Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Katedra nederlandistiky

Dovnload 0.81 Mb.

Katedra nederlandistikyPagina2/4
Datum28.10.2017
Grootte0.81 Mb.

Dovnload 0.81 Mb.
1   2   3   4

2.3 Belangrijkste didactische ideeën en boeken van J.A. Comenius

Comenius was één van de grootste auteurs van didactische boeken in de Tsjechische geschiedenis. Hij heeft een nieuwe vorm van opleiding en onderwijs geïntroduceerd. Hij heeft de basis van het nieuwe onderwijs in Europa gelegd en die methoden worden gebruikt tot op de dag van vandaag. Ik zal me in dit deel bezighouden met de belangrijkste didactische boeken die hij heeft geschreven.

Didactica Magna – dit is een werk over methoden, die de leraar kan gebruiken. In dit werk heeft hij een nieuw systeem van onderwijs geïntroduceerd (zie voorgaande pagina, alinea 2.2.2). Het systeem was revolutionair in deze periode en is heel bekend geworden.

Didactica – in dit boek ligt de nadruk op onderwijs, dat iets te maken heeft met kunst . Comenius heeft dit boek in het Tsjechisch geschreven, maar het werd meer populair in het Latijn. In dit boek bepaalt hij de principes van het algemene onderwijs (zie voorgaande pagina, alinea 2.2.3). De methoden, die geïntroduceerd werden in dit werk, zijn revolutionair, want Comenius wilde ook de scholen kosteloos maken zodat iedereen dezelfde kans had om een hogere opleiding te volgen.

Analytische didaktiek – stap voor stap heeft Comenius de basis van didactiek uitgelegd in Analytische didaktiek. Comenius wilde de methoden aan leraren tonen aan de hand van makkelijke punten die snel gevolgd en gebruikt kunnen worden.

2.4 Comenius’ laatste jaren in Amsterdam

Comenius heeft in Amsterdam gewoond van 1656 tot 1670. Eerder had hij ook Groningen, Utrecht, Maastricht en andere Nederlandse steden bezocht. Er wordt gezegd dat de veertien laatste jaren zijn beste jaren waren. In deze periode heeft hij veel van zijn belangrijke boeken geschreven. De burgemeesters van Amsterdam hebben aan Comenius 800 gulden per jaar gegeven als een uitbetaling voor zijn pedagogische boeken. Dankzij deze betaling heeft hij heel vaak zijn boeken veranderd of herschreven. De uitbetaling was ook bedoeld als salaris voor zijn activiteiten op het Amsterdamse gymnasium waar Comenius lessen Latijn heeft gegeven. Latijn was eigenlijk het meest interessant voor Comenius. Al zijn boeken waren bedoeld als een bewijs dat Latijn geen dode taal was. Daarom heeft Comenius het proces van leren veranderd. Vroeger hebben bijvoorbeeld jezuïten een bepaalde taal geleerd door een bepaalde tekst uit het hoofd te leren en daarna hebben ze dat geänalyseerd en vertaald. Comenius´ idee was iets heel anders. Daarom heeft hij eerst Janua lingvarum reserata geschreven. Het was een boek met duizend voorbeeldzinnen in het Latijn, die studenten moesten leren. Daarna konden de studenten woorden in de zinnen aanpassen en veranderen. In principe is dat heel vergelijkbaar met de basis van Spreken is Zilver... Studenten leren ook vorbeeldzinnen en daarna verwisselen ze gewoon bepaalde woorden. Grammaticale structuren werden behouden, maar woorden waren veranderlijk. Het boek had ook nog een specifieke functie – het was ook een encyclopedie. De voorbeeldzinnen bevatten ook encyclopedische informatie.Terwijl de studenten leerden, bleef in hun geheugen dus niet alleen de grammaticale structuur van de zin, maar ook de betekenis. Het tweede deel was Orbis Sensualium Pictus en was eigenlijk een vervolg van Janua lingvarum reserata. Het verschil tussen deze twee boeken is, dat Orbis Sensualium Pictus ook afbeeldingen bevat. De informatie in dit boek was ook encyclopedisch en de studenten werkten volgens hetzelfde proces als in Janua lingvarum reserata, en ze konden de informatie ook onthouden met behulp van de afbeeldingen. Het derde deel was Schola ludus seu encyclopaedia viva en dit boek had dezelfde informatie als de vorige twee, maar het werd geschreven als een toneelstuk (zie alinea 2.5 Schola ludus seu encyclopaedia viva). Dit deel was geschreven in Nederland en daarom wordt gezegd dat Nederland een inspiratie voor Comenius was voor zijn belangrijkste boeken. Het werd in 1654 gedrukt door Abraham van den Berge (het is niet zeker of hij Berge of Burg heette) toen Comenius op bezoek in Nederland was.

