Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag 2015 van de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal

Dovnload 137.44 Kb.

Jaarverslag 2015 van de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse TaalPagina1/2
Datum30.10.2018
Grootte137.44 Kb.

Dovnload 137.44 Kb.
  1   2
Jaarverslag 2015

van de


Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal

1. Digitaliseringsprojecten

In het jaar 2015 is door SVNT aan vijf digitaliseringsprojecten gewerkt:

1. edities van Nederlandstalig cultureel erfgoed

2. dialectwoordenboeken (eWND)

3. synoniemenbank

4. dialectvragenlijsten

5. historische kranten KB
1.1. Digitale tekstuitgaven

In 2015 zijn 16 digitale uitgaven vervaardigd. De teksten zijn gepubliceerd op de website http://www.dbnl.org. Bijlage 1 bevat onder het kopje 2015 een compleet overzicht van de dit jaar gemaakte uitgaven.

Twee andere teksten zijn ingeleverd en zullen begin 2016 worden gepubliceerd.

Het betreft De Leeuwardense Apotheek in de uitgaven van 1702 en 1712. Andere farmacopea’s zullen volgen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de Wonderen, soo aen als in, en Wonder-gevallen soo op als ontrent de Zeeën, Rivieren, Meiren, Poelen en Fonteynen (1687) en de Klugtige Tydverdryver (1687), beide van Simon de Vries.

De reeks van vroegmoderne geneeskundige werken wordt daarmee voortgezet; tegelijk is een nieuw accent gezet op het oeuvre van de veelschrijver Simon de Vries, als belangrijk specimen van zeventiende-eeuws populair proza. In dit kader zullen komend jaar ook enkele andere kluchtboeken worden geëditeerd.


De bestanden worden als wetenschappelijke data gedeponeerd bij Data Archieving and Networked Services DANS, een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Een actueel overzicht van de door SVNT gedigitaliseerde oude werken met dbnl-links en allerlei andere gegevens is te vinden op de site van DANS-EASY:https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:34380

De lijst wordt bijgehouden door Dagmar Stiebral, die op deze site alle transcripties archiveert, zodat onderzoekers er gebruik van kunnen maken.

1.2. Dialectwoordenboeken.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in 2014 aan Nicoline van der Sijs een subsidie toegekend voor het ontwerpen en beheren door het Meertens Instituut van een website elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND).

Op 16 juni is de website gelanceerd. De lijst van de (nu) 58 dialectwoordenboeken is te vinden op http://www.meertens.knaw.nl/dialectwoordenboeken/boeken/lijst
De workflow kan schematisch zo worden weergegeven:
>
Pdf / ocr

>
Wordbestand (vrijwilligers)

Tabel + Nederlands trefwoord (taalkunde-studenten)
>

Komma gescheiden tabel / csv-bestand

>

Structured Query Language Data File / sql-database met tabellen,

gekoppeld via moer-tabel


De eerste stap (pdf/ocr > gecodeerd Wordbestand) wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers van de SVNT. De volgende stap (converteren naar tabel en toevoegen van vernederlandsingen) wordt door studenten/stagiairs en vrijwilligers met een taalkundige achtergrond uitgevoerd.1.3. Synoniemenbank

Er is een begin gemaakt met een synoniemenbank op basis van een corpus van synoniemenwoordenboeken. In dat kader is dit jaar gewerkt aan:

- Weiland en Landré: Woordenboek der Nederduitsche synonimen, drie delen, 1821-1825.

- J.V. Hendriks: Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen. Vierde, herziene en vermeerderde druk, 1898.

- L. Brouwers: Het juiste woord, eerste druk, 1931

Deze werken zullen in 2016 worden opgeleverd.1.4. Dialect- en Volkskundelijsten van het Meertens Instituut

Vrijwilligers hebben in 2015 verder gewerkt aan dialectvragenlijst 3. Deze lijst is bijna geheel afgerond.1.5. Historische kranten Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek heeft een enorme hoeveelheid historische kranten gedigitaliseerd en met optische tekenherkenning gelezen, zodat ze voor het algemene publiek doorzoekbaar zijn. De kranten zijn te vinden op Delpher.nl.

De oudste kranten, vanaf 1618, zijn gezet in gotisch schrift. De optische tekenherkenning kan daarmee niet uit de voeten, waardoor de tekens grotendeels verkeerd gelezen worden. Daarom is er in samenwerking met het Meertens Instituut een crowdsourcingproject opgezet dat als doel heeft deze krantenteksten door vrijwilligers te laten digitaliseren en invoeren, zodat geïnteresseerden en onderzoekers er optimaal gebruik van kunnen maken.

