Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jan (Verstraten) St-Niklaas 12. 1567 verweer c/ Adriaan Verstraten rb 510/54 jan

Dovnload 1.46 Mb.

Jan (Verstraten) St-Niklaas 12. 1567 verweer c/ Adriaan Verstraten rb 510/54 janPagina1/27
Datum10.10.2017
Grootte1.46 Mb.

Dovnload 1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

JAN (Verstraten) St-Niklaas 9.12.1567 verweer c/ Adriaan Verstraten RB 510/54
JAN fs Pieter 1508 aangelande GT 482/45
JAN fs Thomas + 1595 KR 26 W.M.1552 31.1.1552vp c/ Jan Joos RB 509/252v 3.2.1567 vp 28.10.1569 13.12.1569 25.4.1570 RB 510/56,77v,78v 87 18.4.1553 400 r. klaar goed enkel bezet met herencijns aan Claus Van Mieghem Teeus Franszone voor 21 pond groten 6.3.1554 Over Matheus Soey de oude, een half gemet land belast met 9 groten kapelrijrente en herencijns voor 7 pond 10 schellingen groten RB 398/141v 166v 23.4.1577 als voogd van kinderen Paschier Van Royen schuld aan Mathys Verhulst filius Michiels tegen en intrest van 8 schellingen groten de penning 16de bezet op een gemet land van de kinderen RB 400/29v 22.7.1583 5 gemeten over de kinderen Jan Thysman 20.5.1587 5 gemeten in de Brandstraat over Christiaen Maertijns en C° 27.5.1587 1 gemet over Fransois Brys 14.6.1588 over Pieter Seuy land genaamd het Winkelken in de Schoenstraat -RB 401/15 41v 49v. 1579 RB 47/ 55 hofstede 1 gemet in de Laerstraat 1572 kerkmeester 1586 huurt een meers in Tielrodebroek van de kerk van Temse KA 354/72 71v. ca 1583 hofstede 1 gemet 1584 hofstede 1 gemet 3 gemeten 70 r. ½ gemet 400 r. 2 gemeten RB 41/110 10.5.1587 werd betaald 2 pond 8 schellingen 10 groten van verschoten geld gevangen wezende van de stadhouder zo van teerkosten als cipirage tot Rupelmonde RB 68/XXI/4v 1588 hofstede + 6 gemeten daar neven samen 20 gemeten eigendom RB 46/22 1590/93 hofstede w. de straat 182 r. hofland 138 r.. RB 42/72v 1592 schepen RB 99 (los stuk) 1594 leveren van een lam aan de graaf van Mansfelt, heer van Temse RB 69/IV 11.2.1586 verweer als erfgenaam van wijlen Jan Thysman over grond c/ Jan Van Godsenhove RB 512/80 12.4.1592 klacht op de vruchten van Joos Tack in de Es RB Temse nr. 513/18 13.7.1609 hoirs & erfgenamen verweer c/ Jan Landricx causa uxoris & consorten 14.12.1610 Niklaas Pieters c/ de belaagde penningen van Jan Landricx berustend onder de erfgenamen Jan Verstraten Thomas RB 516/44v 128
JAN (Meulebeke) fs Judocus 15de 16de E. huis en hofstede en hoflandeken samen 1 bunder in 't Crostraetken? (Schoenstraat ook Croecstraat genoemd) lopende achter de Vijf Wilgen (nabij Eigenlo) n. het kloostergoed van Temse bezet met 5 gro. p.j. aan de kapelanij van Sint-Jans KA 374/12: 1.ELYSABET x Gillis Couthals KA 374/12