Comenius was ook heel speciaal vanwege zijn ondertekening. Meestal ondertekende hij als: Moravisch geboren, Tsjechisch gesproken, als theoloog gewerkt. De laatste boeken ondertekende hij als: De Moravische gast in Holland. Het is ook belangrijk om te zeggen dat Comenius heel trots was op het feit dat hij uit Moravië kwam. Tsjechië bestaat uit drie gebieden, namelijk Moravië, Bohemië en Silezië. Voor schrijvers van deze periode was het heel belangrijk om te zeggen, uit welk gebied ze komen en meestal was het bedoeld als een handtekening.

Andere belangrijke boeken die hij in Amsterdam heeft geschreven zijn:

Opera Didactica Omnia - geschonken aan “De wijse raad van Amsterdam”. Het boek werd door Lawrence van de Geer gefinancierd.

Lux in tenebris – dit boek was gesteund door vrienden van Comenius uit Engeland. In Nederland was het eigenlijk niet populair en werd het bekritiseerd.

2.5 Schola Ludus seu encyclopaedia viva

Schola Ludus is een idee van leren met methoden die lessen spannender maken. De bedoeling is om encyclopedische zaken sneller te leren. Schola Ludus bestaat uit acht verhalen over koning Ptolemius. Vier studenten, Plato, Eratosthenes, Apollonios en Plinius, tonen aan de koning hun kennis, die ze hebben verkregen door hun studie. In het eerste verhaal gaat het over natuur, in de tweede over een de mens, het derde over ambachten, het vierde stuk over het leven in de laagste klasse, het vijfde over universitair onderwijs, in het zesde verhaal ligt de focus op morele zaken, in het zevende op het familieleven en het dorp en in het laatste stuk gaat het over religie en kerk. Gelijktijdig is Schola Ludus ook bedoeld als studentenboek, want als de studenten het boek lezen, leren ze ook nieuwe zaken. De bedoeling is om meer interessante lessen te hebben en ook om motivatie op te bouwen. De naam Schola Ludus – School met het spelen – betekent dat het leren en studeren ook plezierig voor een student moet zijn. Het idee van Jan Amos Comenius in dit boek is bekend over de hele wereld tot de dag van vandaag en wordt gebruikt in bijna elk onderwijs. Deze methode wordt ook gebruikt in de methode Spreken is Zilver... .

2.6 Ideeën en grote invloed op het huidige onderwijs

Jan Amos Comenius heeft zonder twijfel de oude pedagogische theorieën veranderd tijdens zijn leven. Voordat hij met de nieuwe ideeën kwam, konden alleen maar de rijke studenten studeren en toch was het hard werk. Het probleem was, dat de studenten alles moesten memoriseren, anders konden ze hun studies niet afronden. Veel theorieën, van Jan Amos Comenius worden tegenwoordig gebruikt.

