Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Je werk ontwikkelen

Dovnload 114.16 Kb.

Je werk ontwikkelenDatum27.11.2017
Grootte114.16 Kb.

Dovnload 114.16 Kb.

3

JE WERK ONTWIKKELEN

03.01


INLEIDING
Kunstenaars ontwikkelen voortdurend hun kunstpraktijk.

De subsidievorm ‘werkbeurs’ is, in tegenstelling tot de projectbeurs, juist bedoeld om het ontwikkelen van je werk te ondersteunen.

Daarnaast bestaat er ook in het binnen- en buitenland een aanbod aan bij-
komende opleidingen, workshops, werkplaatsen en residenties. De notie onderzoek en ontwikkeling wordt er dikwijls heel verschillend ingevuld.
Je kunt dat zelf organiseren door een werkbeurs aan te vragen, of je kan ingaan op het bestaande aanbod in binnen- en buitenland aan bijkomende opleidingen, workshops, werkplaatsen, residenties of je kan een atelier zoeken waar je je werk alleen op eigen tempo kan ontwikkelen.
De noties ‘onderzoek en ontwikkeling’ worden dikwijls heel verschillend in-
gevuld.

Sommige initiatieven bieden ruimte en /of materiaal aan en gaan ervan uit dat kunstenaars zelf hun onderzoek kunnen organiseren en zelf de nodige contacten leggen. Andere initiatieven stellen de uitwisseling en kritische dialoog als central motor van onderzoek en ontwikkeling centraal en stimuleren dit actief in de vorm van een programma van inhoudelijke feed-back door externen en van dialoog en uitwisseling tussen deelnemers onderling.

Sommige initiatieven gaan over onderzoek en ontwikkeling rond een welbepaald thema of een welbepaalde techniek, terwijl andere initiatieven het onderzoek en ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk als zodanig beogen.

Sommige initiatieven zijn nadrukkelijk beperkt in de tijd (een maand, een jaar, twee jaar) terwijl andere initiatieven niet beperkt zijn in de tijd.

Sommige initiatieven zijn een onderdeel van de onderwijsprogramma’s in een land en organiseren een beoordeling van het werk en geven een diploma, terwijl andere initiatieven zich in een culturele sfeer situeren en ten hoogste een
getuigschrift afleveren. Dit onderscheid zegt niets over de kwaliteit van het aanbod
maar wel over het statuut.

Ook de kunstenaars zelf zijn op verschillende tijdstippen in hun carrière op zoek naar andere contexten om hun werk te ontwikkelen. Daar zit zeker geen vast stramien in.


Aanmelding dossier:

De vraag voor deze opleidingen, werkplaatsen, ateliers of residenties is steeds veel groter dan het aantal beschikbare plaatsen zodat er meestal selecties plaatsvinden. Met die selectie wil men niet alleen kiezen voor goede en beloftevolle kunstenaars maar ook voor die kunstenaars die het best op hun plaats zijn volgens het profiel en programma van de instelling.

Om zich kandidaat te stellen is er steeds een dossier nodig dat steeds bestaat uit een biografie, cv en voorstelling van het werk, en uit een motivatie. Elke instelling stelt andere vragen en criteria zodat het noodzakelijk is om de aanmeldingsprocedure grondig te lezen.
Ook het beschikken over een eigen atelier of werkruimte is een essentiële component om je werk te ontwikkelen. Er bestaan organisaties en initiatieven die zich inzetten om atelierruimtes te zoeken of een atelierruimte aan te bieden.

03.02


OPLEIDINGEN
2.1 Voortgezette opleiding binnenland
Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK)
Het HISK is een onafhankelijk instituut dat zich richt tot de jonge kunstenaars in binnen- en buitenland. De nadruk ligt op de individuele praktijk. Iedere kunstenaar beschikt over een eigen atelier waar het werk zelfstandig ontwikkeld kan worden. Kunstenaars, critici en theoretici uit binnen- en buitenland komen op
geregelde tijdstippen naar het HISK en leggen vervolgens individuele atelier-bezoeken af. Via projecten wordt er door de deelnemers samengewerkt aan de realisatie van interdisciplinaire of multidisciplinaire projecten en installaties. Wie aanvaard wordt, krijgt de kans om gedurende twee jaar in het HISK te verblijven. Na een opleiding van twee jaar, solliciteert een kandidaat naar de titel van laureaat.