JAN (Meulebeke) + 1571 KR 11: 1.PIETER 1573-1584 + vóór 14.3.1612 SvG RB 278/101 x Catharina Smet fa Niklaas cijnsboek VII/904 + vóór 14.3.1612 RB 278/101 2.CATHARINA cit 1589 + 1599 3.anna x Mathys Van Mieghem Bazel RB 278/101v 4.WILLEM + 1600 KR 31 x 21.5.1586 (getuigen Petrus Meulebeke {alias Verstraten} en Marten Verstraten {alias Meulebeke}) Elisabeth Vercouteren W.A. 77/42
JAN (Meulebeke) + vóór 21.10.1585 Willem Verstraten-Meulebeke gedaagd als voogd van wezen i.p.v. Pieter Brant RB 512/188v
JAN (Meulebeke) Ca 1597 1 bunder den Houtakker over Gillys Van Wauwe KA 354/27v
JAN (Meulebeke) + vóór 27.3.1570 Philip Wauman & Pieter Braem, voogden van de kinderen c/ Gillis Houman RB 510/100 3.11.1545 es ten versouke van Ambroos Van Gortebeke gewijst den selven Ambroos goet beset te doen up 't schependom totter som van 32 sc. gro. over 't principale 18.3.1545 vp verweer c/ Pieter Van Wauwe over 25 sc. gro. bij ordonnance van Rogier Tollens ……? meester 7.11.1553 verweer c/ Joos De Witte tot betaling van 2 sc. 4 gro. over grarsing in zijn dijkende 16.1.1553vp c/ Ambroos Van Gortebeke 7 sc. gro. over koop van boekwijt RB 509/11,22,279,287v 24.10.1564 verweer c/ kapelaan van Sint-Jans 25.5.1565 verweer c/ Fransoys Van Polfliet Loot 13.3.1565vp verweer c/ Jan Smet-Coorens 22.4.1566 14.10.1567 verweer c/ de kerkmeesters van Temse 10.5.1569 verweer c/ Jan Van Mullem 13.12.1569 verweer c/ Pieter Weyn 13.3.1570 verweer c/ Thomas Speelman RB 510/5v 17 33 35 52v 73 78v 97
JAN (Mr) 25.8.1551 constitueert zijn procureur Joos (Baten) RB 509/16v (Procuraties - op het eind van het register) 7.3.1553 'heest' tegen pieter Vergouwen als voogd van Gillis, zijn broer RB 509/255 1589 woonde in het dorp en betaalde prochiesetting 7 sc.gro. RB 55/I
JAN 26.6.1566 c/ Pieter Tysman 17..9.1566 21.1.1566vp c/ Jan Langaraert 22.5.1568 verweer c/ Claes Rombout 1.7.1572 voogd van de kinderen van Gyselbrecht Van Boxelaere RB 510/38v 40v 45 126v
JAN + vóór 16.11.1572 voogden Gillis Verstraten & Jan Brys RB 510/129v
JAN 14.12.1546 c/ grond de hoirs Jan Van Myeghem RB 509/45
JAN 1390 over de erven Cheys van Mieghem 400 r. Temse W.A. 63/192 x Lysbeth Bolsele
JAN de Oude 1321 18 bunders land ter Straten (aan de Heirweg) met heerlijke rechten (heerlijkheid van Hoogkameren) 2 schooftienden op 14 bunders (heerlijkheid De Velde) Johannes Coudeweder is zijn voogd. SP I 461/89
JAN : 1.JAN 1625 hofstede 51 r. o. Dweersstraat tussen Els- en Blindstraat figuratieve kaart nr. 2902 RB 54/185
JAN : 1.JAN 22.5.1629 in huwelijk met de weduwe Gillis Pintens gedaagd door Karel Keppens c/ Jan Verstraten Meulebeke RB 523/200 x Elisabeth Smet, fs. Pieter fs Thomas & Elisabeth Brunincx xx Jan Maes GT 486/39v weduwe van Gillis Pintens fs Gillis & Katelijne Verhulst W.A. 77/53+ Ts. begraven 17.6.1627 DB 26 2.5.1628 c/ Carel Keppens RB 523/105v
JAN : 1.LYSBETH 1506 over Amelberga Hasaert 2 gemeten op de heerlijkheid van Cauwerburg bezet met 2 stuivers 6 deniers groten kerkrente n/ Gillis Verstraeten alias Caes n/ Josyne Verstraten alias Caes. KA 354/27
