Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Introductie op het boek Klaagliederen

Dovnload 11.21 Kb.

Introductie op het boek KlaagliederenDatum23.08.2018
Grootte11.21 Kb.

Dovnload 11.21 Kb.

Introductie op het boek Klaagliederen.
Klg.1:1 Hoe eenzaam zit zij neer, die stad, eens zo dichtbevolkt! Als een weduwe is zij geworden, zij die groot was onder de heidenvolken. Een vorstin onder de gewes-ten is verplicht tot herendienst (HSV).

De naam van het boek.
Klg.1:1 Hoe eenzaam zit zij neer ……

In de Hebreeuwse Bijbel heet dit boek ‘Eycha’ en dat betekent ‘ach’, dat is het eerste woord van het boek. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testa-ment, heet het boek ‘Tranen’, want het is geschreven door een ooggetuige van de verwoesting van Jeruzalem. Het Hebreeuwse woord voor klaaglied is ‘qiynah’, en dat woord komt 18 keer voor in het Oude Testament, de eerste keer in 2Sam.1:17 door David gezongen, in 2Kron.35:25 (2x) door Jeremia over de dood van koning Josia, drie keer in het boek Jeremia, 10 keer in het boek Ezechiël en twee keer in het boek Amos.


De betekenis van het boek.
Het boek behoort bij de vijf Joodse feestrollen en wordt voorgelezen op de 9e dag van de maand Abib, en dat is de jaarlijkse vastendag (Zach.7:3). Op die dag werd namelijk in het jaar 586 v.Chr. de tempel in Jeruzalem in brand gestoken, hoewel het grootste deel pas op de 10e Abib afbrandde (Jer.52:12). Op de 9e Abib in het jaar 70 na Chr. werd de latere tempel opnieuw verwoest door de Romeinen, die de tempel ook in brand staken. De 9e Abib heet in het Hebreeuws Tisja Beav, en is de meest treurige dag van het Jodendom.
De indeling van het boek.
Het boek Klaagliederen heeft vijf verschillende liederen met elk een eigen thema.
Hoofdstuk 1: het eerste lied.

Hoofdstuk 2: het tweede lied.


Hoofdstuk 3: het derde lied.


Hoofdstuk 4: het vierde lied. • De hoofdpersoon is zij (meervoud), dat zijn de vijanden.

Hoofdstuk 5: het vijfde lied.
De opbouw van het boek.
Hoofdstuk 1: de ramp.

 • Een acrostichon van:

  • 22 teksten met 3 regels per tekst.

  • alle eerste regels zijn in alfabetische volgorde.

Hoofdstuk 2: de oorzaak. • Een acrostichon van:

  • 22 teksten met 3 regels per tekst.

  • alle eerste regels zijn in alfabetische volgorde.

Hoofdstuk 3: de oplossing. • Een drievoudig acrostichon van:

  • 66 teksten met 3 regels ter tekst.

  • alle eerste regels zijn in alfabetische volgorde.

  • telkens 3 eerste regels per letter.

Hoofdstuk 4: de consequenties. • Een acrostichon van:

  • 22 teksten met 2 regels per tekst.

  • alle eerste regels zijn in alfabetische volgorde.

Hoofdstuk 5: de noodkreet. • Geen acrostichon, wel:

  • 22 teksten met 3 regels per tekst.
 • De betekenis van het boek.
 • De indeling van het boek.
 • De opbouw van het boek.

 • Dovnload 11.21 Kb.