Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Interview met Dr. Peter Borger in het huisblad van de Nederlandse creationisten; Reformatorisch Dagblad

Dovnload 0.58 Mb.

Interview met Dr. Peter Borger in het huisblad van de Nederlandse creationisten; Reformatorisch DagbladPagina1/4
Datum14.11.2018
Grootte0.58 Mb.

Dovnload 0.58 Mb.
  1   2   3   4

(interview met Dr. Peter Borger in het huisblad van de Nederlandse creationisten ; Reformatorisch Dagblad ).dr. Peter Borger

In het dagelijks leven is PB als bioloog werkzaam aan het academisch ziekenhuis in de Zwitserse stad Basel.


De nieuwste ontwikkelingen in de moleculaire biologie (1)luiden volgens hem het einde van de evolutietheorie in.

U bestudeert genregulatie. Wat houdt dat in?
„Ik houd me bezig met de vraag hoe genen aan- en uitgezet kunnen worden. Zo heb ik aanzienlijk inzicht gekregen in de complexiteit van het genoom:
hoe de informatie die erin wordt opgeslagen tot uitdrukking kan worden gebracht in levende cellen en wat er allemaal fout kan gaan door veranderingen
in het DNA.
Het is een wonder dat een mens bijna altijd gezond ter wereld komt.”(2)


Wat is het belang van de nieuwe biologie voor het evolutiedebat?
„De grootste verrassing van de afgelopen twintig jaar was dat het uitschakelen van genen bij bijvoorbeeld een muis, geen gebrekkig dier oplevert.(3)
Op deze genen werkt selectiedruk(4) namelijk niet.
Daardoor komt Darwins evolutie op losse schroeven te staan: de motor –het selectiemechanisme– werkt niet.
In de praktijk kan 90 procent van de genen van bacteriën, rondwormen en planten zonder probleem worden uitgezet.”(4b)

Wat hebben evolutionisten hiervan te duchten?
„Heel veel.
De selectiehypothese verklaart niet hoe zulke genen zich hebben ontwikkeld.
Biologische systemen werken als netwerken waarin verschillende onderdelen dezelfde functie vervullen.
Darwins selectiemechanisme verklaart deze functies niet.

Daarnaast heeft de moleculaire fylogenetica laten zien dat de afstammingsboom van Darwin niet bestaat: er zijn veel boompjes en bosjes; er zijn dus takken zonder ‘stam’.


Dat duidt op meerdere oorsprongen in plaats van één.
Het hele idee van gemeenschappelijke afstamming van een enkel oerorganisme is feitelijk hopeloos ineengestort.”

En wat betekent dit voor mensen die Genesis 1 tot en met 11 historisch opvatten?
„De biologie laat zien dat er meerdere oorsprongen van het leven zijn en niet één enkele.
Hoeveel precies, is nog onduidelijk.
Persoonlijk denk ik dat het leven werd geschapen in de vorm van wezens die beschikten over baranomen (5)– niet-gedifferentieerde genomen van
waaruit heel snel variatie kon ontstaan.

De genomen van alle organismen beschikken over mobiele elementen en evolutionisten snappen niet wat ze doen. (6)


Ze denken dat het overblijfselen zijn van oeroude invasies van virussen.
Ik denk echter dat het een mechanisme van complexe genetische elementjes betreft die variatie in het genoom kunnen genereren.
Variatie ontstaat dus niet toevallig, (7)en dat luidt het einde van Darwins evolutietheorie in.”


De deeltjes hebben niets met virussen te maken?
„Jawel. Vanuit zulke elementjes kunnen op heel eenvoudige wijze virussen –en daarmee ziekten– ontstaan.
Met dit inzicht is de juiste oorsprong van virussen achterhaald(8): God schiep geen ziekteverwekkende RNA-virussen, ze ontstonden in het genoom, pas na de zondeval.”

