Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag en managementreview milieu 2002 Universitair Medisch Centrum Utrecht

Dovnload 454.39 Kb.

Jaarverslag en managementreview milieu 2002 Universitair Medisch Centrum UtrechtPagina1/6
Datum27.11.2017
Grootte454.39 Kb.

Dovnload 454.39 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Jaarverslag en managementreview milieu 2002
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Natascha Smits en Hanco de Labije

Milieudeskundigen UMC Utrecht

April 2003
In opdracht van de

Arbo en Milieu Coördinatie Commissie


INHOUDSOPGAVE

pagina

1

1.1

1.2

1.3
2

2.1

2.2

2.3
3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7
4

4.1

4.2
5

5.1

5.2

5.3
bijlage 1

bijlage 2

bijlage 3

bijlage 4

bijlage 5

Samenvatting
Inleiding

Inhoud


Het UMC Utrecht

Milieubeleidsverklaring UMC Utrecht


Meerjarenbeleid Milieu 1998-2002 en milieuactieprogramma 2002

Milieubeleid UMC Utrecht 1998-2002

Milieuactieprogramma UMC Utrecht 2002

Decentrale milieuactieplannen


De uitvoering en de resultaten van 2002

Milieuzorgsysteem en milieuorganisatie

Wet- en regelgeving

Opleiding en communicatie

De milieuthema’s

Beleid gevaarlijke stoffen

Milieuvriendelijk bouwbeleid

Energie en water

Afvalstoffen

Afvalwater

Luchtemissies

Milieu-incidenten


Audits en meldingen

audits


meldingen
Conclusies en aanbevelingen en de nieuwe plannen

conclusiesaanbevelingen

Milieuactieplan 2003


Milieuactieprogramma 2002

Opleidingsplan milieu 2002

Communicatieplan milieu 2002

Overzicht ontwikkeling afvalstromen UMC Utrecht

Milieuactieplan 2003


1
3

3

34
7

7

79
11

11

1212

13

1313

14

1617

17

18


19

19

19


21

21

2122
25

29

3133

35

LIJST MET AFKORTINGENAMCC

AZU

BEES-B
B&O

BOPZ

CFK

ddd

DLA

EURAL

GROS

IAVM

INK

ISO 9.001
ISO 14.001
KAM

LTD

map

MFU

RvB

SMART

UMC Utrecht

WKZ

Wm

Wvo


Arbo en Milieu Coördinatie Commissie

Academisch Ziekenhuis Utrecht

Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (groep B geldt voor ketelinstallaties vanaf 1 megawatt en voor gasmotoren en turbine-installaties van alle vermogens)

Besturingsfilosofie en organisatiestructuur

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Chloorfluorkoolwaterstoffen

Divisies, Diensten en Directoraten

Divisie Laboratoria en Apotheek

Europese Afvalstoffenlijst

Gevaarlijke stoffen Registratie en Opsporingssysteem

Interuniversitaire organisatie voor Arbeidshygiëne, Veiligheid en Milieu

Instituut Nederlands Kwaliteit

Richtlijnen voor een kwaliteitszorgsysteem van de International Organization for Standardization

Richtlijnen voor een milieuzorgsysteem van de International Organization for Standardization

Kwaliteit, arbo en milieu

Logistiek Technische Dienst

Milieuactiepunt

Medische Faculteit Utrecht

Raad van Bestuur

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Wilhelmina Kinder Ziekenhuis

Wet milieubeheer

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
ORGANOGRAM UMC UTRECHT 2002  1   2   3   4   5   6

  • INHOUDSOPGAVE
  • LIJST MET AFKORTINGEN
  • ORGANOGRAM UMC UTRECHT 2002

  • Dovnload 454.39 Kb.