JAN : x ….. ?: 1.LUUCK 12.10.1574 22.3.1574 huis in het Vuylstraetje aan Nicolaes .?. Mathys RB 400/10 21 2.MATHYS 12.10.1574 onterft van huis hem verstorven van zijn vader in het Vuylstraetjen aan Luuck Verstraten zijn broer voor 4 pond 10 schellingen groten RB 400/10 x Pirine Mertens RB 510/71v 3.JOOS RB 400/21
JAN 6.11.1548 als voogd kinderen Adriaan Manselaert c/ kinderen Jan Manselaert RB 509/98v
HANS 1556 pacht overgenomen van Gillis De Heere het kerkeland genaamd De Bulck (aan de Vrouwenhofbeek) voor een termijn van 6 jaar vanaf 1562 overgenomen door Frans Verstraeten KA 354/68v.16.3.1556 samen met Joos Verstraten Frans over de 3 delen, & als voogd van Johanna Verstraten fa Joos samen met hem voor het 4de deel van 400 r. aan Simon Smet voor 20 pond groten RB 398/243v
JAN grafmaker + 1573 KR 13
JAN + 1572 KR 12
JAN 1571 ½ gemet Lysebroeck PK/137

JAN 22.3.1591 hofstede 64 r. hofland 162 r. in Lysbroekwijk n. Vierstrate RB 46/308
JAN 1456 deken van de gilde van de schuttersgilde van Sint-Sebastiaan SAA Scab.prot.1456 II f°123v W.A. 15/92
JOANNA x Ts.24.9.1594 (get: Petrus Gheenssens & Joos De Mets) FRANS DE RYCKE
JOHANNA + vóór 23.3.1568 de hoirs verweer c/ Adriaan Govaerts over penningen rustend onder Gillis Thoen RB 510/71v
JOOS fs Jans & Josine Verstraten cijnsboek 1b/174 + vóór 15.11.1616 de weduwe & erfgenamen c/ Arnout Nouts RB 519/39v 11.7.1618 GT 443/102 103 22.11.1586 over Gillis Smet Jans het 6de deel van een hof­stede 20.2.1596 assisteert Hans De Malsche en de wezen van Joos Keppens Jans bij afstand van land aan de wezen Godschalck Janssens RB 401/33 66v. 1584 hofstede 25 r. aan Vierstraat ½ bunder pacht van Mayken Joos RB 41/39 RB 47/87 62v 16de E. over Jan Maes x Josyne Verstraten a.Caes 2 gemeten op Cauwerburg bezet met 2 stuivers 6 deniers gro. kerkrente KA 354/27 1596 werd betaald voor inkwar­tiering van soldaten 9 sc. gro. RB 99 (los stuk) Cauwerburg 16.5.1608 2 gemeten op Cauwerburg over schoonbroer Joos Brys-Frans Jan bij calengiering RB 513/121v 1610 betaalde 1 sc. gro. koorrente RB 225/IV/3 x Ts.23.2.1585 (get: Jan Verstraeten & Joos Brys) CATHARINA BRYS gezegd FRANS fa Jans 18.6.1618 geeft volmacht aan Jan De Malsche kozijn van Joos Verstraten Jans over verkoop van een huis in de Akkerstraat aan jonker Erasmus Van Scheyngen - 12.7.1618 de echtgenoten Jan Verdickt & Maria Verstraten, Adriaan Verstraten erfgenaam van haar broer Joos GT 443/102 103 6.8.1620 bezit in onverdeeldheid met Jan De Malsche een leen, erve onder de heerlijkheid van Cauwerburg achter de hofstede van Jan Van Steene RB Bazel nr. 348 ter pagina 76 xx Jan Smet Steendonck 3.3.1626 in huwelijk hebbende de weduwe wijlen Joos Verstraten Jans c/ de gemene erfgenamen van Joos Verstraten Jans RB 520/162
