Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jodenvervolging in Nederland

Dovnload 1.96 Mb.

Jodenvervolging in Nederland



Pagina5/6
Datum28.10.2017
Grootte1.96 Mb.

Dovnload 1.96 Mb.
1   2   3   4   5   6
De Februaristaking zou de geschiedenis ingaan als één van de weinige keren dat een bezet volk zich verzette tegen de Duitse bezetter. Het was ook één van de zeldzame keren dat de niet-Joden zich solidair verklaarden met de Joden. De staking werd bloedig de kop ingedrukt en het heeft de Joden niet geholpen. Maar toch was er even het verzet. In de documentaire ‘De Stakende Stad’ (2016) vertelt de oud-staker Wijnand Schwithal waarom Amsterdam staakte: ‘Het was barmhartigheid.’ Barmhartigheid jegens de vervolgde Joden.


Wijnand Schwithal in De Stakende Stad
De Joodse Raad
Na de Februaristaking oordeelde rijkscommissaris Seyss-Inquart dat de Joden ‘geen deel uitmaakten van het Nederlandse volk.’ Om die reden werd de Joodse Raad ingesteld, een orgaan dat tussen de Joodse gemeenschap en de Duitse bezetter stond. Professor David Cohen, een letterkundige, en de politicus Abraham Asscher waren de twee voorzitters van deze raad. Het gaf de illusie van Joods zelfbestuur, maar in werkelijkheid was de Joodse Raad volledig overgeleverd aan de wensen van de bezetter. Toch gaf het de Joden nog enige troost te weten dat er een organisatie was waar ze met hun vragen en twijfels naar toe konden.


1   2   3   4   5   6

  • Wijnand Schwithal in De Stakende Stad De Joodse Raad

  • Dovnload 1.96 Mb.