Comenius wilde ook voorrang aan praktijkonderwijs geven. Het is waar dat als studenten de kenis in de praktijk gebruiken, ze dat altijd op een meer makkelijke manier onthouden. Daarom heeft Comenius het idee van de simulatielessen geïntroduceerd. Dit idee wordt heel vaak in de lessen gebruikt. Het gaat om dynamieke lessen, die moeten snel door de studenten opgelost worden. Dat betekent, zoals Comenius heeft gezegd, dat de leraar de juiste omstandigheden moet creëren om studenten te motiveren. De leraar moet de situatie uitleggen, bepalen wat kan en wat niet kan en de studenten om het probleem op te lossen. Dan kunnen we zien dat de studenten proberen iets op te lossen en ze maken actieve ideeën van de passieve geleerde kennis. De idee van Comenius was, dat bijvoorbeeld ambachtslieden geen theorië nodig hebben, maar ze moeten hun werk oefenen. In de lessen, waar de studenten een vreemde taal leren, creëert de leraar een situatie, bijvoorbeeld „Op markt“ en de studenten moeten dan iets kopen en verkopen, conversatie stimuleren, vragen stellen en alle passieve kennis activeren.

Wat Comenius ook zei, en ik wil het graag citeren, is: „Als men meer kennis verwerft maar minder morele principes toont, heeft hij meer verloren dan gewonnen.“ 6 Dat betekent dat de rol van de leraar ook inspiratief in een morele context moetzijn. Als de studenten Nederlands leren, dat het in België normaal is om drie keer te kussen, moeten ze dat respecteren. Een andere voorbeeld kan zijn, dat de mensen in België en Nederland Sinterklaas vieren. De studenten moeten met dat feit rekening houden.

2.7 Comenius’ principes en Spreken is Zilver...

Het is waar dat Jan Amos Comenius een nieuwe vorm van leren heeft geïntroduceerd en het is moeilijk om zich voor te stellen hoe het eerder was. In elk leerboek, op elke school en in elk instituut van het onderwijs, gebruiken we methoden van hem. Ook in Spreken is Zilver... kunnen we deze principes zien.

1. Principe van illustraties – het plaatjesboek is een heel goed voorbeeld van het gebruik van illustraties in Spreken is Zilver... . De illustraties zijn plaatjes, die men op een makkelijke manier kan onthouden. Samen met een gesprek worden nieuwe woorden onthouden. Het plaatjesboek is op dit principe gebasseerd.

2. Principe van systematische samenhang – Dit principe betekent dat er een logisch systeem moet zijn. We kunnen niet in de eerste les de woordenschat, gebruikt in justitie bijvoorbeeld, leren. Daarom moeten we met simpele kennis beginnen en het niveau langzaam opbouwen. Dit systeem kunnen we ook in Spreken is Zilver... zien. Als we Spreken is Zilver..., Module 1 en Spreken is Zilver..., Modul 2 vergelijken, kunnen we zien, dat de woordenschat, grammatica en ook andere structuren moeilijker zijn. Bijvoorbeeld in de oefening Wat hoort er niet bij? moeten de studenten een woord doorstrepen, dat geen logische verbinding heeft met andere woorden. In Module 1 strepen ze gewoon dat woord door, maar in Module 2 moeten ze ook uitleggen, waarom ze het gedaan hebben en waarom het woord geen logische verbinding met de andere woorden heeft.

3. Principe van activiteit – Het principe van Spreken is Zilver... ligt niet precies op dezelfde basis als Comenius´ principe van activiteit. Volgens Comenius moeten studenten de passieve kennis in actieve kennis omzetten. Maar Spreken is Zilver... is meer gebasseerd op het opbouwen van passieve kennis. Dat betekent dat Spreken is Zilver... de student helpt passieve kennis op te bouwen, maar daarna moet de student het activeren en de beste manier is praten. Met praten moeten studenten denken aan de passende woordenschat en met dit proces activeren ze hun kennis.

