Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaar: 1989 nummer: 25 Op een hoogte h

Dovnload 229.53 Kb.

Jaar: 1989 nummer: 25 Op een hoogte hPagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte229.53 Kb.

Dovnload 229.53 Kb.
1   2   3
De benodigde arbeid om de vloeistof vanuit de uitgangspositie naar de eindpositie te brengen is dan
0 a. 25 . 104 x Al Joule

0 b. 25 . 104 /3 x Al Joule

0 c. 75 .104 x Al Joule

0 d. 75 .104 x A2 Joule


jaar: 1993 nummer: 22

Een metselaar wordt van stenen voorzien door zijn helper, die 3 meter onder hem staat en die de stenen verticaal opgooit. Als de stenen een snelheid van 2 m/s hebben als ze de metselaar bereiken, welk percentage van de aanvankelijke kinetische energie van de steen was dan nutteloos ?

O a. ongeveer 94 %

O b. ongeveer 75 %.

O c. ongeveer 25 %.

O d. ongeveer 6 %.


jaar: 1994 nummer: 03

Een voorwerp schuift wrijvingsloos in een goot waarvan de vorm op de figuur aangegeven is. Het stuk CD is een halve cirkel met straal r.Van welke minimale hoogte h moet men het voorwerp vanuit rust loslaten opdat het de halve cirkel tot in D zou blijven volgen ?
O a. h = 2 r

O b. h = 2,5 r

O c. h = 3 r

O d. h = 4 r


jaar: 1994 nummer: 04

Een voorwerp met massa m komt in A voorbij met een horizontale snelheid v. Het schuift de helling op tot in punt B waar het tot stilstand komt om daarna terug omlaag te schuiven. Het punt B ligt op een hoogte h boven A.
Een tweede voorwerp met massa m/2 komt in A voorbij met een horizontale snelheid v/2 . De maximale hoogte die het tweede voorwerp bereikte vooraleer terug naar beneden te schuiven is dan

(Verwaarloos de wrijvingskrachten.)


O a. h


O b. h /

O c. h / 2

O d. h / 4


jaar: 1994 nummer: 08

De onderstaande grafiek stelt de elastische vervorming voor van een stuk kunststof onder invloed van een kracht F.Hierbij stelt x de uitrekking van dit stuk kunststof voor.

De verhouding van de arbeid geleverd bij de uitrekking van P tot Q tot de geleverde arbeid bij de uitrekking van 0 tot P is dan


O a. 1

O b. 2


O c. 3

O d. 4
jaar: 1994 nummer: 20Een ideaal gas gaat over van toestand A naar toestand B, en vervolgens naar toestand C. Tijdens het eerste gedeelte van deze toestandsverandering wordt 2100 J aan mechanische arbeid uitgewisseld tussen de omgeving en het gas.

Tijdens het tweede gedeelte levert


O a. het gas 175 J aan arbeid.

O b. het gas 1225 J aan arbeid.

O c. de omgeving 175 J aan arbeid.

O d. de omgeving 1225 J aan arbeid.


jaar: 1995 nummer: 17

Een voorwerp heeft een temperatuur van 25° C.Gedurende 60 s voert men warmte toe. De onderstaande grafiek geeft het toegevoerde vermogen aan als functie van de tijd. Na 20 s is de temperatuur van het voorwerp gestegen tot 50° C.

Een temperatuur van 75° C wordt dan
O a. bereikt op het ogenblik t = 40 s.

O b. bereikt op het ogenblik t = 60 s.

O c. bereikt op het ogenblik t = 70 s.

O d. nooit bereikt.


jaar: 1996 nummer: 05

De onderstaande grafiek stelt de elastische vervorming bij rek l voor ven een draad onder invloed van een kracht .
1   2   3


Dovnload 229.53 Kb.