Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Internationale ontwikkeling van gender theoretische begrippen en beleidsmatige vertalingen

Dovnload 120.75 Kb.

Internationale ontwikkeling van gender theoretische begrippen en beleidsmatige vertalingenPagina4/5
Datum25.10.2017
Grootte120.75 Kb.

Dovnload 120.75 Kb.
1   2   3   4   5

College 4.


Reproductie en seksuele rechten en gezondheid.

1. Reproductie.

 • Van controle (bevolkingsbeleid) naar rechten.

 • Reproductieve en seksuele rechten.

 • Pro- en anti natalistisch bevolkingsbeleid.


2. Gezondheid en geweld.

 • HIV-AIDS, en toegang tot preventie/bescherming.

 • Het vrouwencondoom.


1.1 Bevolkingsbeleid:

Twee conflicterende opvattingen wat betreft bevolkingsgroei:

  • Probleem: overbevolking, vruchtbaarheid van vrouwen.

  • Probleem: geen vrije keuze en toegang tot informatie en voorzieningen, unmet need. Er was geen vrije keuze om vruchtbaarheid zelf te bepalen en te controleren. Er was een behoefte tot informatie en voorbehoedsmiddel.

  • Probleem was eigenlijk geen toegang hebben.

  • International Conference on Population and Development (ICPD, Cairo 1944)  verandering in denken plaatsgevonden op deze conferentie


1.2 Reproductie:

Wat wordt eronder verstaan? Drie verschillende soorten van reproductie. • De biologische reproductie: reproductie van de soort, voorplanting.

 • De fysieke reproductie: eten, drinken, slapen, zorg, liefde van de bestaande en toekomstige arbeidskrachten.  Fysieke reproductie wordt vaak gekoppeld aan het huishouden.

 • De sociale reproductie: de reproductie van de bestaande sociale verhoudingen zowel van de productieverhoudingen als van de verhoudingen tussen de sekse: het aanleren van de rol die ieder individu wordt geacht te vervullen. Ook verhoudingen tussen religie en etnische groepen.

  • Reproductie vindt niet alleen plaats in de privé sfeer, maar ook in bijvoorbeeld het onderwijs en religie (kerken, moskeeën).

1.3 De Cairo switch 1994.

Verandering in twee opvattingen: switch in het denken (fundamenteel) en het centraal komen te staan van vrijheid en toegang tot informatie en middelen. • Niet dwang, maar vrijheid (en toegang) moet overbevolking intomen, actor gericht.

 • Vrijheid van dwang tot onophoudelijke reproductie, vrijheid van keuze van middelen en methoden voor gezinsplanning; toegang tot kennis en middelen (voorbehoedsmiddelen).

 • Biologische reproductie onlosmakelijk verbonden met sociale reproductie, gender relaties en machtsverhoudingen.

  • In Cairo kwamen voor het eerst ook jonge ongetrouwde vrouwen op de agenda te staan. Hiervoor werd reproductie eigenlijk alleen bij getrouwde vrouwen veronderstelt.

 • Jongeren op agenda - seksuele voorlichting en veilige seks.


1.4 Reproductieve en seksuele gezondheid en rechten.

Na Cairo: • Reproductieve en seksuele gezondheid.

 • Besluitvorming, zelfbeschikking.

 • Seksuele gelijkheid en gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen.

 • Seksuele en reproductieve zekerheid.

* Er was een constante discussie (sommige noemden het zelfs oorlog) over deze reproductieve en seksuele gezondheid en rechten (homoseksualiteit, voorbehoedmiddelen voor jongeren, etc.). Het ging niet vanzelf.

* Recht op vrije keuze van partners, ongeacht sekse, en verwijzingen naar abortus hebben het niet gehaald - seksuele rechten.


Seksuele rechten.

Alle rechten die een persoon beschermen tegen dwang, discriminatie en geweld in het seksuele verkeer. De belangrijkste seksuele rechten zijn:Discussie wordt telkens opgeworpen over allerlei kwesties: abortus, homoseksualiteit, discussie overdrachten van HIV/aids & Soa’s. Door deze discussie wordt er continue een strijd gevoerd over toegang krijgen tot informatie en voorzieningen wat betreft seks.
1.5 The State and the Body.

 • India (1951-1995) anti-natalist: gericht op mannen en vrouwen.

  • Campagnes met streefcijfers en beloningen.

  • Misstanden: gedwongen sterilisaties.

 • China (1979) anti-natalist: één-kind-politiek

  • Uitzonderingen platteland en etnische minderheden.

  • Stringente controle en strafmaatregelen.

  • In het nieuws:

   • Onevenredig veel bejaarden (vergrijzing) (2011)

   • Onevenredig veel mannen (ouders hebben lievere een zoon dan dochter) (2011)

 Ouder China mogen geslacht foetus niet weten (2011)

   • China wil gemene één-kind-slogans verbannen.

   • China versoepelt één-kind-beleid en hervormt de economie.

    • Stellen mogen voortaan 2 kinderen hebben, mits een van de ouders enig kind is. Hiervoor mocht dat alleen als beide ouders enig kind waren.

