Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Intrede in de kapel

Dovnload 27.83 Kb.

Intrede in de kapelDatum28.10.2017
Grootte27.83 Kb.

Dovnload 27.83 Kb.

Geen dolers, maar pelgrims

Bezinning: schooljaar 2016-2017Intrede in de kapel:

Bij het binnen komen speelt het lied van Stef Bos ‘vuur’.

De poster van het nieuwe jaarthema wordt getoond.

PPT rond doler en pelgrim:

We spelen wat met de woorden doler en pelgrim. Titel wordt geduid met een aantal staakwoorden, zinnen,… Kan in een ppt gegoten worden.
De twee woorden ‘ doler en pelgrim’ verschijnen in beeld

Vervolgens laat je het woord doler zien, het woord pelgrim verdwijnt.

DOLER:


hij is op weg

doelloos


zielloos

niets om in te geloven

opgesloten in zijn eigen, klein wereldje.

heeft er geen zin in.Dan laat je dat alles verdwijnen en het woord pelgrim verschijnt.

PELGRIM:


hij is op weg

hij heeft een doel

is bezield

Hi stelt zich de vraag: waar kom ik vandaan en waar ga ik heen

staat met vertrouwen in het leven.

hij wil mensen ontmoeten

onderweg zijn naar geluk en leven.
Dan laat je beiden in elkaar overlopen.
Verwelkoming:

Een nieuw schooljaar! Een nieuw begin!

Wat gaat het worden!

We hebben het soms zo moeilijk om de weg te zien.

Zoveel keuzes die we ook dit jaar weer moeten maken.

We ervaren wel eens eenzaamheid en voelen ons alleen, ook al weten we dat er mensen zijn die van ons houden.

Soms hebben we het gevoel dat we maar wat rond dolen, doelloos en zonder uitzicht.

Op zo’n momenten hebben we mensen nodig die in ons geloven, mensen die met ons op weg gaan.

Op zo’n momenten kan het deugd doen te geloven in die ene God die liefde is.

Laten we als pelgrims aan dit schooljaar beginnen.

Het vuur aanwakkeren en open staan voor anderen en voor God.
(De woorden die bij pelgrim horen verschijnen terug)

Aansteken van vuur

Vooraan staat een vuurkorf.

Deze wordt aangestoken. Ondertussen speelt een leerling instrumentale muziek.

Wanneer het vuur brandt, spreekt een leerkracht volgende overweging uit.
Overweging bij het vuur.

Er brandt een vuur in ons dat nooit dooft.


Maar soms wel mindert.
Het is een warm vuur.
Dat vuur kan heel hevig branden, dat vuur stelt onze levenslust voor.
Een vuur vol liefde

Een vuur dat ons verwarmt vanbinnen wanneer we het nodig hebben.
Het bijbelverhaal: Mozes en de brandende doornstruik (Exodus 3,1-6)

The Prince Of Egypt - The Burning Bush Dutch


[1] Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. [2] Toen verscheen hem de engel van de HEER, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet verbrandde. [3] Hij dacht: 'Ik ga eropaf om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?' [4] De HEER zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: 'Mozes, Mozes.' Hij antwoordde: 'Hier ben ik.' [5] Toen sprak de HEER: 'Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond.' [6] En Hij vervolgde: 'Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien.

Een duiding

God geeft zijn vuur, zijn warmte en zijn licht door.

Mozes gaat in op de roep van God. De kracht van God heeft Mozes aangevuurd.

De roep van God maakt Mozes van doler tot pelgrim.

Mozes staat op heilige grond.

Alleen als je geduld hebt met elkaar, kun je de ongeduldige strijd om recht volhouden.

God en Mozes hadden het onrecht en het lijden van het volk gezien.

En hoe zit dat alles met ons?

Wat bezielt mij? Wat drijft mij voort? Waar brandt mijn hart?

Wat is mijn heilige grond?

Zie ik het lijden van anderen?

Gebed

God, maak ook ons tot uw mensen,

samen onderweg.

Vergezel ons op onze tocht door het leven.

Wees tijdens hitte een koele schaduw

en bij regen en ontij een veilige beschutting,

wees een schild tegen onze angsten

en een stok op glibberige paden.

Geef ons perspectief

als wij de moed verliezen.

Mogen wij op onze levensweg

Uw goedheid ontmoeten

en tijdens onze reis en levensloop

Uw bevrijdende aanwezigheid ervaren.Er waren eens...

Er waren eens drie jongeren

die op pelgrimstocht waren geweest.
De eerste kwam thuis en dacht:

“Nu terug met de voeten op de grond;

gedaan met dromen!”.

En voor hem werd alles terug zoals vroeger...

... alsof er nooit een pelgrimstocht geweest was.
De tweede kwam thuis en zei:

“Vanaf vandaag wordt alles anders!”.

Maar na een maand was hij ontgoocheld

dat hij steeds weer faalde

in al die radicale eisen die hij zichzelf oplegde.

En - noodgedwongen bijna -

gooide hij dan maar alles overboord...

... alsof er nooit een pelgrimstocht geweest was.


De derde had enkele goede voornemens gemaakt:

kleine haalbare stapjes.

En hij werkte daar rustig aan.

En als hij het de ene week al eens vergat,

dan begon hij de volgende week opnieuw eraan.

En de mensen zeiden:

“Jij bent zeker op pelgrimstocht geweest!”

Lied: Enya Pilgrims

Pelgrim, hoe reis je


Op de weg die je koos
Om te ontdekken waarom de winden sterven
En waar de verhalen heen gaan

Al dagen komen voort uit één dag


Zoveel moet je toch wel weten
Je kunt niet veranderen wat geweest is
Maar alleen waar je naar toe gaat

Eén weg leidt naar diamanten


Eén weg leidt naar goud
Een andere leidt alleen maar
Naar alles wat je al verteld is

In je hart vraag je je af


Welke van deze is de ware
De weg die leidt naar nergens
De weg die leidt naar jouw

Zul je het antwoord vinden


In alles wat je zegt en doet?
Zul je het antwoord vinden
In jezelf?

Elk hart is een pelgrim


Elk hart wil weten
De reden waarom de winden sterven
En waar de verhalen heegaan

Pelgrim in je tocht


Moge je ver reizen
Want pelgrim het is een lange weg
Om te ontdekken wie je bent...

Want pelgrim het is een lange weg


Om te ontdekken wie je bent...

Want pelgrim het is een lange weg


Om te ontdekken wie je bent...

Slot:

We vertrekken samen op pelgrimstocht.

Een schooljaar lang gaan we samen op weg.

We gaan op weg met onze dromen

op weg naar ons doel.
Vaak is de weg lang, zwaar, moeilijk
met vele putten en hobbels.

Soms moeten we even rusten,


eens pauze nemen
voordat we verder trekken.

Het zal ook nu een schooljaar worden

met vallen en opstaan.

Wees niet bang een hand te vragen


om je even recht te helpen.
Durf zelf ook een hand uit steken
naar iemand die het even niet ziet zitten.

Die ronddoolt en de weg kwijt is.


Heb geduld met elkaar.

Als mensen je waardevol zijn, zul je vruchten vinden.

Dan sta je op heilige grond net als Mozes in ons bijbelverhaal.
Dan zijn we allemaal samen

Samen op weg.Slotlied:

“On our way” Glee

  • Het bijbelverhaal: Mozes en de brandende doornstruik (Exodus 3,1-6)

  • Dovnload 27.83 Kb.