Ruim 200 vrijwilligers zetten zich in voor deze vorm van digitalisering. Van de start tot eind 2015 levert dit de volgende getallen en percentages op.Kranten: 6.184

Kranten gereed: 3.337 (53,96%)

Kranten gecorrigeerd: 460 (7,44%)

Artikelen: 46.031

Artikelen gereed: 27.173 (59,03%)

Artikelen gecorrigeerd: 4195 (9,11%)Het project wordt geleid door Nicoline van der Sijs.

2. Samenwerking

De SVNT is partner van het Meldpunt Taal http://www.meldpunttaal.nl/colofon.html

en van de Etymologiebank http://www.etymologiebank.nl/partners.

Voor de digitalisering van oude, in gotisch schrift gedrukte teksten werkt de SVNT samen met:

- het Nederlands Bijbelgenootschap

- Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Voor de digitalisering van vroegmoderne geneeskundige werken, dialectwoordenboeken, dialectvragenlijsten en historische kranten werkt de SVNT samen met:

- het Meertens Instituut

- de Koninklijke Bibliotheek

- het Prize Papers Consortium, waarbij zijn betrokken: het Meertens Instituut, Huygens ING, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Friese Academie, Universiteit Leiden, Brill, Universiteit van Amsterdam

- project Time Capsule
Zakelijke gegevens over de SVNT zijn vermeld in bijlage 2.

3. Werkwijze

De coördinatie van digitaliseringsprojecten wordt verzorgd door Nicoline van der Sijs.

Zij wordt daarin bijgestaan door Hans Beelen, die ook optreedt als deelprojectleider.

Zij verdelen en beheren de porties uit de diverse projecten die onder de vrijwilligers worden uitgezet; beantwoorden vragen en voeren de eindredactie, inclusief het schrijven van de verantwoordingen.

In een besloten e-maildiscussiegroep kunnen de vrijwilligers en de coördinatoren informatie met elkaar uitwisselen.

Met het oog op ontwikkelingen rondom crowdsourcing op taalkundig gebied is eind 2015 een enquete gehouden onder gebruikers en vrijwilligers om zicht te krijgen op wensen en kritische noten. Begin 2016 zal van de uitkomsten ervan dankbaar gebruik worden gemaakt om een zo doelmatig en doeltreffend mogelijk gebruik te maken bij vervolg-projecten.4. Publicaties rond SVNT-projecten

- Sijs, Nicoline van der, Anna Kirstein, Daan Broeder (2015), ‘Strategische dataproductie: representativiteit van data via crowdsourcing’, rapport t.b.v. KNAW-agenda Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten DESIDERIA (10 pagina’s met 6 bijlagen van samen 48 pagina’s)

- Sijs, Nicoline van der (2015), ‘7 vragen & antwoorden over crowdsourcing’, in: IP Vakblad voor informatie professionals 8, 20-23.5. Presentatie van het werk van de SVNT

14 maart 2015, Leiden, Museum Volkskunde, 9e editie Pool tot pool, voordracht van Hans Beelen: Een hoogbegaafde Hamburgse scheepsbarbier, een Zaanse houtkoopman met literaire aspiraties en een commandeur die alles weet van walvisvaart, maar niet zo kan schrijven....: Kennisnetwerken van het poolonderzoek en de walvisvaart rond 1700.

19 maart 2015, Landesbibliothek Oldenburg, voordracht van Hans Beelen:

 Friederich Martens' Spitzbergische Reisebeschreibung (1675): Wissensnetzwerke und Überlieferungswege der Polarforschung um 1700


- Sijs, N. van der (2015), ‘Crowdsourcing op het Meertens Instituut’, bijeenkomst Crowdsourcing / publieke participatie in het Cultureel Erfgoed, 2 juni, Amersfoort.
- Sijs, N. van der (2015), ‘Een elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten voor de maatschappij en de wetenschap’, Wurdboek en Maatskippij, afscheidssymposium voor Anne Dykstra, 16 juni, Leeuwarden.
10 september 2015, Université Catholique de Louvain, conferentie "TRANSLAuThORS. Questions de traduction à l'écriture. Regards croisés sur la littérature et les échanges culturels entre le XVIème et le XXIème siècles", voordracht van Hans Beelen: A high degree of rewriting, Dutch editions of Friderich Martens' Spitzbergische oder Groenlandische Reise (1675).

6. Vrijwilligersdag

Op 30 oktober is een vrijwilligersdag georganiseerd in de Koninklijke Bibliotheek.

