Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Instructiekaart Domein Vaardigheid Functionele rekenvaardigheid Omzetten van eenheden

Dovnload 99.36 Kb.

Instructiekaart Domein Vaardigheid Functionele rekenvaardigheid Omzetten van eenhedenDatum05.12.2018
Grootte99.36 Kb.

Dovnload 99.36 Kb.

Instructiekaart

Domein

Vaardigheid

Functionele rekenvaardigheid

Omzetten van eenheden
1

Mis de laatste trein niet …


Enkele vaststellingen:

 • heel wat leerlingen en volwassenen hebben een afkeer voor het omzetten van eenheden

 • omzetten van eenheden is onmenselijk moeilijk, uitgevonden om de leerlingen te pesten

 • omzetten van eenheden is de oorzaak van veel fouten bij kostprijsberekening, berekening van oppervlakte, volume, massa …

 • rekenmachines kunnen hier niet helpen

 • na de kleuterklas, wordt er jaarlijks gewerkt rond omzetten van eenheden

Omdat omzetten van eenheden zoooooo … belangrijk is, ondernemen we een laatste poging.

10 minuten concentratie en je zal zien dat omzetten van eenheden eigenlijk heel gemakkelijk is.Mis de laatste trein niet …


Instructiekaart

Domein

Vaardigheid

Functionele rekenvaardigheid

Omzetten van eenheden
2

Wat moet je weten voor we eraan beginnen?

De beroemde Engelse geleerde Kelvin (1824-1907) heeft eens gezegd: “Wanneer je datgene, waarover je spreekt, kunt meten en het door een getal kunt voorstellen, dan pas weet je er echt iets van.

Er werd dus in de loop der tijden nogal wat gemeten …
+ Grootheden:

Grootheden kunnen we meten of kunnen uit metingen berekend worden.

Hoofdgrootheden zijn grootheden die we meten.

Voorbeelden: lengte, massa, temperatuur, tijd …

Het meten van grootheden gebeurt met meettoestellen

Afgeleide grootheden zijn grootheden die we berekenen uit metingen.


Voorbeelden: oppervlakte, volume, snelheid, dichtheid, …

+ Eenheden:

Bij het meten vergelijken we de grootheid met een afgesproken eenheid.
Lengte = 6 m

eenheid


maatgetal
grootheid

Overzicht grootheden en eenheden


Grootheid

Symbool

Eenheid

Symbool


lengte

l

meter

m

massa

m

kilogram

kg

tijd

t

seconde

s

oppervlakte

A

vierkante meter

m2

volume

V

kubieke meter

m3

inhoud

V

liter

l

Instructiekaart

Domein

Vaardigheid

Functionele rekenvaardigheid

Omzetten van eenheden
2

Wat moet je weten voor we eraan beginnen?

+ Afgeleide eenheden:

Binnen elke grootheid zijn er diverse afgeleide eenheden, tussen deze afgeleide eenheden


bestaat een verband of stap.

Voorbeeld:

Bij de lengtematen is de stap tussen de opeenvolgende eenheden 10 1 m = 10 dm 1dm = 10 cm 1 km = 100 damGrootheden

Eenheden

Stap

lengte

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

10

oppervlakte

km2

hm2

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

100

ruimte


m3

dm3

cm3

mm3

1000

massa

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

10

inhoud
hl

dal

l

dl

cl

ml

10
3

Werkwijze

Bij metriek stelsel dienen we de gebruikte eenheid van een grootheid om te zetten naar een andere eenheid. Bij het veranderen van eenheid mag de grootte van de grootheid niet veranderen.

Hoe gaan we tewerk?


 1. Vermenigvuldigen of delen:


Regel:


van grotere eenheid naar kleinere eenheid  maatgetal vermenigvuldigen

OF

van kleinere eenheid naar grotere eenheid maatgetal delen

kg naar g >>grotere eenheid naar kleinere eenheid >> vermenigvuldigen
Instructiekaart

Domein

Vaardigheid

Functionele rekenvaardigheid

Omzetten van eenheden
3

Werkwijze (vervolg)
 1. Met welk getal moeten we vermenigvuldigen of delen:


Regel:

Getal = stap aantal stappen

m naar cm:

stap = 10

aantal stappen = 2

getal = 102 = 10 x 10 = 100
 1. Maatgetal vermenigvuldigen of delen met gevonden getal

(hier kunnen we wel een rekenmachine gebruiken!)

Instructiekaart

Domein

Aard

Functionele rekenvaardigheid

Omzetten van eenheden
4

Test jezelf!

