Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag Belangenverenging Bathmen

Dovnload 36.08 Kb.

Jaarverslag Belangenverenging BathmenDatum04.04.2017
Grootte36.08 Kb.

Dovnload 36.08 Kb.

Jaarverslag Belangenverenging Bathmen


Inleiding

Sinds 2013 is er veel gebeurt. Bathmen is een bijzonder dorp met veel zeer betrokken inwoners.

Het onderwerp goederenvervoer Oost Nederland heeft ons voornamelijk beziggehouden, maar ook het centrumplan en de komst van een multifunctioneel gebouw met bibliotheek en appartementen hield de gemoederen bezig. Ook de gemeentelijke verkiezingen met onderwerpen die Bathmen aangingen, zoals woningbouw en A1, passeerden de revue.
Goederenveroer Oost Nederland

Dat begon in november 2011: toen al zag uw BVB het onheil op ons af komen. Als dit plan zou doorgaan dan zou Bathmen een extra spoorlijn krijgen tussen de A1 en de bestaande spoorlijn Deventer – Almelo.

We begonnen met het verzamelen van e-mailadressen, zodat we u op de hoogte konden houden van de ontwikkelingen. Het werden ruim 600 mailadressen.
Op 31 januari 2012 organiseerde I&M informatiebijeenkomsten om de Ontwerpnotitie GON-reikwijdte en detailniveau aan ons te presenteren.

Deze bijeenkomst uitliep op fiasco, waar Joop Blaauw de microfoon werd ontnomen en Battummers de zaal uit protest verlieten.

Dit was wel het startschot van ons jarenlange protest tegen de spoorbogen langs Bathmen.

Op een door BVB georganiseerde informatieavond (6 maart 2012) werd de website: www.geenspoorbogenbathmen.nl gelanceerd. En het Zienswijze-café in CH Braakhekke werd de thuisbasis voor alle brievenschrijverij die zou volgen.

Na het fiasco van de info-avond op 31 januari 2012 gaf de Minister de opdracht om nog een extra info avond te houden in Bathmen. Dat moest op 12 maart 2012 gaan gebeuren. Maar Bathmen had de buik vol dan deze schijnvertoningen en liet nu massaal verstek gaan. Slechts een handjevol nieuwsgieringen ging kijken. Bovendien had de BVB intussen zelf haar dorpsgenoten geïnformeerd.
Toen in mei 2012 het kabinet viel, werd GON controversieel verklaard: er mochten geen besluiten genomen worden door het demissionaire kabinet.

In de aanloop naar de verkiezingen hield de BVB een verkiezingsdebat waar vele landelijke politici acte de présence gaven.


Rond de jaarwisseling 2012-2013 verscheen de definitieve MER van het ministerie en konden we weer brieven schrijven. Dat gebeurde massaal in het Zienswijze-café.
Het goederenvervoer door Oost Nederland zou ons dorp aantasten. Bathmen kwam massaal in opstand en steunde met verve de acties van de Belangenvereniging

Door de steun van velen, zowel op de voorgrond als de achtergrond is het gelukt de nationale politiek voor ons probleem te interesseren.


Sinds 2012 zijn 10 Tweede Kamerleden bij boerderij Essink ontvangen en konden zij op hoogte zien welke impact zo’n spoorboog in het landschap zou hebben. Telkens waren ze zeer onder de indruk.

De formule van zo’n bezoek was telkens: klein gezelschap, ontvangst in CH Braakhekke, dan naar Essink, daar in de hoogwerker van Van der Meij. De detailkaarten, die door Drukwerkdeals werden opgeblazen tot 2 bij 3 meter lieten heel duidelijk zien hoe onmogelijk de kruisingen van spoor en weg zouden worden. En telkens hing het dorp vol met posters en stickers, ook ons aangeboden door een betrokkene.

Ook de plaatselijk politiek werd met succes benaderd.
De overheid, met name het ministerie van I&M en Prorail wilden Bathmen overtuigen van het mooi plan dat ze bedacht hadden.