JOOS KATELINE DE WITTE fa Laureys & Elisa Volckerick (Inschrijving met 1ste hand in de hoofdcijns Bazel Sint-Pieterskerk aldaar § 9) cijnsboek II/323: 1.GILLIS 2.PIETER 3.JACOB 4.JAN x Lysbeth Van Voorde fa Pieter & Margriete Vergauwen W.A. 75/255 5.ELISA x Frans Thoon 6.AMELBERGA x Jan Staes 7.MARGRIETE x Pauwel Van Voorde 1506 xx Gillis Smet
JOOS 30.8.1465 proces in Raad van Vlaanderen c /Jan De Smet over een leenerf onder de heerlijkheid van Steenbrugge volgleen onder de heerlijkheid van Jan Van Meyeghem SP I Cart 6/94 x ...? DE WITTE fa Joos
JOOS Ts.4.5.1584 (get: Petrus Van Royen & Jan Verstraten) AMELBERGA DUERINCK
JOOS x LYSBETH MANSELAER fa Willem & Margriete Caps (hoofdcijns Kemseke, O.L.V.Bornem ter witten duven, Paragraaf-4) cijnsboek VIII/1055: 1.JAN 2.JOHANNA x Jan Staes xx Jan de Noble 3.AMELBERGA x Gillis Bruninc

JOOS fs Joos fs Adriaens & Margriete Van Wauwe cijnsboek 1a/106 ° Ts.9.11.1586 + Ts. februari 1617 DB 26 heer van de heerlijkheid Vierstraten 1608-1617 RB 441/40-440/2v,4v 21.8.1608 hoofdgriffier van Temse 29.3.1608 schout van Schouselbroek 2.8.1612 leenhouder van de helft van de Bertrams in Bazel onder Cauwerburg GT. 432/26 1612 handtekening 1ste blad GT 442. (Zie lijst handtekeningen nr.73) x Ts. 8.2.1607 jonkvrouw SUZANNA MOENINS ° Temse ca 1584 + Gent ca 1670 fa Rijchard (hoofdbaljuw van Temse) & Maria van Boxelaere xx Cornelis Van Driel + vóór 1644 te Gent afkomstig van Dordrecht Nederland) (hoofdcijns Lokeren, Sint-Baafs-Gent, Appendix-7) W.A. 71/227 12.9.1617 als weduwe Joos Verstraten verweer c/ Jan Roose levering van waren RB 521/22: 1.JAN °Ts. 24.10.1614 + vóór okt. 1657 Gent G.T. 432/26 2.JOOS (genaamd Justus van der Straeten)° Ts. 24.10.1616 x Marie Beatrice Lanters RB 414/373v-RB 378/197v –RB 415/63
JOOS fs Frans 31.1.1545 vp een half bunder land luttel min of meer o. de straat z. Pieter Meulebeke in de Doornstraat aan Gillis Van Mieghem voor 26 £ gro. waarop Joos een rente nam van 20 sc. gro. p.j. de penning 16de 8.10.1555 1 gemet aan Jan Thoens Jans belast met erfelijke dienstrente en verschillende andere renten voor 22 £ gro. boven de renten 16.3.1557 over 3 delen van 400 r. en Hans Verstraten over hem zelf en Ambroos Van Mieghem als voogd van Johanna Verstraten fa Joos over het derde deel, het geheel bealst met 4 sc. gro. p.j. de penning 16de samen aan Simon Smet voor 20 £ gro. boven de last van de rente RB 398/6 205 243v 20.12.1547 c/ Hubrecht De Meersman over 14 sc. 6 gro. over garsing RB 509/70 1.12.1565 RB 510/27v 1549 voogd van de kinderen van Joos Van Wynackers i.p.v. Adriaan Verstraten RB 509/V² (voogden) 1571 hofstede 8 r. PK/150v 2.4.1585 ½ bunder Laerstraat over Thomas Smet Janspart & huisvrouw 5.4.1586 huis Vuylstraat aan Jan De Mol RB 401/19²,31v. 1584 hofstede in de Vuylstraet 8 r. RB 