Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Inleiding p. 4 Toepassingsgebied

Dovnload 0.55 Mb.

Inleiding p. 4 ToepassingsgebiedPagina1/5
Datum04.04.2017
Grootte0.55 Mb.

Dovnload 0.55 Mb.
  1   2   3   4   5


SportReglement Handboogliga

De handleiding bij wedstrijden voor schutters, organisatoren en scheidsrechters

Inhoudstafel
Deel 1: Algemeen p.3

 1. Inleiding p.4

 2. Toepassingsgebied p.4

Deel 2: Wedstrijdorganisatie en wedstrijdleiding p.5

 1. Wedstrijdorganisatie p. 6

  1. Wedstrijdkalender p. 6

  2. Principes bij het organiseren p. 7

  3. Functies wedstrijdorganisatie p. 7

  4. Materiaal voor wedstrijdorganisatie p. 8

  5. Prijsuitreiking p. 8

 1. Wedstrijdleiding p. 9

  1. Shoot director p. 9

  2. Scheidsrechter p. 9

  3. Wedstrijdsysteem en signalisatie p. 11

 1. Wedstrijd resultaten p. 12

3.1. Principe p. 12

3.2. Scores p. 13

3.3. Resultaten p. 13

3.4. Bijzonderheden p. 14

Deel 3: Sporttechnische reglementering per wedstrijdtype p.15


 1. Discipline – klasse – Divisie – Categorie p. 16

  1. Benamingen World Archery p. 16

  2. Benamingen International Field Archery Association p. 19

 2. Kledijvoorschriften p. 19

  1. Kledij tijdens BAIC, BAIC, Vl. of Nat. Kampioenschappen p. 19

  2. Kledij tijdens alle andere wedstrijden p. 20

  3. Zichtbaarheid op kledij p. 20

 3. Algemene bepalingen p. 21

  1. Voorwaarden van deelname p. 21

  2. Inschrijvingsgeld wedstrijden p. 21

 4. Specifieke afspraken per wedstrijdtype Outdoor p. 21

 5. Specifieke afspraken per wedstrijdtype Indoor p. 25

Deel 4: Sporttechnische reglementering Kampioenschappen p.29

 1. Algemeenheden kampioenschappen p. 30

  1. Algemeenheden p. 30

  2. Aanvragen dag-kampioenschappen p. 30

 2. Specifieke afspraken per kampioenschap outdoor p. 31

 3. Specifieke afspraken per kampioenschap indoor p. 32

Deel 5:Klassementen en Selecties p.36

 1. Inleiding p. 37

 2. Klassementen outdoor p. 37

  1. Handboogliga klassementen p. 37

  2. Nationale klassementen p. 37

 3. Klassementen Indoor p. 38

  1. Handboogliga klassementen p. 38

  2. Nationale klassementen p. 39

 4. Selecties voor kampioenschappen p. 40

  1. Interland België-Nederland p. 40

  2. Belgisch Kampioenschap Indoor p. 40

  3. Vlaams Kampioenschap Indoor p. 40

  4. Vlaams Kampioenschap Master en Veteranen p. 40

  5. Laatste 24 p. 40

Deel 6: Records – Sterren – Jeugddiploma’s p.42

 1. Records p. 43

  1. Soorten records p. 43

  2. Hoe een record aanvragen p. 44

 2. Sterren p. 44

  1. Soorten sterren p. 44

  2. Hoe een ster aanvragen p. 47

Deel 7: Medisch en Ethisch verantwoord sporten p.48

 1. Inleiding p. 49

 2. Opgenomen documenten sportreglement p. 49

  1. Ethisch Charter Handboogliga vzw p. 49

  2. Panathlonverklaring p. 49

  3. Antidopingwetgeving p. 50

Deel 1: Algemeen
http://static1.businessinsider.com/image/4fdf2ceb69bedd720d000001-900/lords-cricket-ground-archery.jpg 1. Inleiding