De eerste keer in 31 jan 2012, was de zaal overvol en werd onze voorzitter de microfoon uit de handen gegrist, waarop de zaal leegliep. Dat haalde zelfs de Tweede kamer en dus moesten de heren van I&M de presentaties overdoen. Intussen hadden wij, de BVB, al een eigen info-avond gehouden. Dus kwam bijna niemand naar de I&M – avond. Bathmen was heel duidelijk: wij laten ons niet de les lezen.

De derde keer dat het ministerie op locatie kwam was op 27 juni 2013, waren ze wijzer: het advies van BVB werd opgevolgd: er verscheen een grote tent op de Brink. Die avond kwamen ruim 800 belangstellenden, werd Bathmen symbolisch ten grave gedragen en werd alles rechtstreeks uitgezonden bij Hart van Nederland.
Onze betrokkenheid met de landelijke politiek ging zover dat de Joop en Ger twee keer in Den Haag, in de Tweede Kamer zijn geweest. De eerste keer (9 okt 2013) om de fracties te overtuigen van de gevolgen van een spoorboog langs Bathmen. BVB is van mening wij de politiek moeten overtuigen dat kortste  route de beste is; het meest duurzaam, economisch rendabeler, minste overlast voor mens en dier. Dat is de reden dat BVB sterk inzet op het benaderen, uitnodigen van Kamerleden.

De tweede keer tijdens een Algemeen Overleg spoor. Toen keken in zaal Braakhekke vele battummers live mee naar de discussie.


Rode draad in het hele traject was het Zienswijzecafé in CH Braakhekke.

We hebben 3 keer een Zienswijze-café gehouden.

De eerste keer leverde dat 659 brieven op.

De tweede keer 1346 zienswijzen

De derde en laatste keer werden er 2434 brieven gepost.
Plotseling op 4 maart 2014 kwam het verlossende woord. Door slimme inzet van Arie Slob (CU) steunde de Tweede kamer het voorstel: geen spoorbogen langs Bathmen

Intussen kwam het Havenbedrijf samen met de prov. Overijssel en Gelderland ook nog een quickscan

over het alternatief: een speciale goederenlijn door de Achterhoek,

En toen bleek dat er geen geld was voor grote projecten en dat tot 2030 er toch geen noodzaak was voor uitbreiding van het goederenvervoer.

Staatssecretaris Mansveld op 17 juni 2014: Ik heb besloten de routering van het goederenvervoer door Oost-Nederland via de variant kopmaken in Deventer vorm te geven en te wachten met vervolgstappen totdat de ontwikkeling van het goederenvervoer uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk maakt. Dit geeft na twee jaar studie in een omvangrijke m.e.r.-procedure duidelijkheid aan de omwonenden van de vier onderzochte varianten.

Hierbij blijft een mogelijke nieuwe goederenspoorlijn door Oost-Nederland (Noordtak), hoewel de komende jaren niet aan de orde vanwege de beperkte groei van het goederenvervoer en de hoge kosten, in beeld als het vervolgtraject voor de routering door Oost-Nederland weer wordt opgestart en als die dan wordt gezien als een reëel in beschouwing te nemen optie. Dit vergt dan wel een nieuw besluit waarbij budgettaire inpasbaarheid een van de criteria is.

Wat heeft Mansveld nu precies besloten?


  1. Voorlopig besluit ik niks over GON tot zeker 2020. Of eerder als dat nodig is. (!)

  2. Ik besluit nu wel al dat er dan niet meer naar de Twentekanaallijn of spoorbogen gekeken zal worden. Het ‘voorkeursbesluit’ zal dus betekenen dat de extra goederentreinen later langs Bathmen komen rijden.

  3. De procedures (m.e.r.) worden voorlopig stopgezet.

  4. Ik doe geen onderzoek naar de Noordtak.

Daarmee viel het doek.

Toch blijft een klein team van deskundigen de ontwikkelingen op de voet volgen.