41/80 1590/93 land bij de Reghenbeke 226 r. RB 42/49x JOHANNA STUER fa Laureys & Katelijne Van Acker, weduwe Jan Van Houcke & Jan Van Bunder (hoofdcijns Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Gent, Paragraaf-10) cijnsboek VIII/1045 16de E. hofstede Kouterstrate (Vuylstraat) bij de Gote bezet met kerkrente van 3 gro. KA 354/14: 1.FRANCOYS 2.JOANNA 13.10.1556 (innocent) voogden Ambroos Van Gortebeke & Gillys Bruyninck: Willem Maes voogd van kinderen i.p.v. Simon Cauwer RB 509/16 3.ROMBOUT
JOOS .12.1550 rente 4 sc. p. j. 16de penning op goed van zijn schoonbroer Jan Thoen fs Jans de oude drie vierendeel bunder RB 398/81v x AMELBERGA THOENS fa Jan & Amelberga Van Acker (hoofdcijns Temse, Sint-Rumoldus, Paragraaf-1) cijnsboek V/653: 1.GILLIS (1550) 2.MARTEN x Ts.21.5.1586 Cathartina Braem fa Gillis & Beatrix Ver Hebruggen xx Simon Brys 3.ADRIAAN + vóór 1.6.1604 RB 544 (los stuk) 6.4.1587 doopverheffer bij kind van broer Martinus x Amelberga Van Remoortere a. Staes fa Lucas & Maria Bryssinck cijnsboek III/468 + vóór 5.4.1594 RB 278/2
JOOS fs Jans + vóór 12.5.1556 Matheus Van Gaver voogd van de kinderen i.p.v. Gillis Verstraten RB 509/XV (voogden) 28.5.1553 was onterfd van een achtste deel liggend onverdeeld in een vierendeel bunders landend o. Margriete van Kerrebroeck w. Kateline Van Polfliet n. Joos Van Myeghem belast met herencijns voor 6 £ gro. aan …(koper niet ingevuld) RB 398/147v x MARGRIET VAN KERRE­BROUCK fa Anthonis & Amelberga Van Moortre (hoofdcijns Kruibeke, Sint-Bertinus Sint-Omaars, Paragraaf-2) cijnsboek II/275 + vóór 7.5.1557 RB 398/249: 1.LYSBETTE x Laureys Verstraeten a. Muelebeke xx Jan Van Gaver 2.KATELIJNE x Mathys Hillegheer + vóór 1.7.1557 RB 509/XIX² cit 17.1.1557 vp uitkoop van schoonzuster Amelberga RB 511/4 (lenen vooraan) xx Servaas Van Vivere 3.AMELBERGA + vóór 17.1.1557 vp RB 511/4 (lenen vooraan) x Jan Pierssone 4.JAN 9.5.1557 onterft van alle gronden (Royere) geërfd van zijn moeder aan Jan Pierssone voor 50 £ gro. RB 398/249v 5.GODELENA x Andries Joos 6.VINCENT 7.5.1557 procureur internotable in deze wettelijk gepasseerd in kennis van schepenen van Temse bij Jan Verstraten fs Joos zijn broer 7.5.1557 RB 398/249 cit 17.1.1557 vp RB 511/4 (lenen vooraan in het register) x Amelberga Cornelissens 8.JOOS 9.MARGRIETE (niet in hoofdcijns) 17.1.1557 vp RB 511/4 (lenen vooraan in het register)
JOOS (Meulebeke) Sinte Claus in de Pas 14.1.1549 bezet een rente van 4 sc. gro. op een gemet grond van Adriaan Van Eycke met wettelijk consent van Amelberga s Dyckers 30.3.1551 bezet een rente van 14 sc. gro. p.j. de penning 16de bezet op een half bunder van Jan Brys fs Jans 25.1.1558 vp afstand van bijleninge die hij hield van Barbele Van Remoortele over de kinderen Jan Van Landeghem 17.2.1558 over Jan Verstraten met zijn huisvrouw en mede-erfgenamen een huis groot ½ gemet voor 10 £ 10 sc. gro. RB 398/65v 92v 258 259v. x BARBELE VAN REMOORTELE fa Jan en Josine Vaerlaer weduwe Jan Van Landeghem (hoofdcijns Kemseke, O.L.V.Bornem ter witten duven, Paragraaf-4) cijnsboek VIII/1054