(HISK)

Lange Leemstraat 338

2018 Antwerpen

t: 03/281 50 26

w: www.hisk.edu
Transmedia
Transmedia is postgraduaat programma in kunst + media + design. Het is een twee jaar durende cursus die tot het diploma van postgraduaat in transmedia-studies leidt. Het eerste jaar wordt een inputprogramma gegeven door gastdocenten en in het tweede jaar wordt een input gegeven op basis van het project dat de deelnemers realiseren.

Sint-Lukas Hogeschool Brussel

Paleizenstraat 70

1030 Brussel

w: www.sintlukas.be2.2 voortgezette opleidingen buitenland, met steunmaatregelen voor Vlaamse kunstenaars van de Vlaamse Gemeenschap

(zie 3.2.)
2.3 andere belangrijke opleidingsinitiatieven in onze buurlanden

(een korte selectie)
Frankrijk
Le Fresnoy is een centrum voor hedendaagse kunst dat zich vooral richt op studenten die hun kennis in audiovisuele kunsten willen ontwikkelen.

Studio national des arts contemporains

22 rue Fresnoy BP 179, 59202 Tourcoing cedex, France

t: + 33 (0)3/20 28 38 00 - f: + 33 (0)3/20 28 38 99

e: com-fresnoy@le-fresnoy.tm.fr

w: www.le-fresnoy.tm.fr
UK
Central Saint Martins London

College of Arts and Designw: http://www.csm.linst.ac.uk/
Duncan of Jordanstone College of Art & Design

University of Dundeew: http://www.dundee.ac.uk/djcad/
Duitsland
Kunst Hohschule Medien (KHM) Köln

Academy of Media Artsw: http://www.khm.de/

03.03


WERKPLAATSEN
Werkplaatsen verschillen van opleidingen omdat ze geen diploma geven. Het aanbod bestaat uit een wisselende mix van studioruimte, materiaal, productiemiddelen en inhoudelijke context en feed-back.
3.1 Werkplaatsen in België
FLACC
Flacc nodigt jaarlijks kunstenaars (uit binnen- of buitenland) in residentie uit die kunnen beschikken over een studio en materiaal, en een tentoonstelling krijgen.

Het doel van de werkplaats is het realiseren van artistieke projecten met jonge en ervaren kunstenaars uit binnen- en buitenland. De werkplaats bestaat enerzijds uit een fysiek instrumentarium: ateliers voor metaal en hout, een digitale studio, een ovenatelier (keramiek, brons, glas) en een graveeratelier. Het Flacc nodigt per jaar zelf een aantal kunstenaars uit die rond een bepaald thema /project werken. Kunstenaars kunnen echter ook zelf een projectaanvraag indienen. Zij kunnen dan beschikken over alle middelen (werkplaatsen, verblijf, presentatieruimte,…).www.flacc.info
Werkplaatsen mediakunst, georganiseerd door het VAF
Het Vlaams Audiovisueel Fonds organiseert jaarlijks ateliers mediakunst die georganiseerd worden door derden, telkens rond een ander thema en met een andere duur (maximum verspreid over één jaar).

Met deze ateliers wil men nieuw talent begeleiden, vormen en doorgroeikansen bieden, wil men het experimenteren bevorderen en dit aanvullend op de filmscholen (deze ateliers hebben dus geen onderwijsstatuut, er wordt geen diploma gegeven).

Voor meer informatie moet men de nieuwsbrief en website van het Vlaams
Audiovisueel Fonds raadplegen.

w: http://www.vaf.be


Frans Masereelcentrum
Het Frans Masereelcentrum is een werkplaats voor de grafische kunsten. Kunstenaars kunnen hier voor een periode van drie weken per jaar verblijven.

w: http://www.wvc.vlaanderen.be/fransmasereelcentrum/


3.2 Buitenlandse werkverblijven voor beeldende kunstenaars
Werkplaatsen in Nederland
In Nederland bestaan er enkele internationaal functionerende landelijke instituten zoals de Rijksakademie te Amsterdam, de Jan Van Eyck Academie in Maastricht, de ateliers ’63 in Amsterdam en het Piet Zwart Instituut te Rotterdam, waar je als kunstenaar de kans krijgt om je werk verder uit te diepen.

Deze bieden aan de door hen geselecteerde kunstenaars een individuele werkruimte, een eigen werkbudget, technische en kunsttheoretische ondersteuning, contacten met tentoonstellingsmakers, critici, kunstenaars en medestudenten.