Niveau beginners:
12 m = mm

3400 ml = l

450 g = kg

2000 cl = ml

0,65 hl = l
16000 m2 = cm2

480 m = km

980 m3 = mm3

0,05 dm2 = cm2

75 mg = g


Niveau gevorderden:
3/4 kg = g

5 ½ l = cl

1/10 m2 = cm2

3/5 ton = kg

3 3/8 m3 = mm3
250 kg = …. / ….. ton

100 g = …. / ….. kg

1 dm2 = …. / ….. m2

25 l = …. / ….. hl

200 ml = …. / ….. l
4500 W= kW

2000 cc = l
Niveau SUPERS:
32 cm3 = ml

4,75 hl = m3

0,055 ha = m2

76500 m2 = a

750,50 ha = m2
120 km/h = m/s

72 m/min = km/h

8, 15 kg/m3 = g/cm3

15 kg/dm3 = kg/m3

400 N/m2 = N/cm2


Instructiekaart

Domein

Aard

Functionele rekenvaardigheid

Omzetten van eenheden
5

Test jezelf! >> antwoordsleutel

Niveau beginners:
12 m = 12 000 mm

3400 ml = 3,400 l

450 g = 0,450 kg

2000 cl = 20 000 ml

0,65 hl = 65 l
16 000 m2 = 160 000 000 cm2

480 m = 0,480 km

980 m3 = 980 000 000 000 mm3

0,05 dm2 = 5 cm2

75 mg = 0,075 gNiveau gevorderden:
3/4 kg = 0,75 kg = 750 g

5 ½ l = 5,5 l = 550 cl

1/10 m2 = 0,1 m2 = 1000 cm2

3/5 ton = 0,6 ton = 600 kg

3 3/8 m3 = 3,375 m3 = 3 375 000 000 mm3
250 kg = 1/4 ton

100 g = 1/10 kg

1 dm2 = 1/100 m2

25 l = 1/4 hl

200 ml = 1/5 l
4500 W= 4,500 kW

2000 cc = 2 l
Niveau SUPERS:
32 cm3 = 0,032 dm3 = 0,032 l = 32 ml

4,75 hl = 475 l = 475 dm3 = 0,475 m3

0,055 ha = 550 ca = 550 m2

76500 m2 = 76500 ca = 765 a

750,50 h a = 7 505 000 ca = 7 505 000 m2
120 km/h = 33,33 m/s

72 m/min = 4,32 km/h

8 15 kg/m3 = 0,815 g/cm3

15 kg/dm3 = 15 000 kg/m3

400 N/m2 = 0,04 N/cm2

Instructiekaart

Domein

Aard

Functionele rekenvaardigheid

Omzetten van eenheden
6

Extra hulpmiddelen

Landmaten:

 • stap = 100
 • 1 ha = 100 a

1 a = 100 ca


 • overgang landmaten  oppervlaktematen

1 m2 = 1 ca


Overgang ruimtematen inhoudsmaten:
1 liter = 1 dm3
7

De grootouders van de meter …

Tot en met de achttiende eeuw bestonden er helemaal geen internationaal aanvaarde eenheden. De eenheden verschilden van streek tot streek, van land tot land.


Zo waren er voor het meten van lengten verschillende soorten eenheden in gebruik.

Kleermakers en timmerlui gebruikten de EL. Ook in het Oude Testament staat geschreven, dat de Ark van Noach een lengte had van 300 EL. In Vlaanderen was een el ongeveer 70 cm, de versie in het Oude Testament ongeveer 55 cm …


Landlieden gebruikten de roeden (3,8 m) en de vierkante roeden. De Engels landlui spraken van feet, yards en acres. De Russische schrijvers Tolstoj en Dostojefkskij spreken over de werst (ongeveer 1 km)
De zeemijl (1,85 km) is niet hetzelfde als de mile (1,61 km), een Belgische mijl was 5 km, een Franse 4 km en een Noorse 10 km …
Voor de inhoudsmaten hebben de Engelsen een heel stel eenheden (gallon, pint, quarts …), wij gebruiken nog steeds de stère (1 m3) bij het verhandelen van brandhout.
Massa’s werden gemeten in ons, in pond, in mud …
Vanaf de negentiende poogden geleerden en wetenschappers een eenvormig eenhedensysteem op te stellen. Uiteindelijk ondertekenden 36 landen in 1960 een verdrag en werden uniforme SI-eenheden ontworpen.PAV - -

Instructiekaart OMZETTEN VAN EENHEDEN • Overzicht grootheden en eenheden

 • Dovnload 99.36 Kb.