Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Introductie 1 Voorkennis Eigen antwoord. 2 Oriëntatie op de tijd

Dovnload 414.47 Kb.

Introductie 1 Voorkennis Eigen antwoord. 2 Oriëntatie op de tijdPagina3/3
Datum05.12.2018
Grootte414.47 Kb.

Dovnload 414.47 Kb.
1   2   3
b B-E-C-A-D

3 Jongeren laten zich horen

a
1

2
3

a

m

e

r

i

k

a

n

i

s

e

r

i

n

g
d

oe


5

zn4

h

i

p

p

i

e

s
t


i

mi


p

st


h


e


o


i


p


t


1 identiteit

2 nozems

3 amerikanisering

4 hippies

5 hiphop
b 1 ja

2 ja

3 ja

4 nee

5 ja

6 ja

7 nee
4 Vrouwen eisen gelijke rechten

Wilhelmina Drucker en andere feministen kwamen rond 1900 op voor de rechten van vrouwen. In 1919 kwam er door de invoering van het vrouwenkiesrecht een einde aan deze Eerste Feministische Golf. Vrouwen bleven echter achtergesteld aan mannen. Als ze bij de overheid werkten en gingen trouwen dan werden ze ontslagen. Door de groeiende economie was er wel vraag naar vrouwelijk personeel. Werken voor vrouwen met kinderen was echter lastig door het ontbreken van kinderopvang (of: crèches, of: mannen die voor de kinderen wilden zorgen). Het doorbreken van het traditionele rollenpatroon bleek erg moeilijk te zijn. Het waren de vrouwen van de Tweede Feministische Golf die dit probeerden. De overheid ging daarna iets doen aan de positie van de vrouw, zoals de oprichting van crèches en campagnes om meer mannen te laten meehelpen in het huishouden.
5 Een multiculturele samenleving

p

p

l

u

r

i

f

o

r

m

i

k

i

n

t

e

d

s

a

z

q

m

e

r

t

y

a

s

i

s

t

z

o

e

k

g

r

k

l

m

a

i

d

a

s

s

i

m

i

r

e

i

t

n

f

r

h

j

k

l

z

g

r

a

n

t

e

n

a

e

i

o

c

h

t

a

o

n

u

i

g

a

s

t

a

r

b

e

i

d

t

e

a

s

d

t

i

e

j

k


1 migranten

2 gastarbeiders

3 pluriform


6 Oorzaken en gevolgen


7 Verandering en continuïteit

Bijvoorbeeld:

- Verandering 1: Jongeren gingen (door hun opleiding) twijfelen aan de mening van hun ouders.

- Verandering 2: Jongeren (en anderen) gingen twijfelen aan wat de kerk voorschreef en aan het geloof.
8 Online

Oefen je kennis van het hoofdstuk met de generator.

Examentraining
1 Gebruik bron 1

Onderdeel 1 hoort bij de socialisten.

Onderdeel 2 hoort bij de protestanten.

Onderdeel 3 hoort bij de katholieken.

Onderdeel 4 hoort bij de liberalen.
2 Gebruik bron 2

a C

b Bijvoorbeeld: Door de groeiende welvaart kregen meer jongeren toegang tot het onderwijs. Onderwijs leidde tot individualisering omdat jongeren gingen twijfelen aan de mening van hun ouders en aan het geloof. Door de groeiende welvaart konden mensen ook luxegoederen kopen, zoals een televisie. Op tv zagen mensen programma's van andere zuilen en kwamen ze in aanraking met andere wereldbeelden.
3 Gebruik bron 3

Bijvoorbeeld: Jaap en Lia Zander zagen zichzelf waarschijnlijk als provo's. In de laatste zin van bron 3 staat dat 'het hen ging om de provocatie'. De provo's vormden een protestbeweging die protesteerde door het gezag uit te dagen (te provoceren). Deze protestbeweging was populair onder studenten, en Jaap en Lia waren studenten.
4 Gebruik bron 4

Onderdeel 1 hoort bij de Tweede Feministische Golf.

Onderdeel 2 hoort bij de Eerste Feministische Golf.

Onderdeel 3 hoort bij de Eerste Feministische Golf.
5 Gebruik bron 5

D


© Noordhoff Uitgevers bv, 2016
1   2   3

  • 4 Vrouwen eisen gelijke rechten
  • 5 Een multiculturele samenleving
  • 6 Oorzaken en gevolgen
  • 7 Verandering en continuïteit
  • 8 Online
  • 2 Gebruik bron 2
  • 3 Gebruik bron 3
  • 4 Gebruik bron 4
  • 5 Gebruik bron 5

  • Dovnload 414.47 Kb.