Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inleiding: In deze lijst zijn boeken en andere informatiedragers opgenomen over smeedwerk en smeed- en aanverwante technieken

Dovnload 285.68 Kb.

Inleiding: In deze lijst zijn boeken en andere informatiedragers opgenomen over smeedwerk en smeed- en aanverwante techniekenPagina1/8
Datum03.06.2017
Grootte285.68 Kb.

Dovnload 285.68 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

smeden/2 literatuur 2015-06-01
2. LITERATUUR
Inleiding:

In deze lijst zijn boeken en andere informatiedragers opgenomen over smeedwerk en smeed- en aanverwante technieken.

De lijst wordt onderhouden door Seerp Visser, smid en leraar smeden (gepensioneerd) te Antwerpen.

E-mail adres: seerp@pandora.be

De lijst wordt regelmatig uitgebreid. Aan de datum boven de lijst is te zien wanneer de laatste aanpassingen werden verwerkt. De lijst is opgesteld in het programma Word.

Via de commando‘s bewerken/zoeken kan in de lijst naar een onderwerp worden gezocht.

De boeken in de lijst staan alfabetisch gerangschikt. Om verschillen tussen de internationale alfabetische regels te omzeilen zijn alle boeken letterlijk op titel gerangschikt.
De lijst is voor iedere smid of geïnteresseerde in het smeden vrij van rechten en gratis te downloaden.

Men kan ook een mail sturen naar Seerp Visser met het verzoek de lijst te mailen

In de lijst staat vermeld wie een bepaald boek in zijn bezit heeft en eventueel waar het boek te koop is.

De vermelde personen zijn bereid de in hun bezit zijnde boeken, gratis, ter inzage te geven of uit te lenen. De adressen van de vermelde personen zijn verkrijgbaar bij Seerp Visser.

Indien de tekst in digitale vorm staat opgeslagen, bijvoorbeeld in het PDF format, wordt er vermeld "bestand in bezit van". In deze gevallen kan het bestand (meestal) opgevraagd worden per E-mail of per file transfer programma. Ook is soms het Internetadres genoemd waar het bestand van kan worden gedownload.

Boeken die in bezit zijn van Seerp Visser kunnen (gratis) worden geleend voor een periode van een maand, tegen betaling van een borg. Deze borg wordt teruggegeven bij teruggave van het boek.

Lezers en gebruikers van deze lijst worden uitgenodigd om boeken, tekeningen en andere informatie, welke zij bezitten en die van belang kunnen zijn voor smeden, door te geven aan Seerp Visser. Nuttige informatie kan dan aan de lijst worden toegevoegd.

Treft u fouten aan, laat het dan even weten per mail. De lijst wordt dan aangepast.


400 ans de serrures, door Jean Pierre Guarry. Uitgegeven door Argus Velentinus te Torino (It) in 2005. ISBN 2-919769-17-0. Franse taal. 270 pagina's met beschrijvingen van sleutels en opbouw sloten vanaf de gotiek tot de 19e eeuw. Veel kleurenfoto's. Dateringen met voorbeelden. Opengewerkte voorbeelden.

Sloten voor deuren, kisten en kasten. Origineel in bezit van Seerp Visser.


1400 Schetsen van Kunstsmederij, door P. Winand. Uitgegeven door hemzelf in 1995. ISBN 2-9600108-6-8. Schetsen van poorten, hekwerken, balkons en trappen. Getekend door Winand en in kopievorm uitgebracht. In bezit van Seerp Visser.
Deel II, door P. Winand. 352 pagina's met voorbeelden van poorten, hekken, trappen, prieeltjes, windvanen, brugleuningen, afdakken, muurankers, uitbouwen, daklijsten en details. Gekopieerd uit een aantal oude boeken zoals: Motifs de Ferronnerie Ancienne des XVII & XVIII siecle, La Ferronnerie Francaise aux XVII et XVIII siecles. In bezit van Seerp Visser.
20th Century Decorative Works of Art, catalogus van Sotheby‘s uitgegeven in maart 1999. Engelse taal. Een aantal afbeeldingen van Art-Deco smeedwerk van onder meer Edgar Brandt. Origineel in bezit van Seerp Visser.

