Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Julie De Maeyer Scriptie ingediend voor het behalen van het diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde optie Sociale Verpleegkunde

Dovnload 346.8 Kb.

Julie De Maeyer Scriptie ingediend voor het behalen van het diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde optie Sociale VerpleegkundePagina8/11
Datum30.06.2017
Grootte346.8 Kb.

Dovnload 346.8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2Vragenlijst over ploegen afgeleid van de SSI

2.1Voorstelling en doel


De vragenlijst is een vertaling en een verkorte versie van de SSI. Dit is de Standard Shiftwork Index (zie bijlage p. 67), een standaardlijst die door het Amerikaans Shiftwork Research Team onder leiding van Prof. E.S. Folkard D. Sc. opgesteld is geweest in 1995. De vragenlijst heb ik ingekort op basis van wat ik wou onderzoeken: vooral het fysisch aspect, met nadruk op het algemeen energiegevoel, de slaap en ziekten ten gevolge van shiftwerk, het psychisch aspect waaronder werkvoldoening, concentratie, depressie, en het sociaal aspect vrijetijdsbesteding. Ik heb de vragen die in de handleiding voor verwerking beschreven stonden behouden omdat deze vragen een degelijk en betrouwbaar resultaat geven. Ik heb het hoofdstuk over coping weggelaten omdat dit niet tot mijn persoonlijke prioriteiten behoorde. Standaardlijsten specifiek voor shiftwerk heb ik in Belgi├ź niet gevonden, wel voor stress en aanverwante thema's. Ik heb gekozen voor deze lijst omdat hij gestandaardiseerd is en echt ingaat op mogelijke fysieke, psychische en sociale problemen ten gevolge van shiftwerk. En dit is juist wat ik met deze studie wou nagaan. Omdat er in de literatuur veel informatie beschikbaar is over het feit dat ploegenarbeid ongezond is en er veel klachten zijn op alle gebieden, leek het mij interessant om een steekproef te doen bij ploegenarbeiders in het bedrijf waar ik stage liep: Agfa Gevaert. Een andere reden om dit te onderzoeken, was het feit dat vanaf 1 januari 2006 de Wet van 16 juli 2004 in dit bedrijf van kracht ging. Dit had tot gevolg dat enkele arbeiders die nog geen specifiek risico liepen en dus amper op periodiek onderzoek moesten komen nu toch driejaarlijks moeten onderzocht worden omdat ploegenarbeid op zich nu als risico beschouwd wordt.
De door mij verkorte vragenlijst is opgedeeld in vier grote items. Eerst wordt naar algemene informatie van de ploegenarbeiders gevraagd. Hier wordt ook gedetailleerd ingegaan op hun shift. Een tweede onderdeel gaat over slaap. Een derde stuk gaat de gezondheid en het welzijn van de ploegenarbeiders na. Tot slot wordt er in een vierde sectie gepolst naar de sociale situatie en het gezinsleven.

    2.1.1 Algemene informatie en de shift in detail


Eerst diende de leeftijd, het geslacht en de burgerlijke staat en hun dossiernummer te worden ingevuld. Indien ze een partner hebben, werd gevraagd hoe hij/zij zich voelt bij het feit dat hun vrouw/man in shiften staat. Vervolgens ging het over het aantal jaar dat men al heeft gewerkt, al dan niet in shiften, en hoeveel uur men per dag presteert. De volgende twee vragen heb ik zelf in het leven geroepen, omdat dit louter het bedrijf Agfa Gevaert betreft. De eerste vraag was om te weten of de man arbeider, ploegbaas of polypool is. Dit laatste is iemand die op verschillende plaatsen werkt, afhankelijk van de noden op een afdeling. Bij Agfa wordt er ook in het donker gewerkt. Vandaar stond deze vraag er tussen om zo eventueel een verband te kunnen leggen bij medische, psychische en sociale problemen met het al dan niet werken in het donker. Bij de shift in detail werd verder gegaan met de vraag wanneer elke shift begint en eindigt. Dan kwam het vervoer aan bod: hoelang zijn de werknemers met welk vervoermiddel onderweg. Ook hier moest een antwoord aangepast worden aan het bedrijf omdat velen zich met de Agfa-bus verplaatsen. De volgende vragen dienden om inzicht te verwerven in de structuur en de regelmaat van het ploegensysteem en of men inspraak heeft in dit rooster en hoe men er zich bij voelt. Nadien werd gepeild naar de fysieke en mentale belasting, hoe men tijdsdruk en emotionele stress ervaart. Vervolgens werd naar de hoofdredenen om voor shiftwerk te kiezen en naar hun eigen voor- en nadelen van shiftwerk gevraagd. Ook of deze voor- en nadelen tegen elkaar opwegen, werd nagegaan en of men liever in daguren zou staan. Tot slot van dit hoofdstuk werd onderzocht of men algemeen voldoening heeft van het werk op zich.
   1. Slaap en vermoeidheid


Eerst werd gevraagd of de ploegenarbeiders tussendoor dutjes doen. Vervolgens kon de werknemer invullen hoeveel uur slaap hij naar eigen gevoel nodig heeft. De volgende vragen zijn analoog opgesteld. Per vraag werd onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten shiften. De vragen luidden: Hoe voelt u zich bij de hoeveelheid slaap die u normaal hebt? Hoe goed slaapt u normaal? Hoe uitgerust voelt u zich bij het opstaan? Wordt u soms eerder wakker dan voorzien? Hebt u soms moeite om in slaap te vallen? Neemt u slaapmedicatie of alcohol om u te helpen inslapen? Voelt u zich moe? Het onderdeel over slaap werd afgesloten met de bevraging hoe men zich globaal meestal voelt.
   1. Gezondheid en welzijn


Dit item begon met enkele stellingen over de gezondheid die de werknemer moest beoordelen voor zichzelf. Dan werd er bepaald of er ziekten of problemen door de arts vastgesteld zijn ontstaan ten gevolge van shiftwerk. Overeenkomstig werd nagegaan of de werknemer in ploegen medicatie neemt die hij voor de ploegenarbeid niet nam. Nadien werd naar het alcohol- en tabakverbruik gevraagd. De volgende vragen gingen over hoe men zich de laatste weken voelt, dit is om mogelijke depressie of burn-out op te sporen.
   1. Sociale situatie en gezinssituatie


Dit hoofdstuk werd zeer bondig ondervraagd. Het ging over het feit of men tevreden is met de vrije tijd die overblijft voor bepaalde sociale activiteiten. De laatste vraag waarin men moest aanduiden wat voor hem minder of niet van belang is, diende om een betere kijk te krijgen op de items waar men weinig tijd voor heeft en het ook spijtig vindt dat men er geen tijd voor heeft. Want het heeft bijvoorbeeld niet zo veel zin om te weten dat iemand geen tijd overhoudt voor volwassenonderwijs als die persoon daar helemaal niet in geïnteresseerd is.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • 2.1.1 Algemene informatie en de shift in detail
 • Slaap en vermoeidheid
 • Gezondheid en welzijn
 • Sociale situatie en gezinssituatie

 • Dovnload 346.8 Kb.