent
  Ik zou meer willen investeren in het luisteren naar leerlingen. Vaak neem ik niet genoeg tijd om te horen naar de problemen van de studenten en waar ze precies tegen aanlopen.

S Ik wil leren beter naar de studenten te luisteren door me meer te verdiepen in de dingen die ze lastig vinden, waardoor ik ze betere begeleiding kan bieden.

M Door tussentijdse evaluaties kan ik kijken of ik de studenten goed heb begeleid en gegeven heb wat ze nodig hebben.

A Wanneer ik me meer verdiep in de leerlingen kan ik beter beslissen wat ze nodig hebben en kan ik ze beter begeleiden.

R Ik kan natuurlijk niet alle problemen van iedere student voorkomen, maar wanneer ik me er meer mee bezig houd kan ik een grotere doelgroep begeleiden.

T Aan het einde van mijn stage wil ik bewijzen dat ik studenten met moeilijkheden goede begeleiding heb gegeven, zodat ze toch in staat zijn hun toetsen goed te maken.

I Lesgeven is niet alleen de stof overdragen. Wanneer ik me niet zou verdiepen in de leerlingen zou ik minder goed weten waar ze behoefte aan hebben en waar ze tegenaan lopen.


De afgelopen stage heb ik vooral veel te maken gehad met volwassen studenten waarmee ik alleen in de doeltaal kon communiceren. In mijn LIO- stage wil ik me bezighouden met het gebruik van de doeltaal= voertaal, waarbij ik de grammatica in het Nederlands uitleg en de simpele instructies in het Frans.

S Ik wil leren om de doeltaal te gebruiken als voertaal, maar dan op middelbare school niveau. Daarmee bedoel ik dat ik zoveel mogelijk Frans wil gaan praten, maar dan de gram matica en de belangrijkste instructies in het Nederlands uitleg.

M Mijn coach kan observeren of ik genoeg Frans praat in de klas. De leerlingen kunnen aangeven of ze dingen wel begrijpen of niet.

A De studenten hebben er uiteindelijk veel meer profijt van als ik meer Frans praat. Ze raken dan gewend aan de doeltaal en kunnen het makkelijker nadoen.

R Het is een realistisch doel, omdat de leerlingen op deze manier sneller korte zinnetjes oppikken en wellicht sneller Frans leren door veel input.

T Dit leerdoel kan ik gedurende mijn hele stage uitvoeren. Aan het einde van de stage kan ik kijken wat het heeft opgeleverd.

I Wanneer leerlingen veel input krijgen van het Frans, raken ze gewend aan de uitspraak en de zinsopbouw. Ze kunnen het wellicht zelf beter leren.Competentie 3: Vakdidactisch competent
In mijn Lio- stage zou ik meer het leerproces van de leerling willen volgen. Dit doomiddel van tussentijdse toetsen en eindtoetsen. In Vietnam hadden de studenten geen tussentijdse toetsen. Ik moest zelf peilen of de studenten hun Frans hadden verbeterd, wat erg lastig is in een korte periode van 2 maanden.

S Ik wil het leerproces van de leerlingen volgen, zodat ik weet wat de leerlingen nodighebben en ze zo in hun behoeftes kan voorzien qua leerstof.
M Ik kan tussentijdse evaluaties houden om te meten welke studenten de stof hebben


begrepen en welke studenten nog niet.

A Leerlingen vinden het over het algemeen niet leuk om tussentijdse toetsen te maken, maar

voor uiteindelijk is het alleen maar om ze beter te kunnen begeleiden.

R Het is realistisch om het leerproces in de gaten te houden. Er zijn natuurlijk wel veel klassen tegelijk, dus het is onrealistisch om iedere klas uitgebreid te analyseren.

T Het is niet tijdgebonden. Een tussentijdse evaluatie kan op ieder moment gedurende het schooljaar.

I Het is belangrijk om te weten wat de studenten nodig hebben om in hun leerbehoeftes te

voorzien. Ik zou graag door middel van toetsen het niveau van de studenten in de gaten willen houden.


Competentie 4: Organisatorisch competent
Ik zou graag willen werken met een escalatieladder. Voor de situatie in Vietnam had ik die niet nodig, maar ik denk dat het voor mij goed is om over consequenties na te denken en wanneer ik welke straf toepas.

S Ik zou graag voor mezelf een escalatieladder willen maken aan de hand van mijn

stageervaringen die ik consequent hanteer in de klas.

M Wanneer ik de escalatieladder consequent hanteer, dan nemen de leerlingen me dus

serieus en hoef ik minder straf uit te delen.