De Handboogliga (HBL) is als unisportfederatie erkend door het Bestuur Lichamelijke Opvoeding, Sport en Opeluchtrecreatie (BLOSO). Langs de nationale koepel Royal Belgian Archery (RBA) is de HBL ook lid van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), World Archery (WA), World Archery Europe (WAE) en International Field Archery Association (IFAA). Wedstrijden en kampioenschappen die door de HBL worden erkend als een A-status vallen onder reglementering van één deze internationale federaties.
Dit sportreglement is opgemaakt op basis van de reglementen van WA en IFAA. Dit betekent dat voor alles wat niet beschreven of vermeld wordt in dit sportreglement, de regelementen van WA en IFAA, van toepassing zijn. Onderaan van elke pagina van dit document staat de datum van de laatste wijziging. Enkel de meest recente versie die is goedgekeurd door de Raad van Bestuur is geldig.


 1. Toepassingsgebied

Afhankelijk van het wedstrijdtype valt een wedstrijd onder de verantwoordelijkheid van één van de 4 werkgroepen. Hieronder krijgt u een overzicht welke wedstrijden onder welke werkgroep vallen:


Werkgroep Lange Afstand

Indoor: 18M3P wedstrijden

Indoor: BAIC wedstrijden

Indoor: JEUGD wedstrijden

Outdoor: JEUGD LA wedstrijden

Outdoor: BAOC wedstrijden

Outdoor: WA-wedstrijden

Werkgroep Korte Afstand

Indoor: 25M1P & 25M3P wedstrijden

Outdoor: 25M1P & 25M3P wedstrijden

Outdoor: JEUGD KA wedstrijden

Werkgroep Natuur

Outdoor: 3D wedstrijden

Outdoor: 2D wedstrijden

Outdoor: BOWTRAP wedstrijden

Outdoor: CLOUT wedstrijden

Werkgroep Field

Outdoor: FIELD wedstrijden

Iedere schutter, organisator, scheidsrechters, vrijwilliger heeft zich strikt aan dit sportreglement te houden. Het is de bevoegdheid van de werkgroepen, in samenwerking met de scheidsrechters, om de toepassing van dit reglement op te leggen en te controleren. Bij het niet navolgen van het sportreglement is het de bevoegdheid van de Tuchtraad en nadien de beroepskamer om zich te buigen over betwistingen en eventuele tuchtstraffen uit te spreken.

Deel 2: Wedstrijdorganisatie en wedstrijdleiding


http://www.ed.nl/polopoly_fs/1.3660579.1371721678!image/image-3660579.jpg


 1. Wedstrijdorganisatie

  1. Wedstrijdkalender

   1. Wedstrijd aanvragen

Elke aangesloten club van de Handboogliga kan 3 soorten wedstrijden aanvragen: een A-plus wedstrijd, A-wedstrijd en een B-wedstrijd via het aanvraagformulier op de website van de Handboogliga. Dergelijke wedstrijden moeten voldoen aan de criteria en regelementen die per wedstrijdtype in het sportreglement zijn opgenomen


Hierbij een overzicht van wat elke wedstrijd inhoudt:


A-plus wedstrijd

A-wedstrijd

B-wedstrijd

WA of IFAA-HBL kalender

WA-RBA-HBL records

WA-HBL sterren

HBL-parcours

Voor aangesloten leden
Vb: 1440 Round


HBL-kalender

RBA-HBL records

HBL-sterren

HBL-parcours

Voor aangesloten leden
Vb: 25M3P-wedstrijd


HBL kalender

Open voor alle schutters

Vb: Fun 3D-shooting

Hierbij een overzicht van alle A-plus wedstrijden die via de Handboogliga aangevraagd kunnen worden bij World Archery:
 • Outdoor wedstrijden:

Wedstrijden voor

Recurve schutters70m Round

2 x 70m

70m Olympic Round

2 x 70m + afkamping

60m Round (cadet + master)

