Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Julie De Maeyer Scriptie ingediend voor het behalen van het diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde optie Sociale Verpleegkunde

Dovnload 346.8 Kb.

Julie De Maeyer Scriptie ingediend voor het behalen van het diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde optie Sociale VerpleegkundePagina7/11
Datum30.06.2017
Grootte346.8 Kb.

Dovnload 346.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Slaap


Voor het grootste deel is slaaphygiëne een zaak van gezond verstand. Deze suggesties kunnen de meeste mensen helpen om beter te slapen:


 • Trek altijd slaapkledij aan;

 • Slaap enkel in bed, dus niet in de zetel voor de televisie;

 • Probeer binnen elke shift op hetzelfde uur op te staan en te gaan slapen;

 • Geef je lichaam een soort ritueel voor je wilt gaan slapen, bijvoorbeeld je tanden poetsen, een warme douche of bad nemen, de alarmklok zetten,…;

 • Gebruik de slaapkamer alleen om te slapen;

 • Pieker niet in bed, lig niet te woelen: sta dan op, doe even iets (lezen, de was) en ga terug in bed;

 • Zeg niet op voorhand dat je niet gaat kunnen slapen, vermijd dus negatieve gedachten in verband met je slaap;

 • Zorg voor een koele en rustige ruimte;

 • Weer licht en geluid zo goed mogelijk, gebruik eventueel oordoppen;

 • Vermijd roken kort voor bedtijd: nicotine is een stimulerende stof die inwerkt op de slaap;

 • Vermijd slaapmiddelen of gebruik ze zeer beperkt;

 • Vermijd chocolade en cafeïnehoudende dranken zoals koffie, cola, zwarte thee en redbull tot 3 uur voor het slapen;

 • Vermijd alcoholische dranken tot 4 uur voor het slapen gaan, alcohol zorgt voor een vertraging van de hersenactiviteit waardoor het inslapen bevorderd wordt maar eens dit effect uitgewerkt, wordt de slaap verstoord. Men ondervindt al snel dat men niet meer wakker wordt na twee uur en vaak zijn er ook positieve invloeden op de alertheid tijdens de shift, zin om te sporten, en de kwaliteit van de vrije tijd;

 • Regelmatige fysieke inspanning leidt tot beter slapen maar vermijd dit vlak voor het slapen gaan;

 • Wees u bewust van het feit dat de slaap na een nachtdienst gemiddeld 2u korter is dan wanneer u ’s nachts slaapt en ook minder diep, sommigen hebben baat bij een dutje voor hun nachtdienst;

 • Zorg voor minstens 6 uur kwalitatief goede slaap, dutjes meegeteld;

 • De grootste slaapdruk is tussen 2 uur en 6 uur, zorg dat uw werk zo gevarieerd mogelijk is;

 • Een praatprogramma is vaak beter om u alert te houden dan monotone muziek;

 • Rij voorzichtig naar huis na uw nachtdienst;

 • Slaap is uw grootste prioriteit.
  1. Lichaamsbeweging


Een goede fysieke conditie blijkt een positieve invloed te hebben op de lengte van de slaap, evenals op de diepte en de continuïteit, op de mogelijkheid alert te blijven tijdens de nachtshift, ze vermindert algemene vermoeidheid. Wel is het best geen te zware fysieke oefeningen of competitiesport te doen om nog energie over te houden voor het werk en andere activiteiten. Ook tot anderhalf uur voor het slapengaan kan men beter niet sporten. Sport verhoogt immers de hoeveelheid adrenaline in het bloed waardoor het lichaam geactiveerd wordt in plaats van tot rust komt. Hierdoor kunnen inslaapstoornissen ontstaan. Zwemmen, fietsen en wandelen zijn tevens haalbaar in geval van een belaste rug en bij de laatste twee activiteiten ben je ook in de buitenlucht.
  1. Lopende experimenten


Om te proberen de biologische klok van nachtwerkers aan te passen aan hun omgekeerd levensritme, installeerde Marc Hébert van het departement oogheelkunde en van het ziekenhuiscentrum van de Université Laval in Quebec bij de werkposten van enkele vrijwilligers buizen met groen licht. Wanneer ze 's morgens naar huis gingen, moesten ze een bril dragen met oranje glazen. Het groene licht heeft als doel het daglicht te imiteren. De verlichting in een fabriek of een kantoor heeft slechts een lichtsterkte van 100 tot 300 lux, terwijl het zonlicht sterker is dan 10 000 lux. Vandaar dat de onderzoeker groen licht koos, aangezien het netvlies van de mens veel gevoeliger is voor blauwgroen licht, dat waargenomen wordt als het equivalent van wit licht van 1500 lux. Een gewone groene filter was niet voldoende, dus werd een precieze golflengte gebruikt. De bril met oranje glazen heeft dan weer als doel het ochtendlicht te vermijden en de nacht te simuleren. Oranje breekt de golflengten van blauw licht en doet de biologische klok denken dat het nacht is, maar hindert de ogen niet. De zichtbaarheid is beter dan bij een bril met getinte, bijna opake glazen, vooral voor wie nog met de wagen moet rijden, en de contrasten zijn sterker. Na drie dagen (of liever: drie nachten) bleken de vrijwilligers alerter en waren hun reactietijden even goed als toen ze overdag werkten. Bovendien sliepen ze elke dag één tot twee uur meer.
 1. Praktijkgedeelte
 1. Ploegenregeling bij Agfa Gevaert