JOOS x MARTINE VAN VOORDE fa Gillis & Lysbeth Smet (hoofdcijns Temse, Sint-Laurentius, Paragraaf-6) cijnsboek VIII/1096 + vóór 8.5.1546 RB 509/IIv (voogden: Jan Landricx & Pr. Joos) xx Vincent Valcke + vóór 8.5.1546 Jan Landricx voogd van kinderen RB 509/II² (voogden): 1.JOOS 2.ADRIAAN 3.JAN 4.MARTEN 5.JOHANNA x Pieter Bolsele 6.AMELBERGA x Jacob Brielman
JOOS fs Adriaens & Lysbette De Dycker °1548 W.A.57/125 +vóór 28.3.1612 GT 440/3 503 RB 513/164v t.e.m.168v. 602 1580-1594 armenmeester van Temse 1581-1611 schepen van Temse 1591 man van leen van de heerlijkheid van Steenbrugge 6.1.1584 over Johanna Van Wauwe fa Gillis 400 r.(callengiering) 1583 ontvanger van 2/5 penning RB 68/XV/1 1587 ontvanger van de prochie GT 404/1 1599 1604 schout van het Oostbroek DB nr. 22 1584 gearresteerd als schepen in Gent op bevel van Roger De Keyser, baljuw van Temse, als borg voor prochiekosten die Temse ten achter was RB 67 1584 hofstede ½ gemet RB 41/24 1592 betaalde pointinggeld 13 pond 14 schellingen 6 groten RB 55/II 1.5.1582 geldlening aan Jan De Meersman Joos intrest 20 schellingen groten p.j. bezet op ¼ bunder 10.1.1595 onterft van huis De Trapkens achter de kerk aan Jan Van Cleemput 1.8.1595 land in de Doornstraat (koper werd niet vermeld) 28.11.1595 1 gemet aan s'heren roede tot profijt van Jan Abbeel Jaspar 10.4.1601 ca ½ bunder in de Hollebeke over Bertelemeus De Hont 14.4.1602 2 stukken land onder de heerlijkheid van Fijns in de Swertstraat erfenis op 7.5.1602 over Gillis Berthout 14.12.1604 ca 3 gemeten Blentstraat aan Merten Van Wynacker RB 401/16v 57 61 61v 64v 97 110v 135 11.3.1597 c/ Pedro de Jaén 1597 antwoord van verweerder 1.3.1599 repliek van eiser RB 544 (losse stukken) 1607/1608 schout van het Schouselbroek 1611/1612 schepen van het Schouselbroek 1601-1610 baljuw van de heerlijkheid Leugenhaege in Bazel (thans Steendorp in de fusie Temse) 1608 -1612 baljuw van de heerlijkheid van Vierstraten RB 440/3 (Zijn handtekening komt voor in verschillende akten als schepen o.a. RB 100 los stuk. Zie lijst handtekeningen nr.72) 22.3.1611 causa uxoris samen met haar broer Gillis Van Wauwe Jans als hoirs van wijlen Jan Abbeel & Janneke Leeckelaert, grootouders van zijn vrouw, erfgenamen van Cateline Van de Velde (fa Joos Van de Velde Borstelaar), daar moeder af was Pauweline Abbeels c/ de hoirs die zouden willen pretenderen ten voornoemde sterfhuis 12.4.1611 samen met schoonbroer Gillis Van Wauwe Jans & Adriaan Abeel Christiaens, hoirs ten sterfhuis van Cateline Van de Velde representerende des overledene s moeders vaderlijke zijde, Michiel