Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Islam: overgave aan Allah, gehoorzamen wet, universeel geloof Syncretisme = vermenging andere gd arabisch heidendom = God tevreden stellen Jodendom = 1 God, ot christenen = Jezus, wederkomst, oordeel Mohammed

Dovnload 38.52 Kb.

Islam: overgave aan Allah, gehoorzamen wet, universeel geloof Syncretisme = vermenging andere gd arabisch heidendom = God tevreden stellen Jodendom = 1 God, ot christenen = Jezus, wederkomst, oordeel MohammedDatum25.10.2017
Grootte38.52 Kb.

Dovnload 38.52 Kb.

Islam


Islam: overgave aan Allah, gehoorzamen wet, universeel geloof

Syncretisme = vermenging andere GD 1. Arabisch heidendom = God tevreden stellen

2. Jodendom = 1 God, OT

3. Christenen = Jezus, wederkomst, oordeel


Mohammed: boodschapper laatste versie van Koran, zegel der profeten, voltooiing

*Geboren 570 nChr. In Mekka

*Opgevoed Oom Albou Talib, wees

*Werkt kamelendrijver, reist veel

*Trouwt rijke weduwe Chadidja

Mediteert in grot Hira, visioen van Allah via Dibril

622 NChr. vlucht naar Medina, weinig aanhangers X christelijk

= begin islamitische jaartelling

Jeruzalem erkent hem als profeet

630 organiseert Djihad in Mekka Mekka geeft zich over,

632 Mohammed sterft
6 geloofspunten Islam:


 1. Allah = 1 God X andere goden naast  Sjirk = ergste zonde

 2. Engelen = moslim 2 engelen  noteert zonden + goede dingen

 3. Profeten = Adam eerste Mohammed laatste

 4. Boeken = wil Allah, Tauraat (=Thora) Mozes

Zaboer (=psalmen) David

Indjiel (=evangelie) Jezus

Koran Mohammed


 1. Laatste oordeel = 1. Zonden + werken op weegschaal  beslissing

2. Iedereen over brug gelovigen zonder moeite

X gelovigen vallen in hel 1. Voorbeschikking = bij Allah alles bekend, mens kiest weg, hard werken


5 zuilen Islam: voorschriften

 1. Geloofsbelijdenis (shahada) = belangrijkste zuil, kern

A Er is X God dan Allah

B God = liefde

C Mohammed = dienaar + boodschapper Allah


 1. Rituele gebeden = gebed Allah beschermd, ++moraal

* Reiniging: 5x per dag bidden + rituelen

* Vrijdag: Middaggebed in Moskee + gepreekt

* Rozenkrans: Kralensnoer 99 kralen = 99 namen Allah


 1. Amenbelasting (zakaat)

Reinigt bezit = boetedoening zonden  betaald met geld/goederen

 voor: armen - bouw moskee - oorlog 1. Ramadan (saum)

 2. Pelgrimstocht (hadj) Mekka = ++aanzien, X zonden

Kaäba: Adam Eva gebouwd, 7 x omheen lopen

= bekleed zwartdoek, gouddraden verzen Koran, zwarte steen uit paradijs = zwart door zonden

eindetocht = slachtfeest
3 belangrijkste islamitische stromingen:


 1. Soenieten: 90% moslims, gematigd

Na dood Mohammed, 4 kaliefen: Aboe Bakr, Omar, Ali, Othman

 1. Sji’ieten: 10% moslims, extreem

Opvolger Mohammed, Imam = begeleider gemeente

 1. Soefi’s: Mystieke stroming

Zuivering innerlijke, spiritueel, botst islam
Man & vrouw in de Islam

Vrouw  voortbrengen, verzorgen, voeden, minder dan man

Man  beschermen, onderhouden, max. 4 vrouwen

Sharia = goddelijke wet, hoe te leven (erediensten, straffen, omgang, kleding)
Bronnen Islam:

1*Koran: gezaghebbendste bron Islam

2*Soenna: traditie, handelt naar leer Mohammed  Hadieth = vertellingen

 Tradities = uitspraken handelingen Mohammed

3*Idjma: overeenstemming, oemma(=moslimgemeente) uitspraak doet

4*Kijaas: uitspraak door analogie

Koran + Soenna regels niet duidelijk, dan kijken naar regels erop lijken
3 opvallende kenmerken koran:

oorsprong  heilig woord Allah, uit hemel, laatste boek Allah, Arabisch

indeling  NT, 114 soera’s, 6247 verzen  oudste kortste VOOR, langste nieuwste ACHTER

reciteren door Gabriël in Arabisch, geen kritiek op Koran

Hafiz = hele boek in Arabisch kent
Bijbel vs. Koran .

1. 66 boeken (OT NT) 1. Dicteert aan 1 persoon in 23 jaar

2. Sola Scriptura, alleen bijbel 2. Naast Koran meerdere

3. X boekgeloof maar Jezus 3. Boekgeloof Koran = heilig

4. Jezus verzoent je met god 4. Koran brengt bij Allah

Bijbel boodschapper  Mohammed boodschapper


Bijbel = ++ details Bijbel = fouten (Hooglied, porno & David, overspel)
Koran = nieuwe Bijbel, kern, meer eerbied, letterlijk uit hemel

Wetticisme = Hemel bereiken door regels + wetten  biedt verlossing.

 1. 5x per dag bidden richting Mekka

 2. geloofsbelijdenis uitspreken

 3. Woedoe = kleine rituele wassing 1. Gezicht wassen kin tot oor

Gebruik schoon water 2. Armen tot elle bogen wassen

++ Hygiëne 3. Min. Kwart deel van hoofd bevochtigen

Soenoe ++ herhalen 4. Voeten tot enkels wassen


 1. Ghoesl = grote rituele wassing 1. Mond inwendig wassen

Deel Woedoe met ++ 2. Neus inwendig wassen

3. Lichaam wassen


Fatwa = Moslims willen laten leiden door Koran + Soenna, onvoldoende kennis,

Uitleg vragen aan geleerden  geeft antwoord (=Fatwa) op basis van Koran + Soenna

Westen denken aan doodvonnis
Bijbel over plaats wet in leven christen  1. Loodzwaar/onmogelijk opgave

2. Bevrijd door Christus

3. Echt geloof vertaalt zich wel in gedrag

Functies van Bijbelse wet:
1. Gebruiksaanwijzing
2. Spiegel voor  leert zonden kennen

 Jezus steeds weer nodig


3. Middel om je dankbaarheid te
4. Hemel verdienen islam altijd onzeker in hemel

Best voor mens + dankbaarheid aan God Christenen behouden door christusJezus:

Islam  Jezus = belangrijke profeet Allah (1na belangrijkste na Mohammed)


*Geloofsbelijdenis staat: Jezus Christus zoon van God is

*Isa = X zoon God , X gekruisigd door joden

Redde Isa, iemand op Jezus leek, door Allah opgenomen.

eens weer iedereen Islam te bekeren + daddjaal (duivel) dodenZonde:

Christendom: IK ZELF zondig  Erfzonde + zondeval, X in Islam

Breuk God, kloof  Jezus verlosser
Islam: IK DOE zonde  Incidenten, fouten

 Allah kan je straffen voor ieder X woord / X daad

 Zonde = schuldig staan ten opzichte van elkaar, X Allah
Vergeving + Redding:
Christendom: op God vertrouwd + geloofd = hemel

Christus voor zonde betaalt


Islam: X zeker Hemel verdienen, zelf verantwoordelijk, hangt af van Allah.