4000 jaren op slot, artikel over de verzameling sloten en sleutels van M. Brennenraads, een Nederlandse slotenkenner en verzamelaar. Nederlandse taal. 5 pagina‘s. Afgedrukt in het blad Origine, zie in deze lijst onder de O. Kopie in bezit van Seerp Visser
A Chieftain’s Folding Stool and the Cheragh Ali Tepe problem, door Bruno Overlaet. Onderdeel van een groter werk genaamd Extrait d‘Iranica Antiqua. Vol XXX. Uitgegeven door ?? in 1995. pagina 93 tot 122. Nederlandse taal. Beschrijving van een klapstoel uitgevoerd in gedamasceerd staal in de 7 of 8e eeuw. De stoel is gevonden op een antiekmarkt in Iran. Origineel in bezit van Seerp Visser.
A History of Metals, volume I and II, door Leslie Aitchison. Uitgegeven door MacDonald and Evans Ltd te London in 1960. Engelse taal. 647 pagina‘s beschrijvingen en foto‘s van metalen voorwerpen vanaf 2800 voor Christus tot 1960. Analyses van de metalen, de winning, bewerking en verwerking van brons, goud, zilver, koper, ijzer en gietijzer. Origineel in bezit van Instituut Collectie Nederland te Amsterdam.
A la Croisee des Chemins, Les Croix de L'Orleanais, door Gerard Boutet, Editions Horvath Roanne. ISBN-2-7171-0158-6. Franse taal. 150 pagina's met kruisen in hout, steen en (meestal) smeed- en gietijzer. Origineel in het bezit van Idir Mecibah.
A Magic stronger then Death, Jean Tinguerly door Pontus Hulten. Uitgegeven door Abbeville Publishers te New York in 1987. ISBN 0-69659-819-5. Engelse taal. 384 pagina's met meest foto's van kinetische objecten in staal en exposities. Biografie. Origineel in bezit van Beatrijs Asselbergs.
Academie voor Beeldende Kunst Anderlecht, Optie Smeden, syllabus, door Peter de Beus 1999-2000. Nederlandse taal.141 pagina's met beschrijving van de vuren, gereedschappen, oefeningen, diverse stijlen en toelichting op enige theoretische aspecten van het smeedvak. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Achter slot en grendel, door K.T. Meindersma. Uitgegeven door Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (nl), SDU drukkerij Den Haag in 1992. Nederlandse taal. ISBN 90.12.080657. 296 pagina's met omschrijvingen en afbeeldingen van sloten, sleutels, klinken deurkrukken- en knoppen, deurkloppers. Tevens geschiedenis van de ontwikkeling van sloten. Origineel in bezit van Seerp Visser.
African weapons, door Werner Fischer en Manfred A. Zirngibl. Uitgegeven in 1972 door Prinz Verlag Gmbh te Passau (D). Duitse en Engelse taal. ISBN 3-9800212-0-3. 205 pagina's met omschrijvingen en afbeeldingen va Afrikaanse messen, werpmessen, zwaarden en speren. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Albert Paley, The Art of Metal. Uitgegeven door het Museum of Fine Arts te Springfield, Massachussets in 1985. ISBN 0-916746-12-7. Engelse taal. Catalogus met 60 pagina‘s met afbeeldingen van werk van Albert Paley. Origineel in bezit van Seerp Visser (NA).

