Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Juridische omgeving

Dovnload 6.72 Kb.

Juridische omgevingDatum13.11.2017
Grootte6.72 Kb.

Dovnload 6.72 Kb.

JURIDISCHE OMGEVING

Welke handeling van henk valt onder het privaat recht?


a. Henk sluit met zijn werkgever een concurrentie beding

Minimum start kapitaal Bv.


a.18000

Wanneer is het instellen van een ondernemingsraad verplicht


a. Bij minstens 50 medewerkers

Wat is het kenmerk van een meerzijdige rechtsbehandeling


a. Dat is een rechtshandeling waarbij aan beide zijden rechten en plichten ontstaan

antikreuk spuitbus op de markt


a. Nee de omstandigheden van dit geval zullen aantonden dat er geen bedrog is gepleegd. Ze had maar beter moeten opeletten

Wie kan de status van een bv veranderen:


a. De algemene vergadering van aandelhouders

Feestje, niet helemaal fris volgende dag. Etalage zag ze 45 ipv 450 dan is er sprake van  1. Discrepantie tussen wil en verklaring en komt de overeenkomst niet tot stand, omdat de klant had moeten weten dat er een fout was gemaakt (geen gerechtvaardigd vertrouwen)welke van de volgende rechten kan volgens de wet alleen op zaken worden gevestigd
a. Het recht van eigendom

ans mag paardrijden op de weilanden van han. En haar paard mag ook grazen tijdens het rijden. Welk recht krijgt ans:


a. Een persoonlijk recht

geef aan welke van de onderstaande kwalificaties niet juist is. Het hypotheekrecht op een boerderij met schuren en landbouwgrond is:


a. Een relatief recht

vlak voor de inschrijving blijkt dat henk de koopsom niet kan betalen. De koop wordt ontbonden. Wat is klaas ten opzichte van het door henk gebouwde:

a.hiervsan is klaasd eigenaar:

welke absolute rechten kan je zowel op een zaak als op een vermogensrecht vestigen:


a. Het recht van vruchtgebruik. Het pandrecht en het hypotheek recht

constitutem possessiosorium heeft betrekking op de situatie dat


a. Een eigenaar wordt houder

de levering van een roerende zaak vindt plaats door:


a. Feitelijke overgave

wat is geen absoluut recht:


A. Bezit

iemand die een vordering tot schadevergoedingop grond van onrechtmatige daad instelt hoeft niet te bewijzen dat:


a. Er geen rechtvaardigingsgrond voor de daad bestond.

Wat zijn de vereisten voor schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad:


a. Onrechtmatigheid, toerekening, schade, en causaal verband

Waarom is het arrest lindenbaum cohen zo belangrijk voor het leerstuk van de onrechtmatige daad.


a. Voor het eerst werd een beroep op de zorgvuldigheidsnorm gehonoreerd

Welke rol heeft gevaaretting met betrekking tot het leerstuk van de onrechtmatige daad:


a. Iemand pleegt een onrechtmatige daad wanneer een gevaar in het leven wordt geroepen waarmee een normaal denkend mens geen rekening hoeft te houden

wat voor een soort aansprakelijkheid heeft de producent van een product als blijkt dat er schade is onstaan door een gebrek in zijn product:


a.Risico aansprakelijkheid

Wat wordt bedoeld met causaal verband in de leer van de onrechtmatige daad


a. Een rechtstreeks verband aanwezig tussen schade en onrechtmatige daad

een derde-verkrijger wordt beschermd tegen


a. De beschikkingsonbevoegdheid van zijn voorganger

Wat is het verschil tussen het verbintenissenrecht en het goederenrecht:


a. Bij het verbintenissenrecht staat de juridische relatie tussen 2 personen centraal en bij het goederenrecht staat het object centraal

wat is attributie:


a. in de grondwet is vermeld welke staatsorganen wetgevende bevoegdheden hebben
De rechter is leidelijk. Wat betekent deze uitspraak:
a. Hij is niet op zoek naar de materiele waarheid over wat er is gebeurd.

wat is een comparitie van partijen?


a. De partijen moeten bij de rechter komen voor overleg

waarom hebben klassieke grondrechten niet altijd absolute werking


A. Klassieke grondrechten kunnen met elkaar botsen en dan zal er gekozen moeten worden

moet je je altijd laten vertegwoordigen in een civiel proces:


a. Ja alleen bij de sector kanton hoeft dat niet

wat is een wet in formele zin


a. Een wet die afgevaardigd wordt door de regering de Staten-generaal

wat bepaalt de absolute competentie van de rechter


a. De aard van het geding en de hoogte van de vordering


Dovnload 6.72 Kb.