Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaar: 1990 nummer: 08

Dovnload 178.81 Kb.

Jaar: 1990 nummer: 08Pagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte178.81 Kb.

Dovnload 178.81 Kb.
1   2   3

jaar: 1997 nummer: 07

Een fietster rijdt met een constante snelheid. Via de pedalen. de tandwielen en de banden ontwikkelt zij een voortstuwende kracht Fst Het geheel van fietster en fiets ondervindt naast hinder van de wrijving met de grond ook luchtweerstand. Deze weerstanden stellen we samen voor door Fw.

Over de voortstuwende kracht Fst en de som van de wrijvingskrachten Fw kunnen we dan zeggen dat


O a. Fst < Fw

O b. Fst > Fw.

O c. Fst = Fw

O d. Je kunt niets besluiten vermits dit afhankelijk is van de snelheid van de fietster.


jaar: 1997 nummer: 08

De onderstaande figuur toont een stel voorwerpen die aan elkaar verbonden zijn met massaloze touwen die wrijvingsloos bewegen over katrollen. Het voorwerp met massa 2 M schuift over een horizontale tafel. M is gelijk aan 2 kg.

Alle voorwerpen hebben een versnelling 1,5 m/s2.

De grootte van de wrijvingskracht op het blok dat over de tafel glijdt is gelijk aan

O a. niet te bepalen als de wrijvingscoëfficiënt niet gekend is.

O b. 5 N.

O c. 7,5 N.

O d. 11 N.


jaar: 1997 nummer: 11

Mark duwt een kist (m = 50 kg) met een constante snelheid een helling op over een afstand van 10 m. Als Mark start met duwen wordt de positie van de kist op de helling gegeven door x = 0 m ; als hij stopt is x = 10 m. De helling maakt een hoek van 37° met het horizontale vlak.Het wegdek van de helling wordt ruwer en ruwer. De wrijvingskracht verandert dan langs de helling zoals aangegeven op de bijgaande grafiek.

sin 37° = 0,6 cos 37° = 0,8

De arbeid die Mark op de kist levert is dan gelijk aan


O a. 5000 J.

O b. 8000 J.

O c. l1000 J.

O d. alleen te berekenen als de snelheid gegeven is.


jaar: 1998 nummer: 03

Op een windstille dag laat men vanuit een luchtballon een pingpongballetje vallen.

De luchtweerstand is niet verwaarloosbaar.

De grafiek die het best de versnelling van het balletje weergeeft gedurende de val is dan grafiek


jaar: 1998 nummer: 07

Iemand houdt een boek in rust tegen een verticale wand door er met de vlakke hand tegen te duwen in de richting van de arm.
Er is wrijving tussen het boek en de wand.

Over de wrijvingskracht tussen het boek en de verticale wand kan men dan zeggen dat


O a. deze verticaal en naar boven gericht is.

O b. deze verticaal en naar beneden gericht is.

O c. deze loodrecht op de wand gericht is.

0 d. men niet kan uitmaken welke van bovenstaande uitspraken juist is.

jaar: 1999 nummer: 24

Een cilinder staat op een horizontale draaitafel op 0,20 m van het middelpunt. De wrijvingsfactor (wrijvingscoëfficiënt) tussen de tafel en de cilinder bedraagt 0,20. Wat kan men zeggen over de maximale snelheid die de cilinder langs de cirkelvor­mige baan kan hebben alvorens weg te glijden van de draaitafel?


O a. 0,00 < v < 0,50 m/s.

O b. 0,50 < v < 1,00 m/s.

O c. 1,00 < v < 1,50 m/s.

0 d. 1,50 < v < 2,00 m/s.
jaar: 2001 nummer: 25

Piet staat op een monoski en glijdt een helling op tot op een zekere hoogte. Dan glijdt hij terug naar omlaag langs dezelfde helling. Hij heeft zijn ski niet goed onderhouden, zodat er wrijving is tussen de ski en de sneeuw.De grootte van de snelheid van Piet wordt weergegeven in grafiek:


jaar: 2001 nummer: 27

Een blok glijdt over een horizontale tafel. Het tafelblad is heel glad, maar midden op de tafel is er een vlek die ruw aanvoelt.De positie van het blok wordt het best weergegeven door grafiek:


1   2   3


Dovnload 178.81 Kb.