Agfa Gevaert is een chemiebedrijf dat rond 1894 ontstond. Er was veel werkgelegenheid, werkzekerheid en er waren gunstige voorwaarden onder andere wat sociale zekerheid betreft. Omwille van de grote nood aan personeel ging er een bus van Agfa werknemers thuis halen. In die tijd had niet iedereen immers al een auto. Nu doet de Agfabus nog steeds dezelfde route. In het theoriegedeelte werd een schijfdiagram getoond van de verdeling van de verschillende ploegen verspreid over Europa. Onderstaand diagram laat zien hoe deze verdeling eruit ziet bij Agfa. Ongeveer twee derde van de 1900 arbeiders werkt in ploegen. Ik heb al eerder vermeld dat een vijfploegensysteem in België nog in een experimentele fase is. Het systeem is ook nog niet werkzaam bij Agfa en daarom staat dit systeem niet mee in het diagram. Onder het item geen ploegen worden zowel arbeiders met dagdienst verstaan als arbeiders die enkel een vroege dienst doen. Deze laatste categorie is echter in een minderheid van ongeveer zestig arbeiders over heel de firma. Vaak hebben deze mensen aangepast werk gekregen of past dit systeem hun goed. Het is anders weinigen gegeven om fit te zijn bij de vroege dienst, zo blijkt uit de vragenlijst.

Grafiek 8: Verdeling werkschema’s onder arbeiders. Bron: Statistiek arbeidsstelsel afdeling HR, Agfa.


Werknemers werken met de vroeg ploeg van 6:00 tot 14:00 u, met de late ploeg van 14:00 tot 22:00 u en met de nachtshift van 22:00 tot 6:00 u. Hoewel volgens de tips voor een ideaal ploegenrooster gesteld wordt dat men beter niet voor 7:00 u met de vroege shift begint, start bij Agfa de vroege ploeg om 6:00 u. Dit heeft echter een belangrijke reden. Onder andere via een Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO) is bepaald dat indien men om 7:00 u begint, er geen sprake meer is van ploegenarbeid, waardoor ook de premie voor ploegenarbeid vervalt. De diensten zijn achterwaarts geroteerd, ondanks er in het literatuurgedeelte beschreven staat dat een voorwaarts roterend schema beter zou zijn voor de algemene gezondheid. Een achterwaarts roterend schema (nacht → late shift → vroege dienst) geeft wel langere opeenvolgende uren verlof in tegenstelling tot het gezonder voorwaarts schema, vandaar deze keuze.
Het shiftsysteem waarin gewerkt wordt is bij Agfa regelmatig, dit wil zeggen dat een vast rooster herhaald wordt zonder rekening te houden met individuele wensen. De meeste arbeiders werken elke maand een blok nachten. Een rooster duurt vier weken voor hij terug herhaald wordt in een vierploegensystem en drie weken in geval van een drieploegenstelsel. Het voordeel van zo een regelmatig rooster is dat de werknemers tot een jaar op voorhand en zelfs langer weten welke shift ze wanneer moeten doen.
In volgend schema is het duidelijk dat arbeiders in een drieploegenstelsel nooit in het weekend werken. Dit is in theorie een pluspunt voor het sociaal leven. Ook is er veel meer regelmaat.


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

nachtshift

nachtshift

nachtshift

nachtshift

nachtshift

rustdag

rustdag

late shift

late shift

late shift

late shift

late shift

rustdag

rustdag

vroege shift

vroege shift

vroege shift

vroege shift

vroege shift

rustdag

rustdag

Tabel 2: Schema van een 3-ploegenstelsel. Bron: Patronenboek van Agfa.
De onderstaande tabel geeft weer hoe een normaal patroon van een arbeider in vier ploegen eruit ziet. Er wordt telkens zeven dagen dezelfde shift na elkaar gedaan. Dit maakt het wel zwaar zowel op fysisch vlak als op psychisch vlak. Voornamelijk zeven opeenvolgende nachten of vroege shiften zijn zeer vermoeiend, mede omdat er vrij weinig recuperatietijd is.