4. Principe van duurzaamheid – Als we iets geleerd hebben, moeten we het ook onthouden. Dit principe betekent, dat de student altijd de kennis moet oefenen en herhalen. Het is dezelfde basis als de oefeningen Wat hoort er niet bij?. Bijvoorbeeld het woord, dat in de tweede of derde les is geleerd, wordt in dezelfde oefening, maar pas in les vijftien, herhaald.

5. Principe van toereikendheid – Dit betekent, dat het boek ontwikkeld is voor een specifieke leeftijd. Mensen, die 30-jaar oud zijn, kunnen niet een boek voor 3-jaar oude kinderen gebruiken, en vice versa. Spreken is Zilver... was ontwikkeld voor studenten die nog op de middelbare school zitten, maar toch kan het een klein verschil zijn met de studenten op universiteiten. Universitair onderwijs heeft ook wetenschappelijke woordenschat nodig. Studenten moeten hun scripties schrijven en sommige woorden vinden ze in Spreken is Zilver... niet.

3. ANALYSE VAN DE OEFENINGEN GEBRUIKT IN SPREKEN IS ZILVER...

3.1 Methoden bepalen de soort oefeningen

Spreken is Zilver... heeft zijn basis in ‘Leer als een kind’. Kinderen leren hun moedertaal van hun ouders. Ze luisteren eerst naar hun ouders, daarna proberen ze het te zeggen en als ze het kunnen zeggen, moeten ze het herhalen. Dat is hetzelfde proces als Siel van der Ree met zijn team gekozen heeft voor Spreken is Zilver... Spreken is Zilver... is gebasseerd op de Audio-Lexicale methode. Vogens mij kunnen we echter meer methodes met Spreken is Zilver... vergelijken. Er is een groot scala aan methoden. Deze methoden zijn7:

 • Methode met het gebruik van grammatica en vertalingen

 • Directe methode

 • Gemengde methode

 • Audio-Orale methode

 • Audio-Visuele methode

 • Structureel wereldwijde audiovisuele methode - SWAD

 • Situatie methode

 • Natuurlijke methode

 • Reageren op het bewegen methode

 • Methode op basis van een begrip

 • Gemeenschappelijke methode

 • Suggestopedical methode

 • Geïntegreerde benaderingen

 • Comunicatiemethode

Verder kunnen we inductieve en deductieve methoden voor het leren van de vreemde taal onderscheiden. Deze methoden zijn verschillende manieren van kennismaking met nieuwe informatie.

De deductieve methode is gebaseerd op eerst een les van een docent, die alles over een bepaald onderwerp vertelt. Daarna oefenen de studenten de nieuwe informatie, die ze van de docent hebben gehoord, en later moeten ze de kennis weer aan de docent vertellen tijdens de examens.

De inductieve methode is gebaseerd op onderzoek gedaan door de studenten. Ze moeten dan hypotheses creëren, die ze daarna proberen te gebruiken in bepaalde situaties.

In Spreken is Zilver... worden beide methoden gebruikt. De studenten hebben eerst een les waar ze informaties van een docent horen (en dus deductieve methode) maar later proberen ze de informaties en kennis te gebruiken in bepaalde situaties (inductieve methode).

3.1.1 Methode met gebruik van grammatica en vertalingen

Wat betreft de eerste methode met het gebruik van grammatica en vertalingen, heeft Jan Amos Comenius een heel negatieve mening. De methode is gebaseerd op kennis van de grammatica. De basis van deze methode is Synthesis en Deductie. Studenten kennen dan wel gramaticale structuren, maar ze kunnen niet vloeiend praten. Daar had Jan Amos Comenius al 350 jaar geleden kritiek op. Volgens hem moeten studenten eerst makkelijke zaken leren, en daarna moeilijke. Ze moeten eerst iets leren dat bekend is, en daarna zaken die ze niet kennen. Verder gebruikt hij het principe van het cyclische en spirale syteem; dat betekent herhaling. Jan Amos Comenius was een voorstander van inductie, een grote kennis van de woordenschat en wat betreft de volgorde van het leren, eerst luisteren, dan schrijven, lezen en tenslotte spreken. Spreken is Zilver... is gebasseerd op een soortgelijk proces. Ze moeten alles vaak herhalen, ze moeten het deductief leren, en daarna inductief kennen, ze luisteren en lezen eerst, en daarna komt schrijven en praten.