Er waren ca. 60 deelnemers. Het programma luidde als volgt:

10:30 verzamelen in het Nationaal Archief met koffie en thee

11:00-12:00 A. rondleiding KB (groepen van max 15)

B. showcases kranten op leeszaal Bijzondere collecties (Hans Beelen, Edwijn Klijn, Nicoline van der Sijs)

C. praatje over Delpher door conservator oude drukken Marieke van Delft

12:00-13:00 lezing van mediahistoricus en KB fellow Huub Wijfjes (plenair)

13:00-14:00 Lunch (plenair)

14:00-15:00 A. rondleiding KB (groepen van max 15)

B. showcases kranten op leeszaal Bijzondere collecties (Hans Beelen, Edwijn Klijn, Nicoline van der Sijs)

C. praatje over Delpher door conservator oude drukken Marieke van Delft

15:00-15:30 napraten met koffie en thee


7. Bestuur

In 2015 is de bestuursamenstelling ongewijzigd gebleven:

- prof. dr. Nicoline van der Sijs, Albert van Dalsumlaan 583, 3584 HM Utrecht, voorzitter

- drs. Hans Beelen, Eichenallee 1, 26203 Wardenburg (D), penningmeester

- Herman Wiltink, Boksdoorn 5, 2923 EA Krimpen aan den IJssel, secretaris.
Krimpen aan den IJssel,

13 januari 2016

Bijlage 1: geproduceerde digitale tekstuitgaven

Van onderstaande teksten heeft de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal sinds de oprichting digitale uitgaven vervaardigd.2015

* Guido de Columna: Historien van Troyen. Gheraert Leeu, Gouda 1479.

* Een schone ende ghenoechelijcke historie van Ioncker Ian. Amsterdam, ca. 1590.

* Pharmacopaea Amstelredamensis, of d' Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, zijnde tot Amsterdam in 't gebruik, konstiglijk bereid worden. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1683 (tweede druk).

* Pharmacopaea Amstelredamensis, of d' Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, zijnde tot Amsterdam in 't gebruik, konstiglijk bereid worden. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1686 (derde druk).

* Isaac la Peyrère:  Nauwkeurige Beschrijvingh van Groenland (vert. Simon de Vries). J.C. ten Hoorn, Amsterdam 1678.

* Steven Blankaart: Den Neder-landschen herbarius ofte kruid-boek der voornaamste kruiden. Amsterdam, 1698.

* Steven Blankaart: Verhandelinge van de opvoedinge en ziekten der kinderen. Amsterdam, 1684.

* Jac. Bontius, Oost- en West-Indische Warande. Vervattende aldaar de leef- en genees-konst. Met een verhaal van de speceryen, boom- en aard-gewassen, dieren &c. in Oost- en West Indien voorvallende (eds. George Marggrav en Willem Piso). Jan ten Hoorn, Amsterdam 1694.

* Pharmacopoea Amstelredamensis, of d' Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, zynde tot Amsterdam in ’t gebruik, konstiglyk bereid worden. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1698 (vijfde druk).

* Gervais Ucay, Nieuwe Verhandeling van de Venus-Ziekten. In welke, na dat men getoont heeft, dat de gewoone wyze van genesen, zeer gevaarlyk, twyffelagtig en swaar is; een andere veel gemakkelyker en veel zekerder wert voorgestelt (ed. Steven Blankaart). Nicolaus ten Hoorn, Amsterdam 1700.

* Janus Montanus: De kat gestuurt naar 't Vagevuur, haar wederkomst, en verhaal van ’t zelve. Z.n., z.p. ca. 1700.

* Steven Blankaart, Een nette verhandeling van de leger-ziekten, als mede van de scheeps-ziekten. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1703.

* Pharmacopoea Amstelredamensis, of d' Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, tot Amsterdam in ’t gebruik zynde, konstiglyk bereyd worden. Jan ten Hoorn, Amsterdam 1714 (zevende druk).

* Johannes Verbrugge, Chirurgyns scheeps-Kist, Zijnde een catalogus oft lyste der medicamenten, die yder chirurgijn naar Oost- of West-Indien gemeenlick mede-voert.Amsterdam, 1723.

* Janus Montanus, De wonderbare reystogt, of de kat in ambassade, gezonden aan het Hoff, in het Vaagevuur, En derzelver wederkomst by haar Meester, door welke zy was afgezonden, verhalende derzelver wedervaren in dat wonderbare Weerelds-deel. Z.n., z.p. ca. 1758-1761.

