Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag 2012. Voshaar Elferink Stichting. Organisatie

Dovnload 35.72 Kb.

Jaarverslag 2012. Voshaar Elferink Stichting. OrganisatieDatum08.12.2018
Grootte35.72 Kb.

Dovnload 35.72 Kb.Jaarverslag 2012. Voshaar Elferink Stichting.

Organisatie:

De samenstelling van bestuur van de Voshaar Elferink Stichting is niet gewijzigd en bestaat nog steeds uit de volgende personen:

Ester van de Bunt: voorzitter

Riky Voshaar : secretaris

Ina van de Bunt-Koster: penningmeester

Marloes Lucas.


Het bestuur heeft in 2012 vijf keer vergaderd.
Activiteiten 2012:
1: Sponsoring: In 2012 is opnieuw voor 8 studenten het schoolgeld betaald voor high school.

6 studenten op Loita High

2 studenten elders.

We stellen vast dat het toch moeilijk blijkt te zijn om voldoende vrouwen onder de voorgedragen studenten te krijgen. Hier blijft een punt van aandacht liggen.

Voor Jeremiah wordt de cursus aan de universiteit bekostigd conform de gemaakte afspraken.
De criteria om voor een sponsoring in aanmerking te komen zijn vastgelegd en lijken te functioneren. Er blijft in hoge mate een basis van vertrouwen nodig. In ieder geval wordt per jaar bekeken of een student in aanmerking komt en er wordt verwacht dat de ouders of familie minimaal iets bijdragen. Al is het maar een geit.
2: Contact met High school Loita: In januari 2012 heeft Ester Kenia bezocht. Naast haar prive contacten heeft ze voor de stichting de nodige zaken geregeld waaronder het openen van een eigen bankrekening in Narok. Dit om een betere controle te houden op de besteding van de gelden door de school. Jeremiah heeft als contactpersoon via de mail de VES op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, screent de studenten en draagt ze voor aan de stichting. De school zelf kent goede resultaten. De studenten scoren goed. Er zijn echter belangrijke problemen met de directeur van de school. Jeremia heeft ons op de hoogte gehouden. De eigen bankrekening op naam van de voorzitter is een veilige schakel gebleken. Wellicht zullen er stappen worden ondernamen vanuit overheidswege.

3: Fondswerving en Public Relation:

Ook dit jaar stond de stichting twee dagen op het Afrika festival in Herthme met een eigen stand. Er was een aardige opbrengst via de loterij maar het belangrijkste doel is de vergroting van naamsbekendheid en het netwerken met andere Afrika- gangers.

De wereldwinkel Borne heeft de stichting in september 2012 uitgenodigd om met een stand aanwezig te zijn bij de viering van haar 30 jarig bestaan. Aan dit verzoek is gevoel gegeven. Ook hier vooral ten behoeve van naamsbekendheid. Als dank was er een kleine schenking van de wereldwinkel.


4: Public Relation:

Ester heeft in 2012 een websitebouwer in Nairobi de opdracht gegeven om tot een nieuw ontwerp te komen. Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen. We verwachten dat de nieuwe website in het voorjaar van 2013 de lucht in kan.

Binnen het kader van het dertig jarig bestaan van de wereldwinkel Borne is in de Bornse Courant ook aandacht besteed aan het werk van de VES.

Door omstandigheden is er rond kerstmis geen nieuwsbrief naar de donateurs gestuurd.

Het ligt in de bedoeling om deze met de lancering van de nieuw website uit te doen gaan.
5: Educatie:

Remedial teaching: We hebben moeten constateren dat we als stichting niet in staat zijn om voldoende onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Er is nl geen draagvlak hiervoor in de regio van Loita. En, dit is een voorwaarde voor de inspanning om tot een betere doorstroming van de basis naar de high school te komen.

Ook dit jaar is er geen vraag binnen gekomen voor vorming en toerusting van

vrouwengroepen.


6: Cultureel Centrum: De contacten met het nationaal muzeum in nairobi hebben niet het gewenste effect gehad. Ook hier moet geconcludeerd worden dat er te weinig animo is in Loita zelf. Dit blijft een voorwaarde voor eventuele investeringen ten aanzien van het geschikt maken van het gebouw voor culturele, museale en educatieve doeleinden. We wachten rustig af.
7: Financiƫn: Conform het beleidsplan wordt een rustige koers gevaren zodat we kleinschalig onze werkzaamheden te behoeve van educatie kunnen voortzetten met een voldoende voorziening voor eventuele slechtere tijden.


Voor verslag Riky Voshaar

  • Jaarverslag 2012
  • Activiteiten 2012 : 1: Sponsoring
  • Contact met High school Loita
  • Fondswerving en Public Relation
  • Public Relation
  • Cultureel Centrum

  • Dovnload 35.72 Kb.