Immers: bij de regering weet je het maar nooit.


De BVB hield 4 keer een politieke of spooravond.

Ook hier waren telkens landelijke en gemeentelijke politieke partijen aanwezig.

De avonden werden telkens goed bezocht: de zaal zat telkens vol.

Met dank aan de medewerking van alle bathmenaren: via ruim 600 e-mailadressen konden we u snel informeren over de stand van zaken en de acties die gedaan werden.


De laatste jaren stonden in het teken van het centrumplan met de perikelen rond de bibliotheek en de dreiging van een spoorboog langs Bathmen en het centrumplan.

Politieke bijeenkomsten:

10 maart 2014, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hield BVB een grote politieke avond. Vele gemeentelijke politieke vertegenwoordigers deden mee aan de panelgesprekken. Aan het begin van de avond werden alle landelijke politici die waren uitgenodigd in het zonnetje gezet. Zij hadden goed geholpen met het tegengaan van de komst van de spoorbogen.

De politieke partijen van Deventer werden vertegenwoordigd door hun lijststrekkers: Jan Jaap Kolkman ( PvdA), Marco Swart (VVD), Bas Noor (D66), Carlo Verhaar (GroenLinks), Henk Groothuis (CDA), Henrike Nijman (Christen Unie), Kitty Schmidt-Versteeg (SP), Alie Zandstra (Gemeentebelang).

 De Tweede Kamerleden komen op volle sterkte naar Bathmen: Duco Hoogland (PvdA), Sander de Rouwe (CDA), Han ten Broeke (VVD), Stientje van Veldhoven (D66), Carla Dik-Faber (Christen Unie) en Eric Smaling (SP).


Zonnestroom in buitengebied
Bedrijventerreinen

De gemeente Deventer had het plan om bedrijventerreinen langs de Woertmansweg en de Looweg te realiseren. Wegens de economische en andere recessies is er nauwelijks vraag naar bedrijfskavels.

De gemeente meldt ons dat er geen actief beleid is om de kavels te verkopen.
Centrumplan
Het oude pand van de Edah ziet er nu weer aantrekkelijk uit. De Pizzeria heeft een groot restaurant in gericht.

 

Het Centrumplan:

Sinds de overname van Bathmen door Deventer is er veel over gesproken.

Vasthouden aan het convenant? Of ziet de wereld er anno 2014 toch anders uit en hebben we te maken met een nieuwe realiteit.

Een nieuwe grote bibliotheek? Appartementen er boven? Hoe gaat dat eruit zien? Hoe wordt dit betaald? T.z.t. subsidies nodig? De Stentor liet al critici aan het woord.

Wat is de toekomst van Cultuurhuus Braakhekke? Is een sluitende exploitatie mogelijk? Of toch maar de subsidiekraan open?


Historie: juli 2012: Er ligt een voorlopig ontwerp voor de multifunctionele voorziening in Bathmen. Bronsvast Projectontwikkeling heeft een gebouw ontworpen waarin plek is voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Op de bovenverdieping komen ongeveer 8 woningen. De multifunctionele voorziening past binnen het ‘Masterplan Centrum Bathmen’, dat in 2008 door de gemeenteraad is goedgekeurd.

B&W zijn begin maart 2012 een intentieovereenkomst aangegaan met Bronsvast Projectontwikkeling voor het bouwen van de multifunctionele voorziening


Tijdens de jaarvergadering eind 2013 is een kleine peiling gehouden over de wenselijkheid van het plan Bronsvast. Algemeen was de conclusie: te hoog, past niet in dorpsbeeld.
Inmiddels, voorjaar 2014, is het duidelijk dat Bronsvast zal gaan bouwen. De huurkosten van de bibliotheek zullen voor 10 jaar door de gemeente Deventer worden betaald.

BVB maakt zich zorgen over de toekomst van cultuurhuus Braakhekke.