Alles braucht Zeit, Zeit verbraucht alles, door Josef Moos. Zeitgemasze Sonnenuhren. Uitgegeven door de organisatie van een tentoonstelling over zonnewijzers in Duitsland en Oostenrijk (2001). ISBN 3-931951-15-4. Duitse, Franse en Engelse taal. 40 pagina‘s met afbeeldinen en beschrijvingen van zonnewijzers tentoongesteld door kunstenaars. Kopie in bezit van Seerp Visser.
Algemeene voorschriften betreffende de levering van IJzer en staal, (Verkorte benaming A.V.IJ. Marine), 1914. Uitgegeven door Mouton & Co te Den Haag in 1914 in opdracht van de Koninklijke Marine. Nederlandse taal. 40 pagina's. Voorschriften voor de aanvoer, toepassingen, uiterlijke beoordeling en het testen van ijzeren en stalen voorwerpen voor de Marine. Toepassingen voor vloeiijzer, welijzer, gietijzer, gietstaal en gereedschapstaal. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Alles over messen, door Jean Noel Mouret. Uitgegeven door Rebo productions in 1993. Nederlandse taal. ISBN 90 366 0926 7. Originele uitgave Lúnivers des couteaux, 1992 Frankrijk.

142 pagina‘s met voorbeelden van messen. Veel op ware grootte. Origineel in bezit van Seerp Visser.


Alte Waffen und Rustingen, door A.G. Cimarelli. Uitgegeven door Sudwest Verlag te Munchen in 1974. ISBN 3 517 00463 4. Duitse taal. 65 pagina's kleurenfoto's en beschrijvingen van harnassen en steekwapens zoals zwaarden dolken krissen en klingen. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Alte Schmiedekunst, Damaszener stahl, door Heinz Denig, Uitgegeven door het Instituut fur Pfalzische Geschichte und Volkskunde te Kaiserslautern in 1985. Duitse taal. ISBN 3-927754-040-8. 132 pagina's. Technische verhandeling over de geschiedenis en de vervaardiging van soorten damast. Bewerking en verwerking van de verschillende patronen en toepassingen. Omschrijving en foto's. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Altes Schmiedeeisen am Bau, door Albrecht Oskar Keidel. Uitgegeven door IM Phoenix Verlag te Wenen in 1947. Duitse taal. Maten en vormen van antieke poorten, hekken, deuren en trappen. Origineel in bezit van Idir Mecibah.
Ambacht en Gereedschap. Jubileumnummer 1991-2001van de vereniging. ISBN 1389-1367. Nederlandse taal. 88 pagina‘s met gegevens over de vereniging, en artikeltjes over de geschiedenis van de vereniging, diverse soorten gereedschap, over verzamelingen en toen lopende tentoonstellingen. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Ambachtelijke afwerkingstechnieken voor metalen, door Jozef Decraene. Werkje uitgegeven door de smid zelf in zijn periode dat hij lessen smeden gaf voor Syntra in Brugge, Avelgem 1990. 31 pagina's. Nederlandse taal. Uitgebreide handleiding voor de afwerking van staal, messing, koper, aluminium, ziver en goud. Voorbewerking, mechanischa bewerkingen. Bewerking door patineren met zuren. Kopie in bezit van Seerp Visser (jpeg format)
American Copper and Brass, door Henry J. Kauffman. Uitgegeven door Bonanza books te New York in 1979. ISBN 0-517-30350-7. Engelse taal. 288 pagina‘s met het vervaardigen van koper, de werktuigen, de inrichting van werkplaatsen en een beschrijving van de voorwerpen die van koper werden gemaakt. Gegoten messing voorwerpen. Foto‘s en tekeningen. Origineel in bezit van Seerp Visser.
