Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


It Abbegeaster Skûtsje

Dovnload 1.25 Mb.

It Abbegeaster SkûtsjePagina1/4
Datum10.10.2017
Grootte1.25 Mb.

Dovnload 1.25 Mb.
  1   2   3   4


Nieuwsbrief “It Abbegeaster Skûtsje “
Jaargang 1 , nieuwsbrief nr.5

Datum : 12 december 2009


Stichting It Abbegeaster Skûtsje

p/a Skoalstrjitte 4

8617 LJ Abbega

Tel.nr. 0515-533158 of 0515-532233

Bankrekeningnummer. : 1041.94.979

Kamer van Koophandel : 01146052

www.itabbegeasterskutsje.nl

Hallo allemaal,


Middels nieuwsbrief nummer 5 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart toedraagt op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
Na een schitterde nazomer / herfst zijn we inmiddels in de maand december beland.

It Abbegeaster Skûtsje ligt inmiddels opgeruimd, maar wel feestelijk verlicht, in haar

thuishaven Abbega nabij de trailerhelling.
September

Donateurszeilen :

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief zijn we op zaterdag 12 september en zondag 27 september wezen zeilen met een aantal donateurs. Maar liefst 30 gegadigden hadden zich hier voor opgegeven.

Beide dagen waren de weergoden ons goed gezind. Zaterdag 12 september was het zelfs uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Helaas “zakte” aan het eind van de middag de wind er wat uit. Zondag 27 september was de wind wat constanter (kracht 3) en kon er volop gezeild worden. Na een kleine tussenstop op het “knyne-eilan”voor een hapje en drankje werd omstreeks 17.00 uur de haven in Heeg weer opgezocht. We hebben veel positieve reacties op beide middagen mogen ontvangen . Volgend jaar gaan we dit uiteraard wederom organiseren en stellen we een ieder alsnog / weer in de gelegenheid om het skûtsjesilen te ervaren.

Tsunamirace :

Op zondag 20 september waren we uitgenodigd om (uiteraard belangeloos) een tweetal wedstrijden te zeilen ten behoeve van een liefdadigheidsdoel in Sri Lanka. Deze wedstrijd werd door de zakenvereniging “HIS” uit Sneek georganiseerd . Met een 10-tal skûtsjes werden er 2 wedstrijden gevaren met betalende gasten. Aan boord van It Abbegeaster Skûtsje verschenen een tiental studenten van een jaar of 16 uit Litouwen die in Sneek te gast waren in het kader van een uitwisselingsproject.


De communicatie verliep wel wat moeizaam aan boord maar met wat improvisatie werd aan een ieder duidelijk gemaakt wat van hem/haar verwacht werd. De 2 wedstrijden leverden uiteindelijk een 9e plek op. Veel belangrijker echter was de opbrengst van maar liefst € 2500 voor het project in Sri Lanka.
Oktober

Roekoepollerace :

In het weekend van 17 en 18 oktober hebben we met de gehele bemanning onze eerste officiële wedstrijden gezeild. Een prachtige gelegenheid voor een ieder om het wedstrijdzeilen te ervaren vooruitlopend op volgend jaar. De Roekoepollerace werd georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Over het Sneekermeer en de Goingarijpster Poelen was een schitterende wedstrijdbaan uitgelegd. In totaal 14 skûtsjes hadden zich hierover ingeschreven waaronder maar liefst 6 skûtsjes uit de SKS. Na een voorzichtige start konden we redelijk goed vloot houden. Er stond een behoorlijke stevige wind met flinke uitschieters. Uiteindelijk zijn we deze wedstrijd als 10e geëindigd.

De tweede wedstrijd zal velen van ons nog lang heugen. Weer stond er een harde wind. Vlak na de start was het bar en boos. Er trok een flinke bui over het Sneekermeer met veel regen en harde windvlagen ( windkracht 8 is zelfs gemeten). Om schade en ongelukken te voorkomen besloten we de zeilen te strijken. Vlak daarna werd deze wedstrijd afgelast en opnieuw gestart. It Abbegeaster skûtsje bleef echter aan de wal.

Zondag 18 oktober was het in tegenstelling tot de vorige dag bijna windstil. Er werd nog wel gestart maar de wedstrijdleiding besloot na een half uur een einde te maken aan deze drijfpartij. Al met al twee dagen van uitersten maar wel erg leerzaam.

Na de prijsuitreiking is het skûtsje naar Abbegea gevaren voor een welverdiende “winterslaap”.
Sponsoren

Gedurende afgelopen maanden hebben verscheidene bedrijven zich spontaan aangemeld om It Abbegeaster Skûtsje hetzij financieel hetzij op een andere wijze te ondersteunen.


Deze bedrijven zijn ;


- Melkveebedrijf Steenwijk, Abbega

- Stienstra & Van der Wal, Ylst
Zie ook onze website www.itabbegeasterskutsje.nl
Donateursactie

De in april opgezette actie om donateurs te werven is een groot succes geworden. Ruim 60 donateurs hebben zich opgegeven om de stichting te steunen. En het druppelt nog steeds door met nieuwe donateurs….


Tot slot

Vorig jaar omstreeks half december waren we druk bezig om een informatie-avond omtrent een eventueel Abbegeaster Skûtsje te organiseren.

Nu een jaar later is het allemaal al gerealiseerd .

Wij willen bij deze dan ook een ieder ; donateurs, sponsoren, vrijwilligers en bemanning hartelijk danken voor haar/zijn bijdrage en inzet het afgelopen jaar.


Namens het bestuur van Stichting It Abbegeaster Skûtsje;

Henk Frankena

  1   2   3   4

  • September Donateurszeilen
  • Tsunamirace
  • Oktober Roekoepollerace
  • Zie ook onze website www.itabbegeasterskutsje.nl Donateursactie

  • Dovnload 1.25 Mb.