Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


jo vandeurzen vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin antwoord

Dovnload 12.21 Kb.

jo vandeurzen vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin antwoordDatum24.05.2017
Grootte12.21 Kb.

Dovnload 12.21 Kb.

jo vandeurzen

vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin
antwoord

op vraag nr. 406 van 11 

van cindy franssen 1. Alle Vlaamse ziekenhuizen worden vijfjaarlijks doorgelicht door Zorginspectie. Tijdens deze audits wordt niet specifiek gefocust op diensten voor medische beeldvorming; wel wordt steeds het aantal toestellen voor medische beeldvorming vermeld, soms worden ook sterke punten (wat inhoudt dat het ziekenhuis op dit vlak méér doet dan de normen voorschrijven) of non-conformiteiten (nl. voldoet niet aan de wettelijke norm) geformuleerd.

In 2011 voerde Zorginspectie 3 specifieke inspectiebezoeken uit m.b.t. erkende CT-scans. Vermits voor CT-scans geen programmatie bestaat, waren deze bezoeken gericht op het toetsen van de permanente toegankelijkheid en operationaliteit van diensten die zich bevinden op ziekenhuiscampussen zonder klassieke hospitalisatieactiviteiten (Regionaal Ziekenhuis H. Hart Tienen, campus Medisch Centrum Aarschot; AZ Sint-Blasius Dendermonde, campus Zele; Jan Ypermanziekenhuis Ieper, campus Mariaziekenhuis).
 1. Alle vaststellingen door het auditteam van Zorginspectie worden opgenomen in auditverslagen, die worden bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Uit onderstaand overzicht van de vaststellingen m.b.t. medische beeldvorming tijdens de audits in 2011 blijkt dat, naast algemene vaststellingen (m.b.t. het aantal toestellen voor medische beeldvorming), eenmaal een sterk punt en eenmaal een non-conformiteit werd geformuleerd.
 • Algemene vaststellingen:

  • erkenning voor medisch-technische dienst beeldvorming met CT-scan: AZ Sint-Jozef Izegem (mei 2011), AZ Sint-Vincentius Deinze (oktober 2011)

  • erkenning voor medisch-technische dienst beeldvorming met 1 CT-scan en met 1 NMR-toestel: AZ Jan Palfijn (maart 2011), AZ Klina Brasschaat (mei 2011), AZ Sint-Elisabeth Zottegem (september 2011), AZ Sint-Trudo Sint-Truiden (oktober 2011), Stedelijk Ziekenhuis Roeselare (december 2011)

  • erkenning voor medisch-technische dienst beeldvorming met 2 CT-scans en met 1 NMR-toestel: AZ Turnhout (april 2011), AZ Alma Eeklo (november 2011)

  • erkenning voor medisch-technische dienst beeldvorming met 2 CT-scans en met 2 NMR-toestellen: AZ O.L.V. Aalst (februari-maart 2011)

  • erkenning voor medisch-technische dienst beeldvorming met 3 CT-scans en met 1 NMR-toestel: AZ Stedelijk Ziekenhuis Aalst (juni 2011)

 • Sterk punt:

  • In het auditverslag van een ziekenhuis werd een sterk punt als volgt geformuleerd door het auditteam: “Voor de radiotherapie beschikt men over twee lineaire versnellers: een Elekta® Infinity en een Elekta® Compaq. Het tweede toestel is een gewone lineaire versneller van 8 MeV. Dit toestel wordt momenteel nog niet gebruikt, aangezien het andere toestel meer mogelijkheden biedt en volstaat voor het huidige volume aan patiënten. In de Elekta® Infinity zit een CT-scanner ingebouwd: dit laat toe zeer precieze beelden te maken van de patiënt in de positie waarin de bestraling zal plaatsvinden (IMRT: image guided radio therapy). Zo kan men heel exact de doelvolumes aflijnen en kan men een kleinere marge rond de tumoren nemen (en daardoor dus minder weefsel nodeloos bestralen). Door de aanwezigheid van een ronddraaiende bestralingsbron kan men de tumoren vanuit alle richtingen bestralen en spaart men maximaal de gezonde weefsels (volume modulated arc therapy).”

 • Non-conformiteit:

  • In het auditverslag van een ander ziekenhuis werd als non-conformiteit gesteld “Het ziekenhuis exploiteert een PET-scanner die niet erkend is.

Deze vaststelling werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid overgemaakt aan de heer Christiaan Decoster, Directeur-generaal, DG Organisatie Gezondheidszorg-voorzieningen, en aan het RIZIV.


Bij de specifieke controles in 2011 m.b.t. CT-scanners op campussen van ziekenhuizen waar ’s nachts geen patiënten verblijven, stelde Zorginspectie vast dat 1 van de 3 scanners (in AZ Sint-Blasius Dendermonde, campus Zele) niet voldeed aan de wetgeving en het standpunt van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid m.b.t. toegankelijkheid (“toegankelijkheid betekent dat alle procedures en technische voorzieningen moeten uitgebouwd zijn, zodanig dat wanneer de patiënt en/of huisarts zich telefonisch en/of persoonlijk aanbieden, een antwoord kan gegeven worden en de mogelijkheid bestaat om binnen 15 à 20 minuten een CT-scan uit te voeren”).
Het Agentschap Zorg en Gezondheid nam contact op met de voorziening m.b.t. de vaststelling dat de CT-scanner in het AZ Sint-Blasius Dendermonde, campus Zele niet beantwoordde aan het feit dat er binnen de 15 à 20 minuten een CT-scan kon uitgevoerd worden. De procedures werden verfijnd en de garantie werd geboden door het ziekenhuis dat er binnen 15 à 20 minuten een CT-scan kan worden uitgevoerd.


 1. De Vlaamse overheid (meer bepaald het Agentschap Zorg en Gezondheid) erkent geen toestellen m.b.t. medische beeldvorming buiten ziekenhuizen.

Zorginspectie heeft geen bevoegdheid tot inspectie buiten ziekenhuizen. De controle op artsenpraktijken e.d. is federale materie en komt toe aan de Orde der Geneesheren voor wat betreft de deontologische aspecten, aan de Provinciale Geneeskundige Commissies voor wat betreft de toekenning van de visums voor de artsen en de eventuele verpleegkundigen, en de Dienst (en het Comité) voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV voor wat betreft het toezicht op eventuele overconsumptie.


Dovnload 12.21 Kb.