Woningbouw

BVB meldt daar waar mogelijk aan ieder die het horen wil, dat Bathmen behoefte heeft aan woningbouw voor jongeren. Ook ten behoeve van de gemeentelijke dorpsvisie die eind 2014 klaar zal zijn. De leeftijdsgroep 20-64 jaar is klein in Bathmen, maar mensen willen wel graag terugkomen naar Bathmen en aan de gemeente wordt gevraagd om hierover mee te denken.


A1

Politieke retoriek of niet, maar op 31 oktober 2013 had BVB een gesprek met wethouder Pierey over een geluidswal langs de A1. Er was namelijk licht-vervuilde grond beschikbaar.

Echter de benodigde financiën waren nog niet beschikbaar.

Er is geen vervolg geweest op dit gesprek.

Tijdens de politieke avond 10 maart 2014 stond dit onderwerp op de agenda. Hoe moet het met lawaaioverlast door de steeds drukker wordende A1, en hoe bij de geplande extra rijstroken. Nu al worden de geluidsgrenzen fors overschreden.

Er kwamen geen duidelijke antwoorden van de politici.


Natuurbegraafplaats

IJssellandschap wil natuurbegraafplaats op landgoed ’t Hemeltje.

Er is overleg met aanwonenden
BIJLAGE
12 maart 2012

 

O, O,  Waar moet het in ons mooie dorp naar toeVan alle veranderingen wordt een mens zo moe

 

Door het eeuwen oude landschap past geen vervoerLeeft U alstublieft mee met burger en boer

 

Geestelijk worden wij horen dolBathmen is te mooi en te waardevol

 

Alie Elmerink


27 juni 2013

Zo, is het,

Spoorbogen sporen niet

Het is tot van de gekke om Bathmen te vernielen

Daar word je razend van

Jullie doen heel goed je best,

Maar met welk middel blokkeer je dit plan?
De wereld wordt steeds bozer door lawaai en snelheid,

Als die domme ministers zelf niet meer leven,

En heeft nog één uur over gehouden van zijn tijd,

Heeft hij Bathmen in rouw gedompeld.


In het zwart, heel goed,

De rust, de natuur, het oude landschap sterft,

Hang heel Bathmen vol met zwarte vlaggen,

Iedereen is in de rouw.

Bathmen en de Grote Boze Spoorbogen

Er was eens een niet zo mooi maar toch aardig dorp met dito buitengebied in Salland. De mensen leefden er in pais en vree, er werd altijd van alles georganiseerd door de actieve bevolking en ook van een feestje was men bepaald niet vies, daar in Bathmen. De Bathmense kermis bijvoorbeeld was een legendarisch evenement en ook Koningsdag, met het authentieke klootschieten, was voor velen een hoogtepunt in het jaar.

Langs het dorp lag de A1, een snelweg die eind ’70er jaren van de vorige eeuw geopend werd en waarvan toen al gezegd werd: ‘Dit kon wel eens ene hele drukke weg worden.’ En dat werd hij. Zo druk dat in de de jaren ’10 van de volgende eeuw besloten werd de vierbaansweg met twee banen uit te breiden. En omdat Bathmen en het bijbehorend buitengebied waar buurtschappen met exotische namen als Oxe, Pieriksmars en Zuid-Loo nèt binnen de geluidsnormen vielen, kwam Rijkswaterstaat ermee weg: er hoefden geen geluidsschermen te worden geplaatst. Met als gevolg dat bij de heersende zuidwesten wind Bathmen en Loo en Loomendivasch en ’t Venne de volle laag kregen, qua geluid.