* Freerk Pieters, Aan-teekening, gehouden op het schip de Vrouw Maria. Jacobus van Egmont, Amsterdam, na 1769 (tweede druk).
2014
* Freerk Pieters, Omstandig journaal of reys-beschryving (1770)

* Nieuw-Jaar-Lieden. (1618)

* Nieuw-Jaar-Lieden. (1619

* Nieuw-Jaar-Lieden. (1620)

* Nieuw-Jaar-Lieden. (1621)

* Nieuw-Jaar-Lieden. (1622)

* Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (Statenvertaling 1657)

* Eduard Putman en Abraham Lenertsz Vrolingh, Putmans manuael, dat is een kleyn pest-boecxken seer dienstelijck alle menschen (1663)

* Abraham Lenertsz Vrolingh, Der matroosen ghesontheydt, ofte de goede dispositie der zee-varende ende alle andere lieden (1663)

* Steven Blankaart, De borgerlyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven (Amsterdam, 1683)

* Cornelis Bontekoe en Steven Blankaart, Gebruik en Mis-bruik van de Thee (Amsterdam, 1686)

* Schriftuerlyke gesangen (ca. 1705)

* I.M. Calisch en N.S. Calisch, Beknopt kunstwoordenboek (1882)

* Joachim Oudaen en Dirk Rafaelsz. Camphuysen, Davids psalmen, nieuwlyx op rym-maat gestelt (tweede druk, 1685)

* Johann Hermann Knoop, Kort onderwys, hoedanig men de couranten best lezen en gebruiken kan (1758)

* Jakob Jansen, Verhaal der Merkwaardige Reize van den Kommandeur Jakob Jansen (1770)

* W.J. van der Vegt, Alexis en Iwan, of de overwintering op Spitsbergen (1845)
eWND (elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten)

De volgende dialectwoordenboeken zijn gedigitaliseerd en van vernederlandsingen voorzien, door vrijwilligers en stagiairs, met medewerking van Jos Swanenberg (Brabants) en Ton van den Wijngaard/Silvia Weusten (Limburgs):


Beets, A. (1927), ‘Utrechtsche Volkswoorden en Volksgezegden’, in: Driemaandelijksche bladen 22, 1, 1-30, 73-84.

Beets, A. (1954), ‘Leidse woorden en uitdrukkingen’, in: Bicker Caarten, A. (red.), Leids Volksleven, Leiden: Sijthoff.

Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.

Bisschop, W. (1862), ‘Het Dortsche taaleigen. Bijdrage tot de kennis der Hollandsche dialekten’, in: De Taalgids 4, 27-48.

Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands: Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

Boekenoogen, G.J. (1971), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (1e druk 1897).

Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.

Bouman, J. (1871), De Volkstaal in Noordholland, Purmerend.

Bours, W.H. (1933), Limburgsche spreekwoorden en gezegden verzameld in Banholt en omstreken, Heerlen.

Buser, T.H. (1856-1861), ‘Geldersch Taaleigen’, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68.

Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Woordenboek van het Venloos dialect, ongepubliceerd typoscript, Venlo.

Draaijer, W. (1896), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer, Kluwer.

Dumbar, G., H. Scholten en J.A. de Vos van Steenwijk Vollenhove (1952), Het Dumbar HandschriftIdioticon van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw, uitgegeven door H.L. Bezoen, Deventer: Kluwer.

Ebbinge Wubben, C.H. (1907), Mededeelingen over Staphorst en Rouveen, ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94.

Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.

Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen: Stichting IJsselacademie.

Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, Deventer.

Ganderheyden, A.A. (1985), GroninganaSupplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (1e druk 1897).

Gast, C. de (2011), ’t Boekske van de Aolburgse taol, Wijk en Aalburg: Stichting behoud Aalburgs dialect.

Halbertsma, J.H. (1835), ‘Woordenboekje van het Overijsselsch, Proeve’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren (1836), Deventer: J. de Lange.

Heeroma, K. (1960), ‘Woordenlijst bij: Veluws en Drents uit de 18e eeuw’, in: Driemaandelijkse bladen 12, 97-116.

Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere.

Hoeufft, J.H. (1838), Aanhangsel op de proeve van Bredaasch Taal-Eigen, bevattende ophelderingen van eenige in onbruik zijnde woorden en spreekwijzen, in oude Bredasche stukken voorkomende, Breda.

Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.

J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje, Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.

Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie.

Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen.

Melis, A. van (2011), Bikse Praot. Prinsenbeeks Dialectwoordenboek, Prinsenbeek.

Meijer, J. (1984), Tolk van ’t Olle VolkJoods Supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan, Heemstede.

Molema, H. (1985), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e Eeuw, Groningen: Wolters-Noordhof/Bouma’s Boekhuis (ongewijzigde herdruk van de editie Winsum 1887).

Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift.