2 x 60m

60m Olympic Round

2 x 60m + afkamping


Wedstrijden voor

Compound schutters

Compound 50m Round

2 x 50m

Compound 50m Match Round

2 x 50m + afkamping


Wedstrijden voor Recurve en Compound schutters

1440 Round

Rec: 90m/70m/50m/30m

Com: 90m/70m/50m/30m

1440 Olympic Round

Rec: 70m/70m/70m/70

Com: 50m/50m/50m/50m

Dubbele 1440 Round

Rec: 2 x (90m/70m/50m/30m)

Com: 2 x (90m/70m/50m/30m)

Dubbele 1440 Olympic Round

Rec: 2 x (70m/70m/70m/70)

Com: 2 x (50m/50m/50m/50m)

Combined 70m/50m Round

Rec: 2 x 70m

Com: 2 x 50m

Combined Olympic Round / Compound Match Round

Rec: 2 x 70m + afkamping

Com: 2 x 50m + afkamping


Wedstrijden voor Natuur schutters

Arrow Head

Field wedstrijd over 1 dag

Double Arrow Head

Field wedstrijd over 2 dagen

3D Round

3D wedstrijd • Indoor wedstrijden

Wedstrijden voor Recurve en Compound schutters

Indoor 18m Round

2 x 18m

Indoor Match Round

2 x 18m + afkamping

Indoor 25M Round

2 x 25m

Ook B-wedstrijden (niet officiële wedstrijden) kunnen door aangesloten clubs doorgegeven worden en vallen onder de verzekering.


Een annulering van een wedstrijd dient kenbaar gemaakt te worden aan de Handboogliga via sport@handboogliga.be zodanig dat er een communicatie kan komen op de website naar de schutters en scheidsrechters en de wedstrijd van de kalender wordt gehaald.


   1. Principes wedstrijdkalender

De wedstrijdkalender is steeds terug te vinden op de website van de Handboogliga. Deze kalender bestaat uit 2 delen. Een “Internationale kalender” op basis van de WA-Kalender en een “Nationale kalender” op basis van alle aangevraagde wedstrijden bij de Handboogliga en de nationale wedstrijden bij de LFBTA.
Aangevraagde wedstrijden worden verwerkt door het secretariaat van de Handboogliga en aan de kalender toegevoegd. Voor A-plus wedstrijden en A-wedstrijden wordt er rekening gehouden met volgende factoren:

 • Data van traditionele wedstrijden

 • Data van kampioenschappen

 • Afspraken rond geografische spreiding van wedstrijden

De kalender wordt, in het mate van het mogelijke, opgesteld waarbij er rekening wordt gehouden met iedereen zijn voorkeur, nationale wedstrijden en internationale wedstrijden. Hier primeert opnieuw een evenwicht in de spreiding van de wedstrijden. De afspraken worden nog eens apart neergeschreven in het document Regels voor de opmaak van de wedstrijdkalender.


  1. Principes bij het organiseren

De Handboogliga vertrouwt de organisatie van wedstrijden toe aan de aangesloten verenigingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De nodige morele en technische waarborgen kunnen bieden, dat de wedstrijd volgens reglementaire voorschriften zal ingericht worden.

 • De organisator beschikt over de nodige kennis en een ondersteunend team om de uitslagverwerking naar behoren uit te voeren.  1. Functies

Om een wedstrijd te organiseren en vlot te laten verlopen zijn er verschillende functies nodig met elk hun specifieke verantwoordelijkheden en taken.


Functie

Taak

Verplicht scheidsrechter?

Legt verantwoording af aan:

Wedstrijd -verantwoordelijke

Juridisch verantwoordelijke van de gehele organisatie van de wedstrijd.

Neen

Hoofdscheidsrechter


Shoot director

Toezicht op schieten en veiligheid

Neen

Hoofdscheidsrechter

Hoofd - scheidsrechter

Correct laten verlopen van de wedstrijd.