 • Roemenië (1960 - 1989): pro-natalist

  • Streefcijfers - meer arbeiders.

  • Verbod op abortus (veel illegaal) en voorbehoedsmiddelen, verlaging salaris bij kinderloosheid.

  • Totalitaire regime om het privéleven van mensen te beïnvloeden om zoveel mogelijk kinderen te krijgen.

 • Singapore (1983 - 1987) pro-natalist

  • Eugenetics: rassenverbetering. Er was een teruggang van kinderen van hoogopgeleide.

  • Streven naar meer kinderen onder hoogopgeleide vrouwen.


2. Geweld en gezondheid.

Geweld:

 • Verkrachting als oorlogswapen - politiek geweld

 • Mensenhandel, bruidsschatmoorden - economisch geweld

 • Huishoudelijk geweld, eerwraak, genitale verminking - sociaal geweld

Gezondheid:

 • Onveilige abortussen (vooral waar abortussen illegaal zijn)

 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa’s, HIV/Aids)

 • HIV/aids epidemie heeft ook een gender karakter


Drie onderwerpen.

 • Aids. Hoe beïnvloedde de Aids epidemie de SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) agenda?

 • Female condom (Waarom werd het vrouwencondoom niet beschikbaar gesteld in Afrika?)

 • Gender of sexuality (Wat betekent het gender denken voor seksualiteit?)


AIDS epidemie.

 • 1980: onverklaarbaar overlijden, grote angst.

 • 1984: ontdekking van HIV virus  verklaring overlijden: immuundeficiëntie.

 • Veel slachtoffers onder homoseksuelen in Europa/Amerika

 • Heteroseksuelen slachtoffers in Afrika (Oost-Afrika/oorlog Uganda/Tanzania)

 • Groei epidemie en veel doden Europa/Amerika.

 • Paniek - paniekjaar begint jaren 80.Vervolg AIDS epidemie.

 • 1990 Aanpak AIDS epidemie in Oost-Afrika (Uganda): aandacht preventie - succes rond 1997.

 • 1990 Ontkenning in Zimbabwe (enorme groei sterftecijfer): 1995 aandacht preventie, succes rond 2002  vrouwencondoom en praten over AIDS.

 • 1994: Cairo: International Conference on Population and Development. Eerste keer dat vrouwen een agenda maakte voor een conferentie. Het gaat over het lichaam van de vrouw en de vrouwelijke seksualiteit. Vrouwencondoom is het enige middel wat er voor vrouwen was.

 • 1996: Ontdekking van Anti Retroviral Treatment. Van dodelijke ziekte naar chronische ziekte. Preventie is niet meer het enige middel!

 • 2002-2012: van 10% naar 60% ‘coverage’ van AIDS patiënten in Afrika (enorme financiering): Aids patiënten kregen voorrang op andere patiënten in Afrika.

 • Alles inzetten op curatieve zorg. Preventie werd vergeten/bleef achter. Tekort aan condooms in Afrika. Alle financiering ging naar curatieve zorg.

 • Geen aandacht voor preventie en geen aandacht meer voor de rechten van vrouwen om hun eigen bescherming ter hand te nemen.

 • Rechtenagenda voor vrouwen werd vergeten.


Vrouwencondoom.

 • 1984 uitgevonden.

 • Acceptabel/niet acceptabel bij gebruikers.

 • Slechts één producent dus erg duur.

  • “Making female condom available, accessible and affordable for all.”

  • Mannencondoom industrie totaal verschillend van vrouwencondoom industrie.

  • Mannencondoom fabrikanten besteden heel veel geld aan reclame, concurrentiestrijd, etc.

  • Mannencondoom zijn ook (te) duur in Nederland, productie kosten zijn eigenlijk veel minder.

 • Veel mythes/vooroordelen die niet weggaan.

 • Klanten vrouwencondoom: indirect via hulp organisaties. Anders dan bij mannencondoom.

 • Mannencondoom voor alle mannen.

 • Vrouwencondoom voor bijzondere vrouwen.


Financiering door internationale organisaties.

 • Tekort aan condooms.

 • Geen noodzaak, geen financiering voor vrouwencondoom.

 • Wel in beleid - politiek correct.

 • Niet in praktijk - niet eens met dieper gelegen waarden en normen.

 • Te weinig discussie.

Gender of Sexuality.

 • Vrouwencondoom toont verschillen in sociale verwachtingen van seksuele gedragingen van vrouwen en mannen.

 • Technologische oplossingen t.o.v. politieke oplossingen.

  • Dit kan je niet tegenover elkaar zetten, techniek is ook onderdeel van politiek.
1   2   3   4   5

 • 2. Gezondheid en geweld. HIV-AIDS, en toegang tot preventie/bescherming. Het vrouwencondoom. 1.1 Bevolkingsbeleid
 • 1.2 Reproductie
 • 1.3 De Cairo switch 1994.
 • 1.4 Reproductieve en seksuele gezondheid en rechten.
 • 1.5 The State and the Body.
 • 2. Geweld en gezondheid.
 • Drie onderwerpen.

 • Dovnload 120.75 Kb.