3.1.2 Directe methode

De directe methode is in 1882 door Wilhelm Viëtor ontwikkeld in Der Sprachunterricht muss umkehren8. In deze methode krijgt spreken voorrang boven luisteren, schrijven en lezen. Het doel van de directe methode is een intuitieve kennismaking met nieuwe informatie. De studenten mogen geen woordenboeken gebruiken, ze moeten comuniceren bijvoorbeeld door objecten aan te wijzen. Deze methode wordt ook gebruikt in Spreken is Zilver..., maar tijdens de eerste lesen. Er zijn oefeningen zoals: Wijs het raam aan. Daarna moet de student intuitief weten dat het raam een raam is, en het wijzen en de beweging van de vinger bepaalt welk object het raam is. Spreken is Zilver geeft aan spreken geen voorrang, maar het gaat erom intuïtieve kennis op te bouwen. Op een vergevorderd niveau in Spreken is Zilver...wordt de directe methode niet meer gebruikt.

Een voorbeeld (Spreken is Zilver..., Module 1, Les 1, pagina 10, oefening 7 – De docent geeft aan…, …. de cursist voert uit. Daarna lezen.)

T.P.R. Eerst het boek sluiten en luisteren naar de docent

7. De docent geeft aan… De cursist voert uit. Daarna lezen.

Wijs aan:

Beeld uit:

Voer uit:


 • De cursist

 • De deur

 • De automaat

 • De conciërge

 • A staat op, gaat naar de prullenmand en gaat weer zitten

 • Het boek

 • De stoel

 • De cursist luistert

 • De man drinkt een kopje koffie

 • B staat op, loopt naar C en gaat weer zitten

 • De tafel

 • De kraan

 • Het raam

 • C blijft zitten en zwaait ´dag´ naar D

 • Het bord

 • De docent

Plaatjes


 • De cursist doet zijn boek open

 • D staat op, zegt ´dag´ naar C en zwaait er bij

 • E staat op en zegt ´Ssst´ naar F

 • De prullenbak

 • Het bekertje

 • De man/vrouw rookt een sigaret

 • F blijft zitten en zegt ´Ssst´ terug

 • Een gulden
 • G staat op en loopt naar de lerares.

 • Waar is de klok?

 • Wie heeft een horloge?
 • De lerares gebaart naar G: ´Ga zitten´ en daarna ´Opstaan´.

 • G staat op en loopt naar zijn/haar plaats.

3.1.3 Audio-Orale methode

Deze methode gebruikt audio en orale principes en is gebaseerd op het Amerikaanse structuralisme en behaviorisme. De studenten leren eerst grammaticale structuren en dan de woordenschat. De principe van deze methode is, dat studenten, die een taal leren, gewoontes creëren en ze moeten de slechte gewoontes minimaliseren. Dat kunnen we op pagina 11 in Spreken is Zilver...zien. Comenius’ idee was om passieve kennis in actieve om te zetten. De bedoeling van deze oefening is om kennis te gebruiken en dus in de praktijk te brengen.

Een voorbeeld (Spreken is Zilver..., Module 1, Les 1, pagina 11, oefening 9 – Vul in en kies uit, oefening 10 – Vul in)

Vul in en kies uit.

Moeten – zegt – koop – kijken – rookt – zeggen – gaat – doet – luisteren – praten – koopt – zeggen

 • De man _____ naar school.

 • De docent _______ zijn boek open.

 • De lerares ______: ´Goedemorgen.´

 • De cursisten _______ in hun boek.

 • De stoel ______ op tafel.