Eindverantwoordelijke reglementaire verloop van de wedstrijdJa

Scheidsrechtercomité

Scheidsrechter(s)

Correct laten verlopen van de wedstrijd. Assisteren van hoofdscheidsrechter.

Ja

Hoofdscheidsrechter

Veld -verantwoordelijke

Helpen op wedstrijdterrein, blazoenen vervangen, lichten bedienen,…

Neen

Hoofdscheidsrechter en scheidsrechter

Ondersteunend team

Opmaken van de uitslag, begeleiding scheidsrechters, …

Neen

Hoofdscheidsrechter en scheidsrechter
  1. Materiaal voor wedstrijdorganisatie

Het wedstrijdterrein, wedstrijdsysteem, materiaal schutter, doelen, doelindeling… wordt per wedstrijdtype uitgeschreven en/of verwezen naar de reglementering van WA, IFAA en RBA.

 • Plaats de nummers aan de schietlijn in de overeenstemmende kleuren combinatie van de nummerplaten.

 • Plaats de nummerplaten boven of onder het middelpunt van de doelen.

(minimum afmetingen: 20 x 20 cm, afwisselend zwarte cijfers op een gelde achtergrond en gele cijfers op een zwarte achtergrond)

 • Aanduidingspanelen voor de diverse lijnen, zoals doellijn (met afstandsaanduiding), schietlijn, wachtlijn, neutrale zone, enz…

 • Audiovisueel systeem om de voorziene tijdslimieten aan te geven; dit systeem moet zo geplaatst worden, dat het door iedere deelnemer kan waargenomen worden, zonder daarom hinderend te werken.

 • Nooduitrusting wanneer de tijdslimieten elektrisch gestuurd worden: vlaggen of platen de tijdslimiet duidelijk aan te geven aan alle deelnemers.

 • Scorebenodigdheden met o.a. geldige scoreformulieren, schrijfplanken, enz…

 • Scorebord met progressieve resultatenaanduiding

 • Al de bijkomende voorzieningen, die een vlotter verloop op de webstrijd kunnen waarborgen, zoals rugnummers, platen met beurtaanduiding, vlaggetjes om wedstrijdleiding op te roepen, richtingaanwijzers naar het terrein, enz…
  1. Prijsuitreiking

De uitslag van de wedstrijd en de prijsuitreiking dient ten laatste 60min na het einde van de wedstrijd (einde van een wedstrijd is wanneer de scheidsrechter het terrein verlaat) kenbaar gemaakt te worden.
Een inrichter is niet verplicht om de prijzen van schutters die niet meer aanwezig waren nog uit te reiken, tenzij dat de uitslag en prijsuitreiking meer dan 60min na het einde van de wedstrijd kenbaar werden gemaakt.
Voor wedstrijden die in verschillende manches over verschillende dagen worden geschoten geldt deze regel niet. Hierbij dienen de prijzen bezorgd te worden aan de winnaars.


 1. Wedstrijdleiding

Elke wedstrijd staat onder controle van de wedstrijdleiding. De samenstelling van de wedstrijdleiding bestaat uit:

 • Een shoot director: die toezicht houdt op de het licht en tijdsysteem, evenals het verloop van de schieting en de veiligheid

 • Gediplomeerde scheidsrechter(s). Het aantal is bepaald op basis van het wedstrijdtype.
  1. Shoot director

Voor iedere wedstrijd dient de organisator een shoot director te voorzien. Deze functie wordt uitgeoefend door iemand met kennis van de reglementen met betrekking tot het tijd/lichtsysteem en veiligheid. Deze functie kan ook door de aanwezig scheidsrechter opgenomen worden.
De taken van een shoot director:

 • Nagaan of de tijdsapparatuur naar behoren werkt en alle tijdsvariaties aan kan

 • Controle van het schieten – de schietvolgorde

 • Regulering van de lichten en de tijdsapparatuur

 • Implementatie en toepassing van de veiligheidsregels

 • Bijstaan van beheersing tijdsschema van de wedstrijd
  1. Scheidsrechter

Voor een wedstrijd zal er één of meerdere, afhankelijk van het wedstrijdtype, aangeduid worden. Een organisator mag zelf een officiële scheidsrechter voorstellen aan de werkgroep scheidsrechters, die deze zal bekrachtigen of gemotiveerd vervangen.