American Antique Weathervanes, door A.B. and W.T. Westerveldt, uitgegeven door Dover publications te New York, ISBN 0-486-24396-6, Engels, 100 pagina's, kopie van een originele catalogus uit 1883 met windvanen. Origineel in bezit van Seerp Visser
Amsterdamse Bruggen 1910 – 1950, door Wim de Boer en Peter Evers. Uitgegeven door de Amsterdamse Raad voor Stedenbouw in 1983. ISBN 90-6274-087-1. Nederlandse taal. 112 pagina‘s met beschrijvingen en foto‘s (zwart/wit) van bruggen uit Amsterdam van Berlage maar meestal in de stijl van de Amsterdamse school van Kramer, Amsterdamse school. Met bijbehorend beeldhouwwerk van Krop. Origineel in bezit van Seerp Visser. (3x)
Amsterdamse Stoepen, door ir. A. Boeken. Uitgegevn door Van Saane en Havelaar te Amterdam in 1950. Nederlandse taal. 96 pagina's met veel foto's en beschrijvngen van stoepen te Amsterdam met veel gesmede en gegoten leuningen. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Annuaire de la Quincaillerie et des metaux. Catalogus voor ijzerwaren, uitgegeven door Camille Rouset te Parijs in 1905. Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans. Zeer uitgebreide ―gouden gids‖ uit 1905 met afbeeldingen van zeer veel metalen artikelen te koop in die tijd. Adressen van leveranciers over de gehele wereld. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Antique Iron, Survey of American and Engish forms, door Herbert, Peter and Nancy Schiffer. Uitgegeven door Schiffer publishing Ltd, ISBN - 0916838-26-9. Engelse taal. 350 pagina's met gietwerk, smeedwerk en plaatbewerking van voorwerpen uit de 15e - 19e eeuw, zoals grendels en scharnieren, deurbeslag, sloten, sleutels, handgrepen, hekken, wapens, haardplaten, haardstellen, gebruiksvoorwerpen, tuinmeubelen, kandelaars, lampen, kachels, windwijzers etc. Origineel in bezit van Idir Mecibah.
Antique Ironwork, Herdruk 1963 van verkoopcatalogus uit einde vorige eeuw of begin deze eeuw van deurkrukken, beslag, scharnieren, handvatten, uitzetters, kapstokhaken e.d. verdere aanduiding in de catalogus ontbreekt. Engelse taal, 70 pagina's. Origineel in bezit van Idir Mecibah.
Antique Metalware, door J.R. Mitchell. Uitgegeven door Universe books te New York in 1977?. ISBN 0 87663 970 8. Engelse taal. 255 pagina‘s met beschrijvingen en foto‘s van allerlei soorten voorwerpen (in Amerika) gemaakt van metaal, koper, tin, smeedijzer en gietijzer. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Armeria del Palacio Real de Madrid, door Guillermo Quintana Lacaci. Uigegeven door Editorial Patermonio Nacional in 1987. Engelse taal (ook te koop in het Spaans). ISBN 84-7120-119-4. Engelse taal. 192 pagina‘s met beschrijvingen en afbeeldingen van zwaarden, schilden, harnassen , helmen en musketten. Origineel in bezit van Seerp Visser
Art Deco Decorative Ironwork, door Henri Clouzot. Uitgegeven door Dover Publications te New York in 1997. ISBN 0-486-29812-4. Engelse taal. 104 pagina‘s met afbeeldingen van uiteenlopend Art Deco IJzerwerk, zoals hekwerken, poorten , balustrades en huishoudelijke voorwerpen die tot de klein meubels gerekend kunnen worden. Verkrijgbaar bij Hephaistos Duitsland. Prijs ongeveer