 • De cursisten ______: ´Dag, tot ziens!´

 • De lerares _______ en sigaret.

 • Bij de conciërge ________ je thee.

 • In de koffieautomaat _____ moeten twee kwartjes.

 • Docenten __________ : ´Ssst!´

 • De cursisten _______ niet, zij ______.

 • Je ________ ook koffie bij de conciërge.3.1.4 Audio-Visuele methode

In de audio-visuele methode leren de studenten structuren, niet alleen maar de woorden. Grammaticale vormen zijn al gebruikt in zinnen, en dus zijn ze niet geklasseerd. De basis van deze methode is een dialoog, die door een film, pantomime of dramatisatie, uitgelegd wordt. De studenten leren een vloeiende spraak, uitspraak en ook intonatie. De basis van deze oefening is precies wat Comenius geïntroduceerd heeft. Zijn idee van stimulatie van bepaalde situaties heeft precies dezelfde bedoeling als deze oefening. Deze methode heeft volgens specialisten een positieve invloed op studenten, en dus wordt het heel vaak gebruikt. In Spreken is Zilver... wordt deze methode ook gebruikt.

Het beste voorbeeld is het plaatjesboek en luisteroefeningen. Studenten luisteren naar opnames en kijken naar de plaatjes, en dus hebben ze ook visuele en audioles.

Een voorbeeld (Spreken is Zilver..., Modul 1, Les 1, Deel 9, pagina 8)Zinnen, die twee keer na elkaar worden gelezen en waarnaar de student luistert:

Audio LES 1, 11:15
1. De lerares rookt in de kantine.

2. De vrouw rookt ook in de kantine.

3. Een man rookt niet. De man drinkt thee.

4. Het is half twaalf.

5. De bel gaat. De pauze is afgelopen.

6. De studenten gaan naar de klas.

7. De les begint weer.

8. De lerares doet het boek open.

9. De vrouw doet het boek open.

10. De man doet het boek ook open.

11. De klas doet het boek open.

12. De lerares leest voor: zeven en sigaret.

3.1.5 Comunicatiemethode

Deze methode is de belangrijkste in modern onderwijs. De comunicatiemethode staat tegenover de methode van grammatica en vertaling, want de focus ligt meer op de comunicatieve vaardigheden. Volgens de methode met gebruik van gramatica en vertalingen kunnen studenten snel een taal spreken, maar ze hebben bijna geen comunicatievaardigheden. Het doel van deze methode is het verstaan en begrijpen van nieuwe informatie. Het is ook belangrijk om voorzichtig het niveau te bepalen, want anders kan een docent of leraar een te hoog niveau kiezen – dat betekent dat de studenten het niet meer kunnen begrijpen en dus volgen. Het kan ook te makkelijk zijn. Dat is precies het Comenius principe van toereikendheid. Deze methode wordt ook gebruikt in Spreken is Zilver... .

Een voorbeeld (Spreken is Zilver..., Modul 1, Les 1, pagina 12, oefening 12 – Luister, speel en lees)

Luister Speel ... en lees

Een man gaat naar school. Een vrouw gaat naar school. Het is ...... uur. De bel gaat. De lerares zegt: ........... De les begint. De lerares zegt ook: ´De les begint.´ Zij zegt: ´Zet de stoelen achter de tafel, alstublieft.´ Een man praat nog. De lerares zegt:

´Sssst!! ... We beginnen. Les één!´ Zij zegt: ´Één: een school, een school. Twee: de school, de school. Drie: dit is een man, een man. Vier: de man, de man. Vijf: en dit is een vrouw, een vrouw. Zes: de vrouw, de vrouw. Zeven: de vrouw gaat naar school.

Acht: de man gaat ook naar school. Negen: kijk, een lerares, een lerares. Tien: de lerares, de lerares´. De bel gaat. Het is pauze. De man gaat naar de gang. De man rookt een sigaret. De conciërge zegt: ´In de gang mag je niet roken´. Hij .....

