Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jesus autem transiens

Dovnload 22.22 Kb.

Jesus autem transiensDatum20.11.2018
Grootte22.22 Kb.

Dovnload 22.22 Kb.

R. Wylkinson: (canon a 13)

Jesus autem transiens


Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae, et in Jesum Christum Filium ejus unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, Crucifixus mortuus et sepultus. Descendit ad inferna. Tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caeIo, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem remisionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen.
Maar Jezus ging midden tussen hen door.

Ik geloof in God de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en heeft geleden onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven, Hij is neergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,

hij is opgestegen naar de hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,

vandaar zal hij komen om levenden en doden te oordelen, Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap der Heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.
Jesus autem transiens (per medium illorum ibat): Jezus echter ging midden tussen hen door en vertrok (Lucas, 4, 30)

Jezus was de synagoge van Nazareth uitgejaagd naar een afgrond want ze wilden hem vermoorden. Maar hij wandelde gewoon weg midden tussen zijn vijanden.Wat deze drie woorden hier doen begrijp ik niet.

In de middeleeuwen waren ze zeer bekend en populair als een krachtige toverspreuk bij elk gevaar. Ook op munten komen ze voor.


Philippus de Monte:

(Jezus Sirach 24, 13)
Quasi cedrus exaltata sum in Libano,

et quasi cypressus in monte Syon;

quasi palma exaltata sum in Cades,

et quasi plantatio rosae in Jericho.


Quasi oliva speciosa in campis,

et quasi platanus exaltata sum juxta aquam in plateis.

Sicut cinnamomum et balsamum aromatizans odorem dedi.

Quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris.

Hoog als een ceder in de Libanon groeide ik op,

en als een cypres op de berg Sion,

als een palmboom verrees ik in En-Gedi,

als een rozentuin in Jericho,


als een schone olijfboom in de velden,

en als een plataan verrees ik aan het water.

Als kaneel en balsem heb ik een heerlijke geur verspreid

en als een uitgelezen mirre verbreidde ik zoete geur.
Adrian Willaert:

(Daniel, 3, 31)
Omnia quae fecisti nobis, Domine, in vero judicio fecisti

quia peccavimus tibi et mandatis tuis non obedivimus:

sed da gloriam nomini tuo,

et fac nobiscum secundum multitudinem misericordiae tuae.


Cognoscimus Domine, quia peccavimus, impie egimus,

veniam petimus, quam non meremur, sed da gloriam nomini tuo,

et fac nobiscum secundum multitudinem misericordiae tuae.

Al wat gij over ons gebracht hebt o Heer, hebt gij met recht gedaan, omdat wij tegen U gezondigd hebben, en Uw geboden niet hebben gevolgd

doch geef glorie aan uw naam en handel met ons volgens uw overgrote barmhartigheid.
Wij beseffen, Heer, dat wij gezondigd hebben en goddeloos gehandeld

wij vragen om vergeving, die wij niet verdienen,

doch geef glorie aan uw naam

en handel met ons volgens Uw overgrote barmhartigheid

Philippus de Monte:

(ps 77)


Voce mea ad Dominum clamavi,

voce mea ad Dominum deprecatus sum.

Effundo in conspectu eius orationem meam;

et tribulationem meam, ante ipsum pronuntio.

Domine, clamavi ad te, exaudi me.

Met luide stem roep ik tot God,

roep ik God om verhoring.

Ik stort mijn gebeden uit voor zijn aangezicht

en spreek mijn lijden uit voor hem.

Heer ik roep tot U, verhoor mij.
Philippus de Monte

(ps 119, 75)


Cognovi, Domine, quia aequitas judicia tua,

et in veritate tua humiliasti me.

Fiat misericordia tua ut consoletur me,

secundum eloquium tuum servo tuo.

Veniant mihi miserationes tuae,

et vivam, quia lex tua meditatio mea est.


Confundantur superbi, quia injuste iniquitatem fecerunt in me;

ego autem exercebor in mandatis tuis.

Convertantur mihi timentes te,

et qui noverunt testimonia tua.

Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis,

ut non confundar.


Ik weet o Heer dat Uw rechtsbestel rechtvaardig is

en Uw waarheid blijft als gij mij beproeft.

Laat dan uw genade mijn troost zijn

zoals uw woord het heeft beloofd aan uw dienaar.

Moge uw ontferming mij naderen

dan leef ik weer, want uw wet is in mijn gedachten


Mogen zij beschaamd staan, de trotsen,

omdat zij mij onrecht hebben aangedaan.

Ik echter zal mij buigen onder uw geboden.

Welkom zijn mij degenen die U eren

en die uw uitspraken begrijpen.

Laat mijn hart trouw zijn aan uw verbondseisenonverdeeld, dat ik nimmer beschaamd sta.Vertalingen: Nico de Glas, Eindhoven

  • Maar Jezus ging midden tussen hen door.
  • Vertalingen: Nico de Glas, Eindhoven

  • Dovnload 22.22 Kb.