De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt Vlaamse kunstenaars die in deze werkplaatsen geselecteerd worden. De tussenkomst hangt af van het type verblijf. Voor meer info: Cecile Jacobs 02/553 68 25 of Hans feys 02/553 68 26.
Rijksakademie voor beeldende kunsten
De Rijksakademie is een internationale ontmoetingsplek, productie- en onderzoeksplatform voor jonge kunstenaars. Kunstenaars uit de hele wereld werken aan onderzoek en productie, in een eigen atelier, met een bescheiden werkbudget. Er wordt gewerkt in alle voor de beeldende kunst relevante disciplines en technieken: schilderen, tekenen, grafiek, beeldhouwen, video, film, geluid en computerkunst. Ook de relatie met architectuur en openbare ruimte, theater, nieuwe media, muziek, dans, literatuur en film komen aan bod.
Sarphatistraat 470

1018 GW Amsterdam

Nederland

t: +31 (0)20/5270300

f: +31 (0)20/5270301

e: info@rijksakademie.nl

w: www.rijksakademie.nl

Jan van Eyck Academie
De Jan Van Eyck Academie is een postacademisch instituut voor onderzoek en productie in beeldende kunst, design en theorie. Jan Van Eyck stelt studioruimte, materiaal en techniek, en een inhoudelijk programma ter beschikking.
Academieplein 1

6211 KM Maastricht

Netherlands

t +31 (0)43/350 37 37

f +31 (0)43/350 37 99

e: info@janvaneyck.nl

w: www.janvaneyck.nl

De Ateliers ‘63
De Ateliers ‘63 is een onafhankelijk kunstenaarsinstituut, dat geleid wordt
door beeldende kunstenaars. Het richt zich op de artistieke vorming van jonge, getalenteerde kunstenaars uit binnen- en buitenland. Hoewel vergelijkbaar met een postacademische onderwijsvoorziening, behoort de Ateliers niet tot de educatieve instellingen.

Stadhouderskade 86

1073 AT Amsterdam

the Netherlands

t +31 (0)20/673 93 59

f +31 (0)20/675 50 39

e: office@de-ateliers.nl

w: www.de-ateliers.nlPiet Zwart Instituut
Het Piet Zwart instituut omvat masteropleidingen op het gebied van interieurarchitectuur, beeldende kunst, mediadesign evenals een onderzoeksprogramma op het vlak van mediadesign. De opleidingen beeldende kunst en mediadesign duren twee jaar. Piet Zwart stelt materiaal, studio’s en een programma ter beschikking.
Willem de Kooning Academie
PO Box 1272

3000 BG Rotterdam

studios:

Karel Doormanhof 45

Rotterdam

t: +31 (0)10/404 50 54

f: +31 (0)10/404 50 46

w: http://pzwart.wdka.hro.nl/

e: A.Bangma@hro.nl
Werkplaatsen in andere landen, met steunmaatregelen voor Vlaamse kunstenaars van de Vlaamse Gemeenschap
Ook in andere landen worden er werkplaatsen ingericht. Slechts in een beperkt aantal werkplaatsen komt de Vlaamse Gemeenschap tussen door het betalen
van het atelier of het toekennen van een beurs voor kunstenaars die er geselecteerd worden.
Kunstlerhaus Bethanien (Berlijn)
Het künstlerhaus beschikt over 25 ateliers. Jaarlijks wordt één kunstenaar uit Vlaanderen hiervoor uitgenodigd voor de periode van één jaar (van 15 januari tot december).

w: http://www.bethanien.de/de/

Meer Info: Cecile Jacobs 02/553 68 25 of Hans Feys 02/553 68 26

Cité Internationale Des Arts (Parijs)
Cité Internationale Des Arts (Parijs) beschikt over twee studio’s waar kunstenaars kunnen werken en verblijven. Als kunstenaar kan je hier voor een periode van 3 à 4 maanden verblijven. http://www.citedesartsparis.net

Meer Info: Danny De Weerdt

t: 02/553 69 18

e: dannydeweerdt@wvc.vlaanderen.be


New York
Recent tekende de administratie Cultuur een contract met het in Manhattan gevestigde ISCP (International Studio and Curatorial Program), een afdeling van The Elizabeth Foundation for the Arts. Dit contract bepaalt dat er jaarlijks één kunstenaar uit Vlaanderen uitgenodigd zal worden voor een werkverblijf van één jaar (van 1 januari tot 31 december) aan het ISCP.