Geeft het genoom aanleiding voor macro-evolutie en gemeenschappelijke afstamming?
„Nee, de biologie toont dat er in het menselijk genoom genetische informatie –miRNA-genen– aanwezig is die niet wordt aangetroffen in de mensapen. (9)
Niemand heeft ook maar enige notie waar deze informatie vandaan komt.
Gemeenschappelijke afstamming wordt daardoor bijzonder onwaarschijnlijk.”

(1 - Net zoals M Behe dus , meer dan tien jaar geleden

-het lopende onderzoek in die materie is niet van Borger en is al minstens 25 jaar bezig /zie ook hieronder (6 )

(2) Het" wonderlijke" is geen wonder : de embryo's waarmee in de ontwikkeling ( en de expressie van de genen ) iets fout loopt zijn niet levensvatbaar en/of niet -fertiel (uitzonderingen daargelaten ) .....Dat is dus Natuurlijke selectie ...uiteindelijk wordt de menselijke levenscyclus (= development )geoptimaliseerd(3)Het gaat om "knock out " genen bij laboratorium- muizenKnock out muizen

(4) Labmuizen zijn uiteraard in hun gepamperde omgevingen niet onderhevig aan dezelfde selectie-drukken als de "wild-types "...Het is nog maar de vraag of deze gemanipuleerde labmuizen ook in staat zullen zijn te overleven in een natuurlijke biotoop ...

*Veranderingen van omgeving is uiteraard ook verandering van selectiedruk : zo zullen hagedissen die worden overgeplant naar eilanden zonder predator maar met weinig "dierlijke " prooien voor henzelf overgaan tot het aanboren van andere voedselbronnen --> bijvoorbeeld een groter aandeel in het dieet van plantaardig voedsel(en met als gevolg(bijvoorbeeld) de evolutie van nieuwe organen in het verteringsstelsels ) --> Kroatische muurhagedissen--> http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?ID=97

(Bart klink )schreef een verslag over dit creationisten -congres
http://www.deatheist.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=309:een-dagje-op-een-creationistische-congres&catid=2:artikelen&Itemid=3

-GUToB is eigenlijk gewoon jonge-aarde-creationisme.

(4b) (Eric/God voor dommen ) Het fenotype is het waarneembare resultaat van het genoom van een organisme (+ omgevingsfactoren).


Borger stelt dat 90% van het genoom achterwege gelaten kan worden zonder dat het fenotype verandert.
Daaruit concludeert hij dat natuurlijke selectie slechts kan plaatsvinden op 10% van het genoom en daarom stelt hij dat natuurlijke selectie nooit zoveel invloed kan hebben dat er bijvoorbeeld sprake kan zijn van het ontstaan van nieuwe soorten.

De fout van ‘moleculair bioloog’ Borger is dat ook niet- waarneembare resultaten van het genoom van een organisme vatbaar zijn voor natuurlijke selectie.
Daarnaast spreekt hij zichzelf ook tegen doordat hij beweert dat bijvoorbeeld ‘Junk-DNA’ ook een functie heeft.
( Junk DNA = Het DNA dat niet tot expressie komt als functioneel RNA of eiwit.+ het DNA waarvan de functie nog niet is bepaald.)
- Alles dat een functie heeft in een organisme staat bloot aan natuurlijke selectie.


(5) God schiep de ‘baranomen’ (te herkennen aan ‘indicatorgenen’)
en van daaruit is de huidige biodiversiteit ontstaan via ‘VIGE’s’: variatie-inducerende genetische elementen (bij ons bekend als SINE’s, LINE’s enz.).
Alle termen tussen haakjes zijn zijn eigen termen.

Wat dit allemaal precies inhoud, hoe het werkt en hoe we het kunnen toetsen weet PB zelf ook niet.


Toch schreeuwt hij van de daken een nieuwe biologie te hebben opgezet.
De inhoudelijk kritiek is vooral dat zijn ‘nieuwe biologie’ niet wetenschappelijk getoetst kan worden en dus geen wetenschap is.