Aan de andere kant van Bathmen liep de spoorlijn Deventer-Hengelo-uiteindelijk Duitsland. Best een drukke spoorlijn met veel personen en goederenvervoer en veel bewaakte spoorwegovergangen. Op een dag besloot het Ministerie dat het nodig was om het spoor gereed te maken voor extra goederenvervoer vanwege de verwachte stijging daarvan. De Betuwelijn, die daarvoor in de vorige eeuw was aangelegd en bij lange na nog niet haar volle capaciteit benutte, was niet geschikt om treinen naar het noorden van Duitsland en verder te laten rijden: de treinen moesten dan nl. de bocht om bij Emmerich. Dus, misschien op een zonnige middag in september (ik was er niet bij) besloot iemand op het Ministerie dat de treinen door het fraaie, kwetsbare landschap van ofwel de Achterhoek ofwel Salland zouden moeten gaan rijden. En dat het bestaande spoor daarvoor niet genoeg was, voor al die extra treinen die de komende jaren zouden gaan rijden omdat de economie ook in het achterland booming was en dat er dus Maatregelen genomen moesten worden. En tot hun grote schrik bevonden Bathmenaren zich plotseling in een spagaat: een A1 aan de ene kant en een intensief goederenspoor aan de andere kant van hun dorp. En dat was nog niet het enige: er moesten spoorbogen komen om de lijn aan te laten sluiten op de lijn Elst-Deventer en van de vier voorgestelde varianten liepen er maar liefst drie langs Bathmen, waarvan twee met een spoorboog van ofwel linksom, ofwel rechtsom. Huizen en eeuwenoude boerderijen moesten in deze opzet worden gesloopt, het landschap ingrijpend veranderd met viaducten en tunnels. Om van de extra herrie maar niet te spreken. Want, net als bij de A1, zou de herrie ‘binnen de toegestane normen’ vallen dus aan geluidswerende maatregelen hoefde men volgens de Milieu Effect Rapportage niet te voldoen.

En Bathmen ging zich verzetten. Als een soort laatste dorp in Gallië wensten de inwoners zich niet onder de voet te laten lopen door de plannen van het Ministerie en ProRail. Er werd vergaderd, gelobbied, er werden stukken geschreven en plannen gesmeed, de social media werden ingeschakeld, er werden politici uitgenodigd en hoogwerkers neergezet om te laten zien hoe dat eruit ging zien, zo’n viaduct. Het Ministerie, wat angstig geworden nadat de eerste ‘voorlichtingsbijeenkomst’ tumultueus en tot niets leidend geëindigd was, besloot het nu anders aan te pakken. De grootst beschikbare tent werd gehuurd en gevuld met 800 stoelen. Alles werd in het werk gesteld de Belangenvereniging Bathmen maar zoveel mogelijk ter wille te zijn. En toen de avond dan daar was en de tent tot de nok toe gevuld, kwamen de voorlichters tot hun tanden toe gewapend aan het woord. Aanvankelijk leken ze op een telefonische verkopers die hun verhaal op zo’n manier doen dat je er geen speld tussen kan krijgen. Maar later op de avond, toen er vragen kwamen waar men het antwoord op schuldig moest blijven, of vragen die rechtstreeks betrekking hadden op de mogelijke aantasting van de leefbaarheid van individuele aanwezigen, werd het stiller. Steeds weer werd benadrukt dat we alle mogelijkheden hebben om ons tegen de plannen te verzetten. Om brieven te schrijven en zienswijzen in te dienen. Om de minister ervan te overtuigen dat ze voor een ander tracé, daar waar de mensen het ook niet willen, moet kiezen.

Bathmen komt in drie van de vier varianten voor en iemand met een beetje nuchter verstand ziet zo voor welke variant de voorkeur zal zijn. Niet de kortste weg, want daar heeft ProRail er wel voor gezorgd dat die als duurste variant uit de bus komt. Niet de kopmaken kant in Deventer, want die variant kost tijd, dus geld. Bathmen hangt, met een spoorboog die het dorp zelfs nog in twee kampen kan verdelen: gaan we linksom, of rechtsom.