€ 20. Origineel in bezit van Seerp Visser.(na)


Art Deco Ornamental Ironwork, door Henri Martini. Uitgegeven door Dover Publications te New York in 1995. ISBN 0-486-28535-9. Engelse taal. 197 afbeeldingen van art Deco hekwerken, poorten , balustrades en huishoudelijke voorwerpen die tot de klein meubels gerekend kunnen worden. Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs ongeveer € 100,-. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Art & Fer, uitgegeven door Musee Le Secq des Tournelles te Rouen in 2000. Franse taal. Diverse werkjes, hiervan aanwezig: cloisons (verdelingen), Briquets (aanstekers) en mouchettes & eteignoirs (kaarsensnuiters en dovers) zeer beperkte uitgaven met wat tekeningen en details. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Art Nouveau Architectuur in Den Haag, door Jacqueline Knudsen ea. Uitgegeven door V+K Publishing te Blaricum (nl) in1998. ISBN 90 6611 961 6. Een fotografisch overzicht van Art Nouveau gebouwen in Den Haag met de typische Nederlandse Art Nouveau stijl. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Art Nouveau, Decorative Ironwork, geselecteerd door Theodore Menten. Uitgegeven door Dover Publications New York. Engelse taal. ISBN 0-486-23986-1. Engelse taal. 137 foto's van Art Nouveau poorten en hekwerken. Origineel in bezit van Seerp Visser (2x).
Art Nouveau in Belgie, door Jos Vandenbreeden e.a.. Uitgegeven door Lannoo in 1999. ISBN 90 209 1838 9. Nederlandse taal. 227 pagina's met foto's en beschrijvingen van vooral architectuur in België. Veel smeedwerk in detail te zien. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Art Nouveau Lamps and Fixtures, of James Hinks & Son. Door Christopher Wray. Uitgegeven door Bracken Books te London in 1989. ISBN - 185170249-0. Engelse taal. 184 pagina's met afbeeldingen en beschrijvingen van Art Nouveau lampen, uitgevoerd in messing en ijzer, gegoten en gesmeed. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Art Nouveau typographic ornaments, door Dan X. Solo. Uitgegeven door Dover Publications te New York in 1982. ISBN 0 486 24366 4. 100 pagina‘s met afbeeldingen van Art Nouveau vormen. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Art of Coppersmithing, door John Fuller. Uitgegeven door The Astragal Press te New Yersey (USA) in 1993. Reprint van de originele uitgave uit 1894. ISBN 1-879335-0239. Engelse taal. 327 pagina‘s. Indeling van werkplaatsen voor koperdrijven, technieken en zelfs prijsberekeningen voor het maken van voorwerpen in koper toepassing van koperslaan, maar ook het vervaardigen van huishoudelijke voorwerpen en het solderen en vertinnen van voorwerpen. Veel tekeningen van het stapsgewijs vervaardigen van voorwerpen met de daarvoor gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen, zoals mallen. Origineel in bezit van Seerp Visser (na) .
Art of the European iron age, door J.V.S Megaw. Uitgegeven door Adams & Dart, Somerset, Great Britain in 1970. ISBN 239 00019 6. Engelse taal, 350 pagina‘s met afbeeldingen en beschrijvingen van (kunstvoorwerpen) in brons, aardewerk en ijzer van voornamelijk de Kelten. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Auf den Spuren des Eisens, door Bertl Sonnleitner. Uitgegeven door de Verein der Heimatlkundichen Forschung im Berzik Amstetten, 3300 Amstatten, Preisbacherstrasse 11.

Duitse taal. 128 pagina's met foto's en beschrijvingen van smederijen en andere bezienswaardigheden gelegen aan de Niederostereichischen Eisenstrasse in Oostenrijk. Interessant voor degenen die een bezoek brengen aan de N.O. Eisenstrasse. Origineel in bezit van Seerp Visser.