Daarnaast blijkt hij duidelijk NIET te begrijpen waar hij het over heeft, gezien zijn begrip van randomnessHet is al een tijd bekend dat niet alle mutaties even waarschijnlijk zijn. Dit heeft biochemische oorzaken en maakt het soms mogelijk de waarschijnlijkheid van bepaalde mutaties te voorspellen. Deze onregelmatigheden in mutaties worden in de gewone biologie mutation bias (of mutational bias) genoemd.MUTATION BIAS

(Het jargon van Peter Borger is een voorbeeld van "Orwelliaanse newspeech " / het is bovendien eigenzinnig ,hoogheidswaanzinnig en speciaal ontwikkeld om de (natuur)wetenschappelijke evolutietheorie te beschrijven ;het is gespecialiseerde pseudo-wetenschap terminologie met morosofe trekjes---> en het is misschien vooral bedoeld om twijfel en verwarring te zaaien ... en bruikbaar : net zoals nuttige wauwelaars en idioten ook altijd kunnen worden ingezet door machiavellistische opportunisten )Twijfel zaaien

Wat mij vooral erg misleidend is , is PB's vermengeling van reguliere wetenschap (die hij vaak ook nog eens verkeerd voorstelt)--> stroman versies met zijn eigen pseudowetenschap. De goedgelovige lezer denkt daardoor misschien wél dat termen als baranomen’, ‘indicatorgenen’, ‘non-random mutaties’ en ‘VIGE’s’ reguliere wetenschappelijke termen zijn.

Ze behoren echter NIET tot de gehanteerde vaktaal ...Alhoewel ze dus net als die andere creationistische versies van gecorrumpeerde termen, begrippen begripsverschuivingen spreektaal betekenissen ,subjectieve omschrijvingen ,intuitieve gokken (= en aangemoedigde verwerping van contra-intuitieve vaststellingen--> de zogenaamd gemakkelijke "logica" ) , journalistieke "creatieve " en "literaire " vondsten .... etc ( 'missing link'/micro en macroevolutie /" Theorie" (als synoniem voor verklarende "gissing " /anything goes ), ook kunnen( en/of mogelijks zullen) deel gaan uitmaken van de "creationistische rethoriek " die is gebaseerd op de " autoriteit " van dit doktoraal genie

Woordzwendel

(Bart Klink )Borger heeft voor: * Mutation bias zijn eigen term geïntroduceerd: ‘non-random mutation’, wat zeer misleidend is omdat random al een hele specifieke betekenis heeft in de biologie (zie het verslag van Bart Klink over het creationisten congres ). Dit heb ik hem al vele malen uitgelegd, maar hij kan of wil het niet begrijpen.

Zijn bewering dat de mutation bias zorgt voor de illusie van gemeenschappelijke afstamming is tot op vandaag totaal niet onderbouwd. Sterker nog: er is genoeg bewijs dat dit niet het geval is, zie bijvoorbeeld mijn stuk over het GULO-gen.

*GuTob --> General Universal theory of Biology ---> New Biology by this new genius of the "new" biology PB

(Bart klink) -Voor zover ik me kan herinneren zei PB nergens expliciet dat hij een YEC is, maar ik vermoed het wel.


*Hij zei dat volgens ‘de nieuwe biologie’---> miljoenen jaren niet nodig zijn.--->Zijn toehoorders kunnen daardoor simpelweg deugdelijk veronderstelden dat hij een YEC is
*Ook op zijn blog heeft hij wel eens---> dateertechnieken aangevallen.
* In zijn ‘publicaties’ gaat hij uit van een ---> werkelijke zondvloed.

*MPG (Multi Purpose Genome )"zwitsers zakmes" ---> Baranoom = Baramin ( een vijftigtal ? ) = created Kinds ---> Biblical kinds ...... Dat de ‘baranomen’ allemaal afzonderlijk door God geschapen (--> created 'kinds' ) zijn, kunnen zijn toehoorders/medestanders zelf wel invullen zo onderontwikkeld zijn ze nu ook weer niet ...