3.1.6 Audio-Lexicale Methode

Volgens de auteurs van Spreken is Zilver... is het leerboek alleen gebasseerd op de audio-lexicale methode. Ik denk dat we ook andere methoden in Spreken is Zilver... kunnen onderscheiden (zie alinea 3.1). De audio-lexicale methode bestaat uit de basis van luisteren en lezen. De docent is de hoofdfactor van de les. Hij moet de gebaren en mimiek zo snel mogelijk gebruiken voor het uitleggen van de nieuwe woorden. De studenten luisteren ook naar cassetes met luisterfragmentjes. Dat is het audio deel. Het lexicale deel is dat het gebasseerd is op woordenschat. De studenten leren zo snel mogelijk nieuwe woorden. Het verschil tussen Spreken is Zilver... en andere leerboeken is dat de studenten niks uit het hoofd hoeven te leren. Ze herhalen de woorden heel vaak totdat ze de woorden onthouden. De basis ligt ook in de deductieve methode, omdat de studenten zelf de betekenis van het woord moeten begrijpen (zie bijlage nummer 2 uit Docentenhandleiding – Yildiz´ ervaringen).

Andere methoden van de lijst worden niet gebruikt in Spreken is Zilver ..., en dus is het niet belangrijk om ze uit te leggen. Maar als we een taal leren, zijn er ook factoren die invloed op de les kunnen hebben. Deze factoren kunnen intern of extern zijn. Interne factoren zijn de klasgenoten en ze worden bepaald door leeftijd, intelligentieniveau, motivatie, relaties, talent om talen te leren en taalbewustzijn. Externe factoren zijn bijvoorbeeld het klaslokaal, licht, ruimte, kleuren, tijdstip van de les en natuurlijk ook de docent. De docent speelt de belangrijkste rol in de externe factoren en hij heeft de groostste invloed op de lessen.

3.1.7 Verschillende typen oefeningen9

In deze alinea hou ik me bezig met verschillende oefeningen, die ook een belangrijk deel van Spreken is Zilver... zijn. Er zijn veel oefeningen, die heel specifiek in hun doel zijn. De bedoeling van deze oefeningen is, dat de studenten meer kennis verwerven. Dat betekent dat ze gebaseerd zijn op grammatica, woordenschat, uitspraak en begrip. Daarna moeten de studenten alle kennis gebruiken in één oefening, niet apart.

3.1.7.1.Imitatieoefeningen

Het doel van deze soort oefeningen is het begrip van de zinnen en het oefenen van de uitspraak samen met grammaticale structuren. Dat is eigenlijk precies de bedoeling van Schola Ludus – lezen en leren in één moment.

Een voorbeeld (Spreken is Zilver..., Modul 1, Les 1, pagina 12, Oefening 12 – Luister...speel en lees.)

Luister Speel ... en lees

Een man gaat naar school. Een vrouw gaat naar school. Het is ...... uur. De bel gaat. De lerares zegt: ........... De les begint. De lerares zegt ook: ´De les begint.´ Zij zegt: ´Zet de stoelen achter de tafel, alstublieft.´ Een man praat nog. De lerares zegt:

´Sssst!! ... We beginnen. Les één!´ Zij zegt: ´Één: een school, een school. Twee: de school, de school. Drie: dit is een man, een man. Vier: de man, de man. Vijf: en dit is een vrouw, een vrouw. Zes: de vrouw, de vrouw. Zeven: de vrouw gaat naar school.

Acht: de man gaat ook naar school. Negen: kijk, een lerares, een lerares. Tien: de lerares, de lerares´. De bel gaat. Het is pauze. De man gaat naar de gang. De man rookt een sigaret. De conciërge zegt: ´In de gang mag je niet roken´.