August Refflinghaus Sohne. Catalogus van aambeelden uitgegeven door Refflinghaus te Ennepetal(D) 12 pagina‘s met aambeelden, speerhaken, schrootbeitels etc. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Autogene metaalbewerking, door J.H. Beek, J.M.P. v.d/ Dungen en N. Wolters. Uitgegeven door v/h A. Kemperman te Haarlem (nl) in 1954. Nederlandse taal. 123 pagina's met de beschrijvng en afbeeldingen van gereedschappen, cilinders, de ontwikkelaars, het ontwikkelen, lassen, snijden en kostprijsberekening. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Belles enseignes de Suisse, door Rene Creux. Uitgegeven door l‘office National Suisse du Tourisme te Zurich in 1962. Franse taal. 80 pagina‘s met afbeeldingen en een beschrijving van uithangborden vooral in smeedijzer. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Bent wood and metal furniture 1850 - 1946, door Derek E. Ostergald, uitgegeven door de American federation of arts in 1987, ISBN 0-917418-80-8. Voorbeelden van hoofdzakelijk stoelen en tafels. Origineel in bezit van Idir Mecibah.
Beste beschikbare technieken voor de metaalbewerkende nijverheid, door Govaerts, De Bonte, Vercaemst en Dijkmans. Uitgegeven door het Vlaams BBT-Kenniscentrum te Mol in 2004. ISBN 90 382 0586 4. Nederlands taal. 316 pagina‘s met informatie over toe te passen technieken met het oog op milieu vriendelijkheid. Bewerkingen van staal, lassen, solderen en lijmen, stralen, spuiten, poederlakken, coaten, afvalwater, luchtverontreiniging, geluidshinder, filtratie, etc. origineel in bezit van Seerp Visser.
Beverly Pepper - Sculpture in place, door R.E. Krauss. Engelse taal, Uitgeverij Abbeville press New York in 1986, 180 pagina's, ISBN 0 89659 667 2, Grote sculpturen uit ijzer en steen, foto's en beschrijvingen. Origineel in bezit van Idir Mecibah.
Bewerken en Sieren van Metaalplaat, door Frans Deijs en Ludo Sweerman. Uitgegeven door Ruijgrok & Co te Haarlem in 1936. Nederlandse taal. 175 pagina‘s met gereedschappen uitslagen en constructies met uitvoerige beschrijving van diverse gebruiksvoorwerpen gemaakt van plaat, veel lampjes, asbakken en kaarsenhouders. Amsterdamse school modellen. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Blacksmith Journal, nummers 0 tot en met 67 Ingebonden samengevoegde uitgaven van de Blacksmith Journal maandelijkse edities. Engelse taal. Volume 1, augustus 1990 tot en met juli 1991, Volume 2 augustus 1991 tot en met juli 1992. Volume 3, tot en met juli 1993, overige nummers tot heden. Uitgegeven door de Blacksmith Journal Rt.1, Box 189, Lonedell, MO 63060, USA. Per gebonden uitgave 130 pagina's met afbeeldingen en praktische beschrijvingen van smeed technieken voor het vervaardigen van de meest uiteenlopende voorwerpen. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Blacksmith Manual, door J.W. Lillico. Uitgegeven door Rural Development Commission in 1960. Engelse taal. ISBN 1-869964 217.212 pagina's. Beschrijvingen met tekeningen van vuren, gereedschappen en basis technieken. Origineel in bezit van Kris Van de Velde en Seerp Visser.
Blacksmithing, The complete guide of, door Prof. A. Lunowitz and Charles E. Adams. Uitgegeven door Bonanza books at New York in 1981. Reprint van het originele boek uit 1902. ISBN 0-517-34548-X. Engelse taal. 222 pagina‘s over het vervaardigen van hoefijzers en wagenonderdelen zoals spaken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de houding van het paard en de vorm van de hoef. Origineel in bezit van Seerp Visser (na)
Blanke wapens it de gordel van smaragd, door J.G. Dieles. Uitgegeven door de Samurai Wapenhandel te Amsterdam in 1980. Nederlandse taal. Ongeveer 140 pagina's met zwart/wit afbeeldingen van wapens uit Indoesie, en bepaling van de plaats van herkomst. Foto's van afbeeldingen van krijgers met de wapens. Kerissen, andere dolken en zwaarden. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Blankwaffen I, door Heriben Seitz. Uitgegeven door Klinkhardt & Biermann te Munchen in 1981. Duitse taal. 445 pagina‘s met beschrijvingen en afbeeldingen van steek- en slagwapens vanaf het stenen tijdperk en vervolgens chronologisch tot de degen en rapier. Overwegend Duitse wapens worden behandeld. Origineel in bezit van Seerp Visser
Bouten, moeren en schroeven, diverse artikelen. De uitvinding van de schroef door A.Wegener Sleeswijk. Een beschrijving van de inhoud van het Standard Handbook of fastening and joining uitgegeven door Mc Graw-Hill Company. Waarom en wanneer Nedur bouten, een verhaal over de normalisatie en de fabricage van bouten en moeren door Nedur. Een detail van een cursus bevestigingstechniek door Borstlap. Schroeven een stukje geschiedenis. Schrauben und Mutternherstellung, Ausfuhrung, qualitat. Diverse artikelen met weinig inhoud die allen iets zeggen over het ontstaan van of de fabricage boeten en moeren. Kopieën in bezit van Seerp Visser.
Broederschap Sint Elooi, door Paul Meulendijks. Uitgegeven door de broederschap van Sint Elooi te Antwerpen in 2001. Nederlandse taal. 90 pagina‘s met de geschiedenis van de broederschap vanaf 1860 tot 2000. Foto‘s, afbeeldingen en tekst. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Bronze und Eisenguss, door hans Schmidt und Herbert Dickmann. Heruitgegeven door das Verein Deutscher Giessereifachleute te Dusseldorf in 1958 (eerste druk in 1956). Duitse taal. 122 pagina‘s met de geschiedenis en de methodes met gebruikte installaties van het brons- en ijzergieten. Ook het staalgieten wordt besproken. Veel zwart-wit foto‘s van voorbeelden met bronvermelding. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Buckx Gatherwood, Handgemaakte messen. Uitgegeven door R.J. Sprokholt in 2002 (1e druk). ISBN 90-9015725-X. Nederlandse taal. 125 pagina‘s met beschrijvingen en zwart-wit foto‘s voor het maken van lemmeten, heften en schedes voor messen. Origineel in bezit van Dimitry Gyselinck.