w: www.iscp-nyc.org

Meer Info Cecile Jacobs 02/553 68 25 of Hans Feys 02/553 68 26

Of http://www.wvc.vlaanderen.be/beeldendekunst/


3.3 Europese Unie, uitwisselingsprogramma voor jonge kunstenaars
‘Pepinières européennes pour jeunes artistes’
Het uitwisselingsprogramma ‘Pepinières européennes pour jeunes artistes’ loopt in 20 landen in de EU en Oost-Europa en zowat alle disciplines komen er aan bod. Jonge kunstenaars worden aangespoord om mobiel te worden en om op andere plekken binnen Europa hun werk te doen groeien en nieuwe uitdrukkingsvormen te leren. Na een open sollicitatieronde worden de kandidaten voor een werkverblijf in één van de 130 locaties binnen de Europese internationale kunstscène gescreend op de kwaliteit van hun werk en het vernieuwende karakter ervan. Ook wordt nagegaan of het projectvoorstel in overeenstemming is met het profiel van de werkplek waarvoor gesolliciteerd wordt. Een internationale jury van experts en plaatselijke medewerkers van het project kiezen de uiteindelijke deelnemers. Gedurende het verblijf, gaande van 3 tot 9 maanden, moet de jonge kunstenaar dan - weliswaar onder begeleiding - een project ontwikkelen dat gericht is op de tijdelijke woon- en werkomgeving. Meestal mondt dit project uit in een (solo-) tentoonstelling.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Patrice Bonnaffé of Pierre Keryvin,


adres BP 13, 78164 Marly le Roi, France

t: +33(1) 39 17 11 00

e: info@art4eu.net.

w: http://www.art4eu.net/framegb.htm


2.4 Andere werkplaatsen in het buitenland zonder steunmaatregelen voor Vlaamse kunstenaars van de Vlaamse Gemeenschap
Een greep uit de belangrijkste:

_ Schloss Solitude Stuttgart

w: http://www.akademie-solitude.de/
_ Hangar Barcelona

w: http://www.hangar.org
_ Citta dell Arte, Fondazione Pistoletto

Biella

w: http://www.cittadellarte.it
Op de volgende website vind je informatie over internationale residenties voor kunstenaars, gaststudio’s, workshops, symposia, internationale culturele netwerken, financiële middelen,…

w: http://www.transartists.nl


3.5 Werkplaatsen in het buitenland voor beeldend kunstenaars die werken met nieuwe media
Uiteenlopende types werkplaatsen:

A _ sommige opleidingsinitiatieven nodigen ook kunstenaars in residentie uit, zodat die kunstenaars er eerder een werkplaatsstatuut hebben

( van kortere duur en autonoom van het opleidingsprogramma).
_ De Rijksacademie nodigt bijvoorbeeld jaarlijks 2 kunstenaars uit die werken rond nieuwe media

_ Duncan of Jordanstone College of Art & Design

w: http://www.dundee.ac.uk/djcad/_ Le Fresnoy

w: www.le-fresnoy.tm.fr_ KHM (Kunst Hohschule Medien (KHM) Köln) Academy of Media Arts

w: http://www.khm.de/

_ EMARE network (European Media Artists in Residence Exchange)

w: http://www.werkleitz.de/projekte/emare/index_e.html


B _ Medialabs die ook werkplaats- en residentieprogramma’s hebben:
_ V2, Rotterdam

w: http://lab.v2.nl/_ Medialab Europe, Dublin

w: http://www.medialabeurope.org/

_ Ars Electronica Center, Linz

w: http://www.aec.at/

_ ZKM, Karlsruhe

w: http://www.zkm.de/

_ C3, Budapest

w: http://www.c3.hu/

_ Hull Time Based Arts

w: http://www.timebase.org/
03.04

KUNSTENAARSVERBLIJVEN


Dit zijn initiatieven waarbij de kunstenaars enkel een atelier of studio wordt aangeboden. Verder is er geen programma voor uitwisseling en kritische dialoog voorzien, noch worden er tentoonstellingmogelijkheden geboden aan het einde.

