Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


International Student Organisations Nijmegen zoekt internationaal georiënteerde en gemotiveerde bestuursleden

Dovnload 9.3 Kb.

International Student Organisations Nijmegen zoekt internationaal georiënteerde en gemotiveerde bestuursledenDatum06.04.2017
Grootte9.3 Kb.

Dovnload 9.3 Kb.
International Student Organisations Nijmegen

ZOEKT

internationaal georiënteerde en gemotiveerde bestuursleden

Introductie ISON
ISON is de koepelorganisatie voor de vijf grote internationale studentenorganisaties van Nijmegen, namelijk: AEGEE-Nijmegen, AIESEC-Nijmegen, IFMSA-Nijmegen, United Netherlands en Radboud International Students.
De lidorganisaties werken samen binnen ISON, waarbij het bestuur van ISON een leidende rol speelt. De deelnemende organisaties zijn lid van de vereniging ISON, wat betekent dat zij allemaal een stem hebben bij de besluiten die worden gemaakt.

Het doel van ISON is om samenwerking tussen de internationale studentenorganisaties te stimuleren en internationalisering van de Nijmeegse student te bevorderen.


Om dit doel te bereiken heeft ISON een bestuur dat:
- kennisuitwisseling tussen de lidorganisaties stimuleert
- activiteiten organiseert ter bevordering van internationalisering van Nijmeegse studenten en naamsbekendheid van de lidorganisaties
- in overleg treedt met verschillende partijen, zoals de RU, HAN en het International Office en bij deze partijen het studentenaanspreekpunt is wat betreft internationalisering.

Een belangrijk doel van ISON is dat de internationale studentenorganisaties worden vertegenwoordigd op de Radboud Universiteit. Hiervoor heeft ISON een zetel in de Universitaire Studentenraad(USR). Deze zetel wordt vervuld door de politiek commissaris van het ISON-bestuur. Door deze zetel staat ISON in contact met het College van Bestuur en heeft zij ingang en voert zij gesprekken met diverse beleidsmedewerkers. Via de USR kan ISON het maximale uit de universiteit proberen te halen voor haar leden. Ook kan de politiek commissaris binnen de USR extra oog houden voor internationalisering en ervoor zorgen dat studenten voortdurend inspraak houden in beleid rondom internationalisering.Functieomschrijvingen
Voor het collegejaar 2013-2014 zoekt ISON bestuursleden, die één van de volgende vier functies willen bekleden. Meer informatie over het bestuur en de verschillende functies vind je hieronder.

ISON-bestuur
ISON is dit jaar officieel opgericht en om komende tijd te blijven groeien, is er een goed georganiseerd bestuur nodig. De voorliggende taakverdeling is niet definitief, want het bestuur is redelijk vrij in het verdelen van bepaalde taken. Dit jaar onderhield bijvoorbeeld de politiek commissaris de website, in plaats van de secretaris.

Samen sta je voor een mooie strategische uitdaging: je zal soms een stapje terug moeten doen om te kijken wat de lidorganisaties, ISON of internationalisering baat. Hier is al enige structuur in gebracht, maar er blijft veel in te vullen voor het aankomende bestuur. Samen kun je veel betekenen voor de ontwikkeling van internationalisering op de RU en voor de lidorganisaties van ISON.Voorzitter (5uur per week):
De voorzitter plant eens in de twee weken een Bestuursvergadering voor het bestuur en eens in de maand een Ledenvergadering voor alle leden en zit deze voor. Tijdens deze vergadering wordt er de mogelijkheid geboden voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen de vijf verschillende organisaties en wordt er om input gevraagd wat betreft het standpunt van de verschillende organisaties. Ook zet de voorzitter in op het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor de leden. Daarnaast is de voorzitter verantwoordelijk voor het contact met externen, de gang van zaken binnen ISON en de handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Secretaris (3uur per week):
De secretaris notuleert de vergaderingen. Bovendien houdt hij de ingaande en uitgaande mails en post bij. Deze komen binnen op het mailadres van ISON en in het postvak. Bovendien is de secretaris verantwoordelijk voor alle andere communicatie naar buiten zoals de website, de facebookpagina, de nieuwsbrief, enzovoorts.

Penningmeester (3 uur per week):
De penningmeester beheert het budget van ISON. Dit jaar is er een regeling getroffen met de lidorganisaties en een taak van de volgende penningmeester is om deze in stand te houden of andere financiële middelen te zoeken. Hierbij moet worden gedacht aan middelen voor activiteiten en PR-materiaal. Ook is de penningmeester verantwoordelijk voor de aanvraag van bestuursbeurzen van de RU.

Politiek Commissaris (15uur per week):
De politiek commissaris vertegenwoordigt ISON en daarmee de internationale studentenorganisaties binnen de Universitaire Studentenraad (USR). De USR zit om de 5 weken met het College van Bestuur (CvB) om de tafel en geeft advies op het beleid van het CvB. De USR reageert op de beleidsstukken die het CvB hen voorlegt. Als politiek commissaris van ISON probeer je daarbij specifiek de belangen van de internationale studenten en internationale studentenorganisaties te behartigen. ISON is de afgelopen jaren bijvoorbeeld voorzitter geweest van de taskforce internationalisering en betrokken geweest bij projecten van het International Office.
Als politiek commissaris ben je tevens onderdeel van de USR en daardoor ben je ook met veel andere onderwerpen bezig dan alleen internationalisering. Dat betekent dat je vaak op de maandag gedurende de dag vele vergaderingen hebt en dat je ook door de weeks vaak zitting hebt in een klankbordgroep, taskforce of een receptie.
Je staat ook in nauw contact met andere koepelorganisaties en de universiteit. Deze contacten zijn erg nuttig voor kennisuitwisseling en het is de taak van de politiek commissaris deze contacten te bevorderen.

Meer weten?
Ben je geïnteresseerd in ISON en wil je meer weten? Wil jij één van de vier bestuursfuncties bekleden maar heb je hierover vragen? Schroom niet te mailen naar ison@student.ru.nl
De deadline voor sollicitatie is maandag 7 mei 2013. Graag ontvangen wij een motivatiebrief met daarin de volgende zaken: naam, geboortedatum, studie en studiejaar, motivatie, welke functie je je voor kandideert en een relevant CV.

Met vriendelijke groeten,


Namens het Ie Bestuur van ISON,

Geert van der Veer


President 2012-2013

  • Functieomschrijvingen
  • Voorzitter (5uur per week)
  • Secretaris (3uur per week)
  • Penningmeester (3 uur per week)
  • Politiek Commissaris (15uur per week)
  • Meer weten

  • Dovnload 9.3 Kb.