Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaar: 1990 nummer: 08

Dovnload 178.81 Kb.

Jaar: 1990 nummer: 08Pagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte178.81 Kb.

Dovnload 178.81 Kb.
  1   2   3

jaar: 1990 nummer: 08

De figuur toont een blok op een helling. Door de wrijving glijdt het blok niet naar beneden zolang de hellingshoek kleiner is dan een bepaalde waarde  Vervang nu het blok door een blok met een twee keer zo grote massa, maar voor de rest identiek met het eerste blok. Als  de hellingshoek is waarbij dit laatste blok gaat glijden, dan geldt
o a. = 1/2 

o b. = 

o c.  = 2 

o d.  = 2 


jaar: 1991 nummer: 13

Op een draaitafel draait met een constante hoeksnelheid een grammofoonplaat. Twee muntstukken A en B zijn op een zodanige plaats van het middelpunt van de draaitafel geplaatst dat zij nog net niet wegschuiven.

Voor muntstuk A bedraagt de afstand tot de rotatieas dan 6 cm en voor B is het dan 12 cm .

mA en mB zijn de respectievelijke massa's van de muntstukken A en B.

µA en µB zijn de statische wrijvingscoëfficiënten van de muntstukken A en B met de grammofoonplaat.

Welke gevolgtrekking over de grootte van de massa's en de statische wrijvingscoëfficiënten is dan juist ?
jaar: 1994 nummer: 01

Iemand duwt horizontaal tegen een kast. De massa van de kast is 36 kg. De persoon duwt met een kracht van 40 N.

De kast komt niet in beweging. De wrijvingskracht is dan op dat ogenblik
O a. 4 N

O b. 36N


O c. 40 N

O d. 360N


jaar: 1995 nummer: 10

Een voorwerp met massa m schuift onder invloed van een kracht over een ruwe tafel met wrijvingscoëfficiènt µ.

De versnelling van het voorwerp kan dan geschreven worden als
  1   2   3


Dovnload 178.81 Kb.