Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jodenvervolging in Nederland

Dovnload 1.96 Mb.

Jodenvervolging in NederlandPagina1/6
Datum28.10.2017
Grootte1.96 Mb.

Dovnload 1.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Jodenvervolging in Nederland
Het Duitse nationaalsocialisme was antisemitisch, zoals de rassenwetten, de Kristallnacht en de maatschappelijke uitsluiting van de Joden lieten zien. Dit betekent niet dat alle Duitsers antisemitisch waren. Toch werden de Joden massaal vervolgd. Veel van hen emigreerden om al in de jaren na 1939. Een groot deel van hen trok de grens over naar Nederland, sommigen omdat ze van daaruit naar de Verenigde Staten wilden, anderen bleven hier.

In Nederland woonden in 1939 ongeveer 120.000 Joden, een tamelijk grote gemeenschap. Hier kwamen nog ruim 20.000 Joodse vluchtelingen uit Duitsland bij. Ongeveer 80.000 van hen woonden in Amsterdam, waar Joden en niet-Joden gemeenschappelijk samen leefden en werkten.Hoe stonden de Nederlanders tegenover de Joden? In de jaren ’30 was er sprake van een verzuilde samenleving. Er was een Hervormde, een Gereformeerde, een Katholieke, een Liberale en een Socialistische zuil. Deze zuilen bestonden uit mensen met dezelfde levensovertuiging, die min of meer gescheiden van de andere zuilen leefden. Iemand die Hervormd was, ging niet naar een Gereformeerde bakker, maar naar een Hervormde bakker. Een Katholiek was lid van een Katholieke voetbalvereniging, enzovoorts. De Joden vormden een min of meer aparte zuil, die redelijk op zichzelf stond. Er was in Nederland wel sprake van antisemitisme, maar in beperkte mate. Zo was de Nationaal Socialistische Bond, de NSB van Anton Mussert, in de jaren ’30 niet uitgesproken tegen de Joden. Voor het overgrote deel was er sprake van een vreedzaam samenleving tussen Joden en niet-Joden, ook al leefden ze grotendeels gescheiden.


Anton Mussert en leden van de NSB
De bezetting
In 1939 veroverde Hitler een groot deel van Polen, in april 1940 werden Denemarken en Noorwegen overrompeld. Toen was het de beurt aan Nederland, dat onverwachts werd aangevallen en slechts vijf dagen standhield. Als Rotterdam wordt gebombardeerd geeft het Nederlandse leger zich over. De regering en de koningin vluchtten naar Engeland, waardoor de Duitsers vrij spel kregen hun eigen overheid in te stellen, onder leiding van de Oostenrijkse Nazi Arthur Seyss-Inquart. Hij stelde zich ten doel Nederland zo snel mogelijk Judenfrei te maken.

  1   2   3   4   5   6

  • Anton Mussert en leden van de NSB De bezetting

  • Dovnload 1.96 Mb.