*Vige's --->Variation inducing genetic elements ---> parapluterm van eigen vinding ---> staat voor allerlei , transposons , NCV 's etc .. Volgens Dr Borger zelf bestaat het grootste deel van het zogenaamde' junk DNA' : " uit VIGEs en ontspoorde VIGEs".----> (Pierra) De VIGE's van PB zijn eigenlijk alles dat variatie kan veroorzaken:
CNV's (in grotere of kleinere hoeveelheden in ons genoom),
(retro)transposonen, die ook in aantal varieren
en DNA dat kleine RNA's als piRNA, siRNA genereert die de transcriptie van deze transposonen verhinderen.


(Eelco) Als "VIGE" alleen maar een verzamelwoord zou zijn voor al bekende termen, dan zou dat onschuldig zijn (en zinloos !).
Maar PB bedoelt er meer mee:
Borger's VIGE's waren
"geprogrammeerd om op een gecontroleerde en gereguleerde manier variatie en speciatie te bewerken.".
Ze zijn 'front-loaded'.
Dat laatste is een oud creationistisch ideetje, hier in een nieuw jasje gestoken ....

(PM aangepast )

1.-Het hele vige-concept van PB is erop gebouwd dat ;
de variatie( binnen een "baranoom") gefrontload is..
Zonder dat bepaald
"'frontloaded"element is het niet anders dan wat de gewone wetenschap presenteert ( en gewoon volgens de ET verklaart) .

Vige's hebben geen bordje om hun nek hangen ( waarop staat vermeld dat ze "gefrontlaod "zijn): maar PB beweert toch dat ze gefrontload zijn en als dat niet aan een bordje om hun nek te herkennen is, moet het toch ergens anders aan te herkennen zijn..
Of het is een wilde veronderstelling die hier als een waarheid gebracht wordt.. Ik denk het laatste.Database of Genomic Variants

Hotspots

Het al vrij lang bekend dat bepaalde plekken in het genoom sneller muteren dan andere, onafhankelijk van selectie. Dit worden hotspots genoemd.(Gert Korthof & Gerdien De Jong )
-Het voorkomen van hotspots is onderdeel van normaal wetenschappelijk onderzoek dat vastgesteld kan worden door experimenteel onderzoek en
gepubliceerd in peer-reviewed genetische vakbladen.

-Hotspots komen al in de geneticaleerboeken uit 1965 voor


Bepaalde plekken muteren veel vaker dan andere.


(6)(Gerdien De jong )
Borger heeft het ook over mobiele element (--> transposable elements)Transposons

.

Althans sommige daarvan kunnen zich verplaatsen, en als ze midden in een werkend gen terecht komen schakelt dat gen uit - er komt geen werkend product.


Dit is een manier om mutaties te genereren.
Zulke mutaties zijn nog steeds toevallig, dat wil zeggen niet gericht.
(Als je over "hotspots" schrijft )___>Dan heb je het ook over onderzoek dat al 25 jaar gaande is, en datonderzoek is NIET van/ door Borger.

(7)Borger lijkt te denken dat random mutatie betekent dat mutatie een uniforme verdeling over het DNA heeft.


Niemand heeft dat ooit gezegd.
Ook is de mutatie frequentie van het milieu afhankelijk. Dat is standaard(achtergrondkennis)
Toevallige mutatie ( randommutation) betekent ongerichte mutatie(non -teleological or non-intelligent designed ), dat het effect dat een mutatie eventueel heeft niets te maken heeft met wat nuttig zou zijn voor het beest of de bacteriofaag op dat moment in dat milieu.
-Dat is Borger al eerder uitgelegd.

-Vraag PB op de man af of hij gelooft dat God die hotspots uitkiest en creeërt.


Zo niet, waar gaat het hier dan over?
Alweer mist en stofwolken creëren!

De toehoorders van PB worden door hem op het verkeerde been gezet. Ze krijgen de indruk dat PB een aardige theorie ontwikkeld heeft die steunt op moderne genetica en die je geïsoleerd kunt verdedigen. Dat klinkt allemaal ambitieus maar toch redelijk en overzichtelijk.

  1   2   3   4


Dovnload 0.58 Mb.