Op de voorlichtingsavond werd Bathmen ten grave gedragen. Een vriendelijk dorp met betrokken inwoners wordt opgeofferd aan ongefundeerde en ongebreidelde bouwlust van overheid en bouworganisaties. Een nieuw, megalomaan infrastructureel debacle staat in de steigers. Staan we erbij en kijken we ernaar? Ik denk het niet. De inwoners van Bathmen e.o. strijden dapper door. En wie weet: nog lang en gelukkig.
Dienke Cazemier

Columniste/journaliste

En woonachtig in Loo-Bathmen

Aardige verhaal:

Dat ze bij I&M niet op de hoogte zijn van de situatie ter plekke schetst het volgende verhaal.

In de aanloop naar de bijeenkomst in juni 2013 kwam er bij BVB een telefoontje van het communicatiebureau van I&M:

In de flyer van de spoorboog ten oosten van Bathmen staat een fout: het blijkt dat er naast de A1, ten noorden, een smal weggetje loopt. Het is niet duidelijk of de spoorboog over of juist onder deze weg zal gaan lopen.

Antwoord van BVB, die wist dat het om de Marsdijk ging: leg de spoorboog dan maar onder die weg door.

Waarom?

Nou, dan krijgt Bathmen er een grote attractie bij: een spoorboog die bijna stijl naar beneden gaat.I&M zal nog even er naar kijken……………….De spoorboog met er toch wel overheen……!!

We maken nieuwe flyers.PPT

Spoorbogen langs Bathmen

Vanaf november 2011 tm 16 juni 2014:

3 informatie bijeenkomsten I&M 1e was een aanfluiting

2e had geen belangstelling

3e 800 mensen in de tent

2 bijeenkomsten door BVB

3 keer Zienswijze-café 1e 659 brieven

2e 1346 brieven

3e 2434 brieven

Ruim 600 e-mailadressen

BVB ging 2 keer naar de Tweede Kamer om politici te overtuigen dat de kortste weg de beste is.


10 Fractievoorzitters bekijken vanuit de hoogwerker bij boerderij Essink de situatie.

Ook minister Melanie Schulz van Haegen kwam op het erf.


4 maart 2014: motie Dik-Faber wordt verzilverd: er komen geen spoorbogen langs Bathmen.

16 juni 2014: Stas. Wilma Mansveld besluit tot geen besluit: ik besluit tot kopmaken in Deventer vorm te geven en te wachten met vervolgstappen totdat de ontwikkeling van het goederenvervoer uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk maakt.


Dorp Bathmen

In 2013 1 politieke avond door BVB en 1 ledenvergadering

Overleg met gemeente Deventer liep telkens via wethouder Swart.
Bedrijventerreinen: wegens recessie is er niet veel belangstelling. Daarom geen actie vanuit gem. Deventer
Multifunctionele gebouw incl . bibliotheek: Bronsvast projectontwikkeling heeft vergunning om het gebouw te plaatsen.

Peiling bij ledenvergadering in april 2013: liever geen hoog, groot gebouw. Angst voor leegstand


BVB maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van het Cultuurhuus Braakhekke:

Gemeente snijdt in subsidies, overdag is er niet voldoende bezetting gehuurd.


Woningbouw

Bathmen heeft behoefte aan woningbouw voor starters. De leeftijdsgroep van 20-64 jaar is klein. Reden: jongeren gaan weg, maar willen graag terug. Helaas geen mogelijkheid voor een betaalbare woning


A1

Oktober 2013: gesprek met wethouder over mogelijke geluidswal langs A1, met licht vervuilde grond.

Financiën nog niet rond.

Geen vervolg.


Zonnestroom
Natuurbegraafplaats

IJssellandschap wil natuurbegraafplaats op landgoed ’t Hemeltje.Er is overleg met aanwonenden
Einde

  • Wat heeft Mansveld nu precies besloten
  • Politieke bijeenkomsten
  • Zonnestroom in buitengebied Bedrijventerreinen
  • Centrumplan Het oude pand van de Edah ziet er nu weer aantrekkelijk uit. De Pizzeria heeft een groot restaurant in gericht. Het Centrumplan
  • Dorp Bathmen

  • Dovnload 36.08 Kb.