Overdiep, G.S. (1949), Woordenboek van de Volkstaal van Katwijk aan Zee, Antwerpen.

Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.

Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer.

Peels-Mollen, J. met werkgroep Weerderheem in Valkenswaard (red.) (2007), M’n Moederstaol. Zôô gezeed, zôô geschreeve, Almere/Enschede: Van de Berg.

Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam: Rodopi. Scholtmeijer, H. (1993), Zuidutrechts WoordenboekDialecten en volksleven in Kromme-Rijnstreek en Lopikerwaard, Utrecht: Matrijs.

Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.

Sniekers, Har en M. Tonnaer (2011), Thoears Woeardebook, Thorn: Werkgroep Thoears Woeardebook.

Sterenborg, W. en E. Schilders (2010-2011), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant.

Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren.

Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte.

Woeste, Fr. (1882), Wörterbuch der westfälischen Mundart, Norden/Leipzig.

Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.


2013

- Willem van Zuylen van Nyevelt, Souterliedekens (1540)

- Jan Utenhove, LXIIII, Psalmen end ander ghesangen, diemen in de Duytsche Ghemeynte te Londen was ghebruyckende (1561)

- Jan Utenhove, Hondert Psalmen Davids mitsgaders het ghesangk Marie, t’ghesangk Zacharie, t’ghesangk Simeons (1561)

- Olaus de Groot, De wonderlijcke historie van de Noordersche landen (1562)

- anoniem, Walvisch van Berckhey (1598)

- Karel van Mander, Het Herder Pijpken. Gillis Rooman, Haarlem 1603 (derde druk)

- VVare Verthooning Ende afbeeldinghe van eenen doden ende meest half verrotten Vis, door die Zee aen der strande op gheworpen, den 20. der Maent September, Anno 1608. Middelburg: Adriaen vande Vivere (1608)

- Jacobus Revius, De CL Psalmen Davids, eerst in Nederlantschen dichte gebracht door Petrum Dathenum, ende nu in sin ende rijmen gebetert. (1640)

- Olaus de Groot, Toonneel der noordsche Landen (1652)

- Jacob Westerbaen: Davids Psalmen in Nederduytsche rijmen gestelt (1655)

- Jens Munk, Martin Frobisher en Godske Lindenau, Drie Uoyagien Gedaen na Groenlandt, Om te ondersoecken of men door de Naeuwte Hudsons soude konnen Seylen; om alsoo een Doorvaert na Oost-Indien te vinden. (166X)

- Jacob Segersz van der Brugge, Journael, of dagh-register, gehouden by seven matroosen, in haer overwinteren op Spitsbergen in Maurits-bay, gelegen in Groenlandt (166X)

- Twee Journalen, het eerste gehouden by de seven matroosen, op het eylandt Mauritius, in Groenlandt, in den iare 1633. en 1634. in haer overwinteren, doch sijn al t’samen gestorven (166X)

- Beschryvinge van de Noordtsche landen, die gelegen zijn onder den kouden Noordt-Pool (166X)

- Journael van de ongeluckighe voyagie, gedaen bij den commandeur Dirck Albertsz. Raven, naer Groenlandt, in den iare 1639. t’Amsterdam, Gedruckt By Gillis Joosten Saeghman, In de Nieuwe-straet, Ordinaris Drucker van de Iournalen der Zee- en Landt-Reysen. (ca. 1665)

- Pyrotechnia door Daniel Manlyn t’ Amsterdam, (1678)

- [P.P.V.S.:] Kort en opregt verhaal van het Droevig en avontuurlijk wedervaren, van Abraham Jansz. van Oelen, (...). Nooijt voor desen gedrukt. (1683)

- P.P.V.S.: De seldsaame en noit gehoorde wal-vis-vangst, voorgevallen by St. Anna-Land in’t jaar 1682. den 7. October. Midsgaders een pertinente beschrijvinge, van de geheele Groen-Landse vaart. Verhandeld in prose, en versen (1684)- De Noordsche Weereld; Vertoond In twee nieuwe, aenmercklijcke, derwaerts gedaene Reysen:. Vertaeld, en doorgaens met Toe-Doeningen verrijckt, door S. de Vries. Met een goed getal nae ’t leven afgeteeckende Figueren (1685)
  1   2

  • Jaarverslag 2015
  • 1.1. Digitale tekstuitgaven
  • 1.2. Dialectwoordenboeken.
  • 1.4. Dialect- en Volkskundelijsten van het Meertens Instituut
  • 5. Presentatie van het werk van de SVNT
  • Bijlage 1: geproduceerde digitale tekstuitgaven

  • Dovnload 137.44 Kb.