Vercauteren als borg verschijnen voor schepenen tot regeling van de erfenis RB 516/146 eind 16de E. kocht de helft van het leen de Bertrams in Bazel onder Cauwerburg (11 bunders het geheel 22 bunders) van Jacob Dullaert voor 59 pond parisis en 22 schellingen en liet dit over aan zijn zoon Joos Verstraten fs Joos W.A. 105 pag.138 x Ts. 7.1.1585 (get. Carolus Van Wauwe & Joos Verstraten) MARGRIETE VAN WAUWE + Ts. 12.3.1619 fa Jan & Amelberga Abbeels (hoofdijns Sint-Amelberga in Haasdonk § 3) cijnsboek 1a/106 xx Adriaan Van Polfliet + vóór 17.6.1614 GT 442/98 30.10.1618 verweer als weduwe van Joos Verstraten Adriaens c/ Jan Van Steenbergen bewijs over Catelijne Martens weduwe Abraham Impens RB 521/129 19.2.1619 koopt land 8.3.1619 testament voor Lambrecht Stallin, pastoor van Temse GT 443/ 151v 153:1.JOOS °Ts. 21.12.1586 + vóór 24 februari 1617 (doodsattest afgeleverd door de pastoor van Temse DB 26) Gillis Van Wauwe Jans & Pieter Van Royen Gillis staande voogden van de kinderen RB 461 (los stuk) Db 26 hoofdgriffier van Temse 16.1.1611 tekent samen met de hoofdbaljuw Moenins zijn schoonvader, een belofte tot betaling van een schuld in naam van Marie Christine Egmont, vrouw van de heerlijkheid van Temse DB nr. 62 (Zie lijst handtekeningen nr.73) 11.8.1614 over Jan Van Voorde " De Engel " nr. 135 figuratieve kaart GT 442/111 1625 de erven Joos Verstraten hofstede 196 r. w. Schauselhoek figuratieve kaart verpacht aan Jan Broeckaert nr. RB 54/192 x Ts.8.2.1607 Suzanna Moenins fa Richard & Maria Van Boxelaere W.A. 71/227 xx Cornelis Van Driel, hoofdbaljuw van Temse sedert 31.3.1629 RB 403/404v
JOOS fs Gillis ca 1500 vermeldt met een rente aan het koor van de kerk van Temse van 2 stuivers groten gevestigd op 2 gemeten land bij Lauwerboonsgoede over zijn vrouw, over Adriaan van Wynacker en als aangelanden GT 498b/3, 26 x KATELIJNE VAN WYNACKER fa Adriaan & Katelijne Spruyts (hoofdcijns Temse Sint-Baafs Gent appendix § 8) W.A. 77/52: 1.JAN 2.JACOB 3.JOOS 4.KATELINE x Jan Van Gheetsem (1560) 5.AMELBERGA x Willem Muel 6.MARIA x Matheus Van Gavere
JOOS + vóór 19.4.1548 RB 509/116 molenaar op de landmolen x LIJSBETTE VERHAGHEN 2.4.1548vp c/ Jan Van Geertsom over een molensteen liggende op de Landmolen gekocht door haar overleden man 30.9.1550 verweer c/ Jan Van Gheertsom RB 509/116,160 15.9.1570 2 lenen onder Steenbrugge RB 510/i²
JOOS fs Adriaens 1579 RB 47/92 hofstede Blindstraat ½ gemet. 1584 hofstede ½ gemet 2½ gemeten daar neven O.E RB 47/74 x JOSYNE VERSTRATEN + vóór 1592 fa Gillis de erven ½ gemet in de Swert­straat eertijds hofstede samen met oom Jan over hun grootvader W.A. nr.64/186
JOOS fs Adriaens 1590/93 hofstede in het Schauslhoek w. de straat 191 r. hofland 373 r. RB 42/173 173v 1596 werd betaald voor inkwartiering van soldaten 13 sc.4 gro. RB 99 (los stuk) O.E.
