Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inleiding In de procedurevergadering van de commissie ez op 9 september 2014 heeft u mij benoemd tot rapporteur voor het wgo energie op 17 november 2014. Voor mijn inbreng als rapporteur zal het bor een notitie schrijven

Dovnload 7.97 Kb.

Inleiding In de procedurevergadering van de commissie ez op 9 september 2014 heeft u mij benoemd tot rapporteur voor het wgo energie op 17 november 2014. Voor mijn inbreng als rapporteur zal het bor een notitie schrijvenDatum14.09.2017
Grootte7.97 Kb.

Dovnload 7.97 Kb.


datum 1 oktober 2014


Inleiding

In de procedurevergadering van de commissie EZ op 9 september 2014 heeft u mij benoemd tot rapporteur voor het WGO Energie op 17 november 2014. Voor mijn inbreng als rapporteur zal het BOR een notitie schrijven. Dit memo bevat mijn voorstel voor de BOR-notitie en het tijdpad voor mijn inbreng als rapporteur.


Voorstel

Bij het voorstel voor de BOR-notitie maak ik een onderscheid tussen de insteek en mogelijke onderwerpen.


Insteek

In 2012 trad het huidige kabinet aan. Ik stel voor om het volgende centraal te stellen:  • Welke beleidsvoornemens heeft het kabinet op het gebied van energie getroffen?

  • Welke prestaties en uitgaven vond het kabinet nodig om deze voornemens te realiseren?

  • Waar zijn deze prestaties en uitgaven op gebaseerd?

  • Welke van deze prestaties en uitgaven zijn inmiddels gerealiseerd?


Mogelijke onderwerpen

Bij de begroting 2015 valt met bovenstaande insteek een tussenstand op te maken. Ik stel voor om een dergelijke analyse te maken van de volgende onderwerpen:
Tijdpad

7 oktober

Procedurevergadering: agendering onderwerpen rapporteur

28 oktober

Concept BOR-notitie naar rapporteur

4 november

Definitieve BOR-notitie naar commissie EZ

11 november

Procedurevergadering: agendering BOR-notitie en inbreng rapporteur

17 november

WGO EnergieMemo Voorstel BOR-notitie WGO Energie
aan Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken (EZ)

van Rapporteur WGO Energie (lid Jan Vos)

datum 1 oktober 2014

te betrekken bij Procedurevergadering EZ d.d. 7 oktober 2014

pagina /
  • Memo Voorstel BOR-notitie WGO Energie

  • Dovnload 7.97 Kb.