Künstlerhaus Worpswede (Duitsland) Künstlerhaus Worpswede is een internationale ontmoetingsplaats met 11 studio’s waar o.a. beeldende kunstenaars, schrijvers en componisten kunnen leven en werken gedurende 3, 6, 9 of 12 maanden. Inlichtingen en inschrijvingsformulier:

Künstlerhauser Worpswede, Bergstrasse 1, 22726 Worpswede

t: +49 (0)47/92 13 80

e: kh.ww@t-online.de
AIR Antwerpen
Leslie Van Eyck, coördinator

AIR Antwerpen is een internationaal residentieproject voor kunstenaars. De


organisatie biedt een verblijf aan vijf kunstenaars voor een periode van 1 tot en met 6 maanden.

Sasmeesterswoning Royerssluis

Oosterweelsteenweg 3

B - 2030 Antwerpen

t + f: 03/475 17 57

e: info@airantwerpen.be

w: www.airantwerpen.be

03.05


ATELIERVOORZIENING
Er zijn organisaties die je helpen zoeken naar een ruimte en die zelf ateliers beheren.
_ Nucleo (vzw) Nucleo

Lange Violettestraat 237-239

9000 Gent

gsm: 0486/70 82 32 (Arne Berwouts)

e: nucleo_nucleo@hotmail.com

_ NICC

Museumstraat 50

2000 Antwerpen

t: 03/216 07 71

w: www.nicc.be

03.06


KORTLOPENDE OPLEIDINGSINITIATIEVEN:

WORKSHOPS EN MASTERCLASSES


Dit zijn opleidingen die beperkt zijn in tijd en een welbepaald thema of techniek behandelen. De kunstenaarspraktijk als zodanig komt hier minder aan bod. Het is aan de kunstenaar zelf hoe een bepaalde techniek of thema wordt geïntegreerd in de kunstenaarspraktijk.
a _ Aanbod cursussen en workshops voor professionele kunstenaars:
Theoretische en praktische workshops in verband met nieuwe media

www.lookingglass.be

FLACC www.flacc.info

Vooruit www.vooruit.be
b _ Experimentele mediakunst
Binnenland
_ workshops gesteund door het VAF: telkens andere initiatieven: voor actuele
informatie zie VAF: http://www.vaf.be

_ iMAL (interactive Media Art Laboratory), Brussels

iMAL organiseert gedurende een jaar een aantal workshops/masterclasses rond artistieke thema’s en nieuwe media/technologie en ondersteunt projecten van individuele artiesten door hen kennis en/of materiaal aan te bieden.

w: www.imal.org

_ Nadine, Brussel

Nadine organiseert masterclasses en workshops in computerprogramma’s voor kunstenaars in Brussel.

w: http://www.nadine.be/

_ Vidiots en Bazuco organiseren masterclasses en workshops in computer-
programma’s voor kunstenaars in Gent (i.s.m. Vooruit).

w: www.vidiots.be

w: www.bazuco.be
Buitenland
_ zie website IBK, digitaal platform voor punctueel aanbod

_ Media training programs supported by MEDIA PLUS PROGRAMME / EU

Media PLUS is een stimuleringsprogramma en verleent steun aan de Europese audiovisuele industrie en professionelen. De steun aan een opleiding is één van de vijf pijlers van dit programma (naast de steun aan ontwikkeling, promotie, distributie en pilotprojecten )

info:

Mediadesk

Bijlokekaai 7f - 9000 Gent

t: 09/235 22 65

e: info@mediadesk-vlaanderen.be

w: http://www.mediadesk-vlaanderen.be

03.07


ALGEMENE INFO
7.1 Binnenland
voor recente info; raadpleeg website IBK
7.2 Buitenland
Trans Artists
Bieden informatie over residenties voor kunstenaars, uitwisselingsprogram-
ma’s, gaststudio’s, workshops, symposia, internationale culturele netwerken,
financiële middelen,…

http://www.transartists.nl/

Keizersgracht 462

1016 GE Amsterdam

Nederland

t: +31 (0)20/612 74 00

gsm: +31 (0)65/468 80 73e: info@transartists.nl

  • Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK)
  • Werkplaatsen mediakunst, georganiseerd door het VAF
  • Rijksakademie voor beeldende kunsten
  • Willem de Kooning Academie
  • Kunstlerhaus Bethanien (Berlijn)
  • New York
  • ‘Pepinières européennes pour jeunes artistes’

  • Dovnload 114.16 Kb.