Door Hassanaat = hemelmunteenheid = puntensysteem hoe meer beter


Allah rechtvaardig = ++ koning, straft wie hij wil straffen, vergeeft wie hij wil, matst.
Dag des Oordeels:
Christendom: Jezus terug op jongste dag + oordeelHemel of Hel

Nieuwe aarde

Jezus = rechter + redder
Islam: eerst Jezus terug, iedereen moslim

daarna Allah terug, oordelen

1. *1e trompet iedereen dood *2de trompet engel Israfil alle mensen tot leven

2. Oordeel

3. Over brug

Overheen = hemel, Valt = hel, Tijdelijke straf = vagevuur
Liefdadigheid + Barmhartigheid:

Christendom *2de Gebod = naastenliefde

*God vertegenwoordigen

*Dankbaarheid: alles van Christus

*Schepping

Islam: Om Hemel te verdienen.Wereld in 2 delen:

 1. Dar al-islam = Huis van islam, alle moslims

 2. Dar al-hab = Huis van strijd, X-moslims

Moslims plicht om bestrijden die strijd =

Djihad = heilige oorlog, 6de zuil


Dhimma-wetgeving = apartheidswetgeving Joden & Christenen (=Dhimmi), minderwaardigheid

622-632 Mohammed Arabische schiereiland onderworpen

Moslim of dood

hoefden X bekeren maar capitulatieverdrag tekenen (=Dhimma)

Dood Mohammed, de kaliefs, strijd voort.

Djizja = beschermgeld, recht om te blijven leven


5 bepalingen Dhimma-wetgeving:
• Belasting betalen = betalingsbewijs altijd bij zich
• Onderschikt = X gezag uitvoeren over moslim.
• Ongelijkheid = Dhimmi eed, geen waarde.

• Kerken = behouden X nieuwe kerken bouwen + oude kerken X uitbreiden • Evangelisatie = X

 • Apartheid = Aparte kleding, X wapens, X Arabische schrift

 Voordelen:

Christenen win + varkensvlees

Christenen X in militaire dienst

Bescherming islamitische overheid

 Vernedering: 1. Belasting betalen aan belastingontvanger (zat op troon) op de markt.

 2. Wachten op smerigste plaatsen tot beurt.

 3. Geld in hand leggen

 4. Voorover buigen + klap in gezicht


1ste brief Petrus = aan vervolgde christenen:

*Vreemdelingen, verdriet, beproeving, lijden, waakzaam,


Bemoediging Petrus aan gemeenten:

*Vervolg word leef je tot eer van God

*Mensen die jullie vervolgen aan eind bij Gods oordeel

*Help & steun elkaar

*Bewijs dat je bij God hoort  = een eer

Dialoog =
• Alle GD gelijk.
• Niemand heeft volle waarheid.
• Je kunt leren van andere GD.
Aanhanger van dialoog neemt afstand van zijn eigen overtuiging.

Bijv. Allah en God zijn 1 & dezelfde.
tegenargumenten:

*Islam & christendom sluiten elkaar uit.


Allah is X vader <-> God wel.
Redding door jezelf <-> Redding door christus.

3 Benaderingen:

 1. Beide bevatten delen van waarheid

 2. Islam bevat stralen van waarheid

 3. Islam is dwaalweg


Evangelieverkondiging onder Moslims:

Moslim in debat *of je begint met ++ begrip

zwak in je geloof over.

*of je toont ++ begrip naar ander toe

maar houd eigen standpunt & probeert liefde van God aan moslim delen.
Omgang met Moslims:
Relatie tussen mij <-> islamiet bevorderd door: *begrip tonen: X moslim heeft toch geen gelijk.
*1ste kennismaking X zinvol debat te gaan

*liefdevolle + vergevingsgezinde houding

*gelijkenis verloren zoon ++ indruk moslims


Redenen voor Ina & Johan bekering tot Islam:

*Sociale overwegingen

*Normen & Waarden

*Plichtenleer  zelf doen*leven geeft zingeving

 • 3 belangrijkste islamitische stromingen
 • Man vrouw in de Islam
 • 3 opvallende kenmerken koran
 • Bijbel vs. Koran .
 • Functies van Bijbelse wet
 • Liefdadigheid + Barmhartigheid
 • 5 bepalingen Dhimma-wetgeving
 • Evangelieverkondiging onder Moslims
 • Redenen voor Ina Johan bekering tot Islam

 • Dovnload 38.52 Kb.