Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag van de Werkgroep Amsterdam van het Cuypersgenootschap 2015

Dovnload 8.91 Kb.

Jaarverslag van de Werkgroep Amsterdam van het Cuypersgenootschap 2015Datum08.12.2018
Grootte8.91 Kb.

Dovnload 8.91 Kb.


Jaarverslag van de Werkgroep Amsterdam van het Cuypersgenootschap 2015
In het verslagjaar is de werkgroep vijf keer bijeengekomen en wel op 15 januari, 23 april, 30 juni, 27 september en 25 november. De vergadering van 27 september vond plaats in het kantoor van Historisch Centrum Amsterdam Noord en werd gevolgd door bezichtiging van de expositie over 100 jaar Volkshuisvesting in Amsterdam Noord, in Museum Amsterdam Noord (vm. badhuis) en een fietstocht door de Van der Pekbuurt voor de leden van de werkgroep, onder leiding van Bonny Alberts.
Voorzitter van de werkgroep was David Mulder, secretaris Edzard Lisser die met ingang van het nieuwe jaar deze gewichtige taak heeft overgenomen van Jan Filedt Kok. De overige leden waren (op alfabetische volgorde): Bonny Alberts, Jenny Bierenbroodspot, Ludy Giebels, Alex Hendriksen, Guido Hoogewoud, Jan Filedt Kok, Wim Nypels, Margriet de Roever, Vladimir Stissi. Bonny Alberts verliet in januari de werkgroep. In de laatste vergadering van het jaar is eveneens afscheid genomen van Jan Filedt Kok, Ludy Giebels en Guido Hoogewoud. Jeanet Feij is in april 2015 toegetreden tot de werkgroep, zij het voorlopig ter oriëntatie.
Ter vergadering zijn uiteenlopende acties behandeld. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste acties.

-Lopende zaken:

-Sacramentskerk, Kometensingel (monumentenaanvraag 2008) van architecten Evers en Sarlemijn is op 30 juni 2015 aangewezen als gemeentelijk monument.

-Van Goolcomplex: onder intrekking van de monumentenaanvraag uit 2008 is op 4 augustus een nieuwe monumentenaanvraag voor het door architect Frans van Gool ontworpen woningcomplex in Amsterdam Noord aangevraagd. Eerder, namelijk op 6 maart, had het Cuypersgenootschap samen met Heemschut en de Stichting Monumenten Amsterdam Noord een brief aan Stadsdeel Noord gestuurd waarin een zorgvuldige omgang met de openbare ruimte van dit bijzondere complex werd bepleit.

-Christus Koningkerk, James Wattstraat 58. De planvorming voor dit gemeentelijk monument verloopt uiterst traag; de eigenaar is voornemens een dansstudio met annexen en hotelaccomodatie in en naast de kerk te realiseren. De werkgroep heeft het stadsdeel gevraagd zicht in te spannen voor het behoud in situ van onder andere de gebrandschilderde glas-in-loodramen van E. Laudy en van het torenkruis.

-Het Afrikahuis in de Van Ostadestraat is in hoger beroep bij de rechtbank definitief aangewezen als gemeentelijk monument. Daarmee is het structuralistische kerkgebouw van architect Joop van Stigt definitief van sloop gered.

-Langhouthallen, Oostenburg: na de aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus (9 juli 2014) hebben het stadsdeel Centrum, eigenaar Stadgenoot, Bureau Monumenten en Archeologie en Bureau Urhahn zich over de monumentwaardigheid van de twee geschakelde hallen gebogen. Uiteindelijk is besloten om slechts één van beide hallen als gemeentelijk monument aan te wijzen, welk voornemen in een vergadering ten stadhuize op 2 december is kenbaar gemaakt. De aanwijzing volgt medio 2016.

-Huis van Bewaring II, Havenstraat (aanvraag monumentenstatus dd. 15 mei 2014); gevangenis met dienstwoningen, ontworpen 1888 door Rijksbouwmeester W.C. Metzelaar (1848-1918) en opgeleverd in 1891. Het ensemble is aangewezen als gemeentelijk monument.
-Nieuwe acties:

-Linnaeusstraat 11. Bij een beeldbepalend hoekpand is een historische houten serre gesloopt. Hoewel het leed reeds geschied was heeft de werkgroep – tevergeefs – bezwaar gemaakt tegen de sloop. Gebleken is dat het welstandsbeleid in stadsdeel oost tekort schiet voor een bepaalde categorie panden (welstandsorde 2): wijziging van de gevels bleek vergunningsplichtig, sloop van de later aangebouwde serre – omdat het pand geen monument is – daarentegen niet. Een onwenselijke situatie.

-Nacohuisje: omdat het object reeds jaren geleden van de De Ruijterkade verwijderd is en gevreesd wordt voor verwaarlozing en verval, is navraag gedaan naar de stand van zaken. Voorlopig blijft gebouwtje, gebouwd als kantoor van rederij Koppe, in opslag in Zaandam. Het Cuypersgenootschap blijft de zaak volgen.
Excursies
-Voorjaarsexcursie: onder leiding van Vladimir Stissi is een wandeling door de Staatsliedenbuurt georganiseerd op zondag 17 mei. Startpunt van de wandeling was de Nassaukerk aan de De Wittenkade; ook van deze kerk zijn interieur en exterieur uitgebreid bezichtigd. Vervolgens zijn diverse woningcomplexen in de buurt bekeken en toegelicht.

-Najaarsexcursie:.op vrijdag 23 oktober zou het Huis van Bewaring II aan de Havenstraat als excursiedoel bezocht worden. Het huis van bewaring was reeds buiten gebruik gesteld en kon bezocht worden, maar op het laatste moment is het pand (tijdelijk) in gebruik genomen voor de opvang van vluchtelingen. Onder leiding van Alex Hendriksen is in plaats daarvan het voormalige Haarlemmermeerstation bezocht, alsmede de loodsen met historisch materieelDavid Mulder


  • -Lopende zaken
  • -Nieuwe acties

  • Dovnload 8.91 Kb.