3.1.7.2.Substitutieoefeningen

De bedoeling is om meer woordenschat te verkrijgen. De studenten moeten een ander woord gebruiken in de zin, zodat ze ook een andere zin kunnen zeggen die dezelfde betekenis heeft. Dit is ook in verband met Comenius´ principe van duurzaamheid. Studenten herhalen de nieuwe kennis van nieuwe woorden.

Dit type oefeningen is typisch voor Spreken is Zilver... . Er zijn veel voorbeelden van het verbeteren van de woordenschat.

Deze oefeningen kunnen zijn:

Wat hoor er niet bij? (Spreken is Zilver..., Modul 1, Les 2, pagina 15, oefening 1)

Deze oefening is ook gebaseerd op Comenius´ principe van duurzaamheid. Het basis van dit principe is, dat de studenten de nieuwe kennis onthouden met behulp van herhaling. En dat is ook precies de basis van deze oefening.

1.Wat hoort er niet bij?

Streep dat door.

 1. Het vlees – het brood – het huis – de appel

2. de vrouw – de dokter – de tafel – de student

3. het potlood – het vliegtuig – het huis – de auto

4. de vis – het vlees – het ei – de cola
5. de koffie – de melk – de bel – de suiker

6. de peuk – het ei – de sigaret – de asbak

7. de conciërge – het weekend – de school – de kantine

8. de gevulde koek – de mars – het schoolbord – de koffieNieuwe woorden raden (Spreken is Zilver..., Modul 1, Les 2, pagina 16, oefening 4)

4. Nieuwe woorden raden.

Beeld het nieuwe woord uit, wijs het aan, teken het ... o.i.d.

Voorbeeld: kop en schotel

 • Balpen, pen en potlood.

 • Dokter, patiënt en verpleegster.

 • De gulden, het kwartje en het dubbeltje.

 • Goedemorgen, goedemiddag, goede avond!

 • Gisteren, vandaag, morgen.

 • Een boek openen, daarna sluiten of dichtdoen.

 • Je hebt een boek, een schrift en een agenda.

 • Koffie en thee zijn warme dranken; limonade, cola, sinas, 7-up: frisdranken!

 • In de kantine is een sigaretteautomaat, een drankenautomaat en een snoepautomaat.

Wat hoort bij elkaar? (Spreken is Zilver..., Modul 1, Les 2, pagina 18)

7. Wat hoort bij elkaar?

Synoniemen
Antoniemen • De dokter

 • De arts

 • vandaag

 • morgen

 • De vrouw

 • De dame

 • voor

 • Achter
 • De lerares

 • De student

 • Praten

 • Drie kwartjes

 • De kleine auto

 • De docent

 • Het autootje

 • Iets zeggen

 • 75 cent

 • Groot

 • Allemaal

 • Begint

 • Openen

 • koud

 • klein

 • alleen

 • warm

 • eindigt

 • sluiten
1   2   3   4

 • 2.4 Comenius’ laatste jaren in Amsterdam
 • 2.5 Schola Ludus seu encyclopaedia viva
 • 2.6 Ideeën en grote invloed op het huidige onderwijs
 • 2.7 Comenius’ principes en Spreken is Zilver...
 • 3. ANALYSE VAN DE OEFENINGEN GEBRUIKT IN
 • T.P.R. Eerst het boek sluiten en luisteren naar de docent 7. De docent geeft aan… De cursist voert uit. Daarna lezen.
 • B
 • C
 • D
 • G
 • Vul in en kies uit.
 • Een voorbeeld ( Spreken is Zilver... , Modul 1, Les 1, Deel 9, pagina 8)
 • Audio LES 1, 11:15
 • Luister Speel ... en lees
 • Luister
 • 1.Wat hoort er niet bij Streep dat door.
 • 4. Nieuwe woorden raden. Beeld het nieuwe woord uit, wijs het aan, teken het ... o.i.d.
 • 7. Wat hoort bij elkaar Synoniemen

 • Dovnload 0.81 Mb.