Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kandidaatstelling voor vaste benoeming / uitbreiding vaste benoeming / mutatie in een wervingsambt aangetekend te versturen uiterlijk op 15 december 2018

Dovnload 66.54 Kb.

Kandidaatstelling voor vaste benoeming / uitbreiding vaste benoeming / mutatie in een wervingsambt aangetekend te versturen uiterlijk op 15 december 2018Datum10.01.2019
Grootte66.54 Kb.

Dovnload 66.54 Kb.KANDIDAATSTELLING VOOR VASTE BENOEMING / UITBREIDING VASTE BENOEMING / MUTATIE IN EEN WERVINGSAMBT

Aangetekend te versturen uiterlijk op 15 december 2018

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Agatha-BerchemKoning Albertlaan 33

1082 Sint-Agatha-Berchem

(Toepassing van art. 30 tot en met art.36 van het Decreet van 27 maart 1991, zoals gewijzigd, betreffende rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs)

Ondergetekende (voornaam, naam en adres van het personeelslid)

Telefoon:

Geboren op:

Ik ben in het bezit van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel strafregister moet verwijzen naar artikel 596, tweede lid van het wetboek van Strafvordering (596.2 SV) of volgende uitdrukkelijke vermelding bevatten: Uittreksel strafregister gevraagd om een activiteit uit te oefenen die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden op de ingangsdatum van de vaste benoeming en wordt in bijlage toegevoegd.

Ik voeg bij deze kandidaatstelling een uittreksel uit het strafregister dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Tewerkgesteld in de school/scholen (naam en adres):

stelt zich, verwijzend naar het bericht “MEDEDELING INZAKE DE PROCEDURE NAJAAR 2018 (CAO XI) - BENOEMINGSRONDE 2”, bij deze kandidaat voor een vaste benoeming in een wervingsambt op 1 januari 2019 in volgende vacante betrekking(en):

(Tabel met automatische kolombreedte: wordt breder bij invullen op PC)


Code vacature

Ambt

Vak(ken)

(indien van toepassing)Volume

../..


../..


../..


../..


../..


../..


../..


../..

Datum: Handtekening:


  • KANDIDAATSTELLING VOOR VASTE BENOEMING / UITBREIDING VASTE BENOEMING / MUTATIE IN EEN WERVINGSAMBT Aangetekend te versturen uiterlijk op 15 december 2018
  • Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden op de ingangsdatum van de vaste benoeming en wordt in bijlage toegevoegd.
  • (Tabel met automatische kolombreedte: wordt breder bij invullen op PC)

  • Dovnload 66.54 Kb.