JOOS + 1478 fs Gillis & Margriete Sommele W.A. 68/106 1445-1464 pachter van de heerlijkheid van Doornkine in Temse gelegen tussen de Hogen Heirweg, de Veldstraat en het Sweigers, gehouden van de Sint-Pietersabdij van Gent SP I 1494
JOOS fs Gillis & Philippine Van Ackere W.A. 77/52.- 3.11.1553 stelt Cornelis Volckerick als procureur aan voor 10 pond groten RB 509/19 (Procuraties - op het eind van het register) 7.11.1553 c/ Cornelis Volckerick. RB 509 9.1.1553 over hem zelf samen met Gillis Verstraten & Simon De Meersman als voogden van Jan Verstraten Gillis en zelfde Jan, in persoon 20 jaar oud 1 gemet land aan Gillys Vydt voor 18 pond 1 schelling 21.4.1557 np samen met broers Jan & Frans Verstraeten en met Simon De Meersman (x met zuster van Philipine Van Acker) als voogden van Pieter Verstraten onterft van de helft van een huis en gronden in het Vuylstraetje bij het overlijden van Stijne (Philipine) Van Ackere aan Pieter Zeghers hun stiefvader, die de andere helft in bijleninge had RB 398/163v 246v
JOOS fs Gillis 1506 aangelande - ½ bunder achter Pieter Smet Jacobs bezet met 3 Gentse maten tarwe n/ erven Joos Verstraten voorschreven n/ Adriaen Verstraten fs. Joos.- 1508 huurt kerkenland De Bolck 2 gemeten KA 354/4v 23v 64: 1.ADRIAAN x Joanna Boytas cijnsboek II/307 2.KATHELINE KA 354/4v 23 x Joos Van Abbeele
JOOS fs Jacobs + vóór 26.1.1555vp verdeling van erfgronden onder erven RB 509 (Gewillige condemnatie- laatste gedeelte)

JOOS fs Jans + vóór 18.10.1586 de hoirs betalen rente van 6 gulden p.j. aan erven Adriaan De Backer SvG RB 325/III

JOOS fs Joos + vóór 2.3.1545 vp Claes Smet Pieters voogd van kinderen RB 509 II (voogden) 28.1.1549 vp de voogden van kinderen Claes Smet Pieters & Gillis Verstraten rente van 22 sc gro. p.j. de penning 16de aan kinderen Vincent De Valck RB 398/66

JOOS (alias Caes) fs Nicasius & Barbara Keppens cijnsboek V/649 + vóór 1583 de erven een hofstede ¼ bunder in de Laarstraat RB 47/40 7.11.1589 de hoirs verweer c/ Gillis Vijt RB 514/11v 1556 ontvanger van de Pointingen RB 67 Na 1531 kerkrente van 6 deniers parisis bezet op het land 3/4 bunder in Scaverbeecstrate (gedeelte van de Doornstraat) jegens 't hekken van Boelsgoede over Laureys Manselaert KA 354/ 2v 1571 hofstede ¾ bunder in de Laerstraat pacht 5 gemeten van Adriaan De Backer PK/5,111 1579 RB 47/61 een hofstede in de Laerstraat 29.5.1565 'heest' de weduwe & erven Jan Thoen handlichting in verband met een pacht 13.3.1565vp 13.3.1565 vp 4.1.1568vp 14.11.1570 RB 510/15v 32v 33 68v 75v
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

 • JAN (Meulebeke)
 • FRANS DE RYCKE
 • CATHARINA BRYS gezegd FRANS
 • Jan Smet Steendonck
 • ... DE WITTE
 • SUZANNA MOENINS
 • JOHANNA STUER
 • MARGRIET VAN KERRE­BROUCK
 • BARBELE VAN REMOORTELE
 • JOOS x MARTINE VAN VOORDE
 • MARGRIETE VAN WAUWE

 • Dovnload 1.46 Mb.