Carel Visser, door Carel Blotkamp. Uitgegeven door Veen/Reflex te Utrecht/Antwerpen in 1989. ISBN 90 6322 1541. Nederlandse taal. Foto's en beschrijvingen van plastieken, hoofdzakelijk in ijzer. 254 pagina's. Origineel in bezit van Idir Mecibah en Seerp Visser (NA).

Caseo, special steel center catalogus. Uitgegeven door Caseo bvba, Bredabaan 124, 2170 Antwerpen. Tel.: +32.3.6461543. Catalogus met eigenschappen, toepassingen en behandelingen van speciale staalsoorten zoals gelegeerde staalsoorten en roestvast staal. Catalogus op te vragen bij Caseo.
Cekpetbi dynata, door Aeohna apxareabcknn. Uitgegeven door …. te Moskou in 2007, ISBN 978-5-902194-23-1. Russische taal. 164 pagina's met beschrijvingen en kleurenfoto's van Damast. Geschiedenis van ijzerwinning en het maken van Damast door oude volken. Verschillende soorten Damast en hun toepassingen worden besproken, waaronder Wootz (Bulat) en staal voor Japanse zwaarden. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Celtic Art, door I.M. Stead. Uitgegeven door The Trustees of the British Museum te Londen in 1985. ISBN 0-71412031-6. Engelse taal. 72 pagina‘s. Beschrijvingen en kleurenfoto‘s van opgegraven voorwerpen van de Kelten in ijzer goud, brons en koper. Origineel in bezit van Seerp Visser.
Cesar/Roel d'Haese/Tinguely. Uitgegeven door Musee des Arts decoratifs, Paris, 1965. Franse taal. Het oeuvre van 3 beeldhouwers bezig met ijzer, ongeveer 150 afbeeldingen en beschrijving van de kunstenaars. Origineel in bezit van Idir Mecibah.
Chairs, Takayuki Tpoyama. Uitgegeven in Japan en in Japanse taal waardoor verder adres onleesbaar is. ISBN 4-50087-7 C3072, fotoboek 127 pagina's met stoelen en banken in diverse materialen waaronder ijzer. Origineel in bezit van Idir Mecibah.
Cheminees a feu ouvert, door Charles Lambert. Uitgegeven door Editions du Jour te Brussel in 1959. Franse taal . 32 pagina's met tekeningen en maten van open haarden en schoorstenen. Origineel in bezit van Seerp Visser.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 285.68 Kb.