A Het is acceptabel, want het is belangrijk om duidelijke regels te hebben, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn en waar de grenzen zijn.

R Het is realistisch om een escalatieladder te gebruiken. Wanneer ik deze consequent hanteer zullen de leerlingen me serieuzer nemen als docent.

T Het is niet tijdsgebonden. Wanneer ik er in het begin van het schooljaar direct consequent mee begin, is het gemakkelijker voor de rest van het schooljaar. Eerst respect, dan relatie.

I Ik vind het belangrijk om duidelijk aan te geven wat ik accepteer en niet. Ik moet wel goed voor mezelf bedenken dat ik niet te vaak waarschuwingen geef, maar ook daadwerkelijk de consequentie toepas.

Competentie 5: Competent in samenwerking met collega’s
Tijdens mijn LIO zou ik wel meer willen samenwerken met diverse docenten wat betreft het algemene gedeelte. Bijvoorbeeld leren hoe leerlingen verslagen moeten maken of hoe ze presentaties moeten geven. Ook binnen het Frans lijkt het me leuk om projecten op te starten met collega’s.
S Ik zou graag samen willen werken met collega’s van verschillende vakken om te studenten

te leren hoe ze bijvoorbeeld een verslag in elkaar moeten zetten of hoe ze een presentatie moeten geven.

M Ik kan eventueel een projectje starten als dit mogelijk is.

A Het is acceptabel voor de studenten om een goede basis te hebben qua presentatie en het maken van dossiers.

R Ik weet niet of haar haalbaar is, want het ligt aan de school waar ik ga werken. Misschien bestaat er al zoiets, dan zou ik me daar graag aan meewerken.

T Dit kan gedurende het hele schooljaar.

I Ik vind het belangrijk dat leerlingen een goede basis hebben. Afgelopen jaren wanneer ik stage liep wisten leerlingen niet hoe ze een presentatie moesten geven of hoe ze een dossier in elkaar moesten zetten. Toen ik op het hbo kwam wist ik dat zelf ook nauwelijks. Ik vind dit een verantwoordelijk van het middelbaar onderwijs om daar aandacht aan te besteden.et

Competentie 6: Competent in samenwerking met de omgeving

Volgend jaar zou ik graag in de klas rekening willen houden met de gedrags- /leerproblemen van de leerlingen. Ik heb daarvoor niet de kans gehad in Vietnam, omdat die problematieken nog niet erkend zijn daar.
S Ik wil me graag nog verdiepen in de leer-/ gedragsproblemen van de leerlingen en kijken

wat voor begeleiding ik ze kan bieden.

M Ik kan het leerproces van de leerlingen met leer/ gedragsproblemen in de gaten houden

en kijken of hun cijfers ook omhooggaan.

A Het is voor de studenten positief, zodat ze kunnen leren met hun gedrags/ leerproblemen om te gaan.

R Het is realistisch om de studenten extra begeleiding te bieden wanneer ze die nodig hebben.

T Dit leerdoel kan ik gedurende het hele schooljaar uitvoeren.

I Ik vind het interessant om me te verdiepen in leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. In plaats van ze allemaal compensaties te geven, zou ik ze graag leren hoe ze moeten omgaan met hun probleem.

Competentie 7: Competentie in reflectie en ontwikkeling

Voor mijn LIO- stage zou ik graag meer feedback van leerlingen willen om te onderzoeken hoe zij mij als docent ervaren.
S Ik zou graag meer onderzoek willen doen over hoe ik overkom op de leerlingen als docent.

M Ik kan dit meten door feedback van de studenten te vragen over verschillende kwaliteiten.

A Ik vind het acceptabel dat de studenten hun mening geven over hoe ze zich bij mij voelen.

R Het is realistisch, doordat ik de studenten tips en tops kan laten opschrijven over mijn functioneren voor de klas.T Dit kan aan het einde van het schooljaar of op de helft van het schooljaar.

I Ik vind het belangrijk om te weten hoe ik overkom op studenten. Misschien maak ik onbewust kwetsende opmerkingen terwijl ik dat zelf niet door heb. Ik zou graag willen weten hoe ze zich bij mij in de klas voelen en of ze de methodes die ik gebruik in de klas ook aansprekend vinden.
1   2   3   4   5   6   7

 • Competentie 2: Pedagogisch competent
 • Competentie 3: Vakdidactisch competent
 • Competentie 4: Organisatorisch competent
 • Competentie 5: Competent in samenwerking met collega’s
 • Competentie 6: Competent in samenwerking met de omgeving
 • Competentie 7: Competentie in reflectie en ontwikkeling

 • Dovnload 381.2 Kb.