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

nachtshift

nachtshift

nachtshift

nachtshift

nachtshift

nachtshift

nachtshift

rustdag

rustdag

late shift

late shift

late shift

late shift

late shift

late shift

late shift

rustdag

rustdag

vroege shift

vroege shift

vroege shift

vroege shift

vroege shift

vroege shift

vroege shift

rustdag

rustdag

rustdag

Tabel 3: Schema van een 4-ploegenstelsel. Bron: Patronenboek van Agfa.

Ook werken arbeiders drie van de vier weekends in tegenstelling tot drieploegenmensen die geen weekends doen. Door de extra weekend toeslag is er een vrij groot verschil in premie voor arbeiders in een vierploegensysteem in vergelijking met arbeiders in een drieploegensysteem. Arbeiders in een vierploegensysteem hebben ongeveer 0,25 % van hun loon meer dan diegenen in een drieploegensysteem.


Soms valt het voor dat arbeiders van een bepaalde afdeling van vier naar drie ploegen moeten gaan omdat er te weinig werk is voor een vierploegensysteem. Als deze verandering meer dan drie weken op voorhand wordt gemeld, is er geen probleem. Maar als kort voordien er plotse wijzigingen zijn van vier naar drie ploegen worden enkele dagen dubbel betaald. Men compenseert dus het financieel verlies dat werknemers hebben door tijdelijk geen weekends te werken.
Per 1 april 2006 is er op de afdeling BG 1 (zie verder) een nieuw systeem ingevoerd. Al het personeel van die dienst werkt nu in een drie plus ploegensysteem. Dit systeem is vergelijkbaar met een drieploegensysteem, alleen moet men ook op feestdagen die in de week vallen, komen werken zodat er zonder onderbreking telkens vijf dagen op rij gewerkt wordt. De reden is dat een vierploegenstelsel niet echt meer nodig is. Bereidingen die 's vrijdags gemaakt worden, zijn nog stabiel tot maandagochtend en in het weekend kunnen bepaalde machines dan gereinigd worden zodat er niets geproduceerd wordt in het weekend en er geen bereidingen nodig zijn. Het nadeel is echter dat de weekendtoeslag hierdoor vervalt. Gedurende een jaar wordt er een overgangsmaatregel toegepast om dit verlies tijdelijk deels te compenseren zodat er afgebouwd kan worden. Hiertegenover staan dan wel vrije weekends. Toch kunnen werknemers gevraagd worden om in het weekend door te werken in geval van een defect aan een machine zodat de schade beperkt blijft en de firma geen klanten moet verliezen.
Alle werknemers op de GTI afdeling werken sinds vier jaar in een drieploegensysteem op 33 mensen na, die in een weekendploeg staan. Dit wil zeggen dat deze mensen enkel in het weekend komen werken maar ze hebben een twaalf uur durende shift. Zij hebben zelf voor deze regeling kunnen kiezen en zijn volgens het monitoraat zeer tevreden op alle gebieden. Deze mensen zijn niet bevraagd omdat zij uiteraard niet op medisch onderzoek komen in de week.
Agfa Gevaert bestaat in Mortsel uit vier grote afdelingen met onderverdelingen:


 • emulsiebereidingen (EB)

 • BG 1 (vroeger EB 1 maar nu ruimer dan enkel emulsiebereidingen)

 • LO 1

 • aanzet

 • rijpfabriek

 • EB 2

 • onderlaagafdeling (met PET of polyethyleentereftalaat

als basis, vandaar ook PET-afdeling genoemd) nu samen POGZ

 • gietzalen

 • confectie

 • GTI (Group Technical Imaging)

 • Grafische

In de afdeling emulsiebereidingen worden de grondstoffen aangemaakt en halffabrikaten gemengd die dienen om de PET-film mee te begieten. Van de rijpfabriek gaan de bereidingen rechtstreeks via tankwagens naar EB 2 of worden ze onder de vorm van een vaste stof in zakken opgeslagen in een kelder als reserve. POGZ (Productie van onderlaag en gietzalen) produceert 'master rollen' kwaliteitsfilm bestaande uit een onderlaag en een emulsielaag. Confectie is de laatste fase van het productieproces dat bestaat uit het verwerken van de gegoten filmrollen tot verkoopsklare producten, die naar de klant worden verzonden. Via een proces van snijden, kappen, bobineren en verpakken, worden filmrollen bewerkt tot bruikbare verkoopseenheden.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Lichaamsbeweging
 • Lopende experimenten
 • Ploegenregeling bij Agfa Gevaert

 • Dovnload 346.8 Kb.