   1. Bevoegdheden scheidsrechters

Een scheidsrechter heeft verschillende bevoegdheden en taken die het moet uitvoeren:

 • Controle van het schuttersmateriaal en kledij

 • Beslissing van de scorenotering bij twijfel

 • Het schieten onderbreken omwille van veiligheidsredenen

 • Het schieten onderbreken omwille van weersomstandigheden

 • Door omstandigheden de tijdslimiet verlengen, mits verplichte bekendmaking

 • Een schutter uit wedstrijd nemen indien er sprake is van: wangedrag, het manifest overtreden van veiligheidsregels of het moedwillig weigeren aan het reglement te voldoen.
   1. Betwistingen

De scheidsrechter(s) is/zijn bevoegd onmiddellijk maatregelen te nemen tijdens een/de wedstrijden die hij/zij leid(t)en. Alle betwistingen moeten onmiddellijk aan de scheidsrechter gemeld worden.

 • Betwistingen over de waarden van een pijl worden ter plaatse opgelost, voordat de pijlen uit het doel worden verwijderd. Het oordeel van de scheidsrechter is bindend. Wijzigingen op het scoreblad zijn enkel geldig met een paraf van de scheidsrechter.

 • Vervanging van een blazoen of een doel (versleten, zwaar beschadigd) kan aangevraagd worden aan de wedstrijdleiding.

 • Rekenfouten mogen verbeterd worden zonder tussenkomst van de scheidsrechter indien de betrokken schutter akkoord is over de verbetering en de wijziging paragrafeerd.

 • Betwistingen over beslissingen van de wedstrijdleiding en betwistbare feiten die zich tijdens een wedstrijd hebben voorgedaan die invloed (kunnen) hebben op het verloop van de wedstrijd kunnen voor de tuchtraad aangevochten worden.

 • Het procedurereglement van de tuchtraad voorziet in de modaliteiten bij deze betwistingen.


Opmerking: Een schutter die buiten de wedstrijd werd geplaats, mag zijn schietbeurten verder afwerken om zijn recht op een eventuele klassering te behouden. Dit kan echter enkel als de veiligheid op het terrein gehandhaafd blijft.

  1   2   3   4   5

 • Inleiding p.4 Toepassingsgebied p.4 Deel 2: Wedstrijdorganisatie en wedstrijdleiding p.5 Wedstrijdorganisatie p. 6
 • Wedstrijd resultaten p. 12
 • Kledijvoorschriften p. 19
 • Specifieke afspraken per wedstrijdtype Outdoor p. 21 Specifieke afspraken per wedstrijdtype Indoor p. 25
 • Specifieke afspraken per kampioenschap outdoor p. 31 Specifieke afspraken per kampioenschap indoor p. 32
 • Klassementen Indoor p. 38 Handboogliga klassementen p. 38 Nationale klassementen p. 39 Selecties voor kampioenschappen p. 40
 • Records p. 43 Soorten records p. 43 Hoe een record aanvragen p. 44 Sterren p. 44
 • Inleiding p. 49 Opgenomen documenten sportreglement p. 49
 • Wedstrijdorganisatie Wedstrijdkalender Wedstrijd aanvragen
 • A-plus wedstrijd A-wedstrijd B-wedstrijd
 • Principes wedstrijdkalender
 • Principes bij het organiseren
 • Functie Taak Verplicht scheidsrechter
 • Materiaal voor wedstrijdorganisatie
 • Bevoegdheden scheidsrechters

 • Dovnload 0.55 Mb.